Taysista potilasvahinkoilmoituksia vuosittain 300–350, eniten korvauksia selästä ja niskasta - Uutiset - Aamulehti

Potilasvahinkoilmoitusten määrä kasvaa koko ajan, Taysista ilmoituksia vuosittain 300–350 – näistä vahingoista eniten korvauksia

Potilasvakuutuskeskukselle tehtävien potilasvahinkoilmoitusten määrät ovat kasvaneet tasaisesti lähivuosien aikana.

4.9.2019 6:47

Potilasvakuutuskeskukselle (PVK) ilmoitettavien vahinkotapausten määrä on kasvanut kuluvan vuoden aikana merkittävästi. Vuonna 2019 tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana ilmoituksia tehtiin 4959, joka on 680 ilmoitusta enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Kuluvana vuoden aikana PVK on tehnyt ratkaisun 4822 vahingon korvattavuudesta. Näistä 1106 on saanut myönteisen korvauspäätöksen ja korvauksia on maksettu 20,2 miljoonaa euroa.

Potilasvakuutuskeskus käsittelee kaikki vastaanottamansa ilmoitukset, joiden keskimääräinen käsittelyaika on noin seitsemän kuukautta.

Potilasturvakeskus

Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta potilasvahinkolain mukaisesti.

PVK käsittelee kaikki saapuvat potilasvahinkoilmoitukset. Keskimääräinen käsittelyaika on noin seitsemän kuukautta.

PVK maksaa korvauksia vahingonkorvauslain haittaluokitusten mukaisesti.

Potilasvakuutuskeskuksen jäseniä ovat kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa.

Ilmoitusmäärät kasvussa

Tilastojen mukaan vuosina 2014–2016 lukumääräisesti eniten vahinkoja tapahtui lonkan ja polven tekonivelleikkauksissa, vaikka prosentuaalisesti puhutaan alle prosentista leikkauksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kyseisenä ajankohtana näitä leikkauksia tehtiin 37 116 kappaletta, joista 261 tapauksessa tapahtui potilasvahinko.

Toiseksi eniten potilasvahinkoilmoituksia tehtiin samana ajankohtana selkäytimen ja hermojuurien vapautusleikkauksissa. Yhteensä leikkauksia tehtiin 27 162 kappaletta, joista 149 tapahtui potilasvahinko.

Potilasvakuutuskeskuksen johtaja Minna Plit-Turunen kertoo, että koko Suomen tilannetta tarkasteltaessa vahinkoilmoitusmäärät ovat kasvaneet lähivuosien aikana tasaisesti.

Plit-Turusen mukaan tähän vaikuttavat useat eri tekijät.

– Vaikka luvut eivät kulje käsi kädessä, kasvavan ilmoitusmäärän taustalta löytyy ensisijaisesti jatkuvasti kasvavat toimenpidemäärät. Myös ihmisten lisääntynyt tietoisuus sekä järjestelmästä puhuminen löytyvät taustalta.

Korvatut potilasvahingot

Vuosittain korvattujen potilasvahinkojen määrä

2013: 198

2014: 208

2015: 188

2016: 179

2017: 131

2018: 150

Potilasvahinkoilmoituksen voi tehdä kolmen vuoden sisällä siitä, kun vahinko on tullut potilaan tietoon. Tämä vääristää siis tilastoja, sillä esimerkiksi tammikuussa 2017 tapahtuneesta vahingosta voi ilmoittaa vielä tammikuussa 2020.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays) tehdyistä toimenpiteistä ilmoitettujen potilasvahinkoilmoitusten määrät ovat pysyneet lähes koko 2000-luvun ajan saman suuntaisina, kun potilasvahinkoilmoituksia on tehty vuosittain noin 300–350 kappaletta. Korvauksia on maksettu noin kolmanneksesta tapauksia.

Taysissa vuosina 2014–2016 tehdyistä toimenpiteistä korvattiin eniten selän ja kaulan toimenpiteistä aiheutuneita potilasvahinkoja. Korvausta maksettiin yhteensä 68 tehdystä toimenpiteestä.

Toiseksi eniten korvauksia maksettiin toimenpiteistä, jotka liittyivät ruuansulatuskanavan ja sen oheiselinten toimenpiteisiin, joita korvattiin samalla ajanjaksolla yhteensä 41 kappaletta.

Esimerkkeinä on käytetty vuosia 2014-2016, jotta vahinkoilmoitusmäärät olisivat mahdollisimman tarkkoja. Potilasvahinkoilmoituksen voi tehdä kolmen vuoden sisällä siitä, kun vahinko on tullut potilaan tietoon.

Hyötyä sairaanhoitopiireille

Plit-Turunen kertoo. että vaikka potilasvahingot ovat aina ikäviä, voi niistä ottaa myös opiksi.

– Tarjoamme sairaanhoitopiireille sekä esimerkiksi tutkijoille yksityiskohtaista tietoa potilasvahingoista. Tämä on tietoa, jota hyödyntämällä voidaan välttää vastaavanlaisten vahinkojen syntyminen potilastilanteessa.

Plit-Turusen mukaan tietoa myös hyödynnetään tehokkaasti.

–Mielestäni tämä myös näkyy, sillä ilman, että asioihin puututtaisiin, potilasvahinkomäärät olisivat todennäköisesti vielä suurempia.

20 yleisintä leikkaustoimenpidettä 2018

Kaihileikkaus 3729

Sepelvaltimoiden diagnostinen radiologia 2028

Lonkan tekonivelleikkaus 1991

Polven tekonivelleikkaus 1972

Muut sepelvaltimotoimenpiteet 1125

Nivustyrän leikkaukset 804

Pysyvän tahdistimen ja johtimen asettaminen 767

Sappirakon leikkaukset 752

Silmän sisäiset lasiais- ja verkkokalvoleikkaukset

Umpilisäkkeen poistot 682

Keisarinleikkaukset 657

Nielurisojen ja kitarisan poistot 650

Ääreishermojen toimintahäiriökorjaukset 595

Pään ja kaulan ihomuutospoistot ja korjaukset 543

Eturauhasen liikakasvun toimenpiteet 513

Selkärangan luudutusleikkaukset ja vastaavat 506

Nilkka tai jalkaterämuovaukset ja luudutukset 506

Selkäytimen ja hermojuurten vapautus 500

Rintarauhasen osittaiset poistot 464

Kohdunpoistot 453

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut