Maakuntavaalit 2018: Aikataulut, ehdokasasettelu ja kaikki mitä vaaleista tarvitsee tietää

Maakuntavaalit järjestetään näillä näkymin ensimmäistä kertaa lokakuussa 2018. Lue tästä päivittyvästä artikkelista kaikki oleellinen, mitä vaaleista tiedetään.

Markku Ojala
Maakuntavaalit 2018: Aikataulut, ehdokasasettelu ja kaikki mitä vaaleista tarvitsee tietää

Maakuntavaalit 2018 häämöttävät. Hallitus piti tiedotustilaisuuden sote- ja maakuntauudistuksesta Helsingissä 9.5.2017. Tilaisuudessa olivat paikalla muiden muassa ministerit Paula Risikko, Pirkko Mattila, Juha Rehula ja Anu Vehviläinen.

Tatu AiroAamulehti

Suomessa on määrä järjestää ensimmäiset maakuntavaalit sunnuntaina 28.10.2018. Maakuntavaaleissa on tarkoitus valita maakuntavaltuustot, jotka käyttävät ylintä päätösvaltaa Suomeen perustettavissa uusissa maakunnissa. Maakuntavaltuustot päättävät maakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. Maakuntavaltuusto muun muassa asettaa maakuntahallituksen, valitsee maakuntajohtajan ja päättää maakunnan talousarviosta.

18 maakuntaa ottaa vastuulleen muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen sote- ja maakuntauudistuksen toteutumisen myötä. Maakunnille siirtyy myös muita tehtäviä ely-keskuksista, te-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista. Esimerkkeinä mainittakoon pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, yritys- työ- ja elinkeinopalvelut, maakuntakaavoitus, vesihuollon suunnittelu ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.

Lue lisää: Mikä ihmeen sote? Tästä on kyse sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa

Tässä päivittyvässä artikkelissa kerrotaan maakuntavaaleista kaikki oleellinen sitä mukaa, kun uutta tietoa saadaan. Artikkelissa käsitellään maakuntavaaleja paitsi valtakunnallisesta myös Pirkanmaan näkökulmasta.

Aikataulu petti jo

Alun perin maakuntavaalit piti järjestää tammikuussa 2018 presidentinvaalien yhteydessä, mutta sote- ja maakuntauudistuksen viivästyminen siirsi vaaleja lokakuulle 2018. Heinäkuussa 2017 valtioneuvosto päätti jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että se tulee voimaan 1.1.2020.

Lue lisää: Sipilä: Sote-uudistus viivästyy vuodella, maakuntavaalit siirtyvät lokakuulle

Maakunta-, sote- ja valinnanvapauslait on ollut tarkoitus käsitellä eduskunnassa yhtäaikaisesti keväällä 2018, jolloin ne tulisivat voimaan kesällä 2018.

Toukokuussa 2018 uutisoitiin, että asiassa otetaan kahden viikon aikalisä. Sote- ja maakuntauudistuksen kiireellisimmät osat tulisivat eduskunnan suuren salin käsittelyyn kesäkuun ensimmäisen viikon sijaan juhannuksen jälkeisellä viikolla. Toinen ja ratkaiseva käsittely olisi 1.–3. heinäkuuta 2018.

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen sanoi maakuntavaalien olevan yhä järjestettävissä lokakuussa 2018, vaikka eduskunta saisi sote-lait käsiteltyä vasta heinäkuun alkupuolella.

Lue lisää:Vaalijohtaja Jääskeläinen penää luovia ratkaisuja maakuntavaalien kiireeseen – Euroopan neuvoston suositusta rikotaan

Vielä keväällä 2018 ei ollut varmaa, voidaanko maakuntavaalit järjestää lokakuussa 2018. Aamulehti julkaisi 3.2.2018 Lännen Median kyselyn, jonka mukaan kunnanvaltuutetuista alle puolet uskoo, että maakuntavaalit toteutuvat hallituksen aikataulun mukaisesti lokakuussa 2018. Kyselyyn vastasi 767 kunnanvaltuustossa toimivaa suomalaista.

Lue lisää: Kysely: Saadaanko maakuntavaalit järjestettyä syksyllä? Kunnanvaltuutetut epäilevät laajasti aikataulua

Marika Säkkinen

Maaliskuussa 2018 Aamulehti uutisoi, että Kuntaliiton johto siirtäisi maakuntavaalit lokakuulta kevään 2019 eduskuntavaalien yhteyteen tai vaihtoehtoisesti touko-kesäkuun 2019 europarlamenttivaalien yhteyteen. Kuntaliiton mielestä lokakuu 2018 tulee liian nopeasti, kun maakuntien väliaikaishallinto aloittaa toimintansa vasta kesällä 2018. Pirkanmaan maakuntauudistuksen muutosjohtaja Jukka Alasentie oli toista mieltä eikä siirtäisi vaaleja, koska muuten maakunnat eivät välttämättä ehdi luoda organisaatioitaan sote- ja maakuntauudistuksen alkuun 2020 mennessä.

Lue lisää: "Tulee liian kiire" – Kuntaliitto siirtäisi maakuntavaalit kevään 2019 eduskunta- ja eurovaalien yhteyteen

Lue lisää: Todennäköisyys maakuntavaalien peruuntumiselle kasvaa tunti tunnilta

Riittääkö mielenkiintoa?

Maaliskuussa 2018 Aamulehti kertoi, että Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämän tutkimuksen mukaan alle puolet suomalaisista on kiinnostunut maakuntavaaleista. Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen arvioi, että vähäinen kiinnostus johtuu siitä, että äänestäjillä on vasta vähän tietoa maakuntavaaleista. Jääskeläinen uskoo, että kiinnostus kasvaa, kun tiedotuskampanjat maakunnista ja niiden tehtävistä alkavat.

Lue lisää: Äänestäjät ymmällään maakuntavaaleista – Vaalijohtaja: "Kansalaisilla ei ole riittävästi tietoa, enkä heitä siitä moiti"

Jatkossa neljän vuoden välein

Jos maakuntavaalit toteutuvat suunnitelman mukaan 28.10.2018, maakuntavaltuustojen toimikausi alkaa 1.1.2019 ja kestää toukokuun 2021 loppuun.

Tulevaisuudessa maakuntavaalit toimitettaisiin samanaikaisesti kuntavaalien kanssa eli neljän vuoden välein seuraavasti: vuosina 2021, 2025, 2029 ja niin edelleen.

Ketä on ehdolla?

Poliitikot ilmoittanevat hiljalleen vuoden 2018 aikana kiinnostuksestaan lähteä ehdolle maakuntavaaleihin. Tällä hetkellä tiedossa olevan aikataulun mukaan ehdokashakemukset on tehtävä maakuntavaalilautakunnalle viimeistään 18.9.2018. Ehdokasasettelu vahvistetaan 27.9.2018.

Aamulehden julkaisemassa Lännen Median kyselyssä kunnanvaltuutetuilta kysyttiin, pitäisikö Suomessa rajoittaa sitä, että sama ihminen on ehdolla kuntavaaleissa, maakuntavaaleissa ja vielä eduskuntavaaleissa. Vastanneista suurin osaa katsoi, ettei ehdokkuuksia pidä rajata. Moni kuitenkin epäili, ettei yhden ihmisen aika riitä hoitamaan kaikkia luottamustehtäviä yhtä aikaa riittävän hyvin.

Kokoomus ja vihreät ovat esittäneet, että maakuntavaalien ehdokaslistojen olisi syytä olla suunniteltua lyhyempiä.

Lue lisää: Kokoomus ja vihreät lyhentäisivät maakuntavaalien ehdokaslistoja: "Valtava ehdokasmäärä ei ainakaan lisää äänestysinnokkuutta"

Alustava aikataulu vuonna 2018

Jos maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018, vaalikampanjat alkavat kesällä. Maakuntavaalilautakunnat asetetaan mahdollisimman pian lainsäädännön tultua voimaan.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat pitäisi tallentaa vaalitietojärjestelmään viimeistään 10.8.2018.

