Näsijärven täyttämiseen Vaitinarossa löytyi mahdollinen ratkaisu: Rannan ja täytön väliin voidaan jättää kanava - Uutiset - Aamulehti

Näsijärven täyttämiseen Vaitinarossa löytyi mahdollinen ratkaisu: Rannan ja täytön väliin voidaan jättää kanava – vaatii siltojen rakentamista ratikalle ja kevyelle liikenteelle

Näsijärveä aiotaan täyttää raitiotien pohjaksi Vaitinarossa. Vaitinaro sijaitsee Santalahden ja Lielahden välissä. Pohjaveden turvaamiseksi rantaan suunnitellaan nyt jätettäväksi 36 metrin levyinen kanava.­

14.2.2019 14:46 | Päivitetty 14.2.2019 17:00

Hiedanrannan kupeessa sijaitsevan Vaitinaron vesistötäyttöön on mahdollisesti löydetty ratkaisu. Näsijärven täyttöä ratikkareitin ja kevyen liikenteen reitin pohjaksi suunnitellaan nyt saaritäyttönä. Tampereen kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina.

Saaritäytössä rannan ja täytön väliin jätetään kanava. Laadittujen vedenvirtausmallien mukaan 36 metrin levyinen kanava mahdollistaisi veden riittävän luontaisen virtauksen.

Rannan täyttösuunnitelmissa huolena on ollut pohjaveden pilaantuminen täytön seurauksena siksi, että täyttö voi vaikuttaa veden imeytymiseen.

–On nähty parhaaksi, että jätetään nykyinen rantapenkka ennalleen. Kanava mahdollistaa veden riittävän virtaamisen ja vaihtumisen sekä pohjavesinäkökulmasta että myös alueen viihtyvyyden näkökulmasta, kun vesi ei jää seisomaan, kuvailee kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen Tampereen kaupungilta.

Kooltaan nyt suunniteltu täyttöalue on noin 10 hehtaaria. Se merkitsee sitä, että kanavan takia täyttöalue ulottuu aiempia suunnitelmia pidemmälle Näsijärveen.

Siltoja tarvitaan

Saaritäyttö lisää kustannuksia siten, että alustavien arvioiden mukaan raitiotien vaatimien siltojen lisäkustannus on viisi miljoonaa euroa ja kevyen liikenteen siltojen noin miljoona euroa. Muilta osin saaritäyttö ei arvioiden mukaan lisää merkittävästi täytön kustannuksia.

–Siltoja tarvitaan, koska saarelle täytyy päästä ja sieltä täytyy päästä pois. Toisaalta tulee sinne sitten mielenkiintoista ympäristöäkin, Nurminen sanoo.

Viime lokakuussa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) myönsi kaupungille luvan rannan täyttöön siten, että rantaan rakennetaan suojausrakenne turvaamaan pohjavettä.

Pirkanmaan ely-keskus, Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry valittivat luvasta Vaasan hallinto-oikeuteen. Ely-keskuksen mukaan rantatäytön aiheuttamia muutoksia pohjaveden muodostumiseen ei ollut selvitetty riittävästi.

Tämän jälkeen Tampere on yhdessä avin ja elyn kanssa etsinyt täyttöön sellaista ratkaisua, joka ei muuttaisi veden imeytymistä rannassa.

Rantatäytön muuttaminen saaritäytöksi on osoittautunut tällaiseksi ratkaisuksi. Aikaisempaan hakemukseen verrattuna on myös kehitetty täytön tekemistä vaiheittain ja työnaikaista vedenlaadunhallintaa.

Uusi lupahakemus valmisteilla

Nyt valmistellaan uuden vesiluvan hakemista. Tavoitteena on, että hakemus on vireillä maaliskuun alussa.

Työlle haetaan myös valmistelulupaa, jolla mahdollistetaan työmaatien rakentaminen. Valmistelevat työt ovat kaupungin mukaan sellaisia, että tarvittaessa ne voidaan palauttaa töiden aloittamista edeltävään tilaan.

Jos kaikki menee sujuvasti, voitaisiin rantaa täyttää Sulkavuoren keskuspuhdistamon louheella jo tulevana syksynä.

Kaupunginhallituksen listatekstissä arvioidaan, että jos lupa viivästyy tai sitä ei saada, louheen välivarastointi Hiedanrannassa voi aiheuttaa pahimmillaan viiden miljoonan euron kustannukset.

Raitiotien rakentaminen Pyynikintorilta Lentävänniemeen on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2021, mutta ratikan kakkosvaiheen rakentamisesta ei ole vielä valtuuston päätöstä.

Täyttömaalle on suunniteltu myös uutta pyöräilyn itä-länsisuuntaista pääyhteyttä.

Entä järvikaupunki?

Nyt on ollut kyse raitiotien ja kevyen liikenteen reitin pohjaksi tehtävästä täytöstä. Ratikan tuntumaan on kuitenkin suunniteltu myös laajempaa täyttöä, joka mahdollistaisi asuntojen rakentamisen Näsijärven päälle.

Nurmisen mukaan uusi suunnitelma ei estä tulevaa maankäyttöä, mutta järvikaupungin rakentamiseen liittyvät asiat ratkotaan myöhemmin kaavoitusprosessissa.

Hiedanrannan rakentaminen alkaa joka tapauksessa niin sanotusti kovalta maalta, ja järvikaupungin aika on vasta kauempana tulevaisuudessa.

Korjaus 14.2. kello 16.59: Lisätty ensimmäiseen sitaattiin puuttuva ei-sana, vesi virtaa eli ei jää seisomaan.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?