Tampereen työllisyysjohtaja Regina Saari: ”Moni työssä käyväkin miettii nyt, kannattaako töissä käydä”

Työllisyysjohtaja Regina Saari ei innostu uudesta ehdotuksesta, jonka mukaan ansioturva pienenisi portaittain ja loppuisi kokonaan 10 kuukauden jälkeen.

Tampereen työllisyysjohtajan Regina Saaren mielestä työn vastaanottamisen pitää olla kannustavampaa kuin sosiaaliturvan varassa elämisen. ”Nykyinen työssä käyvä väestönosa ei riitä, jos halutaan ylläpitää kaikkia hyvinvointipalveluja. Väkeä on saatava työmarkkinoille lisää.”

23.9. 17:35

Aamulehti

"Inflaatio, työmatkojen polttoainekulut ja muu elinkustannusten nousu saavat aikaan sen, että moni työssä käyväkin miettii nyt, kannattaako töissä käydä”, kertoo Tampereen työllisyysjohtaja Regina Saari.

Hänen mielestään työn vastaanottamisen pitäisi lähtökohtaisesti aina olla kannattavampaa kuin sosiaaliturvan varassa elämisen, mutta sanoo, että käytännössä työllistymiselle on erilaisia yksilöllisiä esteitä.

”Osa työnhakijoista on osatyökykyisiä. Töitä ja ammatteja katoaa, kun työelämä muuttuu ja uusiin ammatteihin pitää hankkia osaamista tai uusi koulutus. Ikääntyneitä saneerataan herkimmin työpaikoista pois eivätkä työnantajat aina helposti palkkaa ikääntynyttä, vaikka hän olisi kuinka osaava ja aktiivinen. Sama koskee vieraskielisiä.”

Saaren mukaan osalla työttömistä on myös niin vakavia puutteita työ- ja toimintakyvyssä, että tosiasiassa heidän kuuluisi olla eläkkeellä, mutta jostain syystä he eivät ole sinne päässeet. ”Tämä joukko työnhakijoita on varsin suuri.”

Onko paljon myös heitä, joita työnteko ei vain huvita ja jotka ovat mieluummin työttömänä?

”Joukossa on varmasti heitäkin. Joku esimerkiksi hoitaa lapsia kotona työttömyysetuuden turvin, toinen haluaa pitää taukoa työelämästä, kolmannella on isot velat ja vouti niskassa ja pohtii, kannattaako töihin mennä. Tämä joukko on kuitenkin aika pieni.”

Saari huomauttaa, että työttömistä työnhakijoista noin 60 prosenttia saa töitä kolmen kuukauden kuluessa ja suurin osa heistä hankkii työpaikan ihan itse.

Evan ehdotus

Tällainen on uusi esitys

Summa olisi ensin 60 prosenttia korvattavasta palkasta. Kahden kuukauden jälkeen se putoaisi 50 prosenttiin ja viiden kuukauden jälkeen 40 prosenttiin. Kymmenen kuukauden jälkeen se lakkaisi kokonaan.

Omavastuupäivien määrä työttömyyden alussa kasvaisi viidestä kymmeneen.

Myönnettäisiin kaikille riittävästi työkokemusta hankkineille työttömille eikä vain työttömyyskassojen jäsenille.

Nimi vaihtuisi työnhakurahaksi.

Lähde: Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva

”Muutos voisikin lisätä ahdinkoa”

Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva esitti alkuviikosta, että ansiosidonnaista päivärahaa pitäisi muuttaa työllisyyden kohentamiseksi ja julkisen talouden vahvistamiseksi. Ehdotuksen mukaan ansiosidonnaisen päivärahan pitäisi olla ensin 60 prosenttia korvattavasta palkasta, pudota sitten asteittain ja loppua 10 kuukauden jälkeen kokonaan.

Toisaalta tuki Evan esityksessä myönnettäisiin kaikille riittävän työkokemuksen omaaville työttömille työnhakijoille eikä vain työttömyyskassojen jäsenille.

Tampereen työllisyysjohtajan Regina Saaren mukaan esitys ei ota huomioon ansioturvaa saavien erilaisia tilanteita. Saari kaipaa työttömyysturvaa sieltä ja täältä parsivien ehdotusten sijaan sosiaaliturvan uudistamista kokonaan. Hänen mukaansa muutoin voi käydä niin, että yksittäiset muutokset lisäävätkin ihmisten ahdinkoa tai valtion ja kuntien menoja esimerkiksi toimeentulotuen tarpeen kasvaessa.

Saari kertoo esimerkin. Jos ansioturva porrastettaisiin Evan esittämällä tavalla eikä sitä voisi saada enää 10 kuukauden työttömyyden jälkeen, eteen voisi tulla tilanne, jossa työkyvyttömän henkilön taloudellinen tilanne heikkenisi merkittävästi. ”Kun 300 päivän sairauspäiväraha tulee täyteen, ja henkilö odottaa päätöstä kuntoutustuesta tai työkyvyttömyyseläkkeestä, päätöksen saaminen voi kestää toistakin vuotta. Nykyjärjestelmässä henkilö ohjataan asian ratkaisemisen ajaksi työttömyysetuudelle, jotta hän ei putoa taloudellisesti tyhjän päälle.”

Saaren mukaan Evan esittämä työnhakuraha voisi vaarantaa toimeentulon myös siksi, että se ei kartuttaisi eläkettä. ”Työttömäksi joutuneiden ikäihmisten eläkkeille ei kävisi hyvin, jos uutta työtä ei löydykään.”

Saaren mukaan Evan esitys ei myöskään huomioi osa-aikatyötä, jota esimerkiksi kaupat paljon tarjoavat. ”Osa-aikatyötä tekevistä osa on oikeutettu soviteltuun päivärahaan. Heidän toimeentuloltaan katoaisi pohja, jos ansiosidonnainen päiväraha pienenisi kuukausien mittaan ja loppuisi kokonaan 10 kuukauden jälkeen. Tämä ei kannustaisi vastaanottamaan osa-aikatyötä.”

Mikä?

Ansiopäiväraha nyt

Edellyttää työttömyyskassan jäsenyyttä.

Maksetaan enintään 400 työttömyyspäivältä.

Summa on samansuuruinen koko maksatuksen ajan ja määräytyy edellisen kuuden kuukauden bruttopalkkojen perusteella.

Palkkasummasta vähennetään ensin 4,29 prosenttia, mikä vastaa työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja ja sairausvakuutuksen päivärahamaksua.

Perusosa on 35,72 euroa päivässä.

Siihen lisätään ansio-osa, joka on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Yli 3 393 euron palkassa erotus on 20 prosenttia.

Alaikäiset huollettavat tai työllistymistä edistävään palveluun osallistuminen voivat korottaa päivärahaa.

Myös osa-aikatöissä tai keikkatöissä käyvä sekä sivutoiminen yrittäjä voivat saada ansiopäivärahaa.

Lähde: Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut