Iso osa suomalaisista huumeiden käyttäjistä käy töissä normaalisti, paljastaa maailman suurin huumetutkimus – ekstaasia on nyt syytä varoa, asiantuntija varoittaa - Uutiset - Aamulehti

Iso osa suomalaisista huumeiden käyttäjistä käy töissä normaalisti, paljastaa maailman suurin huumetutkimus – ekstaasia on nyt syytä varoa, asiantuntija varoittaa

Torstaina julkistettuun maailman laajimpaan verkossa toteutettuun huumetutkimukseen vastanneista suomalaisista 60 prosenttia oli mukana normaalissa työelämässä. Huumeiden käyttäjille suunnattu kysely vahvistaa käsitystä siitä, että huumaavia aineita käyttävät keskimääräistä yleisemmin 20 –30-vuotiaat nuoret miehet.

Suomessa tarjolla olevat ekstaasitabletit saattavat olla jopa kaksi tai kolme kertaa vahvempia kuin aikaisemmin, joten niiden kanssa on syytä olla varovainen. Ekstaasi on yksi suosituimmista suomessa käytetyistä huumeista.

16.5.2019 16:55

Aamulehti

Suomessa tabletteina tarjolla oleva ekstaasi on nykyään usein paljon vahvempaa kuin aikaisemmin, varoittaa suomalaisten huumausaineiden käytöstä hyvin perillä oleva Miina Kajos.

Global Drug Survey

Global Drug Survey on itsenäinen tutkimusorganisaatio. Se kertoo tekevänsä työtä lainsäätäjien ja terveyden auttamiseksi. Lisäksi se haluaa vaikuttaa siihen, että huumeiden käyttö olisi turvallisempaa.

Global Drug Survey 2019 -raportti (GDS2019) on suuri kansainvälinen huumaavien aineiden käyttöä selvittävä kyselytutkimus. Verkkokysely on suunnattu suoraan huumeiden käyttäjille. Aineisto on vuodelta 2018.

GDS2019 julkistettiin torstaina. Raporttiin vastasi 124 000 ihmistä 35 eri maasta.

Suomessa yhteistyökumppaneita ovat A-klinikkasäätiö ja Humaania päihdepolitiikkaa ry.

– Tabletissa oleva annos voi olla jopa kaksin- tai kolminkertainen aiempaan verrattuna. Ekstaasin kanssa on nyt oltava todella varovainen, Kajos sanoo.

Projektikoordinaattorina Positiiviset ry:ssä työskentelevä Kajos on parhaillaan Amsterdamissa Club Health -konferenssissa. Konferenssissa julkistettiin torstaina maailman suurimmaksi luokiteltu maailmanlaajuinen huumausaineiden käyttöä selvittävä kysely Global Drug Survey 2019 (GDS2019).

Kajos on yksi projektissa mukana olevista suomalaisista yhteistyökumppaneista.

Suomalaisten ekstaasin käyttö erottuu monesta muusta tutkimuksessa mukana olevasta maasta siinä, että Suomessa hyvin harva ekstaasin käyttäjä kokeilee päihdettä pienemmällä määrällä ennen isompaan annokseen siirtymistä.

Ekstaasi on amfetamiineihin kuuluva keskushermostoa aktivoiva huumausaine. Sen vaikuttava aine MDMA lisää aivojen välittäjäaineista erityisesti serotoniinin ja dopamiinin määrää.

– Jos tabletissa on paljon enemmän vaikuttavaa ainetta, kokonaisen tabletin nieleminen voi olla vaarallista, Kajos sanoo.

GDS2019-raportin Suomea koskeva osuus kertoo myös, että ekstaasia saa Suomessa nykyisin aiempaa enemmän myös kristallimuotoisena.

Vastaajista suurin osa miehiä

Verkkokyselynä toteutettuun Global Drug Survey 2019 -raporttiin on vastannut yli 124 000 ihmistä 35 maassa.

Suomessa huumaavien aineiden käyttäjille suunnattuun kyselyyn vastasi 2 184 ihmistä. Vastanneiden keski-ikä on 28,6 vuotta

Edelliseen kyselyyn vastasi 1 300 suomalaista. Sitä edelliseen 400.

Kajoksen mukaan raportti vahvistaa jo olemassa olevaa käsitystä siitä, että laittomia huumaavia aineita käyttävät keskimääräistä yleisemmin 20-30-vuotiaat nuoret miehet. Vastaajien joukossa oli mukana kaiken ikäisiä 18-vuotiaista yli 60-vuotiaisiin.

