Työelämä

21 työttömyyskassaa kertoo, miten aktiivimallin vaikutukset näkyvät – katso käsittelyajat ja kuinka monilta tukea on jo leikattu

Aamulehti soitti 21 suomalaisen työttömyyskassan johtajalle ja kysyi, miten aktiivimallin vaikutukset näkyvät kassojen arjessa tällä hetkellä. Selvitimme hakemusten käsittelyajat ja sen, kuinka leikkuri on kassojen jäseniin tähän mennessä iskenyt. Lukuisten työttömien työttömyysetuuksia leikataan toukokuussa.

Silja Viitala / Aamulehti
21 työttömyyskassaa kertoo, miten aktiivimallin vaikutukset näkyvät – katso käsittelyajat ja kuinka monilta tukea on jo leikattu

Sähköalojen työttömyyskassan etuuskäsittelijä Tuula Forsman käsitteli hakemuksia maanantaina Tampereen toimipisteellä. Forsmanin mukaan aktiivimalli on näkynyt lisääntyneillä kysymyksillä puhelinpalvelussa. Kysymykset ovat liittyneet muun muassa siitä, hyväksytäänkö pullojen kerääminen aktivoivaksi.

Emilia TykkiAamulehti

Työttömyysturvan aktiivimallin ensimmäinen 65 maksupäivän tarkastelujakso on päättynyt, ja työttömyyskassat ovat antaneet ensimmäisiä päätöksiä ansiopäivärahojen alentamisesta. Alentavia tukipäätöksiä tulee kassanjohtajien mukaan toukokuussa reippaasti lisää. Osa kassoista pystyy kuitenkin jo nyt kertomaan alustavia lukuja siitä, kuinka leikkuri on iskenyt ja paljonko alentavia tukipäätöksiä on tähän mennessä tullut. Työttömän saama päiväraha alenee, jos hän ei täytä aktiivisuusedellytyksiä eli ei esimerkiksi tee riittävästi pätkätöitä.

Aktiivimalli on lisännyt merkittävästi työtä työttömyyskassoissa. Monet kassat ovat lisänneet henkilökunnan määrää, sillä kassojen on pitänyt tehdä tulkintoja ja selvittää uusia asioita. Työttömyyskassan jäsenten tekemät yhteydenotot ovat myös kasvaneet merkittävästi.

Aamulehti soitti 21 työttömyyskassan johtajalle ja kysyi, miten aktiivimallin vaikutukset tällä hetkellä näkyvät.

Näitä kysyimme:

1. Onko aktiivimalli näkynyt arjessa?

2. Paljonko käsittelyaika tällä hetkellä on?

Yleinen työttömyyskassa, YTK

Kassanjohtaja Sanna Alamäki

1. Selkeimmin aktiivimalli näkyy lisääntyneessä neuvonnan tarpeessa. Hakijat ovat olleet epätietoisia, mitä aktiivimalli heiltä edellyttää. Alennettuja päätöksiä on jonkun verran, ja niitä tulee lisää toukokuussa. Päätösten antaminen jakautuu tasaisemmin kuin aiemmin ennakoimme.

2. Sovitellut päivärahahakemukset käsitellään 3–5 päivässä, ensimmäiset hakemukset noin 9 päivässä.

Jäseniä 400 000. Maaliskuussa etuuksia maksettiin 37 768:lle.

IAET-kassa

Kassanjohtaja Outi Mäki

1. Aktiivimallin ensimmäinen 65 päivän tarkastelujakso on täyttynyt maaliskuun lopussa osalla päivärahan saajista. Tämän hetken arvion mukaan ensimmäisen tarkastelujakson täyttäneistä päivärahan hakijoista 33 prosentilla on täyttynyt aktiivisuusedellytys.

2. Ensihakemusten käsittelyaika on reilu kaksi viikkoa, sovitelluissa jatkohakemuksissa viikko.

Jäseniä 195 000.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Kassanjohtaja Pasi Koskinen

1. Aktiivisuusehto on täyttynyt alkuvuonna 40 prosentilla eli 6 480 työttömällä. Ehto ei ole täyttynyt 9 626 työttömällä.

2. Tällä hetkellä käsitellään 1.4. tulleita ansiopäivärahahakemuksia ja 4.4. tulleita soviteltavia jatkohakemuksia. Olemme lisänneet henkilökuntaa.

Jäsenmäärä 160 000. Vuonna 2017 ansiopäivärahaa sai 28 600.

Teollisuuden työttömyyskassa

Kassanjohtaja Irene Niskanen

1. Aktiivimalli näkyy asiakaspalvelussa lisääntyneinä yhteydenottoina. Olemme lisänneet asiakaspalvelijoiden määrää. Etuuden hakijat ovat motivoituneita täyttämään aktiivisuuden ehdot. Useat jäsenemme kertovat lähettäneensä tuloksetta lukuisia työhakemuksia tai pyrkineensä TE-palvelujen piiriin, mutta työtä tai palveluja ei ole ollut kaikille tarjolla. Se, että aktiivisuus ei täyty, ei aina johdu työttömän passiivisuudesta. Jäsenet ovat jonkin verran aiempaa enemmän työllistyneet lyhytkestoisiin työsuhteisiin. Tulevina kuukausina voidaan arvioida, onko kyse yksittäisistä pätkätöistä vai säännöllisemmästä työllistymisestä.

2. Sovitellut jatkohakemukset käsitellään reilussa viikossa ja ensihakemukset kahdessa viikossa.

Jäseniä 155 000, joista edunsaajia tänä vuonna 15 800 kuukaudessa.

Palvelualojen työttömyyskassa Pam

Kassanjohtaja Markku Virtanen

1. Aktiivisuuden tarkastelu koskee reilua 10 000 jäsentämme. Alustavan arvion mukaan tuki alenee 30–35 prosentilla. Varsinainen vaikutus nähdään toukokuussa, kun suuri osa ensimmäisen tarkastelujakson hakemuksista on tullut.

2. Uusissa hakemuksissa käsittelyaika on 9–10 päivää ja sovitellun päivärahan hakemuksissa 8 päivää.

Jäseniä 150 000, joista etuudensaajia 16 800 kuukaudessa.

Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa

Kassanjohtaja Markus Rantanen

1. Ensimmäiseltä tarkastelujaksolta on tullut muutamia kymmeniä alentavia päätöksiä.

2. Käsittelyaika on viikko. Käsittelemme hakemukset saapumisjärjestyksessä.

Jäseniä 130 000, joista etuudensaajia tänä vuonna 3 500.

Opettajien työttömyyskassa

Kassanjohtaja Katriina Vierula

1. Alentavia tukipäätöksiä on tähän mennessä 100. Sesonki on vasta tulossa.

2. Käsittelyaika uusissa hakemuksissa on viikko ja neljä päivää.

Jäseniä 106 000, joista etuudensaajia tammi–maaliskuussa 5 241.

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko

Kassan vastuuhenkilö Eero Anttila

1. Aktiivimalli ei ole vielä näkynyt arjessamme.

2. Sovitellun päivärahan käsittelyaika on 10,5 päivää. Ensihakemusten käsittelyaika on 13–14 päivää.

Jäseniä 88 500, joista päivärahaa saanut tänä vuonna 5 036.

Työttömyyskassa Pro

Kassanjohtaja Mervi Ruokola

1. Ensimmäisellä tarkastelujaksolla on annettu tähän mennessä yli 100 alentavaa päätöstä.

2. Alkavan ja soviteltavan päivärahan hakemukset käsitellään reilussa viikossa.

Jäseniä 80 000, joista edunsaajia vuoden 2018 alkupuoliskolla 6 600.

Super Työttömyyskassa

Kassanjohtaja Stefan Högnabba

1. Lähi- ja perushoitajista moni täyttää pätkätyöläisinä aktiivisuuden ehdot. 13. huhtikuuta mennessä on tullut 60 alentavaa päätöstä. Ensi kuun vaihteessa alentavia päätöksiä tulee satoja.

2. Käsittelyaikamme kaikissa hakemuksissa on 13,3 päivää.

Jäseniä 72 000, joista edunsaajia kuukausittain 3 000.

JATTK-työttömyyskassa

Kassanjohtaja Tuija Taxell

1. Olemme selvitelleet lyhyitä työsuhteita, tehneet tulkintoja ja miettineet, mitkä asiat kelpaavat aktivoiviksi. Olemme lisänneet henkilöstöä, jotta käsittelyruuhkilta vältyttäisiin. Alenemispäätöksiä on annettu jonkin verran. Työjonossa hakemuksia, joista ennen päätöksen antamista selvitämme aktiivisuusedellytyksen täyttymisen.

2. Käsittelyssä ovat nyt 4.4. saapuneet ensihakemukset. Käsittelyajat ovat kaksi viikkoa.

Jäseniä 55 000.

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa JYTK

Kassanjohtaja Anja Tikka

1. Soviteltujen hakemusten määrä maaliskuun osalta on lisääntynyt 25 prosenttia. Hakemuksia, joissa aktiivisuuden seurantaa tarkastellaan, on käsitelty noin 150 kappaletta. Niissä aktiivisuus ei täyttynyt noin 30 prosentissa.

2. Kaksi viikkoa.

Jäseniä 50 000, joista tänä vuonna päivärahaa saanut 3 900.

Rakennusalan työttömyyskassa

Kassanjohtaja Jan Peltonen

1. Etuuskäsittelyssä tehtävän työn määrä on lisääntynyt. Samoin kassan jäsenten yhteydenotot, puhelut, sähköpostit ovat lisääntyneet. Kassaan on tullut tammikuun alusta maaliskuun loppuun mennessä yhteensä 10 094 päivärahahakemusta. Tämänhetkisen arvion mukaan etuus tulisi alenemaan noin kahdella kolmasosalla työttömänä olevista jäsenistä. Aktiivimallin todelliset vaikutukset selviävät toukokuussa, kun huhtikuun hakemukset on käsitelty.

2. Nyt käsittelyssä ovat 22.3. saapuneet ensihakemukset ja 27.3. saapuneet soviteltujen päivärahojen hakemukset.

Jäseniä 48 502.

Kuljetusalan Työttömyyskassa

Kassanjohtaja Anne Liikanen

1. Alentavia päätöksiä on tähän mennessä annettu 168 kappaletta. Se on 68 prosenttia kaikista tähän asti käsitellyistä hakemuksista, joissa ensimmäinen 60 päivän tarkastelujakso on tullut täyteen. On todennäköistä, että luku laskee vielä, sillä kaikki eivät ole vielä laittaneet hakemustaan.

2. Alkavan ja soviteltavan päivärahan hakemukset käsitellään reilun kahden viikon sisällä. Nyt käsittelyssä ovat 27.3. saapuneet hakemukset.

Jäseniä 33 000, joista etuuksia saa kuukausittain 3 000.

Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassa ERTO

Kassanjohtaja Esa Kivistö

1. Tähän mennessä alenemispäätöksiä on annettu 38. Aktiivimallin päivärahaa koskevien alentamispäätösten antaminen pidentää käsittelyaikoja ja aiheuttaa ruuhkaa puhelinpalvelussa.

2. Vanhin käsittelemätön hakemus on reilu kaksi viikkoa vanha. Tällä hetkellä käsittelemme hakemuksia, jotka ovat saapuneet kassalle 31.3. ja 3.4 välisenä aikana.

Jäseniä 25 500, joista edunsaajia 2 149.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT

Kassanjohtaja Merja Jokinen

1. Aktiivimalli ei ole vielä näkynyt meillä suuremmin. Tuntumani on, että noin 500 saa alentavan tukipäätöksen, kun hakemuksia tulee huhtikuun lopussa lisää.

2. Jatkohakemukset käsittelemme 3–4 päivässä, ensihakemukset 16 päivässä.

Jäseniä 25 000, joista edunsaajia kuukausittain 750.

Sähköalojen työttömyyskassa

Kassanjohtaja Tarja Ojala

1. Meillä alentamispäätökset jäävät jonkin verran alle 50 prosentin. Täsmällistä tietoa saadaan toukokuussa. Monet ovat tehneet työviikkoja kevään aikana, jotta aktiivisuus täyttyisi. Lisäksi on huomioitava, että sähköalalla on kausityöttömyyttä talviaikaan.

2. Käsittelyaikamme tällä hetkellä ovat pitkiä. Uusissa hakemuksissa kolme viikkoa ja jatkohakemuksissa noin viikko, kun ennen maksu saatiin edunsaajalle kolmessa päivässä.

Jäseni 22 000, joista edunsaajia noin 1 100.

Työttömyyskassa Finka

Kassanjohtaja Ilkka Nissilä

1. Aktiivimalli näkyy ensisijaisesti siten, että ansiopäivärahahakemusten käsittelyssä on ruuhkaa.

2. Aktiivimalli vaatii käsityötä, joten sen tuottamien lisätöiden takia alkavien ja soviteltavien päivärahahakemusten käsittelyajat ovat tällä hetkellä 3–4 viikkoa.

Jäseniä 20 000.

Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa

Kassanjohtaja Jenni Korkeaoja

1. Aktiivimalli näkyy niin käsittelytyössä kuin asiakaspalvelussa. Kun hakemus käsitellään, on kirjattava seurantatiedot hakijan kohdalle sekä tarvittaessa tarkistettava hakijan antamat tiedot aktiivisuudesta palveluntarjoajalta. Jäsenten yhteydenotot aktiivisuudeksi kelpaavista toimista ovat lisänneet merkittävästi asiakaspalvelun määrää. Jäsenistön tyytymättömyys tekee asiakaspalvelusta myös haastavaa. Ymmärrän hyvin jäsenten tyytymättömyyden, kun töitä ei yrityksistä huolimatta löydy eikä tarjolla ole aktiivitoimia, jotka kelpaisivat aktiivimallissa aktiivisuuden osoitukseksi. Aktiivimalli tuntuu automaattileikkurilta tällaisissa tilanteissa. Tämän hetken tietojen perusteella voin arvioida, että meillä aktiivimalli leikkaa reippaasti yli puolelta hakijoista työttömyysturvaa.

2. Tällä hetkellä käsittelemme alkavia hakemuksia, jotka ovat saapuneet kassaan 11.4. Soviteltavia tuloja sisältävien jatkohakemusten osalta käsiteltävinä ovat 9.4. tulleet.

Jäseniä 19 700. Ansiosidonnaista päivärahaa sai maaliskuussa 9,95 prosenttia.

Paperityöväen Työttömyyskassa

Kassanjohtaja Arto Turunen

1. Arviomme tällä hetkellä on, että aktiivimallin leikkuri iskee 80 prosenttiin kaikista edunsaajistamme ja 95 prosenttiin eläkeputkessa olevista. Eläkeputkessa on 300 henkilöä, heistä 15 täyttää aktiivisuuden edellytykset. Tarkempaa tietoa saadaan toukokuussa.

2. Uusissa hakemuksissa käsittelyajat ovat kaksi viikkoa.

Jäseniä 16 000. Etuuden saajia kuukausittain noin 1 500–1 600.

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT

Kassanjohtaja Sami Aapro

1. Tarkastelussa on ollut alle 200, heistä 34 prosentilla aktiivisuus on täyttynyt.

2. Ensihakemukset saadaan käsittelyyn 2–3 päivässä.

Jäseniä 7 000, joista edunsaajia kuukausittain 330.

Muokkaus 17.4. kello 12.31. Juttuun täsmennetty Elintarviketyöläisten kassan osalta, että kyse on jatkohakemusten osalta soviteltavista jatkohakemuksista. Kassan nimestä poistettu lyhenne SELRY.

Erityisalojen toimihenkilöiden kassa täsmentää tietojaan jäsenistönsä edunsaajien osalta. Edunsaajia on 2 149. Kassan antama luku 415 koskee vain teatteri- ja mediatyöntekijöitä.

Ensimmäinen tarkastelujakso

Aktiivimallin ensimmäinen 65 maksupäivän tarkastelujakso päättyi maaliskuun lopussa henkilöillä, jotka ovat saaneet päivärahaa yhtäjaksoisesti vuoden 2018 alusta lukien.

Jos aktiivisuusedellytys ei ole täyttynyt tarkastelujaksolla, hakijan päivärahaa alennetaan 4,65 prosenttia seuraavan 65 maksupäivän tarkastelujakson ajaksi.

Koska ansiopäivärahaa haetaan jälkikäteen, huomattava osa päätöksistä annetaan toukokuussa.


Lue myös nämä


Kommentit (28)

  • Nimetön

    ”Jos ei töitä saa, voi ruveta vaikka yrittäjäksi.”

    Kyseiselle vastaajalle tiedoksi:
    Tuli sitä yrittäjänäkin toimittua aikanaan, Yrittäjyys-koulutuksen jälkeen. Nyt kun pääsis työttömyyseläkeputkeen, pois jaloista, kiitos.

  • P Puupää

    Mitenkäs KELAn peruspäivärahoihin? Tuskin kukaan täyttää ehtoja?

Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Pääaiheet

Sammio