Tamperelainen yliopisto-opiskelija yritti ilmoittautua kurssille, mutta joutui klikkaamaan yli 60 kertaa – Sisu-järjestelmä on painajainen etenkin vanhoille opiskelijoille

Tampereen yliopisto otti opintotietojärjestelmä Sisun käyttöön tietoisena sen keskeneräisyydestä. Saavutettavuudeltaan se ei ole edes lain mukainen. Järjestelmän parantamiseen tähtäävässä työssä kuluu vielä vuosi.

Emma Suokas on Tampereen yliopiston filosofian ja mediatutkimuksen pääaineopiskelija ja Sisu-neuvoja. ”Itseltäni meni puoli vuotta, että pääsin sinuiksi Sisun kanssa, mutta vieläkin siinä voi tulla uusia asioita vastaan.”

4.9. 6:30

Aamulehti

Sysi, Susi tai Sisupaska. Siinä lievimmät haukkumasanat opintotietojärjestelmä Sisusta.

Kahden vuoden käyttöhistoriansa aikana Sisua ovat haukkuneet kaikki opiskelijoista opettajiin ja palveluhenkilöstöön. Sisun käyttökokemuksen voi tiivistää kahteen sanaan: äärimmäinen monimutkaisuus.

Katso Aamulehden video kurssille ilmoittautumisesta Sisu-opintotietojärjestelmässä:

Aamulehden videolla Tampereen yliopiston journalistiikan opiskelija ja Aamulehden kesätoimittaja Maiju Talala ilmoittautuu Sisulla opintoihinsa sopivalle kurssille eikä selviä ilmoittautumisesta alle 60 klikkauksen. Tämä on hämmästyttävän korkea määrä asiasta, jota opiskelija joutuu tekemään säännöllisesti.

Yli 60 klikkauksesta iso osa johtuu Sisun antamista virheilmoituksista, jotka ovat välillä hämmentäviä. Sisu saattaa kertoa punaisella, että ”(opinto)suunnitelma on rakenteen sääntöjen vastainen” tai vain ”sääntöjen vastainen”. Virheilmoituksia korostavat välillä vielä punaiset varoituskolmiot.

Lue lisää: Yli 6 000 opiskelijaa aloittaa Tampereen korkeakouluissa syksyllä – tässä ovat yliopiston ja ammattikorkeakoulun suosituimmat alat

Näitä virheilmoituksia tulee erityisesti Talalan kaltaisille opiskelijoille, jotka ehtivät aloittaa opintonsa ennen Sisu-järjestelmän käyttöönottoa.

Sisun aloitussivulla näkyy, kuinka monta prosenttia opinnoista on suunniteltu ja kuinka monta prosenttia suoritettu. Maiju Talalalan opinnoista 100 prosenttia on suunniteltu. Suunnitelman tekoon on kulunut tuntikausia.

”Sisu ei tunnista kurssien vanhoja tunnuskoodeja. Sisu tuntee vain uudet kurssitunnukset”, sanoo Emma Suokas, filosofian ja mediatutkimuksen pääaineopiskelija ja Sisu-neuvoja.

Sisuun järjestelmän käyttöönotossa siirretyt vanhat kurssitunnukset aiheuttavat Sisussa yhä joka kerta virheilmoituksen.

Mikä?

Sisu

Korkeakoulujen opintotietojärjestelmä, jolla opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa, ilmoittautuu opetukseen ja seuraa opintojensa etenemistä.

Järjestelmää käyttävät myös korkeakoulujen opettajat ja palveluhenkilöstö.

Sisu on käytössä Tampereen, Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa, Aalto-yliopistossa, Lappeerannan LUT-yliopistossa ja Hanken Svenska Handelhögskolanissa.

Ensimmäisenä osia Sisusta otti käyttöön Jyväskylän yliopisto vuonna 2019. Ensimmäisenä Sisun otti kokonaisuudessaan käyttöön Tampereen yliopisto kesällä 2020.

Kesällä 2023 käyttäjäksi tulee vielä Helsingin Arcada-ammattikorkeakoulu.

Muut Suomen ammattikorkeakoulut ja osa yliopistoista käyttävät Peppi-opintotietojärjestelmää, joka on alunperin ammattikorkeakoulukäyttöön kehitetty.

Suokkaan kaltaisia Sisu-neuvojia löytyy Tampereen yliopistosta opintoneuvojan tittelillä noin 15 kappaletta eri tiedekunnista. Kun valmistumispäivämäärät lähenevät, Suokas ottaa vastaan 5–10 Sisun kanssa epätoivoista opiskelijaa päivässä, hiljaisempina aikoina 1–2 opiskelijaa.

