Tampere 3: Lue tästä kaikki Tampereelle syntyvästä uudesta korkeakouluyhteisöstä - Uutiset - Aamulehti

Tästä on kyse Tampereelle syntyvässä uudessa korkeakouluyhteisössä – Lue tästä kaikki Tampere 3 -hankkeesta

Korkeakouluyhteisön muodostavat Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen teknillinen yliopisto.

21.2.2018 8:15 | Päivitetty 7.9.2018 14:37

Tampereelle syntyy vuoden 2019 alusta yliopistojen yhdistyessä Tampereen yliopisto, joka tekee yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa. Korkeakouluyhteisön suunnitteluvaihe tunnetaan nimellä Tampere 3.

Suunnittelussa ovat mukana Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu (Tamk). Yhteistyön tavoitteena on monipuolistaa mahdollisuudet opiskelussa ja tutkimuksessa. Tampereella haluttiin lähteä liikkeelle ennen kuin korkeakoulujen muutoksista määrättäisiin.

Yhdistyminen tapahtuu teknisesti niin, että Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät uudeksi säätiöyliopistoksi. Lisäksi säätiö harjoittaa ammattikorkeakoulutoimintaa sen pääosin omistamassa Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Uudessa Tampereen yliopistossa keskeistä ovat talouden, tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimus.

Ideaa alettiin selvittää neljä vuotta sitten

Idea yhteistyöstä syntyi neljä vuotta sitten, kun tamperelaiset korkeakoulut halusivat tietää, millä alueilla ne voisivat saavuttaa kansainvälisesti vankan aseman. Korkeakoulut kutsuivat vuorineuvos Stig Gustavsonin selvittämään, asiaa ja myös sitä, mitä uudistuksia asian eteen pitäisi tehdä.

Selvitys valmistui syksyllä 2014, ja selvitystä jatkamaan nimettiin vararehtoreista koostuvan työryhmä ja myös muita työryhmiä perustettiin.

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan (Tamy) hallituksen puheenjohtaja Eetu Kreivi arvioi, että Gustavsonin selvitys vei kiireellä korkeakouluja yhteen, vaikka suunnitelmien oli juuri vakuutettu olevan avoinna (Aamulehti 16.10.2014).

Vuoden 2015 toukokuussa yhdistyminen-sana sanottiin ääneen, kun korkeakoulujen hallitukset päättivät jatkaa kohti uudenalaista yliopistoa, joka korvaisi korkeakoulut. Yhteistyöprosessia alettiin kutsua työnimellä Tampere3.

Toukokuussa 2015 Sipilän hallituksen opetusministerinä aloittanut Sanni Grahn-Laasonen (kok.) viritti vuoden 2016 alussa uuden yliopiston tuloa. Hän asetti työryhmän, ohjausryhmän ja johtoryhmän, joiden tehtävänä on valmistella yliopistokonsernin perustamista.

Ohjausryhmä linjasi, että yliopistokonsernista tulee oikeusmuodoltaan säätiö. Yhdistymiselle asetettiin tiukka aikataulu.

Mistä puhutaan?

Konsistori on koko yliopistoyhteisön yhteinen monijäseninen toimielin, joka valitaan vaaleilla. Se päättää hallituksen nimittämisestä ja sen toimikauden pituudesta. Se päättää esimerkiksi tutkinto-ohjelmista, opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista.

Nimityskomitea: Konsistori asettaa nimityskomitean ja nimittää hallituksen jäsenet nimityskomitean tekemästä esityksestä.

Hallitus käyttää ylintä valtaa uudessa yliopistossa ja edustaa sitä. Sille kuuluvat laajakantoiset asiat, kuten talous, toiminta ja strategia. Hallituksessa on seitsemän jäsentä. Hallitus valitsee rehtorin johtamaan yliopiston toimintaa ja nimittää rehtorin esityksestä provostin, vararehtorit ja dekaanit.

Rehtori johtaa säätiöyliopiston ja korkeakouluyhteisön muodostaman konsernin toimintaa. Hän toimii yliopiston asioissa hallituksen esittelijänä.

Provosti toimii tutkimuksen ja koulutuksen akateemisena rehtorina ja konsistorin puheenjohtajana. Hänet valitsee hallitus rehtorin esityksestä.

Nimiehdotuksia ja keskeytys

Uuden yliopiston mahdollinen nimi nousi otsikoihin lokakuussa 2016.

Tampereen yliopiston hallitus makusteli esimerkiksi nimiä Tampere-yliopisto, Tampere 3 ja Tampereen uusi yliopisto.

TTY oli ehtinyt sitä ennen esittää nimeksi Tampereen uutta yliopistoa, jota myös Tamk ilmoitti myöhemmin kannattavansa.

Marraskuussa 2016 TTY-säätiön hallitus päätti keskeyttää korkeakoulufuusion valmistelun. Se tiedotti, että valmistelun jatkaminen edellyttää yliopistoyhteisöiltä yhteistä näkemystä säätiöyliopiston strategisesta johtamisjärjestelmästä.

Jo joulukuussa mieli muuttui, ja säätiön hallitus oli valmis jatkamaan suunnittelua.

Korkeakoulut sopivat Tampere 3:n uudelleenorganisoimisesta tammikuussa 2017. Silloin sovittiin, että vuoden 2018 alun sijaan yhteinen toiminta aloitetaan vuoden 2019 alussa.

Hanketta johtamaan perustettiin johtoryhmä. Se puheenjohtajaksi tuli Tampereen yliopiston hallituksen puheenjohtaja Kari Neilimo.

Lue myös: Evakkopojasta vuorineuvokseksi noussut Kari Neilimo, 72, –”Suomalaisjohtajat tarvitsisivat tunneälyä”

Lue myös: Jättiyliopisto Tampere3 on kohta totta – Tosin uutta pääomaa tarvitaan 200 miljoonaa euroa

Huhtikuussa 2017 perustettiin Tampereen korkeakoulusäätiö. Sen tarkoitus on yhdistää Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto sekä harjoittaa ammattikorkeakoulutoimintaa Tamkin omistajana.

Nimiasia nousi uudelleen esiin. Korkeakoulujen hallitukset esittivät nimeksi Tampereen uutta yliopistoa, jota kannattivat jo aiemmin TTY ja Tamk.

Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus valittiin nimityskomitean ehdotuksen mukaisesti.

Lue myös: "Oletamme nuorten haastavan uuden yliopiston toimintatavat" – Marja Makarow Tampere3-hankkeen uuden hallituksen puheenjohtajaksi

Eduskunnalle annettiin heinäkuussa 2017 lakiesitys yhdistymisestä.

Syyskuussa nimiasia oli esillä taas. Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus ja kaikkien Tampereen korkeakoulujen hallitukset esittivät eduskunnan sivistysvaliokunnalle, että uuden säätiöyliopiston nimeksi tulisi Tampereen yliopisto.

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (TTYY) ilmoitti johtonsa allekirjoittamana, että se ei hyväksy nimiprosessin hoitamista eikä nimiehdotusta itseään.

–Yhteisöjä ei osallistettu lainkaan, TTYY arvioi.

Nimen lisäksi vuosien varrella arvioitiin kriittisesti muutakin. Tieteentekijät, opettajat ja opiskelijat ihmettelivät ensin tulevan rehtorin rekrytointiprosessia ja sitten suunnitelmia korkeakoulun tiedekuntarakenteeksi.

Varmistus joulukuussa

Yhdistyminen varmistui joulukuussa 2017, jolloin eduskunta hyväksyi ja tasavallan presidentti vahvisti Tampere 3:een liittyvät lait.

