Valviran mukaan lääkäri Olli Polon vastaanotto pysyy kiinni potilasturvallisuuden varmistamiseksi - Uutiset - Aamulehti

Valvira: Lääkäri Olli Polon vastaanotto pysyy kiinni – "Potilasturvallisuuden varmistamiseksi"

Lääkäri Olli Polon yksityisvastaanotto Tampereella pysyy kiinni. Hän saa kuitenkin jatkaa toimintaansa julkisella puolella Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.­

14.9.2017 15:18

Tamperelaisen lääkärin ja unitutkijan Olli Polon yksityisvastaanotto pysyy kiinni.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontavirasto Valvira ei aio poistaa Polon ammatinharjoittamisoikeuden rajoitusta, joka astui voimaan 4. syyskuuta.

–Rajoitus on ollut välttämätön potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Se on edelleen voimassa, toteaa ryhmäpäällikkö ja esittelijäneuvos Kirsi Liukkonen Valvirasta.

Näin siitä huolimatta, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi varoituksen, jonka Valvira antoi Pololle vuonna 2015. Kirjallinen varoitus ja toiminnan rajoittaminen ovat kaksi eri päätöstä.

Valviran mukaan toistaiseksi ei ole saatu sellaista lääketieteellistä näyttöä, jonka perusteella Polon tarjoamia hoitoja voitaisiin pitää lääketieteellisesti perusteltuina ja yleisesti hyväksyttyinä.

Polo on hoitanut kroonista väsymysoireyhtymää (CFS) sairastavia potilaita omilla kokeellisilla menetelmillään Tampereella sijaitsevalla yksityisklinikallaan.

Valituksen käsittely kesti

Valvira antoi Pololle kirjallisen varoituksen 1.1.2015. Polo teki siitä valituksen, joka ehti olla vireillä yli kaksi ja puoli vuotta ennen kuin hallinto-oikeus antoi päätöksensä 7. syyskuuta 2017.

Tänä aikana Valvira sai Liukkosen mukaan useita huolestuneita yhteydenottoja, joiden mukaan Polon toiminta vaarantaa potilasturvallisuuden. Niitä tuli Kelasta, toimintakeskuksista, päivystyksistä ja terveyskeskuksista.

–Selvitimme Polon ammatinharjoittamista pitkään ja laajasti. Käytimme ulkopuolisia asiantuntijoita ja saimme tietoja myös Pololta itseltään. Tämän arvion pohjalta katsoimme aiheelliseksi puuttua Polon ammattitoimintaan, Liukkonen kertoo.

Liukkosen mukaan tämä arvio ei ole muuttunut miksikään.

Hallinto-oikeus kuitenkin totesi, että päätöstä, johon saa hakea muutosta valittamalla, ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

–Valvontaviranomaisena Valviran velvollisuus on jatkaa valvontaa, vaikka valitus olisi valituksenalainen, Liukkonen katsoo.

Uuteen käsittelyyn

Hallinto-oikeus kuitenkin palautti varoitusasian uudelleen Valviran käsiteltäväksi.

Oikeus viittasi päätöksessään siihen, että asian käsittelyn aikana on tullut uutta tieteellistä tietoa, jota Valviralla ei ollut käytettävissään.

–Hallinto-oikeudella ei ole lääketieteellistä asiantuntemusta käytettävissään, kuten meillä. Oikeus ei voi ensiasteena arvioida, mikä Polon toimittaman aineiston merkitys on. Siksi asia palautettiin meille, Liukkonen katsoo.

Liukkosen mukaan Polo on toimittanut myös Valviralle uudet tieteelliset selvitykset, joihin hallinto-oikeus päätöksessään viittasi.

Valviraa ne eivät vakuuttaneet.

Liukkonen myöntää, että lääketiede kehittyy ja hoitokäytännöt muuttuvat.

–Valvira ei arvioi tutkimuksia ja hoitokäytäntöjä vaan sitä, onko terveydenhuollon ammattihenkilö toiminut asianmukaisesti, Liukkonen toteaa.

Valvira tutustuu esimerkiksi potilasasiakirjoihin ja arvioi niiden pohjalta, onko lääkärin antama hoito lääketieteellisesti perusteltua.

–Lääkäri ei voi antaa laajalle potilasjoukolle itse kehittämiään kokeellisia hoitoja, joiden vaikutuksia ei ole tutkittu. Kokeellisia hoitoja varten on omat menettelytapansa, Liukkonen toteaa.

Krooninen väsymysoireyhtymä on kiistanalainen sairaus, jolle ei ole Suomessa Käypä hoito -suosituksia eikä vakiintuneita hoitokäytäntöjä.

Polo on tehnyt valituksen myös toimintansa rajoittamisesta.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?