Maakuntavaalit 2019: Aikataulut, ehdokasasettelu ja kaikki mitä vaaleista tarvitsee tietää

Maakuntavaalit saatetaan järjestää ensimmäistä kertaa vuonna 2019 yhdessä europarlamenttivaalien kanssa toukokuun 26. päivä. Vaalien moneen kertaan vaihtunut ajankohta on yhä epävarma. Lue tästä päivittyvästä artikkelista kaikki oleellinen, mitä vaaleista tiedetään.

Markku Ojala
Maakuntavaalit 2019: Aikataulut, ehdokasasettelu ja kaikki mitä vaaleista tarvitsee tietää

Maakuntavaalit häämöttävät – jossain tulevaisuudessa. Hallitus piti tiedotustilaisuuden sote- ja maakuntauudistuksesta Helsingissä 9.5.2017. Tilaisuudessa olivat paikalla muiden muassa ministerit Paula Risikko, Pirkko Mattila, Juha Rehula ja Anu Vehviläinen.

Tatu AiroAamulehti

Suomessa on määrä järjestää ensimmäiset maakuntavaalit mahdollisesti vuonna 2019. Vaalit piti järjestää sunnuntaina 28.10.2018, mutta aikataulu lykkääntyi. Ensin arvioitiin, että vaalit voitaisiin mahdollisesti järjestää vielä loppuvuonna 2018, mutta tämä ajatus osoittautui epärealistiseksi. Kesäkuussa 2018 pääministeri Juha Sipilä arvioi, että maakuntavaalit järjestettäisiin toukokuussa 2019. Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2019.

17. elokuuta 2018 julkaistun hallituksen vastineen mukaan maakuntavaalit järjestetään samanaikaisesti europarlamenttivaalien kanssa sunnuntaina 26. toukokuuta 2019.

Lue lisää:Pääministeri Sipilä: Sote-uudistus siirtyy vuodella eteenpäin – esitti vaatimuksen hallituspuolueille

Maakuntavaaleissa on tarkoitus valita maakuntavaltuustot, jotka käyttävät sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa ylintä päätösvaltaa Suomeen perustettavissa uusissa maakunnissa. Maakuntavaltuustot päättävät maakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. Maakuntavaltuusto muun muassa asettaa maakuntahallituksen, valitsee maakuntajohtajan ja päättää maakunnan talousarviosta.

18 maakuntaa ottaa vastuulleen muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen sote- ja maakuntauudistuksen mahdollisen toteutumisen myötä. Maakunnille siirtyy myös muita tehtäviä ely-keskuksista, te-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista. Esimerkkeinä mainittakoon pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, yritys- työ- ja elinkeinopalvelut, maakuntakaavoitus, vesihuollon suunnittelu ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.

Tämä päivittyvä artikkeli on kirjoitettu sillä oletuksella, että hallituksen sote- ja maakuntauudistus toteutuu.

Lue lisää: Mikä ihmeen sote? Tästä on kyse sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa

Tässä artikkelissa kerrotaan maakuntavaaleista kaikki oleellinen sitä mukaa, kun uutta tietoa saadaan. Artikkelissa käsitellään maakuntavaaleja paitsi valtakunnallisesta myös Pirkanmaan näkökulmasta.

Aikataulu petti jo aiemminkin

Ihan alun perin maakuntavaalit piti järjestää jo tammikuussa 2018 presidentinvaalien yhteydessä, mutta sote- ja maakuntauudistuksen viivästyminen siirsi vaaleja ensin lokakuulle 2018. Heinäkuussa 2017 valtioneuvosto päätti jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että se tulee voimaan 1.1.2020.

Lue lisää: Sipilä: Sote-uudistus viivästyy vuodella, maakuntavaalit siirtyvät lokakuulle

Kesäkuussa 2018 pääministeri Sipilä kertoi eduskunnassa, että sote-uudistus siirtyy vuodella eteenpäin eli vuoteen 2021.

Aamulehti julkaisi jo 3.2.2018 Lännen Median kyselyn, jonka mukaan kunnanvaltuutetuista alle puolet uskoo, että maakuntavaalit toteutuvat hallituksen aikataulun mukaisesti lokakuussa 2018. Kyselyyn vastasi 767 kunnanvaltuustossa toimivaa suomalaista.