–Tampereella tehdään koko Suomen kannalta tärkeää uudistusta, joka tuo uutta ajattelua koko korkeakoulujärjestelmäämme, arvioi opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Uuteen yliopistoon siirtyvät vuonna 2019 fuusioituvien yliopistojen toiminta, henkilöstö, opiskelijat ja varallisuus. Tamk jatkaa ammattikorkeakoululain määrittelemin vastuin ja osakeyhtiönä. Yhteisössä on kaikkiaan opiskelijoita 35 000 ja työntekijöitä 5 000.

Hankejohtaja irtisanoutui

Kolmen korkeakoulun yhteisöä Tampereella suunnittelevan Tampere 3:n hankejohtaja Marianne Kukko irtisanoutui vuoden 2018 alussa tehtävästään. Kukko kertoi, että asiaan ei liity dramatiikkaa, vaan taustalla on henkilökohtainen uraratkaisu.

Lue myös: Tampere 3 saa kaksi hankejohtajaa tilalle – Irtisanoutunut Kukko: "Lähdöstäni ei saa mitään suurta dramatiikkaa aikaiseksi"

Uuden yliopiston siirtymäkauden hallituksen piti aloittaa toimintansa viimeistään vuoden 2018 alussa. Voimaanpanolain mukaan siirtymäkauden hallituksen valitsevat Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston hallitukset.

Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston hallitusten kannat siirtymäkauden hallituksesta eroavat yhä ja siksi neuvottelut jatkuvat.

TTY-säätiön hallitus istuttaisi siirtymäkauden hallitukseksi Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen. Tampereen yliopiston hallitus haluaa mukaan sen lisäksi molempien yliopistojen hallitukset.

Lue myös: Tampereelle syntyvän uuden yliopiston hallitusneuvottelut ovat yhä kesken, vaikka töiden piti alkaa jo vuoden alusta – "Annettu aikataulu oli kohtuuton"

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (Tamy) haluaa laajan siirtymäkauden hallituksen, ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (TTYY) ei ota vielä asiaan kantaa.

Uudet johtajat nimitettiin

Tampere3-hankkeen strateginen ohjausryhmä valitsi 22.1.2018 uudistuksen johtajaksi Tampereen entisen pormestarin, kaupunginvaltuuston nykyisen puheenjohtajan Anna-Kaisa Ikosen (kok.) ja hankekehitysjohtajaksi Ilkka Haukijärven Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Ikonen vastaa hankkeen johtamisesta, toimii hallituksen esittelijänä sekä tiivistää sidosryhmäsuhteita. Hankekehitysjohtaja Ilkka Haukijärvi vastaa projektinhallinnasta. Johtaja ja hankekehitysjohtaja toimivat tiiviinä työparina.

Uudelle Tampereen yliopistolle siirtymäkauden hallitus

Tampereen yliopiston hallitus päätti 30.1.2018, että TKS:n hallitus jatkaa siirtymäkauden hallituksena. Samoin oli päättänyt TTY-säätiön hallitus joulukuussa 2017.

TaY:n hallituksen päätökseen kuuluu molempien yliopistojen hallitusten jäsenistä muodostettava siirtymäkauden hallitusta avustava neuvoa-antava elin. TaY:n hallituksen päätös tulee voimaan, kun TKS:n hallitus on hyväksynyt sen.

Johtosääntö hiertää

Uuden Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallitus järjestäytyi 2.2.108. Se päätti kokoontua käsittelemään 10.2.2018 luonnosteltavana ollutta johtosääntöä.

Lue myös tämä: Opiskelijajäsen hidastaisi Tampere 3 -junaa, jotta laillisuus varmasti toteutuisi – jätti eriävän mielipiteen hallitusvalinnasta

Ulosmarssi tulossa

Tampereen yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajat päättivät järjestää ulosmarssin 8.2.2018. Syynä on se, että he eivät hyväksy lausunnolla olevaa Tampere 3:n johtosääntöluonnosta. Henkilökunnan ja opiskelijoiden mielestä luonnos kaventaa merkittävästi yliopistolaisten mahdollisuuksia vaikuttaa yliopiston toimintaan.

Lue myös tämä: Yliopistojen yhdistyminen kuumentaa nyt tunteita – Tampereen yliopistolla ulosmarssi torstaina

Johtosääntöluonnoksen mukaan konsistorin koko olisi 18 jäsentä, jotka edustaisivat yliopistoyhteisöä epätasaisesti. Professoreille ja apulaisprofessoreille johtosääntö osoittaa kahdeksan edustajaa, muulle henkilöstölle kuusi ja opiskelijoille neljä.

Johtosääntöluonnoksesta annettiin lausuntoja 7.2.2018 mennessä. Tässä tiivistykset lausunnoista:

Tampereen yliopiston kollegio

Johtosääntöluonnoksen suurimpia ongelmia ovat kollegion mielestä hallituksen valintamenettely ja keskeisen yliopistoyhteisöä edustavan hallintoelimen eli konsistorin kokoonpano ja puheenjohtajuus. Ne ovat kollegion mielestä luonnoksessa yliopistolain vastaisia, eivätkä sen mielestä siksi edistä yliopistoyhteisön tasavertaista osallistumista uuden yliopiston rakentamiseen. Kollegio toivoo, että Tampereen uusi, monialainen yliopisto olisi edelläkävijä yhteisöä motivoivassa johtamiskulttuurissa.

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamy

Ylioppilaskunta muuttaisi esitystä niin, että hallituksen valinnan prosessissa valta on yliopistoyhteisöllä. Ylioppilaskunnan mielestä hallituksen valintaa valmistelevan nimityskomitean tulisi koostua neljästä sisäisestä ja kahdesta ulkoisesta jäsenestä, ja sen puheenjohtajuuden olisi oltava yhteisön sisäisillä jäsenillä. Tamy arvioi, että konsistorin valtaa palauttaa nimityskomitean esittämä kokoonpano valmisteluun ei voida rajata luonnoksen esittämällä tavalla.

Tampereen teknillisen yliopiston konsistori

Konsistorin mielestä hallituksen valinnassa konsistorin puheenjohtajana pitää toimia jonkun muun kuin toimivan johdon edustajan. Konsistorin tiedotteen mukaan johtosääntöluonnoksessa eniten keskustelua herätti tiedekuntien määrä. TTY:n konsistori on edelleen aiempien kannanottojensa takana, eli strategisen johtamisen vahvistamiseksi tiedekuntien määrää tulisi vähentää esitetystä seitsemästä. TTY:n konsistorin keskustelussa tuli myös esille opiskelijoiden toivomus konsistorin tasakolmikantaedustuksesta eri henkilöstöryhmien välillä. Koko konsistori piti tärkeänä henkilökohtaisia varajäseniä, koska uusi konsistori tulee toiminnan käynnistyttyä kokoontumaan suhteellisen usein.

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TTYY

Ylioppilaskunta esittää konsistoriin ja tiedekuntaneuvostoihin tasakolmikantaa. TTYY:n mielestä konsistorissa pitäisi olla kuusi professoria, kuusi muun opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja muun henkilökunnan edustajaa sekä kuusi opiskelijaa. Se haluaa konsistorin ilman alakohtaisia kiintiöitä ja konsistorin jäsenille varajäsenet ja nimityskomitean puheenjohtajuuden yhteisölle sekä muuttaisi vielä tiedekuntarakennetta.

Lue myös tämä: Korkeakouluyhteisö antoi tiukat askelmerkit Tampere 3:een – Hallituksen puheenjohtaja: "Voimme keskittyä nyt näihin tärkeisiin asioihin"

Johtosääntö valmiiksi

Siirtymäkauden hallitus päätti johtosäännöstä 10. päivänä helmikuuta. Silloin säännöstä tiedotettiin vain osia, ja koko johtosääntö julkaistiin seuraavana maanantaina.

