Ryhdy keräämään pulloja yrittäjänä – Selvitimme lukijamme puolesta, mikä kelpaisi aktiivimallille - Uutiset - Aamulehti

Voiko pulloja keräämällä täyttää aktiivimallin ehdot? Näin se onnistuisi

Jos pullojen kerääminen täyttäisi yritystoiminnan määritelmän, ratkaistaan aktiivisuus ansaitun rahamäärän perusteella.

23.2.2018 7:30

Nimimerkki Petteri kysyi keskiviikkona Aamulehden mielipidepalstalla, täyttääkö säännöllinen ja tietyn aikaa kestävä pullojen ja tölkkien kerääminen aktiivimallin ehdot? Vastaus kysymykseen ei ole aivan yksinkertainen, mutta yrittäjäkerääjänä aktiivisuuden osoittaminen voisi onnistua.

Laki työttömyysturvan aktiivimallista tuli voimaan tämän vuoden alussa. Sen mukaan työttömän pitää osoittaa määrätyllä tavalla aktiivisuuttaan saadakseen työttömyysetuuden normaalisuuruisena.

Nimimerkki Petteri kertoi, että Kansaneläkelaitos Kelassa ei tiedetty, täyttääkö aktiivimallin ehdot se, että hän kerää joka viikonloppu palautettavia pulloja ja tölkkejä neljä tuntia päivässä ja toimittaa kuitit Kelaan.

Nimimerkki Petteri kysyi Aamulehden mielipidepalstalla pullojen ja tölkkien keräämisen ja aktiivimallin suhteesta.

Aamulehti pyysi vastausta asiaan sosiaali- ja terveysministeriöstä, joka vastaa aktiivimallin lainsäädännöstä ja soveltamisohjeista.

Kysymykseen vastasi neuvotteleva virkamies Marjaana Maisonlahti sosiaali- ja vakuutusturvaosastolta.

Riittävä määrä?

Työttömyysturvan saaja on 65 päivän aikana riittävästi työssä:

Jos hän on palkansaajana työssä yhteensä niin paljon, että työ kalenteriviikkoon tiivistettynä kerryttäisi työttömyysturvan työssäoloehtoa.

Jos hän on ansainnut yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta, mikä on vuonna 2018 vähintään 240,04 euroa.

Maisonlahti kertoo, että mielipidepalstan kirjoituksen tilanteessa kyse ei ole palkkatyöstä, sillä työsopimussuhde puuttuu.

–Siksi aktiivisuutta ei voi arvioida työskentelyyn käytetyn ajan perusteella, hän sanoo.

Ansaittu raha ratkaisisi

Jos pullojen kerääminen täyttäisi yritystoiminnan määritelmän, ratkaistaan aktiivisuus ansaitun rahamäärän perusteella.

Työttömyysturvajärjestelmässä yrittäjänä pidetään Maisonlahden mukaan myös henkilöä, joka tekee ansiotyötä, mutta ei ole työsuhteessa tai virka- tai toimisuhteessa.

–Ratkaisevaa kirjoituksen tilanteessa on se, voidaanko pullojen keräämistä pitää sellaisena ansiotyönä, että sitä tehdään työttömyysturvalain näkökulmasta yrittäjänä ansaintatarkoituksessa, hän kertoo.

Tulot arvioidaan selvityksen pohjalta

Tulot voidaan arvioida saman selvityksen pohjalta, jonka pullonkerääjä toimittaisi työmarkkinatuen tai työttömyyspäivärahan sovittelua varten.

–Toiminta voi kerryttää aktiivisuutta, vaikka tulo jäisi sovittelun niin kutsutun suojaosan piiriin, Maisonlahti kertoo.

Sovittelujakso on kuukauden mittainen, ja suojaosa on enintään 300 euroa kuukaudessa. Suojaosa on rahamäärä, jonka voi ansaita ilman, että se vaikuttaa tukeen tai rahaan.

Verottaja astuu mukaan

Maisonlahti arvioi, että käytännössä Kela tai työttömyyskassa perustaisi ratkaisussaan arvionsa toiminnan tarkoitukseen, ansaitsemiseen.

–Silloin ratkaisussa täytyy ottaa kantaa myös työttömyysetuuden sovitteluun ja siinä otetaan huomioon myös se, miten verottaja arvioi toimintaa verotuksen kannalta.

Lue myös tämä: Kaduilta kerätyistä pullopanteista on maksettava veroa, jälkivero uhkaa ilmoittamattomista tuloista

Aktiivimalli

Vuoden alussa otettiin käyttöön aktiivimalli omavastuupäivin.

Siinä työttömyysetuuden tason säilyttäminen edellyttää palkkatyön tekemistä, yritystoiminnasta tulon saantia tai työllistymistä edistävään palveluun osallistumista.

Kokonaan työtön, joka ei myöskään osallistu työllistymistä edistävään palveluun, saa jatkossa työttömyysetuutensa 4,65 prosentilla alennettuna.

Muutoksen tavoite on lisätä työllisyyttä ja kannustaa työttömyysetuuden saajia aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa koko työttömyyden ajan.

65 maksupäivää normaalisti

Ensimmäisen 65 maksupäivän ajan etuus maksetaan normaalin suuruisena.

Tällä jaksolla seurataan ensimmäisen kerran työttömyysetuuden saajan aktiivisuutta. Jos jaksolla on riittävä määrä esimerkiksi palkkatyötä, etuus maksetaan myös seuraavalta 65 maksupäivältä normaalin suuruisena.

Jos aktiivisuutta ei jaksolta löydy, etuutta alennetaan 4,65 % seuraavan 65 maksupäivän ajaksi.

Ei sovelleta

Osatyökyvyttömyyseläke, osakuntoutustuki, tapaturma- tai työkyvyttömyyseläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella sekä vammaistuki.

Ei koske myöskään omais- tai perhehoitajia tai työttömyysetuuden saajaa, jolla on eläkeyhtiössä tai -laitoksessa vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut