Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Uutiset Hyvä elämä Urheilu Kulttuuri Linnan juhlat Tähtijutut Näköislehti Moro Mielipiteet

Pirkanmaan liitto otti kantaa Pirkkalan jättikaavaan: Esitetty 15 000 asukkaan kunnanosa ei ole maakuntakaavan mukainen

Pirkanmaan liiton lausunnon mukaan Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavaluonnos ei ole maakuntakaavan mukainen. Pirkanmaan liiton lausunnosta päätti Pirkanmaan maakuntahallitus kokouksessaan maanantaina. Maakuntahallituksen mukaan 15 000 uuden asukkaan kunnanosan suhdetta muuhun kaupunkiseudun kasvuun ei ole arvioitu, ja huomiotta ovat jääneet kaupunkiseudun rakennemallin ja maakuntakaavan yhdyskuntarakenteelliset ja asukasmitoitukselliset ratkaisut. Pirkanmaan maakuntakaavaa varten laaditun väestösuunnitteen mukaan Pirkkalan kunnan alueella tulee varautua vuoteen 2040 mennessä noin 8 000–10 000 asukkaan väestönkasvuun. Lisäksi maakuntakaavan lähtökohtana on, että Pirkkalan kasvu kohdistuu Naistenmatkantien varteen osoitetulle tiiviille joukkoliikennevyöhykkeelle, jota täydentävät uudet aluevaraukset Sankilan ja Sikojoen suunnalla. Pirkanmaan liiton lausunnon mukaan yleiskaavasuunnittelussa tulee huomioida maakuntakaavassa osoitetut virkistysalueet. Virkistysaluekokonaisuus ulottuu Lempäälän rajalta aina Pyhäjärveen asti, ja sillä on suuri merkitys alueen ekologisen verkoston osana. Virkistysaluetta halkovan tieyhteyden sijainti tulee maakuntahallituksen mukaan tutkia uudelleen. Maakuntahallituksen suositus on, että kaava-alue ulotetaan lännessä valtatie 3:n uuteen linjaukseen asti, jotta liikenneverkko ja virkistysalueet voitaisiin suunnitella yhtenä kokonaisuutena. Lausunnossa todetaan lisäksi, että uutta asutusta ei saa sijoittaa lentomelualueelle. Maakuntakaavassa 2040 on määritetty uudet lentomelualueet Tampere-Pirkkalan lentoasemalle. Tampereen kaupunki kritisoi jo aiemmin omassa lausunnossaan useita samoja asioita kuin Pirkanmaan liitto nyt. Kaupunginhallituksen lausunnon mukaan suunnitelma ei täysin vastaa sovittua linjaa, jolla kaupunkiseutua on tavoite lähiaikoina kehittää. Pirkkalan suunnitelma ei esimerkiksi ota tarpeeksi huomioon raitiotietä. Laajentumisalue on kaukana Pirkkalan keskustasta, jonne ratikkaa on suunniteltu. Suunnittelualue sijaitsee Pirkkalan kunnan ja Tampereen kaupungin sekä Lempäälän kunnan rajalla. Alue sijaitsee valtatien 3 (Pyhäjärventie) eteläpuolella. Osayleiskaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee Partolan liikekeskus ja itäpuolella Tampereen Sarankulman teollisuusalue. Lännessä ja etelässä alue rajautuu pääosin laajoihin metsä-alueisiin. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 720 hehtaaria. Alueelle on suunniteltu asettuvan lopullisesti 15 000 asukasta. Osayleiskaavaluonnos toisi lähivuosikymmeninä 800 000 kerrosneliömetriä asunnoille sekä teollisuus- ja liiketiloille. Suunnitelmissa rakentamisen on tarkoitus käynnistyä Toivion alueelta vuonna 2025. Sen jälkeen kaava-alue rakentuisi kymmenien vuosien aikana.