Yliopiston toimielimiä ovat hallitus, rehtori, konsistori ja tiedekuntaneuvostot.

Yliopiston tutkimuksen ja opetuksen järjestävät nämä seitsemän tiedekuntaa: informaatioteknologia ja viestintä, johtaminen ja talous, kasvatustieteet ja kulttuuri, lääketiede ja terveysteknologia, rakennettu ympäristö, tekniikka ja luonnontieteet sekä yhteiskuntatieteet.

Lue myös tämä: Tampere 3:n väliaikainen hallitus teki kuusi merkittävää päätöstä: Näin kohuttu johtosääntö muuttuu

Yliopistoyhteisössä pidettiin hyvänä, että rehtorilta vaaditaan tohtorin tutkintoa.

Tiedekuntaneuvostoon tulee tasakolmikanta, mutta 19-jäseniseen konsistoriin ei, vaikka sitä toivottiin. Konsistorin tulee muodostamaan 8 professoria, 6 muun henkilöstön jäsentä ja 5 opiskelijaa. Opiskelijat saavat yhden paikan enemmän kuin luonnoksessa kaavailtiin. Konsistorin puhetta johtaa provosti. Konsistorin kertoja palauttaa hallituksen valinta valmisteluun ei rajattu.

Lue myös tämä: Mitä Tampere 3 -johtosääntö toi lopulta? – Luottamushenkilö: "Siirtymäkauden hallitus betonoi useassa kohdassa asemaansa"

Tampereen kaupungin konsernijohtaja Juha Yli-Rajala ja Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Marja Makarow allekirjoittivat 15.2.108 sopimuksen Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden siirrosta korkeakoulusäätiölle. Tampereen kaupungin omistus eli 87 prosenttia Tamkin osakkeista siirtyy 8.2.2018 Tampereen korkeakoulusäätiölle. Molemmat osapuolet hyväksyivät sopimuksen sisällön vuoden 2017 puolella.

Lue myös tämä: Tampere 3 ei vie Tampereen ammattikorkeakoululta sen erityisasemaa: "Emme ole yliopistolle alisteinen, vaan rinnasteinen toimija"

Maalikuussa 2018 yliopistoyhteisöt ja ylioppilaskunnat valmistautuvat konsistorin valintaan. Sen pitää olla valmiina aloittamaan huhtikuun alussa. Konsistori päättää hallituksen nimittämisestä ja sen toimikauden pituudesta. Se päättää myös esimerkiksi tutkinto-ohjelmista, opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista.

Siirtymäkauden hallitus kokoustaa seuraavan kerran 14. maaliskuuta. Se saa yhteisöltä lausunnot konsernisäännöstä ja taloussäännöstä niistä päättämistä varten.

Lue myös tämä: Kaksi kanteli Tampere 3:sta oikeuskanslerille – Tampereen yliopisto pyysi lausuntoa, mutta tyytyy hyväksyttyyn johtosääntöön

Ikonen jättää Tampere 3:n

Tampere 3 -hankkeen johtaja Anna-Kaisa Ikonen ilmoitti maaliskuun 2018 alussa siirtyvänsä huhtikuussa kokoomuksen ministeriryhmän valtiosihteeriksi. Tampere 3:n johtoon palaa osa-aikaisesti Marianne Kukko, joka irtisanoutui tehtävästä tammikuussa 2018. Hän hoitaa tehtävää, kunnes uuden Tampereen yliopiston rehtori aloittaa työnsä.

Rehtorin nimi julkistettiin 23.4.2018.

Uuden Tampereen yliopiston ensimmäinen rehtori on professori, filosofian tohtori Mari Walls. Walls aloittaa uudessa tehtävässään 13. elokuuta. Hän siirtyy rehtoriksi Luonnonvarakeskuksen pääjohtajan tehtävästä.