Kannabis oli huumausaineista selvästi eniten käytetty. Kannabista seurasivat amfetamiini, ekstaasi, LSD ja taikasienet.

Alkoholi ja tupakka olivat kannabiksen ohella kaksi muuta päihdettä kolmen kärjessä.

Alkoholiin liittyen kysely nosti esille yhden Kajosta huolestuttavan seikan: Yli puolet suomalaisista alkoholikohtaan vastanneista kertoi haluavansa vähentää juomista, mutta vain yksi kymmenestä oli halukas ottamaan apua vastaan.

– Tämä kertoo luultavasti jotakin päihdepalveluistamme. Niiden piiriin ei haluta hakeutua. Alkoholin käyttöön liittyy ehkä häpeää ja muuta, eikä tällaista ongelmaa haluta nostaa esille, Kajos arvelee.

Yli puolet käy töissä

Raportissa rikotaan Kajoksen mukaan selvästi myös vallalla olevaa stereoptypiaa siitä, että huumausaineiden käyttäjät ovat yhteiskunnasta syrjäytettyjä ja muutenkin huonommassa asemassa olevia kansalaisia.

Suomalaisista vastanneista 60 prosenttia oli mukana normaalissa työelämässä.

Kajoksen mielestä Suomessa olisi jo aika luopua huumeiden käyttöön liittyvistä stereotypioista - sekä käyttörangaistuksista.

– Päihdepolitiikassa ja päihdetyössä olisi tiedostettava nykyistä paremmin erilaisia aineita käyttävien ihmisten moninaisuus. Suomen päihdepolitiikka ja huumausainestrategia kaipaavat kipeästi uudistamista. Strategia jo parikymmentä vuotta ollut sama, vaikka huumetilanne ympärillä on muuttunut paljon, Kajos sanoo.

Kajos kannattaa huumausaineiden käyttörangaistuksista luopumista, sillä käytöstä seuraavan rangaistuksen inhimilliset ja taloudelliset seuraukset ovat kovat. Kovat käyttörangaistukset estävät myös kehittämästä uusia valvottujen käyttötilojen ja ainetunnistuksen kaltaisia päihdetyömenetelmiä.

– Käytöstä tuomittujen rangaistusten seuraukset voivat olla paljon kovempia kuin kuin itse huumaavan aineen aiheuttamat haitat: rangaistus voi syrjäyttää todella pahasti työelämästä ja opiskelusta.

– Jos ei tarvitsisi pelätä rangaistusta, ihmiset uskaltaisivat hakea apua varhemmin, kun he huomaavat, että ongelmia alkaa ilmaantua, Kajos sanoo.

Psykedeelit nousussa

Jo edellisessä GDS-kyselyssä yleensä marginaalisina pidetyt psykedeeliset huumeet, kuten LSD ja taikasienet, olivat näkyvästi esillä myös uudessa GDS2019-tutkimuksessa.

– Iso osa kyselyyn vastanneista oli käyttänyt LSD:tä ja taikasieniä. Ne olivat korkeilla sijoilla, Kajos sanoo.

Kajos arvelee, että psykedeelien yleistymiseen saattaa vaikuttaa muutos keskusteluilmapiirissä, kun erilaisia järjestöjä on perustettu edistämään psykedeelien tutkimusta ja terapiakäyttöä.

Kysely kertoo, että Suomessa erityisesti rauhoittavien bentsodiatsepiinien ja joidenkin muiden reseptilääkkeiden päihdekäyttö on jossain määrin monia muita maita yleisempää.

Sen sijaan Yhdysvaltojen kaltaisesta opioidikriisistä raportissa ei Suomessa Kajoksen mielestä merkkejä ole, vaikka erityisesti miedompien reseptiopioidien, kuten kodeiinin ja tramadolin, käyttö suomalaisten antamissa vastauksissa näkyykin.

Sekä raportin tekijät että Kajos korostavat, että verkossa tehty tutkimus ei ole tilastotieteellinen väestötutkimus, mutta se täydentää hyvin väestökyselyistä, tieteellisistä analyyseistä, takavarikkotiedoista ja kuolemansyytilastoista saatuja tietoja.

– Verkkokysely tunnistaa enemmän trendejä ja alakulttuureita. Se tavoittaa myös ihmisiä, joita ei oikein muilla menetelmillä kiinni saataisi. Erityisesti paljon nettiä käyttäviä ja sieltä aineita tilaavia ihmisiä. Myös viihdekäyttäjät ja satunnaiset käyttäjät painottuvat, Kajos sanoo.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut