Valkeakoskellekin kaivosta valmisteleva Dragon Mining aikoo hakea valituslupaa Oriveden kaivosta koskevaan hallinto-oikeuden päätökseen - Uutiset - Aamulehti

Suomessa kultaa kaivava australialainen Dragon Mining aikoo valittaa ympäristöluvan epäämisestä – valmistelee uutta kaivosta Valkeakoskelle

Orivedellä kultakaivos ulottuu 700 metrin syvyyteen. Valkeakosken kaivoksesta ei tule samankaltaista. Kaapelinkulmalle on tulossa 50 metriä syvä avolouhos.

13.6.2018 17:30

Pirkanmaalla ja Satakunnassa kaivostoimintaa harjoittava Dragon Mining aikoo hakea valituslupaa Vaasan hallinto-oikeuden Oriveden kaivoksen ympäristölupapäätöstä koskevaan ratkaisuun.

–Olemme eri mieltä nyt annetusta päätöksestä ja haemme asiassa valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, Dragon Miningin maajohtaja Ilpo Mäkinen sanoo.

Dragon Mining on australialainen kaivoskonserni, jolla on toimintaa Suomessa ja Ruotsissa.

Kaksi valitusta

Hallinto-oikeus päätti tiistaina hylätä kaivosyhtiön valituksen aluehallintoviraston päätöksestä. Aluehallintovirasto puolestaan hylkäsi vuonna 2015 Oriveden kaivoksen hakemuksen uudesta ympäristöluvasta. Tuolloin virasto myös päätti, että kaivoksen tulee alkaa valmistella toiminnan lopettamista. Hylkäyksen pääasiallinen syy ovat kultakaivoksen vesipäästöt.

Sekä Dragon Mining että Pirkanmaan ely-keskus valittivat aluehallintoviraston päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Valituksessaan Dragon Mining Oy vaati aluehallintoviraston päätöksen kumoamista ja asian palauttamista takaisin lupaviranomaisen käsiteltäväksi. Pirkanmaan ely-keskus vaati Oriveden kaivokselle määräaikaista ympäristölupaa ja alapuolisten järvien kunnostamista. Ely-keskuksen näkemyksen mukaan aluehallintoviraston päätöksessä ei asetettu riittäviä ehtoja kaivostoiminnan hallitulle lopettamiselle.

Toiminta jatkuu

Tähän asti Dragon Mining on toiminut määräaikaisella ympäristöluvalla, jonka se sai aloittaessaan toimintaa. Dragon Miningille myönnettiin Orivedelle määräaikainen ympäristölupa vuodesta 2006 vuoteen 2010. Vuonna 2008 korkein hallinto-oikeus päätti, että lupa on voimassa siihen asti, että uusi ympäristölupa on lainvoimaisesti ratkaistu. Kaivos on siis edelleen toiminnassa.

Vaasan hallinto-oikeuden tiistainen päätös ei ole vielä lainvoimainen, koska sille voi hakea korkeimmasta hallinto-oikeudesta valituslupaa. Siksi toimintaa voidaan edelleen jatkaa alkuperäisen, vuonna 2006 myönnetyn luvan perusteella.

Valkeakoskella on tivattu vesistöstä

Luonnonsuojelijat ovat olleet huolissaan myös Valkeakoskelle suunnitellun Kaapelinkulman kaivoksen vesistä.

Huoli on koskenut Kaapelinkulman alapuolisia vesiä eli Sammalojaa, Haavanojaa, Vallonojaa ja Vallonjärveä. Niiden kautta ympäristöön on ollut tarkoitus laskea vuosittain 76 000–114 000 kuutiota kaivoksen purkuvesiä.

Kaivosyhtiön asiantuntijat ovat Valkeakoskella sanoneet, että avolouhoksesta pumpattavat vedet kirkastuvat kulkiessaan saostusaltaiden kautta.

–Vesialtaat rakennetaan tarpeeksi suuriksi ja pitoisuuksia vesissä seurataan, Ilpo Mäkinen lupasi jo joulukuussa 2016.

Oriveden kivi on laadultaan erilaista

Yhtiön ympäristöasiantuntija Elina Arponen vakuutti samassa haastattelussa, ettei Valkeakoskella tarvitse pelätä kaivoksen vaikutuksen näkyvän vesistössä. Hän lisäsi, että Orivedellä viime vuosina näkynyt vesistövaikutus johtuu sikäläisen kiven laadusta.

Arponen tähdensi, että Kaapelinkulmalla ja Dragonin Huittisten Jokisivulla taas on keskenään samantyyppistä malmia ja sivukiveä. Arponen kertoi luottavansa, että Kaapelinkulman vesistä ei synny vesistöön kohonneita metallipitoisuuksia eikä vesistöön päädy sulfideja.

Yhtiö vakuutti viime talvena järjestämässään Valkeakosken yleisötilaisuudessa, että uraanista ei kannata olla Valkeakoskella huolissaan.

Valkeakoskella kaivosta vastustavat henkilöt ja heitä tukevat tahot ovat vaatineet Kaapelinkulman kultakaivoksen voimassa olevan ympäristöluvan uudelleen käsittelemistä ja muuttamista.

Aluehallintovirasto hylkäsi tämän aloitteen, jolloin asiasta vielä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen. Tuosta valituksesta voi odottaa ratkaisua vasta vuoden 2019 jälkipuoliskolla. Kaivoksen toiminnan on suunniteltu alkavan Valkeakoskella tämän vuoden loppupuolella.

Rikastamoa ei Valkeakoskelle ole tulossa.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut