Työttömäksi joutuva yrittäjän perheenjäsen alkaa saada työttömyysturvaa – luetaan heinäkuusta lähtien palkansaajaksi - Uutiset - Aamulehti

Työttömäksi joutuva yrittäjän perheenjäsen alkaa saada työttömyysturvaa – luetaan heinäkuusta lähtien palkansaajaksi

Tähän asti perheyrityksessä työskentelevää yrittäjän perheenjäsentä on pidetty työttömyysturvan kannalta yrittäjänä.

Hankkeen tavoitteena on tarjota ja kehittää työllistymistä edistäviä palveluja pitkään työttömänä olleille eri puolella maata. Samalla testataan taloudellisten kannusteiden merkitystä työllisyyspalveluissa.

14.4.2019 14:21

Heinäkuun alusta lähtien yrittäjän perheenjäsenen asema työttömyysturvassa paranee.

Tähän mennessä työttömyysturvalaissa yrittäjän perheenjäsentä, joka työskentelee perheyrityksessä, mutta ei omista yrityksestä siivuakaan, on pidetty työttömyysturvan kannalta yrittäjänä.

Tällaiseen henkilöön on siis sovellettu yrittäjää koskevia työttömyysturvalainsäädöksiä, vaikka henkilö on kaikessa muussa työ- ja sosiaalivakuutuslainsäädännössä työntekijä, kertoo työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén Suomen Yrittäjistä.

– Tämä on aiheuttanut suurta hämmennystä, sillä asia on havaittu yleensä vasta siinä kohtaa, kun työskentely yrityksessä on jo päättynyt, ja jostain syystä työskentelyn päättyminen ei täytä yrittäjätoiminnan päättymiselle asetettuja edellytyksiä, Hellstén sanoo.

– Jatkossa tämä ihmisryhmä, joka ei omista yrityksestä mitään, eikä heillä ole määräysvaltaa perheyrityksessä, katsotaan työttömyysturvassa palkansaajiksi. Heihin sovelletaan samoja säännöksiä kuin ulkopuolisiinkin työntekijöihin.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos tällaisen henkilön työsuhde päättyy esimerkiksi tuotannollistaloudellisella perusteella, saa hän työttömyysturvaa työsuhteensa päättyessä, mikäli hän täyttää myös turvan saamisen yleiset edellytykset.

Heinäkuun alussa tilanne siis muuttuu yrittäjän perheenjäsenelle edullisemmaksi.

Ero säilyy

Yksi ero kuitenkin säilyy.

– Näillä henkilöillä on muita palkansaajia pidempi työssäoloehto, Hellstén sanoo.

Muilla palkansaajilla työttömyyspäivärahan työssäoloehto on kuusi kuukautta, mutta yrittäjän perheenjäsenillä se on 12 kuukautta.

Syytä työssäoloehdon pidemmälle vaatimukselle ei ole Hellsténin mukaan sanottu ääneen.

Hellstén kertoo, että pidemmän vaatimuksen takana saattaa olla oletus siitä, että lyhyemmän työssäoloehdon pelätään aiheuttavan väärinkäytöksiä. Eli, että perheyritykset alkaisivat jotenkin laajamittaisesti palkata perheenjäseniään työttömyysturvan vuoksi.

– Tämä on meidän nähdäksemme hyvin erikoinen ajattelumalli. Yksikään pienyritys ei huvikseen palkkaa yhtään ketään, eikä varsinkaan työttömyysturvan vuoksi. Työllistäminen ei ole myöskään ilmaista eikä raha yrityksiin tule itsestään. Mahdollinen ”hyöty” tulisi yrittäjälle ja perheelle aikaisintaan useiden kuukausien päästä työllistämisestä.

Hellstén katsoo pidemmän työssäolovaatimuksen myös monimutkaistavan järjestelmää, kun lakimuutoksen astuessa voimaan tulee olemaan kolme erilaista työssäoloehtoa.

Yksi on tavallisen palkansaajan työssäoloehto, sitten on yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen työssäoloehto ja siihen päälle vielä yrittäjän työssäoloehto.

Työssäoloehdon erosta huolimatta Suomen Yrittäjät katsoo lakimuutoksen vievän tilannetta selvästi parempaan kohti.

– Tämä oli tosi iso loikka parempaan suuntaan, Hellstén sanoo.

Suuri merkitys yrittäjille

Suomen yrittäjien arvion mukaan Suomessa on tällä hetkellä 20 000–25 000 ihmistä, joita lakimuutos koskee.

Hellstén kertoo, että Suomen Yrittäjien neuvontaan tulevista tapauksista suurimmassa osassa henkilöt ovat olleet vuosia perheyrityksessä töissä ja maksaneet palkansaajien työttömyyskassaan vakuutusmaksuja, koska he eivät ole tienneet kuuluneensa yrittäjien työttömyysturvaan.

– Kun työ perheyrityksessä päättyy niin sitten ei saadakaan työttömyysturvaa.

Näin ollen lakimuutoksella on suuri merkitys yrittäjille sekä heidän perheenjäsenilleen.

– Tilanne on ollut kohtuuton. Yrittäjän puolison ja lapsen työttömyysturva on yleisimmin Suomen Yrittäjien neuvonnassa vastaan tuleva yrittäjien sosiaaliturvaa koskeva kysymys. Epäoikeudenmukaista on se, että nämä ihmiset ovat kaikessa muussa lainsäädännössä työntekijöitä ja palkansaajia, niin eihän heillä ole voinut tulla edes mieleen, että työttömyysturvassa he ovatkin yrittäjiä.

Tilanne tähän mennessä on ollut myös se, että kun jossain yrityksessä epäkohta on huomattu, on siitä Hellsténin mukaan kerrottu suusta suuhun -tietona muille yrittäjille niin, että perheenjäsentä ei kannata palkata ollenkaan yritykseen, koska siinä perheenjäsen menettää kaiken sosiaaliturvan.

– Muutos rohkaisee yrittäjiä jatkossa enemmän työllistämään perheenjäseniään. Usein ensimmäinen työntekijä yritykseen tulee juuri yrittäjän lähipiiristä.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos