IB-organisaatiolta vaaditaan selitystä arvosana-algoritmin käytöstä - Uutiset - Aamulehti

Kun IB-lukiolaisten loppukokeet koronan vuoksi peruttiin, päättöarvosanat määräsikin algoritmi – Nyt selitystä tekoälyn sanelemiin arvosanoihin vaativat niin opiskelijat, koulut kuin tietosuojaviranomaisetkin

Moni opiskelija hämmästyi saatuaan odotettua huonommat arvosanat. Nyt myös tietosuojaviranomaiset ovat ottaneet kansainvälisen IB-organisaation syyniinsä.

Oululainen Joonas Hannula on yksi opiskelijoista, joiden IB-tutkinnon päättöarvosanat laskivat odottamattomasti ennakkoarvioista. Hannula olisi päässyt ennakkoarvosanoillaan opiskelemaan lääketiedettä, mutta paikka peruttiin, kun lopulliset todistusarvosanat tulivat heinäkuussa.

3.8.2020 15:08

Kansainvälistä IB-ylioppilastutkintoa hallinnoiva järjestö on joutunut kovan maailmanlaajuisen kritiikin kohteeksi.

Monen tänä keväänä IB-tutkinnon (International Baccalaureate) suorittaneen päättöarvosanat laskivat ennustetusta, kun koronaviruksen vuoksi peruttujen päättökokeiden sijaan opiskelijoiden arvosanat määräytyivät mystisen algoritmin perusteella.

Arvostelutapa on saanut myös eri maiden tietosuojaviranomaiset selvittämään kansainvälisen IB-järjestön IBO:n toimintaa.

IB-diplomia suorittavat oppilaat saavat tavallisesti loppuarvosanansa päättökokeiden ja kurssien lopputöiden perusteella. Tänä vuonna loppuarvosanat määräytyivät lopputyön lisäksi opiskelijan aikaisemman koulumenestyksen sekä koulun ennustehistorian perusteella.

Yksittäisen opiskelijan arvostelussa otettiin huomioon se, millaisia arvosanoja hänen koulunsa on ennustanut opiskelijoilleen aiemmin. Lisäksi huomioitiin kunkin opiskelijan arvosanaennuste, jota ei tavallisina vuosina huomioida lopullisessa arvostelussa.

Monen arvosanat laskivat odotetusta. Vaikka maailmanlaajuisesti kaikkien opiskelijoiden arvosanojen keskiarvo pysyi viime vuosien tasolla, aiempaa harvempi ylsi huippuarvosanoihin, selviää IBO:n tilastoista.

Martta Airola muutti IB-lukion perässä Tampereelle, koska sen piti olla paras tie yliopistoon – kolme vuotta myöhemmin loppukokeet peruttiin ja tilalle luotiin arviointitapa, joka tuotti suuren pettymyksen

Ministeriön mahdollisuudet vaikuttaa rajalliset

Osa opiskelijoista ja heidän vanhemmistaan on ottanut asiasta yhteyttä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Kaikki eivät ole tyytyväisiä ministeriön toimiin.

IB-lukiot Suomessa

Suomessa kansainvälisen IB- eli International Baccalaureate -tutkinnon voi suorittaa 18 lukiossa. Vuonna 2018 tutkinnon suoritti Suomessa 470 ihmistä.

IB Diploma Programme on kaksivuotinen englanninkielinen tutkinto, ja se vastaa laajuudeltaan suomalaista ylioppilastutkintoa. Suomen IB-lukioissa opiskellaan vuosi valmistavia opintoja ennen kaksivuotisen tutkinnon aloittamista.

Tutkintoa hallinnoi kansainvälinen järjestö IBO, jonka päämaja sijaitsee Sveitsin Genevessä. Tutkintoa tarjoaa yli 3 400 koulua 157 eri maassa.

Valtaosa tutkinnon kustakin loppuarvosanasta määräytyy loppukokeiden perusteella. Tutkinnon loppukokeet järjestetään toukokuussa. Uusintakokeet järjestetään marraskuussa.

Lähde: Opetushallitus, Finnish International Baccalaureate Society Fibs ry, IBO.

Opetusneuvos Aki Tornberg opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoo sähköpostitse, että ministeriö on ollut yhteydessä IB-organisaatioon kahdesti.

– Ensimmäisen selvityspyyntömme jälkeen IBO on avannut uudelleenarviointimahdollisuuden opiskelijoille ja koulutuksen järjestäjille. Arvioinnin perusteista IBO on tiedottanut yhteydenottomme jälkeen muun muassa omilla kotisivuillaan, Tornberg kirjoittaa.

Ministeriön mahdollisuudet vaikuttaa IB-organisaatioon ovat Tornbergin mukaan rajalliset.

