Työttömistä vain joka neljäs aktivoitui töissä – Suurin osa työllisyyspalveluissa - Uutiset - Aamulehti

Työttömistä vain joka neljäs aktivoitui töissä – Suurin osa täytti velvoitteen työllisyyspalveluissa

Kela maksaa peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea noin 200 000 työttömälle. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirissä on noin 130 000 työtöntä.

31.3.2018 8:40

Kelan työttömyysturvan saajista 46 prosenttia on ennakkotietojen mukaan täyttänyt aktiivisuusehdon alkuvuoden aikana.

Heistä kuitenkin vain noin neljäsosa on tehnyt palkkatöitä tai saanut tuloa yritystoiminnasta.

Kolme neljästä on osoittanut aktiivisuutensa erilaisissa työllistymistä edistävissä palveluissa, kuten TE-toimiston järjestämillä kursseilla.

–Se on ihan linjassa meidän aiempien tulostemme kanssa. Kelan työttömyysetuuksien saajille tarjotaan näitä palveluita enemmän kuin ansiopäivärahan saajille, toteaa pääsuunnittelija Heidi Kemppinen Kelan tilastoryhmästä.

Neljäsosa töissä

Koko maassa aktiivisuusehdon täytti noin 99 100 Kelan työttömyysetuuksien saajaa. Heistä työ- tai yritystoiminnan tuloa oli noin 25 100:lla eli 25 prosentilla. Loput olivat aktivoituneet muulla tavalla.

Asetelma oli sama myös Pirkanmaalla, mutta kuntakohtaiset erot ovat suuria. Esimerkiksi Punkalaitumella 67 ihmistä, eli 93 prosenttia, oli aktivoitunut työllistymispalveluiden kautta. Palkkatyössä tai yrittäjänä aktivoituneita oli vain viisi.

On mahdotonta sanoa, kuinka moni heistä olisi työllistynyt tai osallistunut työllistymispalveluihin joka tapauksessa – ilman tukien leikkauksen uhkaakin.

Kela on arvioinut, että jo joulukuussa ennen aktiivimallin voimaantuloa 42 prosenttia työttömyysetuutta saaneista täytti aktiivisuusehdot. Tilastot eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia.

–Aktiivisten osuus nousee vielä jonkun verran näistä ennakkotiedoista. Jos pitäisi veikata, niin noin puolet Kelan työttömyysetuuksien saajista on aktiivisia ja puolet ei, Kemppinen sanoo.

Vastaus saadaan kesäkuuhun mennessä, kun kaikki tammi–maaliskuulle kohdistuvat etuudet on käsitelty. Silloin tiedetään myös se, kuinka suuri osa ansiosidonnaisen päivärahan saajista on täyttänyt aktiivisuusmallin ehdot.

Kela maksaa peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea noin 200 000 työttömälle. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan piirissä on noin 130 000 työtöntä.

Aktiivimallin seurauksena työttömyysturvaa leikataan noin 116 000:lta eli yli puolelta Kelan etuuksien saajalta. Heistä noin kolmasosa saa myös toimeentulotukea, jonka tarve todennäköisesti kasvaa. Tästä saadaan tilastotietoa vapun jälkeen.

Tukitoimien vaikutus

Työllistymistä edistäviin palveluihin luetaan omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhakuvalmennus ja uravalmennus, työkokeilu ja koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoiminta.

Erikoistutkija Juha Tuomala on tutkinut työvoimapoliittisten toimien vaikutusta työllistymiseen. Selviä eroja löytyy.

–On todettu, että ammatillinen työvoimakoulutus edistää työllistymistä. Työllisyys pysyy hyvällä tasolla myös koulutuksen jälkeen.

Ammatillista työvoimakoulutusta edustavat esimerkiksi viime aikoina yleistyneet rekrykoulutukset, joissa yritykset kouluttavat osaajia suoraan omiin tarpeisiinsa. Niihin pääsee kuitenkin vain valikoitu joukko.

Sen sijaan julkisen sektorin palkkatuen tai kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuus myöhempään työllistymiseen on vähäinen.

–Pitkään työttömänä olleet usein pyörivät näissä eri palveluissa, mutta eivät useammankaan toimenpiteen jälkeen pääse työmarkkinoille.

Esimerkiksi kuntouttava työtoiminta voi kuitenkin olla pitkäaikaistyöttömälle hyödyllistä vaihtelua elämään.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos