Tampere

Uudelle 300 miljoonan Sulkavuoren jätevesilaitokselle kaksi menetelmävaihtoehtoa – kummankin luvataan olevan hajuton

Toimitusjohtaja Timo Heinosen mukaan kumpikaan menetelmä ei aiheuta hajuhaittoja ympäristöön. Myös kustannukset ovat samaa tasoa.

Kari Mankonen
Uudelle 300 miljoonan Sulkavuoren jätevesilaitokselle kaksi menetelmävaihtoehtoa – kummankin luvataan olevan hajuton

Jätevesiliete on jäteveden kiintoainesta, joka erotetaan puhdistettavasta vedestä. Puhdistamoliete on orgaanista massaa, josta voidaan tuottaa energiaa mädättämällä tai polttamalla.

Kati KalliosaariAamulehti

Sulkavuoreen tulevalla Tampereen uudella keskuspuhdistamolla syntyy jätevesilietettä vuodessa 60 000–70 000 tonnia.

Jätevesilietteen käsittely ja loppusijoittaminen on tarkoitus ratkaista maaliskuun aikana.

Päävaihtoehtoina ovat lietteen mädättäminen hapettomissa reaktoreissa ja siitä saatavan biokaasun tuotanto tai lietteen kuivaaminen lämmöllä ja polttaminen. Myös lietteen käsittelyä jossain muualla pidetään yhtenä vaihtoehtona.

Asia on noussut nyt uudelleen esille. Aikoinaan vuoden 2015 yleissuunnitelmassa päädyttiin ratkaisuun, jossa liete kuivataan termisesti ja poltetaan.

–Halusimme pohtia asiaa nyt uudelleen, koska biopolttoaineiden kierrätys on kehittynyt, toteaa keskuspuhdistamon toimitusjohtaja Timo Heinonen.

Kumpikaan menetelmä ei Heinosen mukaan aiheuta hajuhaittoja ympäristöön. Kustannuksissakaan ei ole merkittävää eroa. Biokaasulaitos on investointina hieman edullisempi, mutta käyttökustannuksiltaan taas kalliimpi.

Biokaasulaitos

Sulkavuoren biokaasulaitos noudattaisi samaa lietteenkäsittelymallia, joka on jo nyt käytössä Tampereella Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoilla.

Lietteen mädätys hajottaa lietteen orgaanista ainesta ja vähentää merkittävästi hajuja sekä lietteen määrää. Lietteestä tulee myös teknisesti helpompaa käsitellä.

Mädätyksen jälkeen lietejäännös kuljetettaisiin palvelutuottajille esimerkiksi kompostoitavaksi ja sen jälkeen edelleen hyötykäyttöön.

Biokaasua muodostuisi vuodessa noin 5,4 miljoonaa kuutiota. Biokaasua voitaisiin hyödyntää puhdistamolla tekemällä siitä sähköä ja lämpöä. Puhdistamon energiaomavaraisuus olisi merkittävä, sillä lähes 60 prosenttia sähköstä ja 90 prosenttia lämmöstä saataisiin biokaasusta.

Toinen biokaasun hyödyntämismahdollisuus olisi rikastaa siitä metaania jota voisi käyttää liikennepolttoaineena.

Kuivaaminen ja poltto

Lietteen terminen käsittely tarkoittaa sen kuivaamista ja polttamista puhdistamolla.

Tässä vaihtoehdossa lietteestä saataisiin lämpöenergiaa puhdistamon omaan käyttöön. Osan aikaa vuodesta sitä jäisi siirrettäväksi myös kaukolämpöverkostoon. Sähköä ei tässä vaihtoehdossa saataisi.

Liete muuttuisi tuhkaksi ja sen kuljetustarve olisi pienempi biokaasulaitokseen verrattuna. Korkeassa lämpötilassa palaisivat myös lietteessä olevat orgaaniset haitta-aineet ja mikromuovit.

Lietteen käsittely edellyttäisi sopimusta esimerkiksi Koukkujärven jätteenkäsittelylaitoksen kanssa, mikä lisäisi lietteenkäsittelyn käyttökustannuksia.

Vaikutukset arvioidaan

Vaikutuksia arvioitaessa otetaan huomioon investointikustannukset ja vaikutukset jäteveden käsittelykustannuksiin.

Ympäristövaikutukset arvioidaan muun muassa hiilidioksidipäästöjen, hiukkas- ja liikennepäästöjen, energiankulutuksen, hajujen, mikromuovien ja lääkejäämien, luonnonvarojen käytön ja seudullisten ympäristötavoitteiden kannalta.

Sulkavuori

Sulkavuoren kalliotiloihin Tampereelle rakennettava keskuspuhdistamo, joka puhdistaa 430 000 asukkaan jätevedet.

Hankkeeseen kuuluu myös jätevesien siirto Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoilta putkistoineen ja tunneleineen sekä puhdistetun jäteveden purkutunneli ja -putki.

Rakennusaika 2018–2023.

Kustannusarvio 300 miljoonaa euroa.

Louhittavan kiviaineksen määrä 1 600 000 neliötä.

Työllistämisvaikutukset 3 250 henkilötyövuotta.


Lue myös nämä


Kommentit (2)

  • Nimetön

    Valitaan noista kumpi hyvänsä, niin mitä tiedetään prosessin jäleisestä tuhkasta tai kompostoinnin jälkeisestä maa-aineksesta. Jätevesissä on melkein mitä tahansa eli häviävätkö esimerkiksi ne lääkejäämät tai muut myrkyt prosesseissa siten että niitä jätöksiä ei tarvitse mitenkään varastoida? Jotenkin tuo poltto tuntuisi turvallisemmalta mutta riittääkö siinäkään kuumuus? Entä mitenkä on savukaasujen turvallisuuden kanssa?

  • Nimetön

    ”Lietteen käsittely edellyttäisi sopimusta esimerkiksi Koukkujärven jätteenkäsittelylaitoksen kanssa, mikä lisäisi lietteenkäsittelyn käyttökustannuksia.”

    Mitä ihmettä? Edellä juuri kerrotaan lietteen muuttuvan tuhkaksi, mutta siitä huolimatta lietettä kuitenkin kuljetettaisiin jonka sitten kerrotaan lisäävän lietteenkäsittelyn käyttökustannuksia. En alkuunkaan tätä ymmärrä.
    Toivottavasti te edes ymmärrätte jotka ”istutte” asian päällä ja saatte siitä palkkanne! Ei silloinkaan paljoa ymmärretty kun tuo Viinikanlahti tuohon haisemaan rakennettiin. Senkin piti olla hajuton ja mauton kokonaisuus. Vaan kuinkas siinä kävikään?

Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Pääaiheet

Sammio