Suokkaalle itsellekään Sisun haltuunotto ei käynyt helposti eikä nopeasti. Hänkin tarvitsi aluksi opintoneuvojan apua. ”Itseltäni meni puoli vuotta, että pääsin sinuiksi Sisun kanssa, mutta vieläkin siinä voi tulla uusia asioita vastaan.”

Emma Suokas opiskelee Tampereen yliopistossa filosofiaa ja mediatutkimusta ja auttaa muita opiskelijoita Sisu-neuvojana keskustakampuksen Linna-rakennuksen 6. kerroksessa. Sisun kanssa auttavia opintoneuvojia on Tampereen yliopiston eri tiedekunnista noin 15 henkeä.

Opiskelijoita hämmentävät Suokkaan mukaan etenkin virheilmoitukset, joista ei selviä, mitä oikeasti pitäisi ilmoituksen jälkeen tehdä. Moni opiskelija myös pelkää vahingossa poistavansa Sisusta oman jo hyväksytyn opintosuorituksensa.

”Sisusta ei voi itse poistaa mitään suoritusta pysyvästi”, Suokas rauhoittelee. ”Kannattaa rohkeasti kokeilla, painaa jokaista nappia ja katsoa, mitä kaikkea Sisulla pystyy tekemään. Itsekin Sisua opetellessani klikkailin kaikkea mahdollista ja kokeilin ihan kaikkea, mitä siellä voi kokeilla.”

Sisun päätoimintoja opiskelijalle on henkilökohtaisen opintosuunnitelman rakentaminen ja päivittäminen. Maiju Talalan opintosuunnitelma avautuu Sisussa monitasoisena vuokaaviona, jota esimerkiksi näkörajoitteisten ei ole helppo päivittää ruudunlukuohjelmien kautta. Kännykällä Sisua on erityisen hankala käyttää.

Toimii uusilla opiskelijoilla

”Sisu on monimutkainen järjestelmä. Se on ehdottomasti sitä”, sanoo Jukka Mäkinen, Tampereen yliopiston koulutuksen ja oppimisen palveluyksikön johtaja. Hän johtaa opintotietojärjestelmien kehittämistä Tampereen yliopistossa.

Seitsemän eri korkeakoulun eri prosessivaatimusten vuoksi Sisun toiminnat ovat erilaiset ja monipolvisemmat kuin koulujen aiempien järjestelmien toiminnat. ”Tampereen yliopisto otti Sisun käyttöön kesällä 2020 tietoisena siitä, että se on vielä keskeneräinen järjestelmä”, Mäkinen sanoo.

Tampereella oli juuri tapahtunut kahden yliopiston yhdistyminen uudeksi Tampereen yliopistoksi Tampere 3 -hankkeessa. Uusi yliopisto halusi nopeasti siirtää opiskelijatiedot kummankin yliopiston omista erilaisista vanhoista järjestelmistä Sisuun, jotta vanhojen järjestelmien rinnakkainen käyttö Sisun kanssa jäisi lyhyeksi.

”Eteenpäin on menty todella paljon käyttöönotosta. Parin kolmen kuukauden välein tulee uusia Sisu-versioita, joissa on uusia ominaisuuksia ja parannuksia toiminnallisuuksiin”, Mäkinen sanoo.

Mäkisen mukaan perustoiminnot, esimerkiksi kursseille ilmoittautumiset, toimivat hyvin Sisun käyttöönoton jälkeen aloittaneilla uusilla opiskelijoilla. Samaa sanovat myös Emma Suokas sekä Eemeli Lahtinen, Tampereen ylioppilaskunnan hallituksen jäsen. Lahtisellekin on tuttua painiminen Sisussa vanhojen opintosuoritusten muutosten kanssa opintosuunnitelmaa tehdessä.

Lahtinen vaihtoi kasvatustieteen opintojensa maisterivaiheessa opintosuuntaa ja nyt Sisu toteaa, että hänen opintosuunnitelmansa on ”rakenteen sääntöjen vastainen” eikä hänellä ole opiskeluoikeutta, mikä ei pidä paikkaansa. Hänen opintosuunnitelmansa Sisussa on täynnä virheilmoituksia ja varoituskolmioita.

”Eiväthän virheilmoitukset käytännössä haittaa ennen kuin hakee valmistumista. Sitä ennen pitää tuo vanha kandidaatin tutkintoni opetussuunnitelma tehdä Sisuun vielä uusiksi”, Lahtinen sanoo.

Sisussa opiskelijan silmille hyppää jatkuvasti melko hämmentäviä virheilmoituksia. Tässä malliesimerkki: ”Opintojakso, jonka opetukseen olet ilmoittautumassa, ei ole ensisijaisessa opintosuunnitelmassa tai opintosuunnitelmassa on opintojakson eri versio. Lisää opintojakso ensisijaiseen opintosuunnitelmaan tai vaihda suunnitelmassa olevan opintojakson versio opintoesitteen kautta.”

Valmista vuonna 2023?

Sisua kehittää Funidata oy, jonka Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto perustivat vuonna 2016. Toimitusjohtaja Mikko Myllys aloitti työnsä Funidatassa maaliskuussa. Hänen mukaansa yhtiöllä on nyt kolme painopistettä Sisun kehityksessä.

Funidata viimeistelee parhaillaan ohjelmistoon avoimen yliopiston vaatimia toimintoja. Myös Helsingin Arcada-ammattikorkeakoulu ottaa Sisun käyttöön elo–syyskuussa 2023, minkä vaatimia toimintoja Sisuun parhaillaan tehdään. ”Kolmas iso kokonaisuus on Sisun saavutettavuuden ja käytettävyyden parantaminen. Sitä teemme koko ajan”, Myllys sanoo.

Mikä?

Funidata oy

Vuonna 2016 Sisu-opintotietojärjestelmän kehittämistä varten perustettu suomalainen ohjelmistoyhtiö. Yhtiön omistavat Sisua käyttävät korkeakoulut.

Tampereen yliopisto on Funidatan toiseksi suurin omistaja Helsingin yliopiston jälkeen noin 23 prosentin omistusosuudella.

Korkeakoulut ovat yhtä aikaa Funidatan omistajia ja asiakkaita.

Yhtiön hallituksen jäsenistä 5 työskentelee yhtiön omistavissa korkeakouluissa ja 2 it-ammattilaista korkeakoulujen ulkopuolella.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallituksen velvollisuus on valvoa yhtiön etua.

Työntekijöitä Funidatalla on 45. Lisäksi yhtiö ostaa noin 15 henkilötyövuotta kilpailutellulta alihankkijalta.

Liikevaihtoa Funidatalle tulee tänä vuonna noin 7 miljoonaa euroa.

Saavutettavuus perustuu lakiin digitaalisten palveluiden tarjoamisesta 306/2019. Lain tarkoitus on taata, että jokainen tarvitseva todella pystyy käyttämään tietojärjestelmää ilman suuria vaikeuksia, myös näkörajoitteiset ja muut erityisryhmät.

Sisun päävärejä on vaihdettu ja tekstin kontrastia taustaa vasten nostettu. Sisun saavutettavuus ei silti vielä digitaalisten palveluiden tarjoamisen lain mukainen. Sisussa käytetään toiminnosta riippuen painikkeita, linkkejä ja alasvetovalikoita, mikä välillä vaikeuttaa saavutettavuutta.

Sisu ei ole tällä hetkellä saavutettavuudeltaan lain mukainen. Tämä selviää saavutettavuusselosteesta, johon on linkki heti Sisun aloitussivulla. Sieltä aukeaa 15 kohdan lista ei-saavutettavasta sisällöstä. Listassa todetaan muun muassa, että ”Kaikkien kontrollien nimi, rooli tai tila ei selviä ohjelmallisesti tai on merkitty väärin.” Kontrollit tarkoittavat esimerkiksi ohjelman painikkeita ja tekstikenttiä.

Käytettävyyden parantamien tarkoittaa Sisun toimintojen käytön helpottamista, esimerkiksi niin, ettei kurssille ilmoittautumisessa tarvittaisi kymmeniä hiiren klikkauksia. ”Parannuksia ja saavutettavuuteen ja käytettävyyteen tulee koko ajan matkan varrella Sisun uusissa versioissa. Niitä julkaistaan vuodessa 3–4 kappaletta”, Myllys sanoo.

Opiskelijoille Sisun käytettävyyden ja saavutettavuuden parantamisaikataulu on tuskastuttavan hidas. Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Trey arvosteli voimakkaasti aikataulua julkilausumassaan jo syyskuussa 2021.

Mikko Myllys, mitä sanoisit niille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet opintonsa vanhoilla järjestelmillä ja joille Sisu aiheuttaa nyt lähes poikkeuksetta ongelmia?

”Ymmärrän hirmu hyvin sen turhautumisen ja tuskan, mikä liittyy tähän muutosvaiheeseen, jossa haltuun otetaan uusi järjestelmä ja jossa myös korkeakoulu on muuttanut prosesseja, joilla asioita tehdään. Saavutettavuuden ja käytettävyyden parantaminen on meillä jatkuva prosessi, mutta isompi kertaponnistus siinä tehdään vuoden 2023 loppuun mennessä”, Myllys sanoo.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut