Millainen työ hyväksytään ja 9 muuta tärkeää kysymystä aktiivimallista - Uutiset - Aamulehti

Palkan oltava vähintään 6 euroa tunnilta – 10 kysymystä ja vastausta aktiivimallista

Työtön voi osoittaa aktiivisuutensa noin kolmen kuukauden seurantajaksolla useilla eri tavoilla. Yksi vaihtoehdoista on se, että tekee palkkatyötä yhteensä yhden palkansaajan työssäoloehtoviikon verran eli 18 tuntia.

4.1.2018 16:40

Aktiivimallin ensimmäinen seurantajakso alkoi 1. tammikuuta. Se merkitsee, että kuluvan noin kolmen kuukauden jakson, eli 65 etuuden maksupäivän aikana, työttömän on täytettävä aktiivisuusedellytys tai hänen työttömyystukeaan leikataan 4,65 prosenttia seuraavan kolmen kuukauden seurantajakson ajaksi.

Kokosimme vastaukset 10 konkreettiseen kysymykseen aktiivimallista.

1. Mitä kriteerejä aktiivimallissa on palkkatyölle, eli millainen työ hyväksytään, Kelan juristi Antti Ristimäki?

–Yleisvaatimus on se, että tulee tehdä työtä, joka yhden kalenteriviikon aikana tehtynä luettaisiin työssäoloehtoon. Tavanomaisilla aloilla siihen luetaan sellainen kalenteriviikko, jonka aikana työtä on tehty vähintään 18 tuntia. Aktiivimallissa 18 tuntia pitää tehdä 65 maksupäivän aikana, ei yhden viikon aikana.

–Palkan on oltava työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, on raja 1 189 euroa kuussa. Palkka suhteutetaan työaikaan. Tämä tarkoittaa sitä, että päivän minimipalkka on 55,30 euroa ja tunnin minimipalkka 6,91 euroa.

2. Voiko yksityishenkilö palkata työttömän hoitamaan jonkin pienen homman, jolla palkkatyövaatimus täyttyy?

–Tässäkin työn on noudatettava niitä edellytyksiä, joita edellytetään työssäoloehtoon luettavalta työltä. Työsuhteen tunnusmerkkien tulee täyttyä. On esimerkiksi tehtävä työsopimus, työn on oltava vakuutuksenalaista, ja siitä on maksettava riittävä palkka.

3. Hyväksytäänkö työskentely vaaditun tuntimäärän verran puolison omistamassa yrityksessä, sehän ei normaalisti kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa?

–Jos työ tehdään yrittäjäasemassa, aktiivisuusvaatimus on se, että yritystoiminnasta ansaitsee 241 euroa 65 maksupäivän aikana. Jotta etuutta voidaan maksaa, TE-toimiston on tullut katsoa työllistyminen yritystoiminnassa sivutoimiseksi.

4. Entä jos hakee aktiivisesti mahdollisuutta osoittaa aktiivisuutensa jollain edellytetyllä tavalla, mutta ei siitä huolimatta saa paikkaa? Auttaako, että kertoo yrittäneensä?

–Jotain toteutunutta aktiivisuutta pitää olla. Sellaista elementtiä tässä ei ole, että olisi mahdollisuus katsoa aktiivisuudeksi sitä, että yrittää päästä johonkin.

5. Voiko aktiivisuusedellytyksen täyttää tekemällä vaikkapa 10 tuntia palkkatyötä 65 päivän jaksolla ja osallistumalla työllistymistä edistävään palveluun, esimerkiksi opiskelemalla omaehtoisesti sen lisäksi?

–Ei. Näitä ei pysty yhdistelemään.

Jos työ tehdään yrittäjäasemassa, aktiivisuusmallin vaatimus on se, että yritystoiminnasta ansaitsee 241 euroa 65 etuuden maksupäivän aikana.

6. Jos täyttää aktiivisuusedellytyksen toimimalla yrittäjänä, voiko käydä niin, että henkilön katsotaan työllistyvän yrittäjänä ja hän menettää siksi työttömyysturvansa, Pirkanmaan TE-toimiston johtaja Riku Immonen?

–Jos yritystoiminta on päätoimista, niin kyllä voi. TE-toimisto ei arvioi yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ensimmäisen neljän kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta lukien. Neljän kuukauden jälkeen arvioidaan kuten nykyisinkin. Jos toiminta pidetään neljän kuukauden päättyessä sivutoimisena, henkilö voi saada starttirahaa laajentaessaan toiminnan päätoimiseksi.

7. Miten aktiivisuusedellytyksen täyttäminen käytännössä osoitetaan, Kelan juristi Antti Ristimäki?

–Aktiivisuus voidaan todeta pitkälti sellaisilla tiedoilla, joita asiakkaat jo nykyään toimittavat Kelaan. Esimerkiksi työssäolosta todisteeksi kelpaa palkkatodistus. Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisesta Kela saa tiedon TE-toimiston antamasta työvoimapoliittisesta lausunnosta.

–Aktiivisuutta voi kerryttää myös muulla työvoimaviranomaisen järjestämällä palvelulla tai toiminnalla. Niistä tieto saadaan asiakkaalta itseltään. Joissakin tilanteissa voi ilmetä tarvetta tutkia tarkemmin, onko asiakkaan ilmoittama toiminta esimerkiksi työvoimaviranomaisen järjestämää.

8. Mitä vajaan viiden prosentin leikkaus työttömyystukeen merkitsee euroissa?

–Työmarkkinatuesta ja peruspäivärahasta leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa, eli perusmääräisestä etuudesta leikkaus on noin 32,40 euroa kuukaudessa. Koska leikkaus tulee seuraavalle noin kolmelle kuukaudelle, se on kokonaisuudessaan noin sata euroa.

–Työttömyyskassojen asiakkailla etuuden määrä riippuu työttömyyttä edeltävistä tuloista, joten leikattava euromääräinen summa vaihtelee.

9. Yksi mahdollisuus täyttää aktiivisuusedellytys on se, että on viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä palvelussa. Onko Tampereen seudulla mahdollisuus tarjota tällaisia palveluja kaikille niitä tarvitseville, Pirkanmaan TE-toimiston johtaja Riku Immonen?

–TE-toimisto tarjoaa työllistymisen edistämiseksi kaikkia niitä palveluja, jota tähänkin asti. Tarpeen vaatiessa nykyisiin palveluihin hankitaan lisää osallistumispaikkoja määrärahojen sallimissa rajoissa. Myös uusia palveluja nykyisten säädösten puitteissa voidaan hankkia, ei kuitenkaan aktiivimallia, vaan todellista työllistymisen edistämistä varten.

10. Mitä voi tehdä, jos ei löydä työtä, ei ole mahdollisuutta ryhtyä yrittäjäksi, ei ole omaehtoiseen opiskeluun hyväksyttävää opiskelupaikkaa tai paikkaa muissa työllistymistä edistävissä palveluissa, Riku Immonen?

–TE-palveluissa on paljon erilaisia työllistymistä tukevia palvelumahdollisuuksia. Keskustellakseen oman työnhakutilanteensa edistämisestä voi jättää yhteydenottopyynnön Oma asiointi -palvelun kautta tai soittaa valtakunnalliseen puhelinpalveluumme (puh. 0295 025 500). TE-toimiston palveluihin pääsyä arvioidaan aina asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti, eli aktiivimallia koskeva laki ei tuo muutosta tähän.

Aktiivisuusedellytykset

Työtön voi osoittaa aktiivisuutensa noin kolmen kuukauden eli 65 etuuden maksupäivän mittaisella seurantajaksolla jollakin näistä tavoista:

1. Tekemällä palkkatyötä yhteensä yhden palkansaajan työssäoloehtoviikon verran eli 18 tuntia.

2. Ansaitsemalla yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta, mikä vuonna 2018 tarkoittaa 241 euroa.

3. Osallistumalla yhteensä viisi päivää työllistymistä edistäviin palveluihin. Työllistymistä edistäviin palveluihin luetaan omaehtoinen opiskelu, maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhakuvalmennus ja uravalmennus, työkokeilu, koulutuskokeilu ja rekrytointikokeilu sekä kuntouttava työtoiminta.

4. Osallistumalla muuhun työvoimaviranomaisen järjestämään työllistymisedellytyksiä parantavaan palveluun tai toimintaan.

5. Osallistumalla viisi päivää muuhun työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavaan rekrytointia tukevaan toimintaan, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta.

Heitä aktiivimalli ei koske

Aktiivimalli ei koske työttömyysetuuden saajaa, joka saa toista etuutta työkyvyttömyyden taikka vamman vuoksi. Se ei koske myöskään omais- tai perhehoitajia tai työttömyysetuuden saajaa, jolla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus. Myös lyhytkestoisesti lomautetut ovat mallin ulkopuolella.

Työllistämistä edistävät palvelut

Lisätietoa siitä, mitkä palvelut kuuluvat työllistämistä edistäviin palveluihin ja millaisia paikallisia vaihtoehtoja Pirkanmaalla on tarjolla, löydät täältä.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut