Ratikkakonkari Tampereen Raitiotien kalustopäälliköksi – Ali Huttunen haluaisi, että tamperelaiset päättävät ratikkansa värin - Uutiset - Aamulehti

Ratikkakonkari Tampereen Raitiotien kalustopäälliköksi – Ali Huttunen haluaisi, että tamperelaiset päättävät ratikkansa värin

26.9.2017 16:59

Pirkkalalainen Ali Huttunen, 57, siirtyy Tampereen Raitiotie Oy:n kalustopäälliköksi Comatec Oy:sta, jossa hän on toiminut raideliikennekaluston ja -järjestelmien asiantuntijatehtävissä. Aikaisemmin Huttunen on työskennellyt esimerkiksi VR-Yhtymä Oy:n veturi- ja vaunukalustohankintoihin sekä kaluston kunnossapitoon liittyvissä johtotehtävissä sekä toimitusjohtajana Allegro-junat omistavassa Oy Karelian Trains Ltd:ssä.

Aloitat Tampereen Raitiotie Oy:n kalustopäällikkönä marraskuun alussa, mitä kaikkea työsi pitää sisällään?

Toimin vastuuhenkilönä raitiovaunukaluston, Hervantaan rakennettavan huoltovarikon sekä ratainfran yhteensopivuuteen liittyvissä tehtävissä yhteistyössä Raitiotieallianssin kanssa. Lisäksi työtehtäviini kuuluu yhteistyö raitiovaunujen valmistajan kanssa siten, että vaunujen käyttöönotto liikenteeseen tapahtuu tehtyjen sopimusten mukaisesti. Vastuulleni tulee myöhemmässä vaiheessa myös raitiovaunukaluston ylläpito ja kehittäminen ja yhteistyö raitiovaunuliikennettä hoitavien tahojen kanssa.

Sain suosituksen hakeutua tehtävään. Valintani tapahtui normaalin valintaprosessin mukaisesti.

Olet työskennellyt pitkään raitioliikennekalustojen sekä -järjestelmien parissa, mikä sai sinut hakeutumaan tälle alalle?

Päädyin alalle sattumalta 80-luvun puolivälissä, kun Tampereella oli vielä pitkät perinteet omannut raideliikennekaluston valmistus. Toimin työurani alkuvuosina Valmet Oy:n kiskokalustotehtaalla raideliikennekaluston suunnittelun, valmistuksen ja toimitusprojektien parissa. Tuoreemmat työtehtäväni ovat liittyneet VR-Yhtymä Oy:n kalustohankintoihin ja erityisesti nopean junaliikenteen käynnistämiseen ensin Suomessa ja myöhemmin Suomen ja Venäjän välillä.

Millä tavoin tuleva työsi Tampereen Raitiotie Oy:ssa eroaa aikaisemmista työtehtävistäsi?

Olemme rakentamassa Tampereelle täysin uutta raideliikennejärjestelmää, jonka toteuttamiseen olen päässyt mukaan lähes alkumetreillä. Aiemmat työtehtäväni ovat sisältäneet paljon samaa, mutta liittyneet suuremmalta osin kalustoon ja sen määrittelyyn sekä hankintaan. Tulevassa työssäni näen ainutlaatuisen mahdollisuuden olla mukana sovittamassa sekä infra että kalusto siten, että saavutetaan koko järjestelmän ja sitä toteuttavien osapuolien kannalta optimaalinen lopputulos.

Mistä aiot työssäsi aloittaa?

Saan lentävän lähdön tehtävään. Minulla on jo sovittuja kokouksia Raitiotieallianssin kanssa ja tarve käynnistää nopeasti raitiovaunujen toimitukseen liittyvä yhteistyö.

Mikä on tärkein tehtäväsi Tampereen raitiotien kalustopäällikkönä?

Tärkein tehtäväni on edistää rakennusvaiheessa hyvää yhteistyötä Tampereen kaupungin ja Raitiotieallianssin välillä, varmistaa osaltani hankkeen kustannusarvion ja aikataulun pitäminen ja että raitiotiejärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto toteutetaan turvallisesti ja niin, että töistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa kaupunkilaisille ja alueen yrittäjille.

Aloitat kalustopäällikkönä jo ennen vaunujen rakentamisen aloittamista. Osallistutko myös suunnittelutyöhön?

Vaunujen suunnittelu on osa kalustotoimitusta, jonka valvonta kuuluu tehtäviini. Osallistun suunnittelutyöhön monivaiheisissa katselmuksissa, joissa kalustotoimittaja hakee hyväksynnän suunnittelemilleen ratkaisuille ennen valmistuksen käynnistämistä.

Mitkä ovat Tampereen raitiovaunujen vahvuudet ja heikkoudet?

Mikäli markkinaoikeuden päätös on Tampereen vaunuhankinnan kannalta myönteinen, tulevat raitiovaunut pohjautumaan Transtechin pohjoisiin olosuhteisiin kehittämään Artic-vaunuun, jonka kehitystyössä se on huomioinut HKL:n aiemmasta vaunukalustosta ja käytöstä saadut kokemukset. Artic on hioutunut useiden vuosien käytön aikana toimintavarmaksi ja sen ylläpitokustannukset ovat alhaiset. Odotuksena on joka tapauksessa, että Tampereelle saadaan matkustajille helppokäyttöiset ja miellyttävät ja Tampereen liikenneympäristössä luotettavasti toimivat, ympäristöystävälliset ja käyttökustannuksiltaan edulliset raitiovaunut. Heikkouksien syntyminen meidän tulee pystyä estämään nyt alkavassa yhteistyössä Raitiotieallianssin ja kalustotoimittajan kanssa.

Kuinka vaunujen ja kiskojen yhteensopivuutta testataan?

Vaunut, rata ja ratainfraan liittyvät järjestelmät otetaan käyttöön monivaiheisesti. Kuhunkin osa-alueeseen liittyy tarkastuksia ja kokeita, joilla osa-alueen toimivuus varmistetaan ennen koko raitiotiejärjestelmän yhteistoiminnan varmistavien kokeiden käynnistämistä. Kaluston ja ratainfran yhteensopivuutta tullaan testaamaan tiiviisti yli vuoden ajan ennen raitiovaunuliikenteen käynnistämistä.

Raitiovaunujen väriä ei ole vielä päätetty. Päätätkö sinä kalustopäällikkönä värin?

Raitiovaunu tulee olemaan kulkiessaan keskeinen osa katunäkymää. Väriä ei ole vielä valittu, eikä sen valintatapaa ole tietääkseni vielä linjattu. Näkisin mielelläni, että kaupunkilaiset osallistuisivat jollakin tavalla värin valintaan.

Mitä raitiovaunujen ja kiskojen kunnossapito vaati? Kuinka huoltotöitä tehdään ja missä?

Raitiovaunut vaativat vastaavan kaltaista säännöllistä kunnossapitoa, kuin esimerkiksi joukkoliikenteessä olevat bussit. Vaunujen kunnossapito tulee olemaan osa kalustotoimitusta. Kunnossapidosta tulee vastaamaan kalustotoimittaja Hervantaan rakennettavalla varikolla.

Millainen on varikkoalue?

Varikkoalue tulee sijaitsemaan Hervannassa Hermiankadun päässä. Varikon rakentaminen on käynnistynyt 1.syyskuuta puuston poistamisella varikon noin viiden hehtaarin tontilta. Varikko valmistuu kokonaisuudessaan raitiovaunuliikenteen käynnistymiseen mennessä vuonna 2021. Varikko on vielä suunnittelupöydällä, mutta se tulee olemaan moderni ja täyttää suunnitellun raitiotien osien 1 ja 2 tarpeet. Varikolle rakennetaan kaksi suurempaa rakennusta: säilytyshalli sekä korjaamo-, huolto-, henkilöstö- ja toimistorakennus.

Lue lisää: Raitiotie rakennetaan Tampereelle – Tämä kaikki tiedetään ratikkahankkeesta

Aiemman äänestyksen perusteella tamperelaiset haluaisivat ratikan väriksi pinkin!

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos