Pälkäne valittaa Tavase-hankkeen vesitalouslupaa koskevasta päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Pälkäneen kaupunginjohtajan Pauliina Pikan mukaan kunnanhallituksen päätös oli yksimielinen.

Tavase oy:n tekopohjaveden tuotanto sijoittuisi Vehoniemen-Isokankaan harju­alueelle Kangasalla ja Pälkäneellä. Kuvassa harju Kangasalan suunnasta kuvattuna.

21.6. 21:52

Aamulehti

Pälkäne aikoo valittaa Tavase-hankkeen vesitalouslupaa koskevasta päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Pälkäne ei halua tekovesilaitosta alueelleen, sillä se uskoo laitoksen häiritsevän alueen luontoa sekä luonnon virkistyskäyttöä.

Vaasan hallinto-oikeus antoi 16. kesäkuuta päätöksen (22/0027/1), jonka mukaan Tavase oy:n Pälkäneen tekopohjavesilaitokselle myönnetty vesitalouslupa pysyy voimassa.

Hallinto-oikeus katsoi, ettei hankkeesta aiheudu luonnonsuojelulain vastaisia seuraamuksia, jotka olisivat estäneet luvan myöntämisen.

Mikä?

Tavase-hanke

Tampereen ja Valkeakosken seudun kuntien vedenhankintaratkaisuja on käsitelty vuodesta 1993 lähtien.

Kuuden kunnan eli Akaan, Kangasalan, Lempäälän, Tampereen, Valkeakosken ja Vesilahden omistama Tavase oy perustettiin vuonna 2002.

Yhtiön tarkoituksena on ollut hankkia tarvittava raakavesi, valmistaa siitä tekopohjavettä 70 000 kuutiota vuorokaudessa harjujen läpi imeyttämällä ja myydä se osakkaille.

Valkeakoski on käytännössä irtaantunut tekopohjavesilaitos-hankkeesta ja maksanut Tampereen kaupungille lainaosuutensa yhtiöstä.

Tekopohjavesilaitoksen valmisteluun on tähän mennessä käytetty alueen kuntien varoja 3,67 miljoonaa euroa. Kunnat ovat myös myöntäneet yhtiölle lainaa noin 6,23 miljoonaa euroa. Itse laitoksen ja siirtolinjojen on arvioitu maksavan noin 57 miljoonaa euroa.

Pälkäneen kunnanhallitus päätti tiistain kokouksessaan, että Pälkäneen kunta valtuuttaa kunnanjohtaja Pauliina Pikan allekirjoittamaan Pälkäneen kunnan valituslupahakemuksen sekä valituksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä.

”Asia oli kokouksessa yksimielinen. Totta kai aiomme valittaa päätöksestä. Ei tässä vaiheessa jätetä asiaa kesken. Mielestämme asiassa on tekijöitä, joiden vuoksi päätöksen perustelut ovat puutteellisia”, Pikka kertoi kokouksen jälkeen.

Lue lisää: Hallinto-oikeus ratkaisi: Tavasen Pälkäneen tekopohjavesi­laitokselle myönnetty vesitalouslupa pysyy voimassa – Pälkäneen kunnanjohtaja: ”Päätös oli pettymys”

Vaasan hallinto-oikeuden päätökselle on valitusaikaa 25. heinäkuuta asti. Valitus aiotaan laatia pohjavesiasiantuntijan ja asianajajan valmistelun pohjalta.

”Päätös oli meille tietenkin pettymys, vaikka se Kangasalan puolen päätöksen jälkeen oli odotettavissa. Meillä on kuitenkin vahva näkemys, että päätös muuttuu vielä siellä korkeimmassa hallinto-oikeudessa”, Pikka sanoo.

Kangasalan puolen päätöksellä Pikka viittaa hallinto-oikeuden joulukuun 2021 päätökseen, jossa ratkaistiin Kangasalan tekopohjavesihanketta koskevat 10 valitusta ja pidettiin vesitalouslupa voimassa.

Lue lisää: Hallinto-oikeus ratkaisi: Tavasen Kangasalan teko­pohja­vesi­laitokselle myönnetty vesi­talouslupa pysyy voimassa

Pälkäneen tapauksessa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (avi) 4. kesäkuuta 2020 antamasta vesitalouslupapäätöksestä tehtiin yhteensä 8 valitusta. Valittajina oli yksityishenkilöiden lisäksi Pälkäneen kunta, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, seurakunta ja yritys. Valitukset hylättiin muilta osin, mutta kahta lupamääräystä muutettiin.

Maanantaina Pälkäneen kunnanvaltuusto lähetti Tavase-hankkeesta vetoomuksen Tampereen kaupunginvaltuustolle. Vetoomuksessa pyydettiin, ettei Tampereen kaupunki ratkaisisi puhtaan veden saantiaan pälkäneläisen luonnon kustannuksella.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut