Asiakirja paljastaa: Kotilinnasäätiö otti tonttikaupassa miljoonaluokan riskin, Tampereen kiinteistöjohtaja tiesi ennalta Rakennuskartion sopimuksesta

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH:n) päätösasiakirja tuo esiin uusia tietoja Kotilinnasäätiön tonttikaupasta.

Toni Repo
Asiakirja paljastaa: Kotilinnasäätiö otti tonttikaupassa miljoonaluokan riskin, Tampereen kiinteistöjohtaja tiesi ennalta Rakennuskartion sopimuksesta

Rakennuskartion hankkimalla tontilla ovat parhaillaan käynnissä rakennustyöt.

Taneli KoponenAamulehti

Tampereen kiinteistöjohto tiesi hyvissä ajoin ennen tonttikauppaa Kotilinnasäätiön suunnitelmista myydä kaupungilta saadun tontin vuokraoikeus. Säätiölle myös luvattiin sähköpostitse Tampereen kiinteistötoimesta, että tontin vuokraoikeuden siirtoon suostutaan. Tiedot käyvät ilmi PRH:n säätiövalvonnan asiakirjasta.

Asiassa on kyse tapauksesta, jossa pörssiyhtiö Lehto Groupiin kuuluva Rakennuskartio maksoi arvotontin vuokraoikeudesta Kotilinnasäätiölle 1,15 miljoonaa euroa. Kauppa tehtiin maaliskuussa 2017.

Eläkeläisille ja vanhuksille kohtuuhintaisia asuntoja vuokraava Kotilinnasäätiö oli vuokrannut tontin ennen kauppaa Tampereen kaupungilta. Maanvuokrasopimuksen perusteella säätiö ei olisi saanut siirtää Muotialantie 36:ssa sijaitsevaa tonttia Rakennuskartiolle.

Sopimuksessa määritelty 1,8 miljoonaa euron sopimussakko jätettiin perimättä säätiöltä. Tampereen kaupunginhallituksen päätöksen mukaan säätiön on käytettävä 1,15 miljoonan euron kauppasumma kohtuuhintaiseen asumiseen tarkoitettuun rakennushankkeeseen Ranta-Tampellassa.

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH:n) säätiövalvonta tiedotti perjantaina säätiön toimineen tonttikaupan yhteydessä vastoin säätiölakia. Kotilinnasäätiön johdon on annettava PRH:lle selvitys huolimattomuuteen johtaneesta menettelystä ja mahdollisesta säätiölle aiheutuneesta vahingosta 15. joulukuuta mennessä.

Kiinteistöjohto sai tiedon

Säätiövalvonnan asiakirjassa kerrotaan, että Kotilinnasäätiön tonttikauppaan liittyvä neuvottelu järjestettiin 16. joulukuuta vuonna 2016 Lehto Groupin konsultin, Arkkitehtitoimisto J. Laiho ArkPlan Oy:n tiloissa. Konsulttitapaamisessa oli paikalla silloinen Tampereen kaupungin kiinteistöjohtaja Mikko Nurminen.

Myöhemmin hänelle toimitettiin konsultoivan arkkitehdin Jyrki Laihon laatima muistio. Sen mukaan neuvottelussa keskusteltiin Kotilinnasäätiön ja Rakennuskartio Oy:n välisestä sopimuksesta. Nykyisin Tampereen kaupunkiympäristöjohtajana työskentelevä Nurminen ei ole halunnut vastata Aamulehdelle konsulttitapaamista koskeviin kysymyksiin.

Tieto Nurmisen ja konsultin tapaamisesta on mielenkiintoinen, koska Kotilinnasäätiön hallituksen puheenjohtaja Timo P. Nieminen kertoi Aamulehden uutisessa 18. syyskuuta Tampereen kaupungin kiinteistöjohdon tienneen tontin myyntisuunnitelmista. Niemisen mukaan kaupunki jopa neuvoi säätiötä vuokraoikeuden myynnissä. Tampereen kaupunkiympäristöjohtaja Mikko Nurminen kiisti tuolloin Niemisen tiedot.

Sähköposti säätiölle

Kotilinnasäätiö pyysi marraskuussa 2016 Tampereen kaupungilta sähköpostitse lupaa vuokraamansa arvotontin vuokraoikeuden kauppaan. Kiinteistötoimen viranhaltija, nykyinen maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi vastaanotti pyynnön, mutta jätti vastaamatta viestiin kirjallisesti.

Aamulehti uutisoi aiemmin, että Toukoniemi selitti menettelyään 30. kesäkuuta 2017 sähköpostitse kollegoilleen.

"Tämä (säätiön pyyntö tontin vuokraoikeuden siirrosta) onkin tullut vain minulle, ei kirjaamoon aikanaan. Asiaan on vastattu suullisesti, että pyynnön mukaiseen siirtoon ei voida suostua, siitä ei ole tehty päätöstä", Toukoniemi kirjoitti.

Kyseisen viestin vastaanottajina ovat kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmin lisäksi Tampereen tonttipäällikkö Aila Taura sekä elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja Teppo Rantanen.

PRH
Apulaistonttipäällikkö Aila Taura lähestyi Kotilinnasäätiötä ennen tonttikauppaa sähköpostitse.

Apulaistonttipäällikkö Aila Taura lähestyi Kotilinnasäätiötä ennen tonttikauppaa sähköpostitse.

Säätiövalvonnan aineiston perusteella apulaistonttipäällikkö Aila Taura lähestyi jo 3.lokakuuta vuonna 2016 Kotilinnasäätiön kiinteistöpäällikköä Heikki Niemelää sähköpostitse.

"Rakentamattoman tontin vuokraoikeuden siirtäminen ilman vuokranantajan kirjallista lupaa on sopimuksen mukaan kielletty, enkä tässäkään voi etukäteen kirjata, että tulemme siihen suostumaan, mutta kuten olemme luvanneet, niin suostumme siihen. Toinen asia on sitten se, miten asia hoidetaan, mitä teidän pitää siinä vaiheessa meille esittää, kun vuokraoikeuden siirtämistä pyydätte", Taura kirjoittaa viestissä.

Tampereen kiinteistöjohtaja Ekholm on kertonut aiemmin Aamulehdelle, että tontin vuokraoikeuden siirto kiellettiin suullisesti säätiön kanssa pidetyssä tapaamisessa: Hän ei ole halunnut yksilöidä tapaamisen aikaa, paikkaa tai osallistujia. Säätiövalvonnan asiakirjassa ei ole lisätietoa mahdollisesta suullisesta kiellosta.

"Säätiö otti riskin"

Säätiövalvonnan mukaan Kotilinnasäätiö otti tonttikaupassa riskin 1,8 miljoonan euron suuruisen sakkomaksun aiheutumisesta säätiölle.

Päätösasiakirjan mukaan Kotilinnasäätiön olisi pitänyt pyytää kaupungilta kirjallisena virallinen päätös vuokraoikeuden siirrosta. Apulaistonttipäällikkö Tauran sähköposti ei siis ollut PRH:n näkemyksen mukaan riittävä dokumentti tonttikauppaan.

Kotilinnasäätiön toiminnanjohtaja ja Tampereen kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Atanas Aleksovskin (sd.) mukaan säätiön hallitus keskustelee PRH:n päätöksestä ensi viikolla ja linjaa sitten jatkotoimia.

Kotilinnasäätiö edistää sääntöjensä mukaan eläkeläisten ja ikääntyvien ihmisten omatoimiseen asumiseen sekä asuinpalveluihin liittyvää toimintaa. Säätiön liikevaihto oli viimeksi päättyneellä tilikaudella yli 13 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä oli noin kolme miljoonaa euroa.

Kotilinna- konsernin tilikauden ylijäämä oli noin kolme miljoonaa euroa. Säätiön tase oli 103 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 1 790 euroa.

Rakennuskartion hankkimalla Muotialantien tontilla ovat parhaillaan käynnissä rakennustyöt. Rakennuskartio on osa Lehto Groupia, jonka liikevaihto oli viimeksi päättyneellä tilikaudella 361,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto yli 40 miljoonaa euroa.

Tiedätkö jotain, mitä pitäisi tutkia? Anna uutisvihje täällä>>

Päivitys 13.10.2017 kello 20.17: Juttuun lisätty linkki uutisvinkkiin ja faktaan täsmennetty säätiövalvonnan ratkaisu.

Uutiskertaus

Mistä on kyse?

Kotilinnasäätiö on myynyt kaupungilta saadun tontin vuokraoikeuden rakennuskonserni Lehto Groupin tytäryhtiölle Rakennuskartiolle. Tampereen kaupunginhallituksen päätöksen mukaan tontin myynti rikkoi Tampereen kaupungin ja säätiön välistä maanvuokrasopimusta.

Tonttikauppaa selvitti Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH:n) säätiövalvonta. Säätiövalvonta totesi päätöksessään säätiön rikkoneen säätiölakia.

Tontin vuokraoikeuden myyminen Rakennuskartiolle on mielenkiintoista, koska Kotilinnasäätiö edistää sääntöjensä mukaan eläkeläisten ja ikääntyvien ihmisten omatoimiseen asumiseen sekä asuinpalveluihin liittyvää toimintaa. Säätiö muun muassa rakennuttaa ja vuokraa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja eläkeläisille ja vanhuksille.

Näin tapahtumat etenivät:

Syksyn 2016 aikana Lehto Groupin konsultti tapasi Tampereen korkean viranhaltijan. Tampereen kiinteistötoimesta viestiteltiin Kotilinnasäätiön kanssa tonttikaupasta.

25.8.2016 Säätiö lähetti tontinvuokraushakemuksen Muotialantie 36:ssa sijaitsevasta tontista Tampereen kaupungille.

2.10.2016 Rakennuskartio Oy:n toimitusjohtaja Pasi Kokko valtuutti yhtiön edustajan allekirjoittamaan esisopimuksen tonttikaupasta Kotilinnasäätiön kanssa. Kyseessä oli säätiön saaman tontin vuokraoikeus.

24.10.2016 Kaupunginhallitus päätti, että tontti vuokrataan Kotilinnasäätiölle. Asian esittelijänä oli konsernijohtaja Juha Yli-Rajala ja valmistelijana apulaistonttipäällikkö Aila Taura.

14.11.2016 Kotilinnasäätiö ja Tampereen kaupunki allekirjoittivat sopimuksen Muotialantie 36:n tontin vuokraamisesta säätiölle.

15.11.2016 Kotilinnasäätiön toiminnanjohtaja Atanas Aleksovski ja Rakennuskartio solmivat esisopimuksen tonttikaupasta.

23.11.2016 Kotilinnasäätiö pyysi Tampereen kaupungilta Heli Toukoniemeltä sähköpostitse lupaa tontin vuokraoikeuden siirtoon rakennusliikkeelle. Toukoniemi ei vastannut viestiin kirjallisesti. Myöhemmin kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm kertoi, että säätiölle olisi kerrottu suullisesti, että tontin luovutus ei ole mahdollista.

19.1.2017 Kotilinnasäätiö perusti Asunto Oy Tampereen Nekalanpuiston hallinnoimaan tonttia. Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäseninä ovat Timo P. Nieminen, Jarkko Auvinen, Terttu Koskela, Riitta Koskinen, Maire Martikainen, Satu Sipilä, Tuula Lehtinen ja Veikko Vepsäläinen. He kuuluvat myös Kotilinnasäätiön hallitukseen. Samalla päätettiin vuokraoikeuden siirtämisestä kyseisen asunto-osakeyhtiön nimiin.

14.3.2017 tontti luovutettiin Kotilinnasäätiöltä asunto-osakeyhtiölle.

15.3.2017 Rakennuskartio osti As Oy Tampereen Nekalanpuiston osakekannan. Kaupassa tontti siirtyi rakentamattomana eteenpäin. Asia nousi julkisuuteen kesällä, kun Tampereen kaupunginhallitus käsitteli asiaa.

14.8.2017 Tampereen kaupunginhallitus päättää jättää perimättä maanvuokrasopimuksessa määritellyn 1,8 miljoonaa euron sopimussakon säätiöltä. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan säätiön on käytettävä 1,15 miljoonan euron kauppasumma kohtuuhintaiseen asumiseen tarkoitettuun rakennushankkeeseen Ranta-Tampellassa.

13.10.2017 Patentti- ja rekisterihallituksen säätiövalvonta tiedotti, että Tampereen Kotilinnasäätiö toimi säätiölain vastaisesti Muotialantien vuokraoikeuden siirron yhteydessä.


Lue myös nämä


Kommentit (5)

  • Nimetön

    Kommentoija 14.10 klo 01.20 on kovasti väärässä. Tonttien vuokrat määritellään kiinteistötoimessa ja kohtuullisten vuokrien tarkoitus on pitää tontille rakennettavan asunnon hinta kurissa. Sen takia Vastine 14.10 klo 01.20: Kotilinnasäätiö on saanut kilpailematta vuokraoikeuden tonttiin. Kilpailu järjestetään joskus erittäin hyvällä paikalla olevasta myytävästä! tontista. Kohtuullisten tonttivuokrien on uskottu parantavan rakentajien ja rakennuttajien mahdolisuuksia kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseen.
    Nyt tehty puliveivaus on ankarassa ristiriidassa aiemmin noudatetun maapolitiikan kanssa. Ei pitäisi päästää balkanilaisia metsärosvoja hoitamaan sivistyneen kansan asioita. Ja konsulteilla – kuten tiedetään – ei ole mitään omaatuntoa, kun yhteisiä omaisuuksia hoidetaan.

  • Nimetön

    Kaupungin sisäinen tarkastus luultavasti toteaa, että prosesseissa on parantamisen varaa, mutta asia itsessään ei vaadi toimenpiteitä.

Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Pääaiheet

Sammio