– IB-tutkinto ei ole kansallinen tutkinto, jonka sisällöstä, arvioinnista tai muutoksenhausta voitaisiin säätää kansallisella ohjeistuksella tai lailla, Tornberg kirjoittaa.

Arvosanoista arviointipyyntö

Yksi nuorista, joihin arvosanojen muuttunut antamistapa on vaikuttanut, on oululainen Joonas Hannula. Hän olisi päässyt ennakkoarvosanoillaan opiskelemaan Tampereen yliopiston lääketieteelliseen.

Koska Hannulan ennakkoarvosanat olivat niin hyvät, hän ei voinut osallistua pääsykokeisiin. Kun lopulliset todistusarvosanat tulivat, olivat ne huomattavasti ennustettua matalammat. Pääsykokeetkin olivat jo ohi.

Nyt Hannula odottaa edelleen mahdollisuutta tehdä arvosanoistaan uudelleenarviointipyyntö. Se pitää tehdä oman lukion kautta, mutta kesälomakauden vuoksi Hannulan arviointipyyntö lähetetään vasta elokuussa.

– Pyysin jo IBO:lta arvosanojeni eri osioiden tuloksia. Sain tietää, mitkä arvosanat sain kurssien lopputöistä ja miten algoritmi ja ennakkoarvosanat niitä muuttivat.

Hannula suunnittelee pyytävänsä uudelleenarviointia kolmen aineen päättöarvosanaan, joiden pisteet näyttivät olevan lähellä paremman arvosanan rajaa.

Tietosuojaviranomainen kiinnostui

Vaikka ministeriön mahdollisuudet vaikuttaa IB-organisaatioon ovat rajalliset, on järjestön toiminta nyt toisen viranomaisen syynissä.

Viime viikolla Norjan tietosuojaviranomainen Datatilsynet lähetti kansainväliselle IB-organisaatiolle kirjeen, jossa se vaati järjestöä selventämään kevään päättöarvosanojen arviointikäytäntöjä.

Myös Suomen tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio kertoo, että yksityishenkilö on tehnyt IB-päättöarvosanojen arvostelusta ilmoituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Norjan tietosuojaviranomaisen selvitysten perusteella päätetään, alkaako tietosuojavaltuutettu selvittää asiaa itsenäisesti myös Suomessa. Euroopan tietosuojaviranomaiset tekevät usein yhteistyötä asioissa, jotka koskevat montaa EU- ja Eta-maata.

Norjan tietosuojaviranomainen vetoaa kirjeessään GDPR:ään (General Data Protection Regulation), joka on EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Se on henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota alettiin soveltaa kaikissa EU- ja Eta-maissa keväällä 2018.

Datatilsynet esitti huolensa siitä, onko IBO käsitellyt opiskelijoiden henkilötietoja lain mukaan ja ovatko opiskelijat saaneet riittävästi tietoa siitä, miten tekoäly on käyttänyt heidän tietojaan päättöarvioinnissa.

Aarnio: Tarkasteltava myös muita lakeja vasten

Tietosuoja-asetuksen mukaan ihmisellä on oikeus vaatia, että häntä koskevat päätökset tekee ihminen. Jos opiskelijoiden arvosanat on määrännyt tekoäly, voi Norjan tietosuojaviranomaisen mukaan kyseessä olla automaattinen päätöksentekojärjestelmä, jossa päättöarvosanan on määrännyt ihmisen sijaan kone.

Lisäksi IBO:n tapa käyttää arvioinnissa koulun aiempaa ennustehistoriaa voi Datatilsynetin mukaan johtaa profilointiin, jossa opiskelijoita arvioidaan heidän koulunsa aiempien vuosien opiskelijoiden tavoin eikä ainoastaan opiskelijoiden omien suoritusten perusteella. Ihmisellä on kuitenkin oikeus olla joutumatta sellaisen automaattisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu profilointiin.

Aarnion mukaan voi olla, että Suomessa koneen tekemiä päätöksiä täytyy tarkastella tietosuoja-asetuksen lisäksi myös muita lakeja vasten.

Eduskunnan apulaisoikeusvaltuutettu Maija Sakslin kertoi marraskuussa ratkaisusta, jonka mukaan esimerkiksi Verohallinnon automatisoitu päätöksenteko ei täytä Suomen perustuslain vaatimuksia asiakkaiden oikeusturvan ja hyvän hallinnon toteutumisesta.

– Tyypillinen esimerkki on, että jos kone tai algoritmi tekee jonkun viranomaispäätöksen, miten tekoälyn avulla tehtyjä päätöksiä voidaan kiistää ja mistä ihminen voi silloin valittaa. Kysymys koskee esimerkiksi toimeentulopäätöksiä, joilla on merkitystä ihmisten asemaan ja elämään. Mutta opetuspuolikin on pääosin viranomaistoimintaa, Aarnio sanoo.

IBO on kieltänyt arviointimenetelmänsä olevan tietokoneperustainen algoritmi. Esimerkiksi Reuters-uutistoimiston ylläpitämän Thomson Reuters Foundationin haastattelemat asiantuntijat ovat IBO:n kanssa eri mieltä.

Aarnio muistuttaa, että tietosuojaviranomaiset tutkivat asiaa tietosuoja-asiana, ei muutoksenhakuasiana. Arvosanoihinsa pettyneiden opiskelijoiden ei siis kannata odottaa, että arvosanat muuttuisivat tietosuojaviranomaisten puututtua asiaan.

"Tilanne ei sen kummemmin edennyt”

Opiskelijoiden pitää pyytää arvosanojensa uudelleenarviointia oman lukionsa kautta. Kannaksen lukion rehtori ja Suomen IB-koulujen yhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Rosti kertoo, että näin moni onkin tehnyt – laihoin tuloksin.

– Tiedän muutaman lukion Suomessa, joissa koettiin, että ennen kaikkea luonnontieteissä lahjakkaiden opiskelijoiden arviointi oli epäreilu. Heistä moni teki uudelleenarviointipyynnön, mutta ymmärtääkseni ne eivät juuri tuoneet muutosta arvosanoihin. Siellä ei havaittu, että arvioinnissa olisi tehty varsinaisia virheitä.

Heinäkuun alussa osa Suomen IB-lukioista lähetti Pohjois-Euroopan IB-johdolle kirjeen, jossa pyydettiin tarkentamaan arvosanojen määräytymisperusteita ja mahdollisuutta uudelleenarviointiin.

– Siellä tilanne ei sen kummemmin edennyt. Saimme sentään Suomesta tulevat uudelleenarviointipyynnöt jonossa kärkisijoille niin, että ne käsitellään ensimmäisten joukossa. Suomessa tämä oli tärkeää, kun korkeakouluhaut olivat kriittisessä vaiheessa, Rosti sanoo.

Kuopion lyseon lukion IB-koordinaattori Suvi Tirkkonen kertoo, että arvosanojen lasku aiheutti pettymyksiä osalle valmistuneista myös Kuopiossa. Monet IB-tutkinnon suorittaneet opiskelijat hakevat arvosanoillaan huippuyliopistoihin ulkomaille ja Suomeen.

– Osa opiskelijoista oli hakenut yliopistoon Isoon-Britanniaan. Kun pistemäärä laskikin ennalta arvioidusta, ei opiskelupaikka auennutkaan. Tämä oli meille uutta, sillä aiemmin on ollut ihan yksittäisiä opiskelijoita, jotka eivät ole päässeet Britanniassa haluamaansa opiskelupaikkaan.

Etenkin brittiyliopistoihin mieliville välivuosi tulee kalliiksi: Brexitin vuoksi ensi vuonna opintonsa brittiyliopistoissa aloittavat EU-kansalaiset voivat joutua maksamaan tutkinnostaan moninkertaisesti enemmän kuin tänä vuonna aloittavat.

Tirkkosen mukaan myös osalle suomalaisyliopistoihin hakeneista kävi niin, että ennakkoarvosanoilla alustavasti saatu opiskelupaikka jäikin lopulta saamatta, kun lopulliset todistuspisteet tulivat. Tilanne oli uusi, sillä tänä vuonna todistusarvojen painoarvoa korkeakouluhauissa kasvatettiin.

Edessä voi olla välivuosi

Maailmalla pettyneiden opiskelijoiden reaktioista ovat kirjoittaneet esimerkiksi brittilehdet The Guardian ja Financial Times sekä norjalainen Bergens Tidende.

Lähes 25 000 opiskelijaa, opettajaa ja vanhempaa on allekirjoittanut internetissä vetoomuksen, jossa vaaditaan IB-organisaatiota tekemään arvosana-algoritmistaan reilumpi.

Twitterissä leviää aihetunniste #IBscandal, jonka alla opettajat ja opiskelijat ympäri maailman purkavat tuntojaan.

Joonas Hannula ei ollut vuosikurssillaan ainoa, joka joutui pettymään, kun korkeakoulupaikka jäi arvosanojen laskettua saamatta. Nyt edessä näyttää olevan välivuosi.

– Vuosikurssin keskuudessa on vähän sellainen konsensus, että nähdään sitten marraskuussa uusintakokeissa. Itsekin olen miettinyt, että tekisin muutaman kokeen siellä. Vielä ei ole tosin varmistunut, järjestetäänkö niitä.

Rehtori Jyrki Rosti toivoo, että marraskuun kokeet pystytään järjestämään tavalliseen tapaan.

–Kyseessä on kansainvälinen organisaatio. Jos koronavirustilanteen vuoksi kokeet pystyy järjestämään normaalisti vain muutama maa Euroopassa, voi olla, että arviointiin täytyy keksiä jokin muu ratkaisu.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut