Siviilipalveluslakiin muutoksia: Puolustusvoimien reserviin voi palata missä iässä tahansa - Uutiset - Aamulehti

Siviilipalveluslakiin muutoksia: Puolustusvoimien reserviin voi palata missä iässä tahansa

Toukokuun alusta voimaan tulevat muutokset parantavat eri-ikäisten täydennyspalvelusvelvollisten yhdenvertaista kohtelua.

Paluu siviilipalveluksesta Puolustusvoimien reserviin on mahdollista vain kerran.

26.4.2019 7:16

Puolustusvoimien reservistä siviilipalvelukseen hyväksytty voi toukokuusta lähtien hakeutua takaisin Puolustusvoimien reserviin, jos hän ei ole ehtinyt aloittaa täydennyspalveluksen suorittamista.

Aiemmin varuspalveluksen suorittanut, mutta Puolustusvoimien reservistä siviilipalvelusvelvolliseksi hakeutunut on voinut hakea takaisin Puolustusvoimien reserviin vain, jos hän on alle 28-vuotias. Yli 28-vuotiaan velvollisen hakemusta ei ole tähän mennessä hyväksytty, vaikka hän ei olisikaan aloittanut täydennyspalvelusta. Siviilipalvelushakemus on siis ollut hyväksymisen jälkeen lopullinen.

Muutos parantaa eri-ikäisten täydennyspalvelusvelvollisten yhdenvertaista kohtelua.

Hakemuksen hyväksymisen edellytyksenä on jatkossakin, ettei velvollinen ole vielä aloittanut täydennyspalveluksen suorittamista. Paluu on mahdollista vain kerran.

Täydennyspalvelus kestää käytännössä viisi päivää

Täydennyspalvelus on siviilipalvelukseen kuuluva palvelus, jonka asevelvollisuuden suorittanut voi suorittaa kertausharjoitusten sijaan.

Täydennyspalvelus kestää enintään 40 päivää, mutta käytännössä kesto on tällä hetkellä viisi päivää. Täydennyspalvelusvelvollisuus päättyy sen vuoden lopussa, jona siviilipalvelusvelvollinen täyttää 50 vuotta.

Ei vakaumuksentutkintaa kriisin aikana

Siviilipalveluslakiin tulee toukokuussa muitakin muutoksia. Muutokset koskevat käsittelyä erityisoloissa, majoituskorvauksia, rekisterinpitoa ja tietosuojaa. Myös muutoksenhakua koskevat säännökset muuttuvat.

Jatkossa kaikki siviilipalvelusvelvolliset, joiden hakemus on hyväksytty ennen tasavallan presidentin päätöstä ylimääräisestä palveluksesta tai Puolustusvoimien osittaisesta tai yleisestä liikekannallepanosta, ovat vapautettuja aseellisesta palveluksesta ilman erityisoloissa kyseeseen tulevaa vakaumuksentutkintaa.

Aiemmassa laissa ne täydennyspalvelusvelvolliset, jotka eivät ole käyneet täydennyspalvelusta, joutuvat kriisitilanteessa vakaumuksentutkintalautakunnan eteen.

Muutos saattaa eri siviilipalvelusvelvolliset yhdenvertaiseen asemaan ja selkeyttää oikeustilaa.

Myös siviilipalvelusvelvollisten liikekannallepanon aikaista palvelusta koskevat säännökset saatetaan ajan tasalle.

Lakimuutoksen myötä valtion siviilipalveluspaikoille korvaamien majoituskorvausten enimmäismääriä korotetaan kertaluonteisesti, ja majoituskorvausten maksamisen perusteena oleva kuntaryhmittely laajennetaan vastaamaan yleisestä asumistuesta annetussa laissa säädettyä kuntaryhmittelyä. Muutos huomioi asumiskustannuksissa tapahtuneen nousun siviilipalveluslain voimaantulon jälkeen vuonna 2008.

Siviilipalvelusrekisteriä koskevaa sääntelyä muutetaan vastaamaan EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain vaatimuksia. Siviilipalveluskeskuksen hallintopäätöksiin otetaan käyttöön oikaisuvaatimusmenettely. Jatkossa hallintopäätöksiin ei haeta keskitetysti muutosta siviilipalveluskeskuksen sijainnin perusteella määräytyvästä Itä-Suomen hallinto-oikeudesta, vaan asiassa toimivaltainen hallinto-oikeus määräytyy hallintolainkäyttölain mukaisesti.

Valtioneuvosto esittää lainmuutoksia vahvistettavaksi tasavallan presidentin esittelyssä 26. huhtikuuta. Muutokset tulevat voimaan 1. toukokuuta.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut