Naapurit voivat kohta päättää, että asuntosi lunastetaan - Uutiset - Aamulehti

Naapurit voivat kohta päättää, että asuntosi lunastetaan, vaikka itse vastustaisit – näin lakimuutos helpottaa purkamista ja uusrakentamista asunto-osakeyhtiöissä

Asunto-osakeyhtiöt voivat nyt päättää purkavasta lisärakentamisesta ja siihen liittyvistä asuntojen lunastuksista määräenemmistöpäätöksellä.

8.3.2019 19:53

Asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekoa rakennusten purkamisesta ja uusrakentamisesta helpotetaan tässä kuussa voimaan tulleella lainmuutoksella.

Rakennusteollisuus RT:n mukaan purkavalla uusrakentamisella tarkoitetaan käytännössä sitä, että kasvukeskusten taloyhtiöt purkavat tai luovuttavat isojen peruskorjausten ja -parannusten tarpeessa olevia rakennuksiaan ja tilalle rakennetaan enemmän uusia asuntoja ja muita huoneistoja.

Keskeisin muutos on, että taloyhtiön yhtiökokous voi nyt määräenemmistöllä yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista päättää purkamisesta ja uusrakentamisesta. Entisen lain mukaan asunto-osakeyhtiön oli päätettävä hankkeesta yksimielisesti, joten yksikin osakas pystyi torjumaan hankkeen.

Kolme työkalua taloyhtiöiden käyttöön

Kiinteistöliiton mukaan purkavan uusrakentamisen lakimuutos tuo taloyhtiöiden käyttöön kolme työkalua:

1. Purkava uusrakentaminen. Huonokuntoinen rakennus puretaan ja osakas saa vanhaa vastaavan huoneiston uudesta rakennuksesta tai hän voi vaatia osakkeidensa lunastusta käypään hintaan. Päätökseen tarvitaan yhtiökokouksessa 4/5:n määräenemmistöpäätös.

2. Vähemmistöosakkeiden lunastusoikeus. Yli 9/10 yhtiön osakekannasta ja äänistä omistava voi lunastaa vähemmistöosakkeet käypään hintaan.

3. Yhtiön purkaminen. Yhtiö puretaan selvitystilan ja yhtiön varallisuuden luovuttamisen kautta. Varallisuudesta saatava tuotto jaetaan osakkaiden kesken käypien arvojen suhteessa. Yhtiökokouksessa pitää tehdä asiasta 4/5 määräenemmistöpäätös.

"Muutos vauhdittaa uusien asuntojen syntymistä"

Rakennusteollisuus RT:n mielestä lainmuutos on hyvä ja tarpeellinen.

–Uudistus tuo taloyhtiöille nykyistä enemmän toteutus- ja rahoitusvaihtoehtoja mittaviin peruskorjauksiin ja lisäksi se turvaa kunkin osakkaan asumisen, asuntovarallisuuden arvon sekä yhtiön ja osakkaiden velkojien aseman. Muutos vauhdittaa uusien asuntojen syntymistä sekä mahdollistaa alueiden tehokkaamman käytön ja kehittämisen", järjestö toteaa verkkosivullaan.

Taloyhtiön yhtiökokous voi päättää määräenemmistöllä purkamisesta ja uusrakentamisesta, kun osakkaille tarjotaan uudet huoneistot yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti.

Tällöin uuden huoneiston käypä arvo on vähintään vanhan arvo. Vanhojen osakkaiden uusien huoneistojen käypien arvojen keskinäinen suhde vastaa vanhojen huoneistojen arvojen suhdetta ja uuden huoneiston hallintaoikeus vastaa likimain vanhaa huoneistoa ja osakkaan vastikeperuste ei kasva.

Lisäksi asunto-osakeyhtiölakiin tuli uusia säännöksiä päätöksentekoa varten laadittavasta purkamisen ja uusrakentamisen suunnitelmasta ja sitä koskevasta riippumattoman asiantuntijan lausunnosta sekä niiden toimittamisesta osakkeenomistajille ja velkojille ennen yhtiökokousta.

Jos osakas ei halua osallistua hankkeeseen, hänellä on oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista käypään hintaan.

Lakiin lisättiin säännökset vähemmistöosakkeiden lunastamisesta käypään hintaan. Osakkeenomistajalla, jolla on yli 90 prosenttia taloyhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, on lunastusoikeus silloin, kun peruskorjaaminen ei ole taloudellisesti eikä asuntojen käytettävyyden kannalta kannattavaa.

Omistuksen keskittymiseen kannattaa kiinnittää huomiota

Yhtiökokous voi myös 4/5:n määräenemmistöllä päättää talouden ja käytettävyyden kannalta arvioiden purkukuntoisen rakennuksen ja kiinteistön luovuttamisesta sekä selvitystilasta siten, että yhtiön netto-omaisuus jaetaan saman tien osakkaille.

Tässä tilanteessa osakkaat saavat rahoitusta esimerkiksi uuden huoneiston hankkimiseen jostain muualta.

RT:n mukaan purkavan uusrakentamisen vaikutusten suuruusluokka riippuu asunto-osakeyhtiölain sääntelyn lisäksi myös siitä, miten maankäyttöön ja kaavoitukseen, taloyhtiön ja osakkaiden verotukseen sekä muihin hankkeen toteutuksen reunaehtoihin liittyviä säännöksiä ja käytäntöjä vastedes kehitetään ja miten asunto- ja rakentamisen markkinat kehittyvät.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Lue myös: