EU-määräykset pakottavat Tampereen lisäämään sähköbusseja lähivuosina – lähes puolet autoista kulkisi sähköllä tai uusiutuvilla polttoaineilla - Uutiset - Aamulehti

EU-määräykset pakottavat Tampereen lisäämään sähköbusseja lähivuosina – lähes puolet autoista kulkisi sähköllä tai uusiutuvilla polttoaineilla

Bussilinjan 2 sähköbussi latauksessa Pyynikintorilla. Tampereella on käytössä neljä sähköbussia.

6.8.2019 9:00 | Päivitetty 12.8.2019 12:37

Aamulehti

Helsingin seudun liikenne (HSL) ottaa ensi viikolla käyttöön 30 uutta täyssähköbussia. Kilpailutuksen voittanut Pohjolan liikenne liikennöi sähköbusseilla Espoon Leppävaarassa ja Keravalla.

Tähän mennessä sähköbussit ovat Suomessa olleet yksittäisiä kokeiluja. Tampereella on ollut käytössä joukkoliikenteessä neljä sähköbussia joulukuusta 2016 lähtien. Bussien viiden vuoden leasingsopimus päättyy vuoden 2021 joulukuussa.

Onko Tampereella suunnitelmia uusien sähköbussien hankkimiseksi, suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen Tampereen kaupungin joukkoliikenneyksiköstä?

– Valmisteilla on Nysse-liikenteen käyttövoimastrategia, joka on tarkoitus käsitellä syyskaudella joukkoliikennelautakunnassa. Lähinnä olemme kartoittaneet tilannetta siitä lähtökohdasta, että EU:n puhtaiden ajoneuvojen kaupunkibusseja koskeva direktiivi on tullut voimaan. Elokuun 2021 jälkeen tietty osuus kaupunkibussiliikenteestä täytyy olla niin sanottuja puhtaita ajoneuvoja eli sähköä, uusiutuvaa dieseliä, biokaasua tai vetyä. Direktiivissä on tietääkseni ihan pakotettuna tietty sähköbussien osuus. Tämä tarkoittaa sitä, että todennäköisesti viimeistään vuonna 2022 olisi Tampereen seudullekin tulossa lisää sähköbusseja.

Tampereen neljän sähköbussin leasingsopimus päättyy vuonna 2021.

Millaisia tulevat vaatimukset ovat? Kuinka suuria muutoksia on tiedossa?

– 41 prosenttia uusilla sopimuksilla hankittavasta liikenteestä pitää olla sähköllä tai uusiutuvilla polttoaineilla kulkevaa elokuun 2021 hankintojen jälkeen. Meillä sopimukset ovat linjakohtaisia. Suomessa ei ole vielä kansallista lainsäädäntöäkään, kun direktiivi on niin tuore.

Kuinka pitkiä sopimuksia voidaan tehdä viimeistään elokuussa 2021 ennen direktiivin rajoituksia?

– Meillä on suurin osa sopimuksista enintään kahdeksan vuoden sopimuksia, osa on viiden vuoden. Enintään 10 vuoden sopimuksia saa tehdä.

Eli iso muutos voi mennä vasta 2020-luvun loppupuolelle, jos solmitaan vielä 5–10 vuoden sopimuksia, joille ei ole vielä rajoituksia?

– Kyllä se niin on. Tämä on myös poliittinen arvovalintakysymys, että lähdetäänkö satsaamaan nopeammalla aikataululla sähköbusseihin. Tampereella tehdään iso satsaus ratikkaliikenteeseen, ja se palvelee täysin samaa tarkoitusta, mutta EU-lainsäädännössä ratikat ovat erillään bussiliikenteestä. Tampere ei saa etua siitä, että on tässä vaiheessa rakentamassa ratikkaa. Bussiliikenne vähenee, kun ratikka aloittaa, sillä tavalla saamme bussiliikenteen ilmastovaikutuksia vähemmäksi, mutta se ei anna meille mitään mahdollisuutta poiketa EU-direktiivistä.

Millainen osuus nykyinen neljä sähköbussia on kalustosta?

–Koko Nysse-liikenteessä on suurin piirtein 270 autoa. Puhutaan käytännössä parista prosentista.

Onko tällä hetkellä käytössä muita ympäristöystävällisiä ajoneuvoja, jotka täyttävät tulevat vaatimukset?

– Ei ole. Periaatteessa kaikki fossiilista dieseliä polttavat bussit saadaan direktiivin mukaiseksi, kun muutetaan polttoaine uusiutuvaksi dieseliksi. Nykyisin käytössä olevista busseista ei tule käyttökelvottomia, mutta osa polttoaineesta täytyy vaihtaa sellaiseksi, joka ei ole raakaöljypohjaista.

Mitä uusiutuva diesel käytännössä on?

– Sitä tehdään esimerkiksi jäterasvoista. Suomessa Neste tuottaa sitä. Uskoisin että direktiivin myötä kaikki öljynjalostusfirmat katsovat tarkkaan, onko heillä mahdollisuuksia tuottamiseen. Uusiutuvan dieselin markkinat kasvavat varmasti. Silloin vanhoja ajoneuvoja voidaan käyttää, polttoaine on vain eri lähteestä peräisin.

Millaiset kokemukset Tampereella on sähköbusseista reilun 2,5 vuoden ajalta?

– Tilaajan näkökulmasta ne ovat sinänsä valmiita tuotteita, ettei niissä ole ollut varsinaisia pilottivaiheen ongelmia. Tällä hetkellä liikenteen järjestäminen sähköbusseilla on jonkin verran kalliimpaa kuin perinteisellä dieselillä. Kustannuslisä on 5–20 prosenttia ympäristöstä riippuen.

Uusiutuva diesel on ilmeisesti kalliimpaa kuin perinteinen diesel?

– Kyllä se on jonkin verran kalliimpaa kuin perinteinen diesel, eli lisäkustannuksia tulee senkin kautta. Odottelemme, että saisimme laajemmin kuin omalta alueelta tietoa sähköbussien kustannuksista.

Eli suunta on vielä auki, mitä vaihtoehtoa aletaan kehittämään?

– Laadimme strategiaa, ja pyrimme saamaan linjauspäätöksiä syksyn aikana.

Painotuksia tulevaisuudessa käytettävästä kalustosta voidaan siis tehdä jo tänä syksynä?

– Yksi kysymys on se, annammeko markkinoiden ratkaista vai lähdemmekö määrittelemään sitä ennalta. Se voidaan nähdäkseni toteuttaa myös niin, ettei käyttövoimaa lähdetä vielä määrittämään, vaan se voi olla mikä tahansa direktiivit täyttävä vaihtoehto. Osa strategiapäätöstä tulee olemaan se, että edetäänkö direktiivin velvoittamassa aikataulussa ja vaatimuksissa, vai pyritäänkö nopeampaan aikatauluun tai kunnianhimoisempiin tavoitteisiin uusiutuvien polttoaineiden ja sähkön osalta.

Millä porukalla strategiaa laaditaan?

– Tällä hetkellä tehdään kaupungin omana työnä. Teemme sitä yhdessä Kestävän Tampereen kanssa ja katsomme, tarvitsemmeko jossakin vaiheessa ulkopuolista asiantuntija-apua.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut