Itsemurhia, matalampi koulutus, syrjäytymistä – Tutkimus maalaa karun kuvan psykiatrista sairaalahoitoa saaneiden nuorten ennusteesta

Masennusdiagnoosien määrä psykiatrisen sairaalahoidon syynä on lisääntynyt erityisesti nuorten tyttöjen keskuudessa. Syytä ei tiedetä.

Timo Holttinen korostaa, että lisääntyneen nuorisopsykiatrisen sairaalahoidon taustalla olevista syistä tarvitaan lisätutkimusta. Se auttaisi kohdentamaan terveydenhuollon rajallisia voimavaroja tehokkaammin.

31.1. 19:37

Aamulehti

Taysin nuorisopsykiatrian apulaisylilääkärin Timo Holttisen tuore väitöskirja antaa karun kuvan niiden nuorten ennusteesta, jotka ovat tarvinneet hoitoa nuorisopsykiatrian sairaalaosastolla. Heillä on kohonnut varhaisen kuoleman riski. Epäsosiaalisen käytöksen ja matalan koulutustason vuoksi myös heidän syrjäytymisriskinsä on merkittävä.

Tutkimuksessa oli mukana yli 17 000 nuorisopsykiatrian sairaalaosastolla vuosina 1980–2010 ensimmäistä kertaa 13-17-vuotiaana hoitoa tarvinnutta nuorta.

Kohonneella varhaisen kuoleman riskillä tarkoitetaan muun kuin sairauden takia tapahtuneita kuolemia, kuten tapaturmia ja itsemurhia. Ne olivat seurannassa yleisempiä nuorena psykiatrista sairaalahoitoa tarvinneiden keskuudessa kuin muilla samanikäisillä nuorilla.

”Itsemurha oli yksi merkittävä kuolemansyy monella”, Holttinen sanoo.

Kuka?

Timo Holttinen

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) nuorisopsykiatrian apulaisylilääkäri.

Nuorisopsykiatrian kliininen opettaja Tampereen yliopistossa lääketieteen opiskelijoille.

Väitteli perjantaina 27.1.2023. Väitöstutkimuksen kohteena olivat 13–17-vuotiaat nuoret, jotka olivat joutuneet ensimmäistä kertaa psykiatriseen sairaalahoitoon vuosina 1980–2010.

Väitöskirjassa tutkittiin potilaiden myöhempää sairaalahoidon tarvetta, koulutusta, rikollisuutta, kuolleisuutta sekä skitsofrenian esiintyvyyttä ja ilmaantuvuutta.

Tutkimuksessa oli mukana 17 112 henkilöä. Heitä seurattiin rekisteritutkimuksen menetelmin. Käytössä olivat THL:n, Eläketurvakeskuksen, Kelan sekä Tilastokeskuksen rekisterit. Sairaalahoitoa saaneiden elämää seurattiin rekistereistä vuoden 2014 loppuun.

Holttisen mielestä huolestuttava oli myös havainto koulutuseroista. Nuorisopsykiatrista sairaalahoitoa saaneista vain noin puolet oli suorittanut toisen asteen opinnot. Muilla samanikäisillä nuorilla koulutusaste oli 85 prosenttia.

”Kun ottaa huomioon sen, kuinka iso merkitys koulutuksella Suomessa on, on huolestuttavaa, jos nuori ei saa peruskoulun jälkeisiä opintoja suoritettua”, Holttinen sanoo. ”Tämä oli itselle ehkä se huolestuttavin löydös. Se hätkähdytti.”

Myös toipumisennuste oli melko huono. Psykiatrista sairaalahoitoa saaneista nuorista 40 prosenttia joutui uudestaan sairaalahoitoon alle 18-vuotiaana. Myöhemmän seurannan aikana osuus oli yli 50 prosenttia. Kymmenen vuoden aikana sairaalahoitojaksoja oli keskimäärin 3-4.

”Se kertoo siitä, että kysymys on jostain vakavammasta häiriöstä, joka vaatii toistuvaa hoitoa.”

Holttisen tutkimus ei ulotu 2020-luvulle, mutta käytännön työssä hän on kiinnittänyt huomiota yhteen merkittävään muutokseen:

”Aikaisemmin lomakaudet olivat keskimäärin rauhallisempia. Nyt osasto saattaa olla täynnä kesälläkin. Se on erilaista aiempiin vuosiin verrattuna ja herättää kysymyksen: miksi? Yleensä nuoret ovat voineet paremmin lomakaudella.”

Lue lisää: Taysin nuoriso­psykiatrian osastolla jouduttiin majoittamaan nuoria lattioille heti koulujen alettua – Ylilääkäri huolissaan: ”Nuoret eivät selviydy arjessa”

Tytöillä masennusta

Nuorisopsykiatrisen sairaalahoidon tarve on lisääntynyt 1990-luvun puolivälistä lähtien. Erityisen voimakasta kasvu on ollut 2000-luvulla, jolloin yhä useampaa tutkimuksen kohteena olleen ikäryhmän nuorta hoidettiin sairaalassa.

Tutkimusajanjakson aikana erityisesti masennusdiagnoosien määrä sairaalahoidon syynä kasvoi merkittävästi, ja erityisesti tytöillä.

Holttisen mukaan hyvää selitystä sille ei ole, miksi masennus on lisääntynyt erityisesti tyttöjen keskuudessa tai mitkä yhteiskunnan ilmiöt masennusta ovat lisänneet.

Lue lisää: Taysissa avataan ainutlaatuinen hoitotila – Tällainen on huone, jossa lapset ja nuoret oppivat hallitsemaan stressiä, ahdistusta ja pelottavia tilanteita

Perheen hyvinvointi

Yksi selittävä tekijä nuorisopsykiatrisen sairaanhoidon määrän lisääntymiselle saattaa olla 1990-luvun syvä lama.

”Silloin leikattiin aika reippaasti erilaisia ennalta ehkäiseviä palveluita. 2000-luvun alun nuoret olivat laman aikana lapsia. Varhaislapsuuden kokemuksilla on saattanut olla vaikutusta.”

Yksi tekijä saattaa Holttisen mukaan olla myös yhteiskunnan muuttuminen entistä yksilökeskeisemmäksi. ”Aiemmin ongelmat saattoivat näkyä enemmän yhteisön ja yhteiskunnan ongelmina. 1980- ja 1990-luvuilla alettiin puhua enemmän yksilön ongelmista, joihin tarvitaan yksilöön kohdistuvaa hoitoa ja tukea.”

Vaikka vakavien mielenterveyshäiriöiden ennusteet nuorilla eivät ole kohentuneet sairaalahoidon määrän lisääntyessä, tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu ennusteiden myöskään entisestään huonontuneen eikä lisäävän sairaalaan paluun riskiä, vaikka sairaalahoitojaksot ovat lyhentyneet kestoltaan.

Holttisen mukaan on tärkeätä muistaa, että vakavia häiriöitä on ja että niitä kaikkia ei voida ehkäistä ennalta. ”On pidettävä huoli siitä, että meillä riittää jatkossakin resursseja tarjota mahdollisimman tehokasta ja kattavaa kuntoutusta.”

Holttisen mielestä on tärkeää, että sairaalahoito pyritään jatkossakin pitämään mahdollisimman lyhyenä ja pyritään siihen, että nuoria hoidetaan ja kuntoutetaan mahdollisimman lähellä heidän arkiympäristöään. Sairaalahoidolla ei ole tarkoituksenmukaista korvata muuta tukea.

Holttisen mukaan tarjotun tuen on oltava oikeanlaista. Nuorelle on iso merkitys sillä ympäristöllä, missä hän elää. Enemmän huomiota pitäisi kiinnittää perheiden hyvinvointiin.

”Jos perheen tilanne on kaoottinen tai jos vanhemmat ovat hyvin väsyneitä, nuori ei parane, vaikka häntä hoidetaan, jos ympäristö pitää yllä ongelmaa. Jo perheen tukeminen esimerkiksi kodinhoidossa tai muissa asioissa voisi joskus auttaa. ”

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut