Pirkanmaalaiset yrittäjät kiittelevät aktiivimallia, mutta eivät lupaa töitä – "Yrittäjä ottaa töihin jos on tarjolla tuottavaa työtä"

Kysely: Yli 250 yritystä vastasi kyselyyn, jonka Tampereen kauppakamari teki Aamulehden pyynnöstä jäsenyrityksilleen. Yli puolet yrityksistä pitää aktiivimallia hyvänä uudistuksena. "Töitä ei löydy, jos yrittäjät tuijottavat vain kustannuksia."

Silja Viitala
Pirkanmaalaiset yrittäjät kiittelevät aktiivimallia, mutta eivät lupaa töitä – "Yrittäjä ottaa töihin jos on tarjolla tuottavaa työtä"

Valomainoksia valmistavan Neoelektro Oy:n toimitusjohtaja Heikki Kantola on sitä mieltä, että aktiivimallin mukaisia töitä ei synny, jos yrityksissä tuijotetaan vain syntyviä kustannuksia.

Kari HapponenAamulehti

Laajaa vastustusta herättävä aktiivimalli saa pirkanmaalaisilta yrityksiltä kiitosta.

Tämä tulee ilmi Tampereen kauppakamarin Aamulehdelle tekemästä pikakyselystä. Siihen vastasi 250 yritystä.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 57 prosenttia pitää uudistusta hyvänä. Suurinta kannatusta aktiivimalli nauttii kaupan sekä majoitus- ja ravintola-alan yrityksissä.

Yrityksen koko vaikuttaa suhtautumiseen. Mitä suurempi yritys henkilömäärältään, sen parempana aktiivimallia pidetään.

Hannu Mänttäri

Kielteisimmällä kannalla aktiivimalliin ollaan teollisuudessa ja rakentamisessa, missä kolmannes yrityksistä ei pidä uudistusta hyvänä.

Vaikka aktiivimallia pidetään oikeana askeleena työttömyyden nujertamisessa, ei nopeaa apua työttömille ole luvassa.

Yli puolet yrityksistä (51,4 prosenttia) ilmoittaa ettei tarjolla ole aktiivimallin minimäärän mukaista työtä. Mallin mukaan työtä on tehtävä 18 tuntia kolmen kuukauden aikana, jotta työttömyysetuus ei pienene.

Parhaat mahdollisuudet aktiivimallin mukaiseen työhön näyttäisi olevan yli 250 hengen yrityksissä. Näistä 35 prosenttia ilmoittaa mallin mukaista työtä olevan tarjolla.

Yrityksiltä ei kysytty

Noin 300 henkilöä työllistävässä tamperelaisessa kiinteistöpalveluyrityksessä HH-kiinteistöpalvelu Oy:ssä on pula työntekijöistä.

Avoinna on noin kymmenen työpaikkaa. Yhtään aktiivimallin-mukaista hakemusta yritys ei ole saanut.

–Kukaan ei ole meiltä yrittäjiltä kysynyt, pelaako aktiivimalli, sanoo HH-kiinteistöpalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Salonen.

Aktiivimallin mukaisia töitä, 18 tuntia kolmessa kuukaudessa, ei yrityksessä ole myöskään tarjolla, sillä yhtiö hakee henkilöitä täysipäiväiseen työsuhteeseen.

Hannu Mänttäri

–Aktiivimallissa lähdetään siitä, että otetaan henkilö töihin, jotta tämä saavuttaa tietyn lakisääteisen määrärajan ja tuet säilyvät ennallaan. Ei se näin päin mene, vaan yrittäjä ottaa töihin jos on tarjolla tuottavaa työtä, Salonen sanoo.

Toisenlainen lähtökohta

Kangasalla toimivan valomainosyhtiö Neonelektro Oy:n toimitusjohtaja Heikki Kantola pitää aktiivimallia oikeansuuntaisena toimenpiteenä, mutta huomauttaa, että malli on alueellisesti eriarvoistava, koska kaikkialla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia löytää työtä.