Lue lisää: Kysely: Saadaanko maakuntavaalit järjestettyä syksyllä? Kunnanvaltuutetut epäilevät laajasti aikataulua

Marika Säkkinen

Maaliskuussa 2018 Aamulehti uutisoi, että Kuntaliiton johto siirtäisi maakuntavaalit lokakuulta kevään 2019 eduskuntavaalien yhteyteen tai vaihtoehtoisesti touko-kesäkuun 2019 europarlamenttivaalien yhteyteen.

Lue lisää: "Tulee liian kiire" – Kuntaliitto siirtäisi maakuntavaalit kevään 2019 eduskunta- ja eurovaalien yhteyteen

Riittääkö mielenkiintoa?

Maaliskuussa 2018 Aamulehti kertoi, että Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämän tutkimuksen mukaan alle puolet suomalaisista on kiinnostunut maakuntavaaleista. Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen arvioi, että vähäinen kiinnostus johtuu siitä, että äänestäjillä on vasta vähän tietoa maakuntavaaleista. Jääskeläinen uskoo, että kiinnostus kasvaa, kun tiedotuskampanjat maakunnista ja niiden tehtävistä alkavat.

Lue lisää: Äänestäjät ymmällään maakuntavaaleista – Vaalijohtaja: "Kansalaisilla ei ole riittävästi tietoa, enkä heitä siitä moiti"

Jatkossa neljän vuoden välein

Ennen maakuntavaalien lykkääntymistä suunniteltiin, että tulevaisuudessa maakuntavaalit toimitettaisiin samanaikaisesti kuntavaalien kanssa eli neljän vuoden välein seuraavasti: vuosina 2021, 2025, 2029 ja niin edelleen. Nyt tämäkin asia on epävarma.

Ketä on ehdolla?

Poliitikot ilmoittanevat hiljalleen vuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana kiinnostuksestaan lähteä ehdolle maakuntavaaleihin.

Aamulehden julkaisemassa Lännen Median kyselyssä kunnanvaltuutetuilta kysyttiin, pitäisikö Suomessa rajoittaa sitä, että sama ihminen on ehdolla kuntavaaleissa, maakuntavaaleissa ja vielä eduskuntavaaleissa. Vastanneista suurin osaa katsoi, ettei ehdokkuuksia pidä rajata. Moni kuitenkin epäili, ettei yhden ihmisen aika riitä hoitamaan kaikkia luottamustehtäviä yhtä aikaa riittävän hyvin.

Kokoomus ja vihreät ovat esittäneet, että maakuntavaalien ehdokaslistojen olisi syytä olla suunniteltua lyhyempiä.

Lue lisää: Kokoomus ja vihreät lyhentäisivät maakuntavaalien ehdokaslistoja: "Valtava ehdokasmäärä ei ainakaan lisää äänestysinnokkuutta"

Alustava aikataulu vuonna 2019

Vastineessa ehdotetaan, että ensimmäiset maakuntavaalit toimitettaisiin samanaikaisesti europarlamenttivaalien kanssa sunnuntaina 26.5.2019. Tämä kuitenkin edellyttää, että maakuntauudistusta koskeva lainsäädäntö tulee voimaan noin puoli vuotta tätä ennen eli viimeistään 2018 lopussa. Maakuntavaltuustojen toimikausi alkaisi elokuussa 2019.

Maakuntavaaleissa Pirkanmaan vaalipiiriin kuuluisi ensimmäistä kertaa myös Kuhmoinen, jota esitetään siirrettäväksi Keski-Suomesta Pirkanmaahan. Siirron piti tapahtua alun perin jo 2019 alusta, mutta maakuntauudistuksen aikatauluepäselvyyksien takia maakuntavaihdos siirtynee siihen hetkeen, jolloin uudet maakunnat aloittavat, näillä näkymin vuoteen 2021.

Lainsäädännön voimaantuloajankohdan siirtymisen vuoksi huhtikuussa 2019 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ehdotetaan noudatettavaksi vielä nykyistä vaalipiirijakoa.

Suhteelliset maakuntavaalit

Maakuntavaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. Niiden on tarkoitus olla suhteelliset.

Suhteellinen vaalitapa tarkoittaa, että puolue saa maakuntavaltuustoon paikkoja samassa suhteessa kuin se saa ääniä vaaleissa. Jos puolue saa noin neljäsosan äänistä, se saa noin neljäsosan jaettavina olevista paikoista. Myös maakuntavaaleissa on tarkoitus käyttää eduskunta-, kunta- ja europarlamenttivaaleista tuttua d'Hondt'in menetelmää.

Maakuntavaaleissa vaalipiirinä on maakunta. Se tarkoittaa, että äänestäjät äänestävät vain oman maakuntansa ehdokkaita.

Kenellä on äänioikeus?

Äänioikeus maakuntavaaleissa on Suomen, muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin tai Norjan kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikunta kuuluu kyseiseen maakuntaan. Äänioikeus on myös muulla edellä mainitut edellytykset täyttävällä ulkomaalaisella, jos hänellä on ollut kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan. Tiettyjen ehtojen täyttyessä myös Euroopan unionin tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa olevalla, kyseisessä maakunnassa asuvalla ja tällaisen henkilön perheenjäsenellä voi olla äänioikeus maakuntavaaleissa.

Maakuntavaltuustojen koot vaihtelevat

Kukin maakuntavaltuusto voisi päättää itse kokonsa, mutta pienemmissä eli alle 200 000 asukkaan maakunnissa valittaisiin vähintään 59 valtuutettua ja suurimmissa eli yli 800 000 asukkaan maakunnissa valittaisiin vähintään 99 valtuutettua.

Uudet maakunnat

Seuraavien maakuntien toiminnan on määrä käynnistyä vuoden 2020 alussa: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Satakunta, Etelä-Savo, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Varsinais-Suomi, Uusimaa.

Älä sekoita nykyisiin maakuntavaltuustoihin

Uusia maakuntavaltuustoja ei pidä sekoittaa nykyisiin maakuntavaltuustoihin, jotka käyttävät nykyisissä maakuntien liitoissa ylintä päätösvaltaa. Maakuntien liitot jäävät historiaan maakuntauudistuksessa. Nykyisiin maakuntavaltuustoihin on valittu jäsenet jäsenkuntien kunnanvaltuustojen edustajista niin, että poliittinen jakauma vastaa kunnallisvaalien tulosta.

Lähteet

Tärkeimmät lähteet: Aamulehden arkisto, oikeusministeriön vaalit.fi-sivusto, valtioneuvosto.fi, pirkanmaa.fi, valtioneuvoston alueuudistus.fi-sivusto.

Tämä on Aamulehden Tästä on kyse -artikkeli, joka kertoo kaiken oleellisen maakuntavaaleista. Artikkelia päivitetään aina tarvittaessa


Kommentit (11)

  • Nimetön

    ”Miksi henkilö saa kahmia itselleen kymmeniä luottamustoimia? Samat ihmiset istuvat päättämässä kunnassa, seurakunnassa, maakunnassa, pankkien päätöksenteossa, vakuutusyhtiöissä, Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, koulutuskuntayhtymissä, ammattiliitoissa, puolueitten kunnallisjärjestöissä, yhdistyksissä ja järjestöissä. Ja osa on myös eduskunnassa. Aika, mielenkiinto, motivaatio, koulutus ja osaaminen ei riitä asioihin perehtymiseen. Kyllästytään ja ollaan pois kokouksista – ja jopa varajäsenelle ilmoittamatta – ja lähdetään kokouksesta kesken kaiken kotiin.”

    Niitä ihmisiä motivoi valta ja raha, ei suinkaan mikään demokratian ja yhteisten asioiden puolesta toimiminen. Näitä MINÄ-MINÄ-zombeja vaan jostain siunaantuu.

  • Nimetön

    ”Maakuntavaalit saatetaan järjestää ensimmäistä kertaa vuonna 2019.”

    Huom. saatetaan järjestää, paljon todenäköisempa on että ei järjestetä ja hyvä niin ja Kepulit oppositiossa opettelemassa kuinka ihmisten ilmoilla käyttäydytään.

Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Pääaiheet

Sammio