Tuomarien yleisimmät kytkökset liittyvät koulutustehtäviin – mukana myös kunnallispoliitikoita ja vapaamuurareita

Tuomiovaltaa yleis- ja hallinto-oikeuksissa käyttävistä moni toimii asiantuntijana esimerkiksi ministeriössä tai muissa yhteiskunnallisissa toimielimissä.

Vesa Joensuu
Tuomarien yleisimmät kytkökset liittyvät koulutustehtäviin – mukana myös kunnallispoliitikoita ja vapaamuurareita

Lännen Media selvitti tuomareiden sidonnaisuuksia laajassa selvityksessä helmi-maaliskuun vaihteessa 2018.

Rebekka Härkönen

Joka kolmannella lakisääteiseen sidonnaisuusrekisteriin tietonsa kirjanneella yleis- ja hallinto-oikeuden tuomarilla sekä asiantuntijajäsenellä on virkatehtävän ulkopuolisia kytköksiä. Tieto ilmenee Lännen Median laajasta selvityksestä.

Yleisimpiä sivutoimia tuomareilla ja esittelijöillä ovat erilaiset luennointi- tai koulutustehtävät. Lähes kaikilla opetustyö liittyy oikeudenalaan ja tyypillisesti kouluttaminen tapahtuu yliopistoissa tai muissa oppilaitoksissa, oikeusministeriössä, Asianajajaliitossa tai Lakimiesliitossa.

Toiseksi yleisimmin tuomiovallan käyttäjät työskentelevät asiantuntijatehtävissä valtion palveluksessa esimerkiksi ministeriöiden lautakunnissa. Kolmanneksi yleisimpiä ovat yrityssidonnaisuudet, sivutyöt muissa kuin koulutukseen liittyvissä tehtävissä ja luottamustehtävät talo- tai kiinteistöyhtiöiden hallituksissa.

Lännen Median selvityksessä käytiin julkisesta rekisteristä läpi tuomioistuinten toimittamien ajantasaisten nimilistojen perusteella noin 900 yleis- ja hallinto-oikeuksissa työskentelevän tuomarin ja asiantuntijajäsenen tiedot.

Selvityksen ulkopuolelle jäivät erityistuomioistuimissa työskentelevien tuomarien ja asiantuntijajäsenten tiedot.

Valtaosalla ei kytköksiä

Valtaosalla rekisteriin tietonsa ilmoittaneista tuomiovallan käyttäjistä ei ole mitään kytköksiä tai sidonnaisuuksia.

Sidonnaisuuksia ilmoittaneista taas suuri osa kertoo toimivansa useammissa eri luottamustehtävissä tai sivutoimissa työnsä ulkopuolella.

Tyypillisiä ovat luottamustehtävät ammattiyhdistyksissä, lastensuojeluliitoissa, harrastusseuroissa tai kulttuurin säilyttämiseen ja kehittämiseen keskittyneissä yhdistyksissä.

Rekisteritietojen perusteella myös luottamustehtävät säätiöissä ovat yleisiä. Säätiöiden toiminta painottuu tutkimukseen, kulttuurin edistämiseen ja nuorten sekä lasten tukemiseen.

Moni laintulkinnallista valtaa käyttävistä toimii luottamustehtävissä myös vaaleissa tai asiantuntijatehtävissä erilaisissa yhteiskunnallisissa toimielimissä.

Kaksi kunnallispoliitikkoa

Kunnallispolitiikassa varavaltuutettuina on mukana rekisterin mukaan kaksi tuomaria. Kunnallisia tehtäviä lautakunnissa hoitaa sivutoimisesti neljä tuomiovaltaa käyttävää henkilöä.

Sisäpiirin herrakerhona tunnettuun paikallisuutta ja suomenmielisyyttä korostavaan yhdistykseen kertoo kuuluvansa kolme henkilöä. Yhdistys kertoo verkkosivuillaan jäsenmääräkseen 360 henkilöä, joista naisia on parikymmentä.

Vapaamuurareihin kertoo kuuluvansa kolme henkilöä. Oikeudenkäynnissä vapaamuurarit ovat esteellisiä, jos osallisena on toinen vapaamuurari. Vapaamuurarit vannovat keskinäistä avunantoa koskevan valan, eivätkä käytännössä saa siis tuomita toisiaan.

Rekisterillä valvotaan esteellisyyttä

Suomen perustuslain mukaan kaikilla on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä. Samoin jokaisen perusoikeuksiin kuuluu sanan-, mielipiteen-, uskonnon-, kokoontumis- ja yhdistymisvapaus.

Hyvän hallinnon lähtökohtana on lain mukaan puolueettomuus. Tuomarit eivät saa osallistua ratkaisujen tekoon asioissa, joissa he ovat esteellisiä esimerkiksi virkatehtävän ulkopuolisten sidosten takia.

Lain mukaan kaikkien tuomioistuinten tuomarien, asiantuntijajäsenten ja käräjäoikeuksien lautamiesten tiedot pitää kirjata tuomarien sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriin. Kirjaus on tehtävä siitäkin, että sidonnaisuuksia ei ole. Lisäksi julkisen rekisteriin on kirjattava tiedot tuomarien ja esittelijöiden sivutoimista.

Tiedot piti ilmoittaa Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämään julkiseen rekisteriin vuoden 2018 alkuun mennessä.


Lue myös nämä


Kommentit (2)

  • Säännöt

    Oikeudessa vankauteen tuomittu ei voi päästä vapaamuurariksi tai jatkaa jo alkanutta jäsenyyttään. Syytteeseen asetettu vapaamuurari joutuu pidättäytymään toiminnasta, kunnes asiassa annetaan tuomio. Myös tällä varmistuu, ettei jäsenyydestä aiheudu muita kuin henkiseen kasvuun liittyviä hyötyjä. Järjestö on perinteinen ja vahva, koska sen moraalisesti korkeat periaatteet pysyvät rikkomattomina vuosikymmenten ja -satojen läpi. Muunlainen toiminta olisi kohdannut mätänevän loppunsa jo kauan sitten. Myös tähän korkeaan ja lahjomattomaan periaatteeseen liittyy kaikkien yksinvaltaisten valtioiden hysteerisen allerginen suhtautuminen Vapaamuurarihin.

  • Demla

    Vapaamuurareiden ohella vastaavanlainen ryhmä on Demlan jäsenet. Molempiin porukoihin kuuluvat pitää olla listattuna ja tiedossa. Näiden seurojen jäsenet eivät toistensa päätöksiä sorki tai moiti. Korppi ei korpin silmää noki. Tarkastettavana siis on, syyttäjäpuoli, puolustava osapuoli, syytetty tai aiempien juttuun liittyvien tuomioiden päättäjät.

Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Pääaiheet

Sammio