Valittavien valtuutettujen lukumäärä kuulutetaan viimeistään 10.9.2018.

Ilmoituskortit äänioikeutetuille postitetaan viimeistään 4.10.2018.

Ennakkoäänestys on kotimaassa 17.–23.10.2018 ja ulkomailla 17.–20.10.2018.

Vaalipäivä on sunnuntai 28.10.2018.

Vaalien tulokset vahvistetaan 31.10.2018. Maakuntavaltuustot aloittavat toimintansa 1.1.2019.

Suhteelliset maakuntavaalit

Maakuntavaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. Niiden on tarkoitus olla suhteelliset.

Suhteellinen vaalitapa tarkoittaa, että puolue saa maakuntavaltuustoon paikkoja samassa suhteessa kuin se saa ääniä vaaleissa. Jos puolue saa noin neljäsosan äänistä, se saa noin neljäsosan jaettavina olevista paikoista. Myös maakuntavaaleissa on tarkoitus käyttää eduskunta-, kunta- ja europarlamenttivaaleista tuttua d'Hondt'in menetelmää.

Maakuntavaaleissa vaalipiirinä on maakunta. Se tarkoittaa, että äänestäjät äänestävät vain oman maakuntansa ehdokkaita.

Kenellä on äänioikeus?

Äänioikeus maakuntavaaleissa on Suomen, muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin tai Norjan kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikunta kuuluu kyseiseen maakuntaan. Äänioikeus on myös muulla edellä mainitut edellytykset täyttävällä ulkomaalaisella, jos hänellä on ollut kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan. Tiettyjen ehtojen täyttyessä myös Euroopan unionin tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa olevalla, kyseisessä maakunnassa asuvalla ja tällaisen henkilön perheenjäsenellä voi olla äänioikeus maakuntavaaleissa.

Maakuntavaltuustojen koot vaihtelevat

Kukin maakuntavaltuusto voisi päättää itse kokonsa, mutta pienemmissä eli alle 200 000 asukkaan maakunnissa valittaisiin vähintään 59 valtuutettua ja suurimmissa eli yli 800 000 asukkaan maakunnissa valittaisiin vähintään 99 valtuutettua.

Uudet maakunnat

Seuraavien maakuntien toiminnan on määrä käynnistyä vuoden 2020 alussa: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Satakunta, Etelä-Savo, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Varsinais-Suomi, Uusimaa.

Uudistuksen yhteydessä esimerkiksi Kuhmoisten kunta vaihtaa Keski-Suomesta Pirkanmaalle.

Älä sekoita nykyisiin maakuntavaltuustoihin

Uusia maakuntavaltuustoja ei pidä sekoittaa nykyisiin maakuntavaltuustoihin, jotka käyttävät nykyisissä maakuntien liitoissa ylintä päätösvaltaa. Maakuntien liitot jäävät historiaan maakuntauudistuksessa. Nykyisiin maakuntavaltuustoihin on valittu jäsenet jäsenkuntien kunnanvaltuustojen edustajista niin, että poliittinen jakauma vastaa kunnallisvaalien tulosta.

Lähteet

Tärkeimmät lähteet: Oikeusministeriön vaalit.fi-sivusto, valtioneuvosto.fi, pirkanmaa.fi, valtioneuvoston alueuudistus.fi-sivusto.

Tämä on Aamulehden Tästä on kyse -artikkeli, joka kertoo kaiken oleellisen maakuntavaaleista 2018. Artikkelia päivitetään aina tarvittaessa


Kommentit (9)

  • Ei mitään kiirettä

    Vaaleja ei ole ainakaan tänä vuonna.

  • Nimetön

    Ja äänestys % 30 pintaan niin ei haittaa läpi mennään.

Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Pääaiheet

Sammio