160 miljoonaa Naistenlahden voimalaan: Uusi kattila alkaa polttaa biomassoja ja kierrätyspolttoaineita - Uutiset - Aamulehti

160 miljoonaa Naistenlahden voimalaan: Uusi kattila alkaa polttaa biomassoja ja kierrätyspolttoaineita

160 miljoonaa euroa maksava kiertoleijukattila korvaa käyttöikänsä päässä olevan Naistenlahti 2:n vuoden 2022 aikana. Tampereen rakennus- ja ympäristöjaosto puoltamassa lupaa.

Naistenlahden kattila uusitaan. Investoinnin arvo on 160 miljoonaa.

18.11.2020 8:19

Aamulehti

Tampereen sähkölaitos oy hakee ympäristölupaa Naistenlahden voimalaitoksen toiminnan muuttamiseksi.

Toiminnan muutos koskee Naistenlahti 3 -laitosta, jolle haetaan jätteen rinnakkais­polttolupaa.

Naistenlahti 3 on Naistenlahden voimalaitokselle rakennettava uusi kiertoleijukattila, joka korvaa käyttöikänsä päässä olevan Naistenlahti 2:n vuoden 2022 aikana.

Naistenlahti 3:n pääpolttoaineena ovat puhtaat biomassat. Jäteperäiset kierrätyspolttoaineet toimivat sivupolttoaineina, jolloin niillä voidaan korvata jyrsinturpeen käyttöä.

Naistenlahti 3 on Tampereen sähkölaitoksen suurinvestointi kestävämpään energiantuotantoon. Noin 160 miljoonaa maksava uusi voimalaitosyksikkö korvaa vuonna 1977 valmistuneen Naistenlahti 2:n.

Jäteperäistä poltetaan 30 000 tonnia vuodessa

Polttoaine-valikoiman muutoksen jälkeen jäteperäisten polttoaineiden käyttö on noin 30 000 tonnia vuodessa.

Naistenlahti 3 -voimalaitoksella hyödynnettävät jäteperäiset polttoaineet ovat kiinteitä kierrätyspolttoaineita ja C-luokan kierrätyspuuta.

Polttoaineet toimitetaan voimalaitokselle esikäsiteltyinä ja murskattuina. Kuljetukset tapahtuvat autokuljetuksina.

Polttoaineet puretaan vastaanottojärjestelmän kautta erilliseen varastosiiloon ja siirretään kuljettimilla kattilalaitokselle. Laitokselle rakennetaan kierrätyspolttoaineiden varastointia varten 1 000 kuution siilo, joka sijoittuu olemassa olevan öljyn lastausaseman pohjoispuolelle. Laitoksella ei polteta käsittelemätöntä sekalaista yhdyskuntajätettä tai vaarallisia jätteitä.

Ei vaikutuksia päästöpitoisuuksiin

Rinnakkaispolton aloittaminen Naistenlahti 3 -laitoksella ei sähkölaitoksen mukaan vaikuta merkittävästi voimalaitoksella muodostuviin päästöihin. Palamisessa syntyvien typenoksidipäästöjen vähentämiseksi kattila varustetaan ammoniakkivesiruiskutukseen perustuvalla menetelmällä.

Laitokselle rakennetaan kuiva savukaasunpuhdistusjärjestelmä, jossa savukaasuvirtaan ennen letkusuodatinta syötetään sammutettua kalkkia. Rinnakkaispoltossa savukaasuvirtaan voidaan syöttää lisäksi aktiivihiiltä.

Letkusuodatin erottaa savukaasuista hiukkaset ja niihin sitoutuneet raskasmetallit sekä dioksiinit ja furaanit. Letkusuodattimen jälkeen savukaasut johdetaan savukaasulauhduttimen kautta piippuun.

Naistenlahti 3:n rakentamisen yhteydessä voimalaitokselle tehdään myös uusi suljettu jäähdytysvesipiiri. Lisäksi suunnitellaan myöhäisemmässä vaiheessa toteutettavaa savukaasujen lisälauhdutuslaitteistoa sekä kaukolämpöakkua. Muilta osin Naistenlahden voimalaitoksen toiminta ei muutu.

Samalla tontilla sijaitsevat maakaasukäyttöinen Naistenlahti 1 -polttolaitos sekä polttoaineen varmuus- ja velvoitevarastona toimiva Naistenlahden öljyvarasto.

Naistenlahti 1 on kantaverkkoyhtiö Fingrid Oy:n tehoreservilaitos kesäkuun loppuun 2022 asti, joten se ei ole tällä hetkellä normaalissa tuotannossa.

Yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa

Naistenlahti 3 -polttolaitoksen kattila on uusi polttoaineteholtaan noin 210 MW:n kiertoleijukattila. Laitos hyödyntää mahdollisuuksien olemassa olevia rakenteita ja tekniikkaa kuten höyryturbiinia ja vuonna 2015 valmistunutta savukaasulauhdutinta.

Laitoskonsepti perustuu yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon, mutta laitos tullaan varustamaan myös sadan prosentin reduktiolämmönvaihtimella, jolla mahdollistetaan kaukolämmöntuotanto ilman sähköntuotantoa.

Savukaasut johdetaan letkusuodattimen ja savukaasulauhduttimen kautta 90 metriseen piippuun. Rinnakkaispoltossa savukaasujen lämpötila nostetaan vähintään kahdeksi sekunniksi 850 asteeseen.

25-asteiset lauhdevedet Näsijärveen

Savukaasulauhduttimen lauhteet johdetaan noin 25-asteisina jäähdytysvesikanaalia pitkin Näsijärveen.

Lauhde sisältää kiintoainetta sekä vähäisiä määriä muun muassa typpeä, fosforia sekä raskasmetalleja. Lisäksi lauhde sisältää sulfaattia, joka on peräisin savukaasujen rikkidioksidista.

Lämpötilan lisäksi järveen johdettavan lauhteen virtausta ja pH:ta seurataan jatkuvatoimisilla mittauksilla. Ennen järveen johtamista lauhde käsitellään saostamalla, selkeyttämällä ja hiekkasuodattamalla.

Tiistaina kokoontuvalle Tampereen yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaostolle esitetään, että Tampereen sähkölaitoksen Naistenlahden voimalaitoksen toiminnan muuttamiselle voidaan myöntää ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa muutoksenhausta huolimatta.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut