Aamulehti kävi läpi sana sanalta Turkin, Suomen ja Ruotsin Nato-muistion – tässä historiallinen asiakirja kokonaisuudessaan

Historiallisessa Nato-muistiossa linjataan Suomen, Ruotsin ja Turkin tulevaa yhteistyötä. Kävimme asiakirjan läpi kohta kohdalta.

Turkin, Suomen ja Ruotsin edustajat kokoontuivat lähes nelituntiseen tapaamiseen, jonka tuloksena syntyi maiden välinen Nato-muistio. Keskellä kuvassa etualalla ovat tasavallan presidentti Sauli Niinistö (vas.) ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan (vas.). Sitä esitteli Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg (oik.)

29.6. 9:37 | Päivitetty 29.6. 9:58

Aamulehti

Suomen, Ruotsin ja Turkin ulkoministerit allekirjoittivat tiistaina maiden välisen ”yhteisymmärrysasiakirjan”, jonka mukaan Turkki tukee tämän viikon Madridin huippukokouksessa Suomen ja Ruotsin kutsumista Naton jäseniksi.

Lue lisää: Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg vahvistaa Suomen ja Ruotsin saavan kutsun Naton jäseniksi jo Madridissa – Seuraa Naton huippu­kokouksen tärkeimmät käänteet

Asiakirja julkaistiin kokonaisuudessaan Naton verkkosivuilla. Kävimme historiallisen asiakirjan läpi ja suomensimme sen.

Asiakirja suomeksi

1. Turkin, Suomen ja Ruotsin edustajat ovat tänään, Naton kansliapäällikön suojeluksessa, sopineet seuraavasti.

2. Nato on puolustusyhteisö, joka perustuu kollektiivisen puolustuksen ja turvallisuuden jakamattomuuden periaatteille ynnä muille yhteisille arvoille. Turkki, Suomi ja Ruotsi vahvistavat sitoutumisensa näihin periaatteisiin ja arvoihin, joita Washingtonin sopimus varjelee.

3. Liiton olennaisia osia ovat järkkymätön solidaarisuus ja yhteistyö kaikenlaisen sellaisen terrorismin torjumisessa, joka uhkaa suoraan liittouman jäsenmaiden kansallista turvallisuutta kuten myös kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta.

4. Mahdollisina Nato-jäseninä Suomi ja Ruotsi antavat täyden kannatuksensa Turkin kansallista turvallisuutta uhkaavien tekijöiden torjumiseksi. Tämän vuoksi Suomi ja Ruotsi eivät millään tavalla tue kurdien Syyriassa toimivaa taisteluosastoa YPG:tä tai Gülenisteja [Fethullah Gülenin kannattajia]. Turkki antaa myöskin täyden kannatuksensa Suomen ja Ruotsin kansallista turvallisuutta uhkaavien tekijöiden torjumiseksi. Suomi ja Ruotsi torjuvat ja tuomitsevat ankarasti terrorismin sen kaikissa muodoissaan. Suomi ja Ruotsi tuomitsevat yksiselitteisesti kaikki terroristijärjestöt, jotka syyllistyvät Turkkia vastaan kohdistuviin hyökkäyksiin ja ilmaisevat syvintä solidaarisuutta sekä Turkille että iskujen uhreille.

5. Suomi ja Ruotsi vahvistavat pitävänsä Kurdistanin työväenpuoluetta PKK:ta terroristijärjestönä ja sitoutuvat ehkäisemään PKK:n ja kaikkien muiden terroristijärjestöjen toimintaa ja laajentumista, kuten myös näiden järjestöjen toiminnasta vaikutteita saaneiden, niihin kytkeytyvien verkostojen ja niihin kytkeytyvien yksilöiden toimintaa. Turkki, Suomi ja Ruotsi ovat sopineet kehittävänsä yhteistyötään edellä mainittujen terroristijärjestöjen toiminnan ehkäisemiseksi. Suomi ja Ruotsi eivät hyväksy näiden järjestöjen tavoitteita.

6. [Edelliseen kohtaan liittyen] Suomi viittaa useisiin viimeaikaisiin lakimuutoksiinsa rikoslain osalta: maa on asettanut uusia lakeja koskemaan terrorismirikoksia. Uusimmat, tammikuussa voimaan astuneet lakimuutokset säätävät terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta aiempaa laajemmin. Samalla Suomi kriminalisoi myös julkisen kiihotuksen terroristiseen tekoon. Ruotsi puolestaan vahvistaa aikovansa asettaa uusia, tiukempia lakeja liittyen terrorismirikoksiin ja terrorismin torjuntaan.

7. Turkki, Suomi ja Ruotsi vahvistavat ettei maiden välillä ole enää asevientikieltoja. Ruotsi muuttaa aseiden vientiin liittyvää kansallista sääntelyään Nato-jäseniin nähden. Tulevaisuudessa puolustusvienti Suomesta ja Ruotsista tullaan järjestämään puolustusliiton solidaarisuuden ja Washingtonin sopimuksen mukaisesti.

8. Turkki, Suomi ja Ruotsi sitoutuvat toteuttamaan seuraavat konkreettiset askeleet:

 • Maat perustavat kaikki valtiojohdon tasot läpäisevän yhteistyömekanismin, jonka avulla ne voivat tiivistää muun muassa terrorismin torjuntaan ja organisoidun rikollisuuden ehkäisyyn liittyvää yhteistyötään. Yhteistyössä on mukana virkahenkilöitä maiden ulko-, sisä- ja oikeusministeriöistä sekä tiedustelupalveluista.

 • Suomi ja Ruotsi alkavat toteuttamaan terrorisminvastaista taistelua päättäväisesti linjassa relevanttien Nato-asiakirjojen ja -käytäntöjen kanssa ja toteuttavat kaikki vaaditut askeleet lakiensa tiukentamisessa tämän päämäärän toteutumiseksi.

 • Suomi ja Ruotsi käsittelevät Turkin avoimet maastakarkotustapaukset ja terroristiepäiltyjä koskevat luovutuspyynnöt nopeasti ja perusteellisesti ottaen huomioon Turkin tarjoaman informaation ja todisteet. Maat perustavat myös tarvittavat kahden valtion väliset lakikehykset helpottamaan luovutuksia ja turvallisuusyhteistyötä Turkin kanssa Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisesti.

 • Suomi ja Ruotsi tulevat tutkimaan ja kieltämään kaikki PKK:n ja muiden terroristijärjestöjen raha-asiat ja rekrytointia koskevan toiminnan sekä näiden järjestöjen laajenemispyrkimykset, samoin kuin viidennessä kohdassa luonnehditut yhteistyökumppanit, ryhmät tai verkostot.

 • Turkki, Suomi ja Ruotsi sitoutuvat taistelemaan disinformaatiota vastaan. Maat sitoutuvat myös ehkäisemään sitä, ettei niiden kansallisia lakeja hyväksikäytetä terroristijärjestöjen hyödyksi eikä myöskään toiminnassa, jossa kannustetaan Turkkiin kohdistuvaan väkivaltaan.

 • Suomi ja Ruotsi takaavat, että niiden keskinäiset kansalliset asevientiä koskevat säännökset mahdollistavat uudet Naton tukijoihin liittyvät sitoumukset ja heijastavat maiden statusta Naton jäseninä.

 • Suomi ja Ruotsi sitoutuvat tukemaan Turkin ja muiden EU:hun kuulumattomien Naton tukijoiden runsainta mahdollista osallisuutta tämänhetkisissä ja tulevissa aloitteissa, jotka liittyvät EU:n turvallisuuspolitiikkaan, kuten esimerkiksi Turkin osallistumista PESCO-projektiin.

9. Näiden askelten toteutumiseksi maat perustavat jonkinlaisen yhteistyömekanismin, jonka avulla ne voivat tiivistää terrorismintorjuntaan ja järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisyyn liittyvää yhteistyötään. Yhteistyössä on mukana virkahenkilöitä maiden ulko-, sisä- ja oikeusministeriöistä sekä tiedustelupalveluista. Tähän yhteistoimintaan myös muut Nato-maat ovat halutessaan tervetulleita, ja sitä voidaan yhteisellä päätöksellä laajentaa kaikenlaisiin maita yhdistäviin huolenaiheisiin.

10. Turkki vahvistaa pitkäaikaisen kannatuksensa Naton avointen ovien -politiikalle ja sitoutuu kannattamaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Asiakirja englanniksi

1. Today the representatives of Turkiye, Finland and Sweden, under the auspices of the NATO Secretary General, have agreed the following.

2. NATO is an Alliance based on the principles of collective defence and the indivisibility of security, as well as on common values. Turkiye, Finland and Sweden affirm their adherence to the principles and values enshrined in the Washington Treaty.

3. One of the key elements of the Alliance is unwavering solidarity and cooperation in the fight against terrorism, in all its forms and manifestations, which constitutes a direct threat to the national security of Allies as well as to international peace and security.

4. As prospective NATO Allies, Finland and Sweden extend their full support to Turkiye against threats to its national security. To that effect, Finland and Sweden will not provide support to YPG/PYD, and the organisation described as FETO in Turkiye. Turkiye also extends its full support to Finland and Sweden against threats to their national security. Finland and Sweden reject and condemn terrorism in all its forms and manifestations, in the strongest terms. Finland and Sweden unambiguously condemn all terrorist organisations perpetrating attacks against Turkiye, and express their deepest solidarity with Turkiye and the families of the victims.

5. Finland and Sweden confirm that the PKK is a proscribed terrorist organisation. Finland and Sweden commit to prevent activities of the PKK and all other terrorist organisations and their extensions, as well as activities by individuals in affiliated and inspired groups or networks linked to these terrorist organisations. Turkiye, Finland and Sweden have agreed to step up cooperation to prevent the activities of these terrorist groups. Finland and Sweden reject the goals of these terrorist organisations.

6. Further to this, Finland refers to several recent amendments of its Criminal Code by which new acts have been enacted as punishable terrorist crimes. The latest amendments entered into force on 1 January 2022, by which the scope of participation in the activity of a terrorist group has been widened. At the same time, public incitement related to terrorist offenses was criminalised as a separate offense. Sweden confirms that a new, tougher, Terrorist Offenses Act enters into force on 1 July, and that the government is preparing further tightening of counter-terrorism legislation.

7. Turkiye, Finland and Sweden confirm that now there are no national arms embargoes in place between them. Sweden is changing its national regulatory framework for arms exports in relation to NATO Allies. In future, defence exports from Finland and Sweden will be conducted in line with Alliance solidarity and in accordance with the letter and spirit of article 3 of the Washington Treaty.

8. Today, Turkiye, Finland and Sweden commit to the following concrete steps:

 • Establish a joint, structured dialogue and cooperation mechanism at all levels of government, including between law enforcement and intelligence agencies, to enhance cooperation on counter-terrorism, organised crime, and other common challenges as they so decide.

 • Finland and Sweden will conduct the fight against terrorism with determination, resolve, and in accordance with the provisions of the relevant NATO documents and policies, and will take all required steps to tighten further domestic legislation to this end.

 • Finland and Sweden will address Turkiye's pending deportation or extradition requests of terror suspects expeditiously and thoroughly, taking into account information, evidence and intelligence provided by Turkiye, and establish necessary bilateral legal frameworks to facilitate extradition and security cooperation with Turkiye, in accordance with the European Convention on Extradition.

 • Finland and Sweden will investigate and interdict any financing and recruitment activities of the PKK and all other terrorist organisations and their extensions, as well affiliates or inspired groups or networks as outlined in paragraph 5.

 • Turkiye, Finland and Sweden commit to fight disinformation, and prevent their domestic laws from being abused for the benefit or promotion of terrorist organisations, including through activities that incite violence against Turkiye.

 • Finland and Sweden will ensure that their respective national regulatory frameworks for arms exports enable new commitments to Allies and reflects their status as NATO members.

 • Finland and Sweden commit to support the fullest possible involvement of Turkiye and other non-EU Allies in the existing and prospective initiatives of the European Union's Common Security and Defence Policy, including Turkiye's participation in the PESCO Project on Military Mobility.

9. For the implementation of these steps, Turkiye, Finland and Sweden will establish a Permanent Joint Mechanism, with the participation of experts from the Ministries of Foreign Affairs, Interior, and Justice, as well as Intelligence Services and Security Institutions. The Permanent Joint Mechanism will be open for others to join.

10. Turkiye confirms its long-standing support for NATO's Open Door policy, and agrees to support at the 2022 Madrid Summit the invitation of Finland and Sweden to become members of NATO.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut