Tampere

Sulkavuoren keskuspuhdistamolle rakennetaan biokaasulaitos – Puhdistamo voi tuottaa itse jopa 60 prosenttia vuotuisesta sähköstään

Vaihtoehtoja biokaasulaitokselle olivat lietteen kuivaaminen ja poltto tai ulkopuolisen palvelutuottajan käsittely. Biokaasulaitos mahdollistaa oman sähkön- ja lämmöntuotannon.

Kari Mankonen
Sulkavuoren keskuspuhdistamolle rakennetaan biokaasulaitos – Puhdistamo voi tuottaa itse jopa 60 prosenttia vuotuisesta sähköstään

Jätevesiliete on jäteveden kiintoainesta, jota erotetaan puhdistettavasta vedestä. Puhdistamolietteestä voidaan tuottaa energiaa mädättämällä tai polttamalla.

Kaisa Uusitalo, Heidi PesonenAamulehti

Sulkavuoren uuden keskuspuhdistamon lietteenkäsittelyratkaisuksi on valittu biokaasulaitoksen rakentaminen. Biokaasulaitoksessa liete mädätetään ja syntynyt biokaasu hyödynnetään keskuspuhdistamon omassa energiantuotannossa.

Laitoksesta ei synny hajuhaittaa, ja sen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt olivat tarkastelluista vaihtoehdoista pienimmät.

Näin biokaasulaitos toimii

Sulkavuoren keskuspuhdistamolla syntyy erilaisia jätevesilietteitä 1.350 m3/d. Suuri osa lietteestä on vettä, jota vähennetään tiivistämällä lietettä ennen sen syöttämistä kolmeen bioreaktoriin.

Lietteen lämpötila nostetaan +35 asteeseen, joka on bioreaktorien toimintalämpötila.

Bioreaktoreissa lietettä mädätetään, eli hajotetaan hapettomissa olosuhteissa toimivien bakteerien avulla noin kolme viikkoa. Lopputuloksena syntyy vettä, hiilidioksidia ja biokaasua sekä lietejäännöstä.

Bioreaktorissa jätevesilietteen määrä vähenee noin kolmanneksen, siitä tulee lähes hajutonta ja sen kuivattavuus paranee.

Mädätyksessä syntyneellä biokaasulla käytetään kaasumoottoreita, joista saadaan lähes 60 prosenttia puhdistamon tarvitsemasta sähköenergiasta ja 90 prosenttia lämpöenergiasta.

Omasta tuotannosta saatava sähkö jaetaan puhdistusprosessin eri laitteille siten, että laitoksen keskeiset prosessit toimivat, vaikka sähkön toimituksessa olisi ongelmia.

Biokaasureaktoreissa syntyvä liete kuivataan ja kuljetetaan sopimuskumppaneille jatkohyödynnettäväksi esimerkiksi kompostoinnin jälkeen. Lieterekkoja lähtee puhdistamolta 2–3 kertaa vuorokaudessa.

Lähde: Tampereen seudun keskuspuhdistamo

Tampereen seudun keskuspuhdistamo kertoo tiedotteessa, että vaihtoehtoja biokaasulaitokselle olivat lietteen kuivaaminen ja poltto tai ulkopuoliselle palvelutuottajalle ohjaaminen. Biokaasun hyödyntämisen osalta tarkasteltiin myös vaihtoehtoa, jossa biokaasu olisi myyty ja jatkojalostettu metaaniksi. Tämän jälkeen sitä olisi voitu käyttää liikenteen polttoaineena.

Biokaasulaitoksen toteuttamista ja kaasun hyödyntämistä puolsivat hinnan lisäksi ympäristötekijät ja käyttövarmuus. Sama lietteenkäsittelyratkaisu on käytössä myös Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoissa.

Tampereen seudun keskuspuhdistamo Oy
Sulkavuoren keskuspuhdistamosta tulee maan pinnalle muun muassa hallinto- ja lietteenkäsittelyrakennuksia sekä hätäpoistumisteinä toimivia kuiluja. Varsinainen puhdistamo on kallion sisällä.

