Tutkijat testasivat katukaupassa myytyjä huumeita – lähes puolet huumeannoksista sisälsi jotakin muuta kuin luvattiin, osa täysin päihteettömiä - Uutiset - Aamulehti

Tutkijat testasivat katukaupassa myytyjä huumeita – lähes puolet huumeannoksista sisälsi jotakin muuta kuin luvattiin, osa täysin päihteettömiä

Tutkimuksessa tarkastetuista huumepakkauksista osa ei sisältänyt huumeita ollenkaan, kuudesosa taas sisälsi jotakin aivan muuta päihdettä kuin luvattu.

Kadulta labraan -pilottitutkimuksessa tutkittiin 98 näytettä. Yhteensä lähes puolissa näytteistä oli joko useampia huumausaineita tai täysin eri huumetta kuin luvattu. Osassa ei ollut päihdyttäviä aineita lainkaan. Kuvituskuva.­

15.8.2019 8:28

A-klinikkasäätiön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva oy:n yhteistyöllä toteutettu Kadulta labraan-pilottitutkimus paljastaa, että kadulla myyty huumausaine voi olla muuta kuin ostotilanteessa on luvattu.

Tutkimus toteutettiin Helsingissä viime marraskuun ja maaliskuun välisenä aikana. Tutkimuksessa huumausaineita käyttävät ihmiset toivat ostamansa huumausainepussit laboratorioon tutkittavaksi.

Näytteitä tutkittiin yhteensä 98 kappaletta, joista valtaosa oli myyty amfetamiinina, alpratsolaamina tai ekstaasina.

Näytteistä 52 vastasi myyntihetkellä ilmoitettua huumausainetta, 21 sisälsi ilmoitetun aineen lisäksi muutakin ainetta, 17 kappaletta sisälsi ainoastaan muuta kuin ilmoitettua ainetta. Kahdeksan pussia ei sisältänyt mitään psykoaktiivista ainetta.

Kadulta labraan-tutkimuksen vetäjä Teemu Kaskela A-klinikkasäätiöstä kertoo, että vaikka tutkimustulos kertoo, mitä huumausaineita kadulla liikkuu ei se anna tietoa siitä, kuinka suuri osuus kadulla myytävistä huumausaineista on muuta kuin myyntitilanteessa on luvattu.

–Tämä johtuu siitä, että tutkimukseen osallistuneet henkilöt ovat todennäköisesti tuoneet tutkittavaksi pusseja, joissa ovat jo itse epäilleet olleen muuta ainetta kuin on luvattu, Kaskela tarkentaa.

Kaskela kertoo, että kolmasosa pilottitutkimukseen osallistuneista henkilöistä ei ollut koskaan käyttänyt päihdepalveluita. Nämä henkilöt toivat tutkittavaksi pääosin pusseja, joiden sisältö oli myyty heille stimulantteina, MDMA:na, dissosiatiiveina tai psykedeeleinä.

Päihdepalveluita käyttävät toivat puolestaan tutkittavaksi pusseja, joiden sisältö oli hankittu stimulantteina tai bentsodiatsepiineina.

Pilottiin osallistuneet henkilöt tavoitettiin terveyspalveluiden lisäksi esimerkiksi suljetuista Facebook-ryhmistä.

Hyödyllistä tietoa laajalle joukolle

Kaskela kertoo, että tutkimuksen tuottava suurin tietohyöty on aikaisempaa tarkempi ja nopeampi data kadulla liikkuvista laittomista huumeista.

–On todella tärkeää, että tiedämme mitä huumausaineita kaduilla. Tämä on sellaista tietoa, jota voidaan hyödyntää niin päihdepalveluissa kuin esimerkiksi terveydenhuollossakin.

Pilotin aikana tutkijaryhmällä oli mahdollisuus tavoittaa myös sellainen huumeidenkäyttäjien ryhmä, joka ei ole koskaan käyttänyt päihdepalveluita.

–Tämä oli erittäin tärkeää. Tämä siksi, että esimerkiksi tietoisuus huumeidenkäyttöön liittyvistä riskeistä tavoittaa sellaisetkin henkilöt, jotka eivät ole päihdepalveluiden piirissä.

Kaskela kertoo, että pääajatus on se, että huumeidenkäyttäjät ovat kiinnostuneita siitä, mitä aineita he käyttävät. Tästä kertoo hänen mukaansa myös se, että näytteitä tuoneilla henkilöillä oli mahdollisuus käydä kuulemassa laboratoriotulokset tuomastaan näytteestä suullisesti. Noin kaksi kolmesta kävi kuulemassa tuloksen.

Kaskelan mukaan tuloksen suullisesti kuulleista noin puolet ilmoitti, että muuttaisi tuloksen perusteella käyttötapaansa tai jättäisi aineen käyttämättä.

Hanke katsoo eteenpäin

Kaskela kertoo, että pilottihankkeen kokemuksen pohjalta on suunniteltu jatkoa ja jossakin vaiheessa tutkimusta voidaan mahdollisesti tehdä myös Helsingin ulkopuolella.

–Tällä hetkellä meillä on rahoitushakemus vetämässä. Mikäli rahoitushanke onnistuu pääsemme kehittämään hanketta kahden vuoden ajan ensi vuoden alusta alkaen, Kaskela iloitsee.

Kaskela kertoo, että hankkeesta kiinnostuneita yhteydenottoja on tullut myös muualta Suomesta.

–Yhteydenotot ovat tulleet pääosin päihdetyötä järjestöissä tai kunnissa tekeviltä ihmisiltä. Meidän puolestamme ei ole esteitä sille, etteikö vastaavaa hanketta voitaisi nähdä muuallakin.

Kadulta labraan -tutkimus

Tutkimus toteutettiin A-klinikkasäätiön Muunto-hankkeen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeustoksikologian yksikön ja Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n päihdepalveluyksikkö Kurvin yhteistyöllä.

Tutkimus toteutettiin Helsingissä.

Tutkimuksessa tutkittiin yhteensä 98 huumepussia.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?