Tampere

Tampere 3 ei vie Tampereen ammattikorkeakoululta sen erityisasemaa: "Emme ole yliopistolle alisteinen, vaan rinnasteinen toimija"

Ammattikorkeakoululaki takaa Tamkille autonomian ja erityisen koulutustehtävän. Asioista on päätettävä yhdessä.

Jukka Vuokola
Tampere 3 ei vie Tampereen ammattikorkeakoululta sen erityisasemaa: "Emme ole yliopistolle alisteinen, vaan rinnasteinen toimija"

Tampere 3:ssa Tampereen ammattikorkeakoulusta tulee uuden säätiöyliopiston tytäryhtiö.

Jutta HögmanderAamulehti

Tampereen ammattikorkeakoulussa on seurattu Tampere 3 -hankkeen viime aikojen kuohuntaa tarkasti.

Yksi tunteita herättäneen johtosääntöluonnoksen pykälistä käsittelee ammattikorkeakoulua. Tamkin hallitus ja oppilaskunta esittivät pykälään tarkennuksia.

–Suurista periaatteellisista kysymyksistä ei ollut kyse, vaan lähinnä siitä, miten asiat esitetään. Jos muotoilut ovat hankalia, niistä voi syntyä väärinkäsityksiä, Tamkin rehtori ja toimitusjohtaja Markku Lahtinen kertoo.

Uudesta säätiöyliopistosta tulee Tamkin enemmistöomistaja. Tamkin mielestä johtosääntöluonnoksesta ei käynyt riittävän hyvin ilmi ammattikorkeakoulun erityisasema yliopistoyhteisön itsenäisenä jäsenenä.

–Emme ole yliopistolle alisteinen, vaan rinnasteinen toimija. Koulutamme lakisääteisesti opiskelijoita erilaisiin tehtäviin kuin yliopisto. Meidän koulutuksemme on työelämälähtöistä ja soveltavaa, sanoo Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan Tamkon puheenjohtaja Jarno Setälä.

Omistaja ei päätä

Laki takaa ammattikorkeakoululle autonomian myös päätöksenteossa.

–Toimijoiden keskustelussa tulee usein esiin ajatus siitä, että omistaja voi päättää kaikista asioista. Asioita, jotka on määritelty ammattikorkeakoulun rehtorin ja hallituksen päätettäviksi, ei kuitenkaan voida siirtää omistajan päätettäväksi, Lahtinen kertoo.

Ammattikorkeakoulun hallitus päättää esimerkiksi strategiasta ja taloudesta. Jos halutaan tehdä yhteismitallisia päätöksiä, samansisältöinen päätös pitää tehdä sekä säätiöyliopiston että ammattikorkeakoulun puolella.

Onko mahdollista, että päätökset eroavat toisistaan?

–Totta kai se on mahdollista. Viimeistä sanaa ei ole kummallakaan. Se on ongelma ja mahdollisuus, Lahtinen sanoo.

Esimerkiksi yhteiset strategiset tavoitteet on tarkoitus valmistella yhdessä.

Tamk/Aamulehden arkisto
Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja Markku Lahtinen korostaa, että johtosääntö on uuden yliopiston. Tamk ei ole halunnut ottaa voimakkaasti kantaa siihen, miten yliopiston pitää organisoitua.

Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja Markku Lahtinen korostaa, että johtosääntö on uuden yliopiston. Tamk ei ole halunnut ottaa voimakkaasti kantaa siihen, miten yliopiston pitää organisoitua.

Keskustelu puuttui

Tamk kiinnitti kannanotossaan huomiota keskustelun puutteeseen.

–Reaktioissa näkyy varmasti myös se, että alkuvuosi on oltu tavallaan jäähyllä eikä asioissa ole päästy eteenpäin. Se on turhauttanut, Setälä toteaa.

Lahtisen saamien viestien mukaan yliopiston siirtymäkauden hallitus otti Tamkin toiveet huomioon, kun se päätti lauantaina johtosäännöstä. Seuraavaksi käsittelyyn tulee konsernisääntö, jossa määritellään, miten ammattikorkeakoulu toimii säätiöyliopiston tytäryhtiönä.

Kohti konkretiaa

Ammattikorkeakoulun opiskelijat odottavat, että yhteistyön sorvaamisessa päästään lähemmäs konkretiaa.

–Uudistus mahdollistaa ristiinopiskelun ja oman tutkinnon laajentamisen. Opiskelijat voivat tulevaisuudessa siirtyä helpommin ammattikorkeakoulun päättövaiheesta opiskelemaan diplomi-insinöörin tai maisterin tutkintoja, Setälä sanoo.

Uusi lainsäädäntö mahdollistaa sen, että korkeakoulut voivat hankkia toisiltaan koulutuksen osia, jotka voidaan hyväksyttää tutkintoihin. Lahtinen mainitsee esimerkkeinä sairaanhoitajien ja lääkärien koulutuksen, tradenomien ja kauppatieteilijöiden ja media-alan ja teatterityön yhteistyön.

–Alamme hakea yhteistä säveltä eri tutkintoihin sisältyviin yhteisiin osaamiskokonaisuuksiin.

Osaamiskokonaisuudet räätälöidään alueen koulutustarpeisiin sopiviksi.

Uutta voi syntyä myös tutkimuksen ja kehityksen soveltavasta yhteistyöstä yritysten kanssa.

Koulutusmääriin ei tule muutoksia ainakaan ennen vuotta 2021. Nelivuotiset sopimukset tutkinnoista ovat voimassa 2020 loppuun. Neuvottelut tulevista painotuksista alkavat ministeriön kanssa parin vuoden päästä.

Uusi yliopisto ja ammattikorkeakoulu tekevät omat päätöksensä ja esityksensä tulevista tutkinnoista yhteisten linjausten pohjalta.

Juttua muokattu 13.2.2018 kello 18.24. Korjattu Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan Tamkon kirjoitusasu.

Johtosäännös viikossa läpi

Uuden yliopiston siirtymäkauden hallitus antoi johtosääntöluonnoksen lausuntokierrokselle lauantaina 3. helmikuuta. Kommentointiaikaa oli vain keskiviikkoon 7. helmikuuta asti.

Viime lauantaina hallitus kokoontui Helsingissä käsittelemään asiaa ja päätyi yksimieliseen ratkaisuun.

Yliopistoyhteisön yhteisen toimielimen eli konsistorin kokoonpanoksi tuli 8 professoria, 6 muun henkilöstön jäsentä ja 5 opiskelijaa. Jäsenistölle ei tullut alakohtaista kiintiötä. Puheenjohtajaksi tulee provosti.

Hallituksen jäsenten nimittämistä valmistelevaan nimityskomiteaan tuli kolme perustajaa ja kolme yliopiston edustajaa. Konsistori nimittää sille puheenjohtajan.

Uudella yliopistolla on seitsemän tiedekuntaa: rakennettu ympäristö, informaatioteknologia ja viestintä, johtaminen ja talous, kasvatustieteet ja kulttuuri, lääketiede ja terveysteknologia, tekniikka ja luonnontieteet ja yhteiskuntatieteet.

Rehtorilta edellytetään tohtorin tutkintoa.


Lue myös nämä


Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Pääaiheet

Sammio