Sulkavuoren keskuspuhdistamosta tulee maan pinnalle muun muassa hallinto- ja lietteenkäsittelyrakennuksia sekä hätäpoistumisteinä toimivia kuiluja. Varsinainen puhdistamo on kallion sisällä.

Biokaasulaitoksen etuna sähköntuotanto

Yksi suuri etu biokaasulaitoksessa on sen mahdollistama sähköntuotanto. Mädätyksessä syntyvällä biokaasulla voidaan tuottaa lähes 60 prosenttia puhdistamon vuosittain tarvitsemasta sähköenergiasta.

–Laitos voi toimia itsenäisenä sähköverkosta. Elintärkeitä laitteita pystytään käyttämään omalla sähköllä, vaikka valtakunnanverkko pimenisi. Muutaman tunnin valtakunnallisia sähkökatkoja ei laitoksen toiminnassa huomaa lainkaan, sanoo Tampereen seudun keskuspuhdistamo oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen.

Kokonaisuutena paras vaihtoehto

Biokaasulaitos-ratkaisussa pois kuljetettavaa ainesta, lietejäännöstä, jää enemmän kuin polttovaihtoehdossa, jossa liete muuttuu tuhkaksi. Heinosen mukaan biokaasulaitoksen rakentaminen on tästä huolimatta kokonaisvaikutuksiltaan polttoa parempi vaihtoehto.

–Jäljelle jäävän aineksen määrä oli vain yksi tekijä. Biokaasulaitos osoittautui kokonaisuutta katsoen parhaaksi ratkaisuksi, Heinonen sanoo.

Keskuspuhdistamo

Suurhanke: Tampereen Sulkavuoreen kallion sisälle rakennettava jätevedenpuhdistamo, jossa puhdistetaan Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet.

Hinta: Rahoitustarve on 310 miljoonaa euroa.

Aikataulu: Rakentaminen alkaa huhtikuussa 2018, ja louhinta vuodenvaihteessa 2018–2019. Laitos otetaan asteittain käyttöön vuoden 2023 lopulla.

Louhinta: Rakentamisen aikana louhitaan kalliota noin 128 000 kuorma-autollista.

Kiintokuutioina vertailtuna: Puhdistamo noin 760 000 kuutiota, puhdistamon tunnelit noin 100 000, Rantatunneli noin 650 000, Hämpin parkki noin 230 000.

Kiviaines: Kuljetetaan Hiedanrantaan, jossa sillä täytetään alue Näsijärvestä. Sen päälle tulee raitiotie ja siihen on hahmoteltu myös uutta asuinaluetta, Järvikaupunkia.

Työpaikat: Hankkeen arvioidaan tuovan työtä kaikkiaan 3 250 henkilötyövuotta. Eniten työvoimaa tarvitaan vuosina 2021–2023. Vertailun vuoksi: Rantatunnelin rakentaminen teetti noin tuhat henkilötyövuotta.

Kotimaisuusaste: Laskelmien mukaan 87 prosenttia. Louhinnan suuri osuus vaikuttaa, koska se on paikallista työtä. Muun muassa joitakin koneita ja raaka-aineita tuodaan ulkomailta.

Omistus: Tampereen kaupunki (71,2 prosenttia), Ylöjärven Vesi Oy (8,5 %), Kangasalan kaupunki (7,6 %), Lempäälän kunta (7,1 %), Pirkkalan kunta (5,1 %) ja Vesilahden kunta (0,5 %).

Tulevaisuus: Vuonna 2040 puhdistamossa käsitellään arviolta 430 000 asukkaan jätevedet. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman mukaan kaupunkiseudulla asuu tuolloin 480 000 asukasta, mutta kaupunkiseudun kunnista Nokia ja Orivesi eivät ole mukana Keskuspuhdistamossa.


Lue myös nämä


Kommentit (1)

  • Veisu

    Raholassa ja viinikassa välillä haisee,mutta sulkavuoressa ei.. ? Saisiko lähialueen ihmiset tämän kirjallisena ja korvausta jos sopimus pettää.?

Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Pääaiheet

Sammio