Aktiivimallin ehtoihin tuli vielä loppumetreillä merkittävä tarkennus – Antaa työttömälle lisää vaihtoehtoja säilyttää tukensa - Uutiset - Aamulehti

Aktiivimallin ehtoihin tuli vielä loppumetreillä merkittävä tarkennus – Antaa työttömälle lisää vaihtoehtoja säilyttää tukensa

Aktiivimalli voi vaikuttaa työttömyysetuuden määrään ensimmäisen kerran 2.4.2018.

1.3.2018 8:00

Aktiivimallin ehtoihin on tehty tarkennus, joka antaa työttömälle työnhakijalle lisää mahdollisuuksia osoittaa aktiivisuuttaan. Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti maksajille tarkoitetut soveltamisohjeet tiedoksi Pirkanmaan TE-toimistolle viime viikon lopulla. Maksajia ovat muun muassa lukuisat eri työttömyyskassat.

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva viranhaltija Marjaana Maisonlahti kertoo Aamulehdelle, että sosiaali- ja terveysministeriö teki tietopyynnön aktiivimallin ehtojen kohtaan 4: "viisi päivää muissa palveluissa".

–Työttömyysturvan maksajilla oli epävarmuutta siitä, mitä tähän kohtaan 4 hyväksytään mukaan. Tämän takia lähetimme TE-toimistoille tietopyynnön, jossa pyysimme tarkentamaan, mitkä heidän palveluistaan täyttävät kohdan 4 kriteerit, Maisonlahti kertoo.

Hän täsmentää, että aiemmin vahvistettuun lakiin ei ole tehty muutoksia, vaan kyse on lain sisältöön liittyvästä tietopyynnöstä.

Lisää vaihtoehtoja olla aktiivinen

Nyt tehty tarkennus on työttömän työnhakijan kannalta merkittävä, sillä se liittyy niihin palveluihin, joita tuen maksaja voi hyväksyä aktiivisuuden ehdoiksi.

Ohjeisiin tehdyt tarkennukset mahdollistavat, että tuen maksajat voivat nyt hyväksyä myös sellaisia palveluja aktiivimallin ehtojen täyttymiseksi, joista TE-toimisto ei ilmoita erikseen maksajalle.

–On kahdenlaisia palveluja. Ensimmäisessä vaihtoehdossa aktivoivalla palvelulla on selkeä alku- ja lopetuspäivämäärä, ja siitä menee tieto maksajalle. Tämä toinen, uusi vaihtoehto mahdollistaa nyt sen, että palvelut voivat olla myös yksittäisiä päiviä, jotka henkilö voi suorittaa työttömyysstatuksella. Ne ovat TE-toimiston tekemiä tai hankkimia syvennettyjä palveluja, jotka saattavat sisältää useita kohtaamisia jollakin aikavälillä. TE-toimisto ei lähetä näistä päivistä tietoa, vaan asiakas ilmoittaa näissä palveluissa olostaan maksajalle itse, Pirkanmaan TE-toimiston johtaja Riku Immonen selventää.

Palvelut voivat olla esimerkiksi asiantuntija-arviointeja, ammatinvalinta- ja uraohjausta sekä työhönvalmennusta. Maisonlahden mukaan sosiaali- ja terveysministeriö pyysi TE-toimistoja tarkentamaan nimenomaan sitä, mitkä TE-toimistojen palveluista ovat ammatinvalintaa ja mitkä uraohjausta

Palveluihin osallistumisen ajalta asiakkaalle maksetaan työttömyysetuutta. Siitä, hyväksytäänkö nämä palvelut aktiiviehtoon, päättää maksaja. Tässä Immonen näkee mahdollisen kompastuskiven.

–Asiakkaan kannalta haasteeksi tulee, voiko hän luottaa siihen, että maksaja hyväksyy kyseisen palvelun. Erilaisia maksajia ja kassoja on paljon, ja kaikki päättävät omista maksuehdoistaan itse.

Myös tiedonkulun ongelmia voi esiintyä sen suhteen, saavatko maksajat asiakkailta kaikki tiedot.

Lue lisää: Uusi työnteon muoto yleistyy: Kevytyrittäjänä voit tehdä keikkatöitä myös vakityön ohessa, opiskelijana tai jopa työttömänä, etkä menetä korvauksiasi

Nämä palvelut TE-toimisto ilmoittaa aina maksajalle

JTYP-lain mukaiset työllistymistä edistävät palvelut. (Alkuperäisen suunnitelman mukaan näiden piti kuulua vaan ehdon täyttäviin palveluihin, mutta ohjeiden täydentämisen jälkeen ne lisättiin aina ilmoitettavien palveluiden listalle.)

Työvoimakoulutus

Omaehtoinen opiskelu työttömyysturvalla

Työkokeilu

Uravalmennukset

Kuntouttava työtoiminta

Kelan pääjohtaja: Kannatan, sillä lisäävät vaihtoehtoja

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen pitää soveltamisohjeisiin tehtyjä tarkennuksia hyvinä.

–Toimeentulotuessa näkyy pitkiä, yli 12 kuukauden asiakkuuksia. Nopeat siirtymät aktiivimallin edellyttämiin työjaksoihin voivat olla monille raskaita. Siksi kannatan näitä tehtyjä lisäyksiä, jos ne mahdollistavat erilaisia osallistumisen muotoja, Aaltonen kommentoi Aamulehdelle.

Ohjeisiin tulleet täsmennykset näkyvät Kelassa työmäärän kasvuna.

–Ne ovat tuoneet meille lisää manuaalista työtä. Tämä tarkoittaa lisärekrytointeja. Tämänhetkisen arvion mukaan tarve on 100 uudelle työntekijälle. Esimerkiksi Pirkanmaalla nämä palkkaukset ovat parasta aikaa meneillään, Aaltonen sanoo.

Näin vältät työttömyystuen leikkaukset

Aktiivisuuden tarkastelu alkoi 1.1.2018, joten ensimmäisen kerran aktiivimalli voi vaikuttaa työttömyysetuuden määrään 2.4.2018.

Jos aktiivisuutta on riittävästi, etuuden maksaminen jatkuu normaalisti. Jos aktiivisuutta ei ole riittävästi, työttömyysetuus heikkenee 4,65 prosenttia seuraavien 65 maksupäivän ajaksi.

Näin vältät tuen leikkaamisen:

1. Palkkatyötä 18 tuntia

Aktiivisuuden voi osoittaa tekemällä kolmen kuukauden jaksossa vähintään 18 tuntia palkkatyötä. Palkan pitää vastata vähintään alan työehtosopimuksessa määriteltyä vähimmäispalkkaa. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, palkan on oltava vähintään 6,91 euroa tunnilta.

2. Yrittäjänä 241 euron tulot

Aktiivisuusehdon voi täyttää toimimalla yrittäjänä, jos varsinaiset ansiot yritystoiminnasta ovat kolmen kuukauden aikana vähintään 241 euroa. Työn katsotaan tapahtuneen siinä kuussa, jossa palkkio maksetaan. Jos maaliskuussa ansaitut tulot tahtoo mukaan ensimmäiselle seurantajaksolle, pitää palkkio saada maaliskuun aikana.

3. Viisi päivää te-toimiston palveluissa

TE-toimiston järjestämiin palveluihin tulee osallistua vähintään viitenä päivänä kolmen kuukauden aikana. Hyväksyttäviä palveluja ovat esimerkiksi uravalmennus, työvoimakoulutus, koulutus- tai työkokeilu, työnhakuvalmennus, kuntouttava työtoiminta tai omaehtoinen opiskelu. Omaehtoinen opiskelu kelpaa siinä tapauksessa, että se on TE-toimiston kanssa sovittua kokopäiväistä toimintaa.

4. Viisi päivää muissa palveluissa

Myös muut työvoimaviranomaisten järjestämät palvelut soveltuvat. Sellaisia voivat olla esimerkiksi ammatinvalinta- ja uraohjaus tai työhönvalmennus.

5. Viisi päivää rekrytointikokeilussa

Viimeinen kohta lisättiin lakiin loppuvaiheessa. Asiakas voi osoittaa aktiivisuutensa osallistumalla vähintään viitenä päivänä työpaikalla tapahtuvaan rekrytointikokeiluun tai -koulutukseen. Tältä ajalta asiakkaalle maksetaan työttömyysetuutta.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut