Tampere

Tampereen kaupunki on rikkonut lakia ainakin viidessä asiassa – Talousarviota ei noudatettu, tasa-arvoa ei huomioitu

Tampereen kaupunki ei saa tarkastuslautakunnalta puhtaita papereita vuodesta 2017. Kaupunginreviisori pitää tilannetta huolestuttavana.

Elina Saarikoski
Tampereen kaupunki on rikkonut lakia ainakin viidessä asiassa – Talousarviota ei noudatettu, tasa-arvoa ei huomioitu

Tampereen kaupunginreviisori Erja Viitala pitää kaikkein huolestuttavimpana sitä, ettei Tampere pysty noudattamaan talousarviotaan. Tulos on ollut miinuksella vuosi toisensa jälkeen.

Jutta HögmanderAamulehti

Tampereen kaupunki on rikkonut toiminnassaan viime vuonna ainakin viittä lakia.

Kaupunginreviisori Erja Viitala pitää tilannetta huolestuttavana.

–Ei näitä lain noudattamatta jättämisiä yleensä näin paljon löydy. Nyt tapauksia on useita. Samaan aikaan tilintarkastaja esittää kolmea melko suurta mukautusta tilintarkastuskertomukseen. En muista, että vastaavaa määrää olisi ollut minun urani aikana, Viitala sanoo.

Lain noudattamatta jättämiset on listattu kaupungin tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomuksessa.

Merkittävimpänä Viitala pitää sitä, ettei talousarviota ole noudatettu ja Tampereen tilikauden tulos oli viime vuonna miinuksella jo seitsemättä vuotta peräkkäin.

–Näyttää siltä, että tämä on jatkuva ongelma, jota ei pystytä ratkaisemaan.

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, että alijäämää oli viime vuonna liki 11 miljoonaa euroa. Tampere on ainoa kuudesta suuresta kaupungista, joka tekee alijäämäistä tulosta. Viitalan mukaan lautakunta ottaa kaupungin taloudenpidon tänä vuonna erityiseen tarkkailuun.

1. Talousarvion noudattaminen

Mikä laki: kuntalaki

Lain mukaan kunnan on noudatettava toiminnassaan ja taloudenhoidossaan talousarviota. Tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat on sisällytettävä talousarvioon.

Näin ei tarkastuslautakunnan mukaan ole tehty. Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle talousarvion menojen ja investointien ylitysten ja tuloksen alitusten hyväksymistä tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä.

Tilintarkastaja huomauttaa siitä, että raitiovaunuhankkeelle myönnettiin 67 miljoonan euron takaus ilman vastavakuuksia. Kuntalain mukaan kunta ei saa myöntää takausta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Riskiä tulee pienentää vastavakuuksilla.

Tilintarkastaja esitti muistutuksen myös Kaupinojan vedenpuhdistamon saneerauksen hallinnollisista puutteista.

Lisäksi tilintarkastaja huomauttaa, että Tampere riitelee Kotilinnasäätiön kanssa 1,8 miljoonan euron sopimussakosta.

2. Tytäryhtiöiden hallitusvalinnat

Mikä laki: tasa-arvolaki

Tampereen kaupungin konserniohjeen mukaan hallitusjäsenehdokkaiksi tulee kuntaenemmistöisessä yhtiössä nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Lain mukaan jokaista jäsenpaikkaa kohden tulisi mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä.

Konsernijaosto nimesi vuonna 2017 kahden tytäryhtiön, Pirkanmaan Jätehuolto oy:n ja Tuomi Logistiikka oy:n, hallituksiin ainoastaan miehiä.

Tampereen kaupungilla on kummassakin hallituksessa kolme paikkaa.

Pirkanmaan Jätehuollon hallituksen kahdeksasta jäsenestä yksi on nainen. Tuomi Logistiikan hallituksen kuudesta jäsenestä naisia on kaksi.

3. Vaikeavammaisten palveluasuminen

Mikä laki: vammaispalvelulaki

Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle palveluasunto, jos hän tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi palvelua selvitäkseen tavanomaisista toiminnoista.

Tampereella oli vuonna 2015 vaikeuksia tarjota asumispalvelua kaikille sitä tarvitseville kehitysvammaisille. Asumispaikkoja on sittemmin lisätty, mutta tarkastuslautakunnan saamien tietojen mukaan vammaisia on jouduttu pitämään kuntouttavassa laitoshoidosta, koska asumispalvelupaikkaa ei ole löytynyt.

Uusia asumispalveluyksiköitä valmistuu tämän vuoden aikana.

4. Opiskelijoiden terveyspalvelut

Mikä laki: oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Mielenterveysongelmaiset toisen asteen opiskelijat eivät aina pääse hoitoa odottaessaan niin sanotulle kannattelukäynnille, mikä ei tarkastuslautakunnan mukaan ole lain hengen mukaista.

Kaupungin sisäinen tarkastus totesi viime vuonna, että perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa on liian vähän psykologeja ja kuraattoreja verrattuna suosituksiin. Myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajia ja koululääkäreitä on suosituksiin verrattuna liian vähän.

Tarkastuslautakunta edellyttää, että resurssit saatetaan valtakunnallisten suositusten tasolle.

Yhteisöllisessä opiskelijahuollossa painopistettä pitäisi siirtää ennaltaehkäisyyn. Nyt aika kuluu joillakin alueilla kiireellisten asioiden käsittelyyn.

5. Ikäihmisten asumisen palaute

Mikä laki: laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Kunnan pitää kerätä säännöllisesti palautetta palveluja käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään ja kunnan työntekijöiltä. Tarkastuslautakunnan käsiinsä saamat tutkimukset olivat useita vuosia vanhoja.

Kunnan on julkaistava ainakin puolen vuoden välein tiedot siitä, missä ajassa ikäihminen saa hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot pitää julkaista niin, että ikäihmisten on mahdollista löytää tiedot. Tampereen kaupungin internet-sivuilla on tiedot vain vuoden 2016 elokuuhun saakka.

Tarkastuslautakunta suosittaa säännöllisiä laatumittauksia ja tietojen julkaisua lain vaatimalla tasolla.


Lue myös nämä


Kommentit (19)

 • Kohta hampaaton Helena

  Terveydenhuoltolain hoitotakuuta ei tosiaankaan noudateta. Sain ajan vasta kahdeksan kuukauden odottelun jälkeen. Asia ei ole kuulemma kiireellinen; kyse kuitenkin suuhygienistin mukaan parodontiitista, jota ei vieläkään tutkittu hammaslääkärien toimesta. Täällähän putoo hampaat ennen kuin pääsee hammaslääkärille…

 • Nimetön

  Valtuustossa oli ainakin yksi henkilö hereillä talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

  ” Valtuusto päättää tänään onko käsittelyssä oleva talousarvio laadittu siten, että se turvaa kunnan tehtävien hoitamiseksi tarvittavat edellytykset. Onko siihen otettu kunnan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat kuntalain edellyttämällä tavalla?

  Nyt esitetty talousarvio on alibudjetoitu. Yksistään sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta on kyse vähintään 17 miljoonan, todellisuudessa jopa reilun 40 miljoonan alibudjetoinnista. Nyt siis varataan vähemmän rahaa sote-palveluihin kuin niihin olisi käytön perusteella varattava. Tämä on vastoin kaupunkilaisten etua, ja aiheuttaa epävarmuutta palvelujen saatavuudesta. Henkilökunnalle tilanne tuo lisäpaineita ja eettisiä ongelmia.

  Menettely ei ole järkevä. Kaupunki joutuu kuitenkin lisäämään rahoitusta muiden mukana raskaisiin lakisääteisiin palveluihin. Esitetty alibudjetointi vaikeuttaa kevyempien ja ennaltaehkäisevien palvelumuotojen kehittämistä. Menettely heikentää talouden tehostamista.

  Talousarvion pitää perustua realistisiin lukuihin, ei toiveajatteluun.

  Esitän talousarvioehdotuksen palauttamista takaisin uudelleen valmisteluun, niin että se kuntalain edellyttämällä tavalla turvaa kunnan tehtävien hoitamisen.

  Näin koko budjettiin voi kohdistaa myös säästöohjelman vaikutukset. Kaupunki voi siirtyä myös ennaltaehkäiseviin sekä kevyempiin palveluihin. Esitän niitä muutoksissa. ”

  https://www.raevaara.com/blogi/2017/11/13/21740

Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Pääaiheet

Sammio