–Pystyisin jossakin vaiheessa tarjoamaan esimerkiksi kokoonpanotyötä, hitsausta tai vaativaakin maalausta. Riippuu hakijasta, Kantola sanoo.

Hänen mielestään monissa yrityksissä olisi työtilaisuuksia, mutta yrittäjät ajattelevat aktiivimallia liiaksi kustannuskysymyksenä.

–Jos ajatellaan, että henkilö tulee 18 tunniksi tekemään tuottavaa työtä, niin ei se onnistu, ja aktiivimallin voi unohtaa saman tien, Kantola sanoo.

Hänen mielestään pitää ottaa "kaveri seuraamaan mitä yrityksessä tehdään", mutta mitään tuottamusta hänen varaansa ei lasketa. Kyse olisi lähinnä 18 tunnin mittaisesta molemminpuolisesta tutustumisesta.

–Puuseppä voi käydä metalliverstaassa tutustumassa ja voi vaikka innostua. Samalla yrittäjä näkee minkälaisesta henkilöstä on kysymys, Kantola sanoo.

Muita muutostarpeita

Pirkanmaan Yrittäjien puheenjohtaja, MP-kuljetuksen toimitusjohtaja Janne Vuorinen sanoo, että aktiivimalli on askel oikeaan suuntaan, mutta ei mikään ratkaisu työttömyyteen.

–Enemmän pitäisi tehdä muutoksia siihen, että palkkaamisen riskejä saataisiin pienennettyä ja irtisanomista kevennettyä, Vuorinen sanoo.

Oman yrityksensä osalta hän toteaa olevan vaikeaa tarjota aktiivimallin mukaista työtä.

–Joskus on tuuraustarvetta, mutta tekijän on oltava kokenut kuljetusalan ammattilainen, Vuorinen toteaa.

Hän kuitenkin uskoo, että yrityksissä voi olla ruuhkaluonteisia piikkejä, joissa lyhyitäkin työsuhteita voidaan käyttää.

Pieni tuntimäärä

Pirkanmaan Osuuskaupan POK:n toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko sanoo, että yrityksessä on jatkuvasti auki 10-15 työpaikkaa. Poikkeuksellista hakemusmäärän kasvua ei alkuvuonna ole ollut.

POK:ssa siirryttiin viime vuonna käytäntöön, jonka mukaan pienin työsopimus olisi 15 tuntia töitä viikossa uusien työsopimusten osalta. Aiemmin tehtiin myös 5–10-tuntisia sopimuksia. Uudistuksen yhteydessä kokoaikaisten, 37,5 tuntia tekevien työtekijöiden määrää lisättiin.

–Aktiivimallin kuusi tuntia kuukaudessa kuulostaa pieneltä tuntimäärältä. Meidän vähimmäistuntimäärä ylittää aktiivimallin kuukausituntimäärän moninkertaisesti, Mäki-Ullakko sanoo.

Viikon työrupeama POK:ssa ei riitä kattamaan aktiivimallin työssäoloehtoa. Kaksi viikkoa töitä tekee puolestaan 30 tuntia.

Tällä voi olla seurannaisvaikutuksia. Työttömyysturvassa ansiotulot voivat vaikuttaa työttömyysetuutta pienentävästi, jos tietyt reunaehdot toteutuvat.

Työttömyysturvassa ansiotasot vähentävät Kelan juristin Eeva Vartion mukaan työttömyysetuuden määrää siltä osin kuin ansiotulo ylittää 300 euroa bruttona kuukaudessa.

Aktiivisuusmallissa palkkaus noudattaa työehtosopimusta, tai jos sopimusta ei ole, on minimipalkka 6,91 euroa tunnilta.

Tekemätöntä työtä

Yrityksissä on kyselyn mukaan laaja kirjo erilaisia aktiivimalliin sopivia työtehtäviä.

Hannu Mänttäri

Listalla on muun muassa hyllytystä, tuotannon aputehtäviä, siivousta, rakennusalan aputöitä, pakkausta, varastotyötä, paketointia, ravintola-alan tehtäviä, ulkoalueiden siivousta, mappien järjestelyä, hoivapalveluiden avustajan tehtäviä, muuttomiehen apulaisen tehtäviä, satunnaisia arkkitehtuurisuunnittelutehtäviä kiiretilanteissa, kiireapua toimistotyöhön.

Sanottua: Mitä ajatuksia aktiivimalli herättää yrittäjillä?

Kyselyssä yrittäjät saivat esittää näkemyksiään aktiivimallista.

"Paras uudistus työllisyyden parantamiseksi vuosikausiin."

"Hyvä homma. Olisi pitänyt olla 10 vuotta sitten."

"Työtä pitää ottaa vastaan, vaikka ei olisi oman alan työtä."

"Tahoilla, jotka rahaa jakavat, tulee olla myös oikeus määrätä työtä tehtäväksi."

"Aktiivimallin vaatimukset ovat todella pieniä ja helposti saavutettavissa."

"Hyödytön, kustannuksia lisäävä ja te-toimistoa työllistävä uudistus."

"Uskon, että lisää työpaikkoja ja koska näin työntekijät oppivat itsekin aktiivisiksi."

"Turhaa ihmisten kiusaamista. Ne, joilla on mahdollisuus työllistyä, työllistyvät."

"Byrokraattinen ja kankea."

"Malli on puhdasta osaoptimointia, johon on jouduttu, kun puolueet ovat kykenemättömiä ratkaisemaan muun muassa kannustinloukkuja."

"Yrityksessämme ei ole niin yksinkertaista työtä, että 18 tunnin työrupeama kolmen kuukauden välein millään tavoin palvelisi yritystämme."

"Työntekovelvoitteessa tulisi olla vaihtoehtoja, esimerkiksi yksi kuukausi/vuosi tai kaksi viikkoa/6 kuukautta."

Aktiivimalli

Laki työttömyysturvan aktiivimallista tuli voimaan tämän vuoden alussa.

Aktiivimalli tarkoittaa sitä, että työttömän työnhakijan on 65 työttömyysetuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana täytettävä aktiivisuusedellytys, jotta etuutta maksetaan täysimääräisenä myös tarkastelujaksoa seuraavat 65 maksupäivää (noin kolme kuukautta).

Mikäli aktiivisuusedellytys ei täyty, työttömyysetuus pienenee seuraavan tarkastelujakson ajaksi 4,65 prosenttia.

Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa

Aktiivimallin mukaan työttömän on tehtävä töitä 18 tunnin verran tarkastelujatkon aikana tai ansaittava vähintään 241 euroa omalla yritystoiminnalla tai osallistuttava viiden päivän ajan työllistymistä edistäviin palveluihin.

Työtätehtäviä

Yrityksissä on kyselyn mukaan laaja kirjo erilaisia aktiivimalliin sopivia työtehtäviä.

Listalla on muun muassa hyllytystä, tuotannon aputehtäviä, siivousta, rakennusalan aputöitä, pakkausta, varastotyötä, paketointia, ravintola-alan tehtäviä, ulkoalueiden siivousta, mappien järjestelyä.


Lue myös nämä


Kommentit (32)

  • Nimetön

    ”Pakko pitää olla myös työnantajalle.”

    Haluatko loputkin työpaikat pois Suomesta?

  • Nimetön

    ”Työnantajat ylistävät aktiivimallia ja kertovat samaa hengenvetoon että töitä ei ole, aika pöljää sakkia.”

    Onko lukutaidossa vai luetun ymmärryksessäsi vikaa? Töitä on kyllä tarjolla yrityksissä mutta ei tuollaisia 18 tunnin pätkiä silloin tällöin.

Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Pääaiheet

Sammio