Walls palaa lapsuuden ja nuoruuden kotikaupunkiinsa. Hän on syntynyt Helsingissä, mutta perhe muutti Tampereelle, kun Mari Walls oli vuoden ikäinen. Hän asui Tampereella lapsuutensa ja kävi Tesomajärven kansakoulun. Oppikoulun ja lukion hän on käynyt Tampereen yliopiston normaalikoulussa.

Walls väitteli Turun yliopistossa vuonna 1989 ekologisista vuorovaikutussuhteista ja teki post doctoral -tutkimustyönsä Cornellin yliopistossa USA:ssa. Walls on työskennellyt Suomen ympäristökeskuksen Merikeskuksen johtajana, Turun yliopiston biodiversiteettitutkimuksen ja ympäristötieteen professorina sekä Suomen Akatemian tutkimusohjelmajohtajana.

Seitsemän tiedekuntaa

1. Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekuntaan kuuluvat muun muassa informaatiotutkimus, journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma, pohjoismaisten kielten, englannin, saksan ja ranskan kielten, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmat, matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma, sähkötekniikka, tietotekniikka ja teatterityön tutkinto-ohjelma.

2. Johtamisen ja talouden tiedekunta pitää sisällään muun muassa hallintotieteiden, kauppatieteiden ja politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmat sekä turvallisuushallinnon maisteriohjelman.

3. Rakennetun ympäristön tiedekunta käsittää muun muassa arkkitehtuurin ja rakennustekniikan koulutusohjelmat sekä rakennetun ympäristön tohtoriohjelman.

4. Tekniikka ja luonnontieteet taas sisältää esimerkiksi matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksen, konetekniikan, automaatiotekniikan sekä tuotantotalouden tutkinto-ohjelmat.

5. Yhteiskuntatieteisiin kuuluvat muun muassa yhteiskuntatutkimuksen, filosofian, historian, kirjallisuustieteen, logopedian, psykologian ja sosiaalityön tutkinto-ohjelmat.

6. Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta tarjoaa esimerkiksi kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman, englanninkielisiä maisterintutkintoja sekä kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelman.

7. Lääketiede ja terveys- teknologia sisältää muun muassa lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman, bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelman sekä tohtoriohjelmat.

Johtosäännöstä tehtiin kanteluita

Oikeuskanslerille tehtiin helmikuussa kaksi kantelua ja yksi lausuntopyyntö uuden Tampereen yliopiston johtosääntöluonnoksesta. Kantelun jätti kaksi yksityishenkilöä. Heistä toinen veti kantelunsa pois, sillä hän piti yhteydenottoaan oikeuskanslerin kansliaan tiedusteluna. Lausuntoa pyysi Tampereen yliopisto.

Lisäksi Tamy ja neljä henkilöstöjärjestöä kantelivat maaliskuussa Tampere 3:n johtosäännöstä eduskunnan oikeusasiavaltuutetulle. Kantelu koskee johtosäännön sisältöä ja sen valmistelussa sekä hyväksymisessä käytettyjen menettelyjen lainmukaisuutta.

Kantelussa ovat mukana Professoriliitto ry:n Tampereen yliopiston osasto, Tampereen yliopiston tieteentekijät ry, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys ja Tampereen yliopiston opetusalan yhdistys.

Konsistorin vaalit yliopistoissa

Uuden Tampereen yliopiston ensimmäinen konsistori valitaan alkaneissa vaaleissa. Konsistoriin valitaan kahdeksan professorijäsentä, kuusi muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön edustajaa sekä viisi opiskelijajäsentä.

Lue myös tämä: Vaaleissa voi äänestää myös toisen yliopiston väkeä Tampereella – Nyt valittava konsistori ryhtyy työhönsä jo huhtikuussa

Konsistoriin valittiin aikataulun mukaan maaliskuun lopulla. Konsistori kokoontuu ensimmäisen kerran 19. huhtikuuta. Ensimmäinen konsistori linjaa keskeiset tutkimuksen ja koulutuksen periaatteet säätiömuotoisen Tampereen yliopiston käynnistämiseksi ensi vuoden alusta ja valitsee yliopiston ensimmäisen hallituksen.

Ennen sitä siirtymäkauden hallitus päättää, kuka toimii konsistorin puheenjohtajana siihen saakka, kunnes johtosäännössä konsistorin puheenjohtajaksi säädetty provosti on nimitetty.

Siirtymäkauden hallitus määräsi ensimmäisen konsistorin tilapäiseksi puheenjohtajaksi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun dekaanin Antti Lönnqvistin.

Lue myös tämä: Tilapäisen puheenjohtajan äänivalta ihmetyttää osaa Tampere 3:ssa – Hallituksen puheenjohtaja pitää sitä normaalina käytäntönä

Uuden Tampereen yliopiston rehtori valitaan huhtikuussa.

Lue myös tämä: TTY:n rehtori Mika Hannula ei paljasta, mieliikö hän Tampereen uuden yliopiston johtoon: "Minulla on erilaisia vaihtoehtoja"

Uuden Tampereen yliopiston ensimmäiseksi rehtoriksi valittiin professori, filosofian tohtori Mari Walls. Walls toimii nykyisin Luonnonvarakeskuksen pääjohtajana.

Lue myös tämä: Uuden Tampereen yliopiston tuleva rehtori on entinen tesomalainen, Turun tohtori ja muuttaa vuodeksi vuokrayksiöön – Mari Walls osaa tehdä päätöksiä, koska muuten ei päästä eteenpäin

Kymmenen uuden Tampereen yliopiston konsistorin jäsentä jätti toukokuun alussa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen valituksen. Sillä haetaan muutosta päätöksiin, jotka koskevat konsistorin ulkopuolisen jäsenen valintaa vaaleilla valitun konsistorin puheenjohtajaksi. Puheenjohtajavalinnan teki uuden Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallitus. Valittajat vaativat, että hallinto-oikeus kumoaisi lainvastaisina päätökset, jotka koskevat puheenjohtajan asemaa.

Kesäkuussa konsistori päätti uuden yliopiston tiedekuntajaosta sekä tutkinto-ohjelmien ja oppiaineiden sijoittumisesta eri tiedekuntiin. Elokuun lopussa valittiin provosti ja vararehtorit, ja syyskuun alussa neljä dekaania.

Aamulehti on päättänyt välttää sukupuolittuneita, mies-päätteisiä sanoja ammateista ja tehtävistä. Siksi teksteissämme voi esiintyä totutusta poikkeavia ilmaisuja.

Tämä on Aamulehden Tästä on kyse -artikkeli, joka kertoo kaiken oleellisen Tampere 3 -korkeakouluyhteisöstä. Artikkelia päivitetään aina tarvittaessa.

Tampere 3

Kevät 2014

Tamperelaiset korkeakoulut kutsuivat vuorineuvos Stig Gustavsonin selvittämään yhteistyötä.

Syksy 2014

Korkeakoulujen hallitukset nimittivät vararehtoreista koostuvan työryhmän tekemään ehdotuksen korkeakouluyhteisön tieteellisestä profiilista, tutkintorakenteesta ja toimintamallista sekä toimenpiteistä.

Perustettiin valmisteluryhmiä selvittämään yhteisön rakentamista.

Toukokuu 2015

Kolmen korkeakoulun hallitukset päättivät jatkaa Tampere 3 -työnimen saanutta yhteistyöprosessia tavoitteenaan uudenlainen yliopisto.

Helmikuu 2016

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti työryhmän, ohjausryhmän ja johtoryhmän, joiden tehtävänä on valmistella yliopistokonsernin perustamista.

Marraskuu 2016

TTY-säätiön hallitus päätti keskeyttää fuusion valmistelun. Säätiö edellytti yliopistoyhteisöiltä yhteistä näkemystä säätiöyliopiston strategisesta johtamisjärjestelmästä.

Tammikuu 2017

Korkeakoulut sopivat Tampere3-hankkeen uudelleenorganisoimisesta.

Huhtikuu 2017

Tampereen korkeakoulusäätiö perustettiin.

Korkeakoulujen hallitukset esittivät nimeksi Tampereen uutta yliopistoa.

Kesäkuu 2017

Eduskunnalle annetun lakiesityksen mukaan Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyisivät uudeksi säätiöyliopistoksi 1.1.2019 alkaen.

Lisäksi säätiö harjoittaisi ammattikorkeakoulutoimintaa sen pääosin omistamassa Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston hallitukset valitsivat Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen.

Syyskuu 2017

Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus ja kaikkien Tampereen korkeakoulujen hallitukset esittivät eduskunnan sivistysvaliokunnalle, että uuden säätiöyliopiston nimeksi tulisi Tampereen yliopisto.

Joulukuu 2017

Eduskunta hyväksi ja tasavallan presidentti vahvisti Tampere3:een liittyvät lait.

TTY-säätiön hallitus päätti 18.12.2017 nimittää TKS:n nykyisen hallituksen uuden Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallitukseksi.

Tammikuu 2018

Voimaanpanolain mukaan Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston hallitukset valitsevat uudelle yliopistolle siirtymäkauden hallituksen siten, että se voi aloittaa toimintansa viimeistään 1.1.2018. Näin ei käynyt, vaan asia viivästyi.

Tampereen yliopiston hallitus päätti tiistaina 30.1.2018, että TKS:n hallitus jatkaa siirtymäkauden hallituksena. TaY:n hallituksen päätökseen kuuluu molempien yliopistojen hallitusten jäsenistä muodostettava, siirtymäkauden hallitusta avustava neuvoa-antava elin advisory board.

Helmikuu 2018

8.2. Tampereen kaupungin omistus eli 87 prosenttia Tamkin osakkeista siirtyi Tampereen korkeakoulusäätiölle.

10.2. siirtymäkauden hallitus päätti johtosäännöstä.

Konsistorin valinnan valmistelu alkaa.

Maaliskuu 2018

5.3. tiedotettiin, että Tampere 3 -hankkeen johtaja vaihtuu huhtikuussa.

Konsistori valitaan vaaleilla ja ylioppilaskunnissa haulla.

Huhtikuu 2018

Konsistorilla ensimmäisen kokous 19. huhtikuuta.

Mari Walls nimitettiin yliopiston rehtoriksi 23.4.

Toukokuu 2018

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) rehtorina kaksi vuotta toiminut Mika Hannula, 50, ilmoitti siirtyvänsä johtamaan Teknologiakampus Turkua.

Kesäkuu 2018

Konsistori päätti uuden yliopiston tiedekuntajaosta sekä tutkinto-ohjelmien ja oppiaineiden sijoittumisesta eri tiedekuntiin.

Elokuu 2018

Yliopiston provostiksi valittiinTampereen teknillisen yliopiston (TTY) tutkimuksesta vastaava vararehtori Jarmo Takala. Provosti toimii tutkimuksen ja koulutuksen akateemisena rehtorina ja konsistorin puheenjohtajana.

Tutkimuksesta vastaavaksi vararehtoriksi valittiin Tampereen yliopiston yhteisyhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani Juha Teperi ja koulutuksesta vastaavaksi vararehtoriksi Tampereen ammattikorkeakoulun koulutuksesta ja TKI-toiminnasta vastaavaa vararehtori Marja Sutela.

Syyskuu 2018

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan dekaaniksi valittiin TkT Jyrki Vuorinen, johtamisen ja talouden tiedekunnan dekaaniksi TkT Matti Sommarberg, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan dekaaniksi FT Päivi Pahta ja lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan dekaaniksi LT Tapio Visakorpi.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos