Nämä ovat nyt suosituimmat lähipäivät Tampereen työpaikoilla – kolmessa vuodessa tapahtunut iso muutos pysäköinnissä

Työpaikkapysäköinnin ja liikennemäärien luvut kertovat, miten työviikon tasainen rakenne muuttui koronapandemian myötä.

Torstaina 8.12.2022 Tampereen Satakunnankadulle syntyi jonoa iltapäivällä neljän aikaan. Sääolosuhteilla on iso merkitys liikenteen määriin.

16.12.2022 6:00

Aamulehti

Keskiviikko on nyt vilkkain työpaikkapysäköinnin päivä Tampereella. Ennen koronapandemiaa pysäköintipaikat olivat ahkerimmassa käytössä maanantaisin.

Työnteon malli muuttui monessa työpaikassa pysyvästi koronapandemian myötä. Jos ennen oltiin koko viikko tiiviisti lähitöissä, nyt etä- ja lähitöistä koostuvasta viikosta on tullut monessa työpaikassa pysyvä työnteon malli.

Aamulehti selvitti pysäköinti- ja liikennemäärätietojen avulla, mitkä päivät ovat viikon vilkkaimmat lähityöpäivät.

Työpaikkapysäköinnin tiedot ovat peräisin Finnparkilta, jolla on Tampereella 27 parkkihallia ja muuta pysäköintikohdetta. Näihin kuuluvat muun muassa Hämpin parkki, rautatieaseman P-asema, P-Tullintori, P-Frenckell ja P-Näsinkulma. Monilla työnantajilla on Finnparkin kohteissa sopimuspysäköintiä.

Vertaisimme työpaikkapysäköinnin määriä viikonpäivittäin vuosilta 2019 ja 2022. Läsnäolo työpaikalla näyttää muuttuneen.

Ennen pandemiaa ihmiset käyttivät työpaikkapysäköintiä eniten maanantaisin, jonka jälkeen pysäköintien määrä laski päivittäin kohti perjantaita.

Jos perjantai on ollut suosituin etätyöpäivä ja vajaata työviikkoa tekevien suosituin vapaapäivä jo ennen pandemiaa, tämä on nyt vain korostunut.

Tänä vuonna työpaikkapysäköinnin vilkkain päivä on ollut keskiviikko ja sen jälkeen tiistai. Maanantai on nyt vasta viikon kolmanneksi vilkkain päivä työpysäköinnissä. Erot alkuviikon päivien välillä ovat kuitenkin pienet. Viikon rauhallisimmat päivät ovat torstai, ja etenkin perjantai.

Työpaikkapysäköintien kokonaismäärä on ollut vuonna 2022 noin 20 prosenttia pienempi kuin vuonna 2019.

Lue lisää: Näin paljon polttoainekulut vaihtelevat auton ja työmatkan mukaan – Etäpäivä viikossa voi tuoda jo reippaan säästön vuodessa

Lue lisää: Näin hurjalla vauhdilla Tampereen ja Helsingin väliset junavuorot nyt täyttyvät – Tapasimme aamujunassa työmatkustajia, joiden suurin haave saattaa pian toteutua

Työmatkat vähentyneet

Finnpark teetti tänä syksynä työmatkakyselyn, jossa se selvitti työmatkatottumusten muuttumista viimeisten kahden vuoden aikana.

Kyselyyn saatiin kaikkiaan noin 1 800 vastausta. Kaikilta ei saatu vastausta jokaiseen kysymykseen.

Kyselyssä noin 900 ihmistä kertoi, etteivät työmatkatottumukset ole muuttuneet. Hieman vajaat 700 kertoi tottumusten muuttuneen.

Enemmistöllä muutos on tarkoittanut sitä, että kodin ja työpaikan väliset työmatkat ovat vähentyneet. Eniten muutoksiin ovat vaikuttaneet työelämän muuttuminen ja korona. Myös yksityiselämän muutoksilla ja energian hinnalla on ollut vaikutusta.

Vastaajista noin 1 250 kulkee töihin henkilöautolla.

Julkista liikennettä työmatkoillaan käyttävistä suurin osa kertoi käytön pysyneen ennallaan. Hieman suurempi osa kertoi julkisen liikenteen käytön lisääntyneen kuin vähentyneen.

Tiistai ruuhkaisin liikenteessä

Liikennemäärät Pirkanmaalla ovat tänä syksynä palautuneet koronaa edeltävälle tasolle ja menneet jopa sen yli, kertoo Tampereen tieliikennekeskuksen liikennekeskuspäällikkö Eero Sauramäki.

Tampereen tieliikennekeskus kuuluu Liikenteenohjausyksikkö Fintrafficiin.

Aamulehti tarkasteli liikennemääriä valituilla Fintrafficin mittauspisteillä Tampereella ja sen isoilla sisääntulo- ja kehäteillä. Tarkastelujaksona oli marraskuun neljä kokonaista viikkoa vuosina 2019 ja 2022. Tarkastelussa olivat arkipäivien ruuhka-ajat eli kello 6–9 ja kello 15–17.

Työmatkojen ruuhka-aikojen vilkkaimmat päivät osuvat nyt viikon keskelle. Ne ovat tiistai, torstai ja keskiviikko, mainitussa järjestyksessä. Maanantai, ja varsinkin perjantai, ovat liikenteessä selvästi muita päiviä hiljaisempia.

Vuonna 2019 viikon vilkkain päivä ruuhkaliikenteessä oli tiistai. Maanantai ja keskiviikko olivat lähes yhtä vilkkaita kuin tiistai. Torstai oli hieman alkuviikon päiviä hiljaisempi, mutta perjantai oli selvästi hiljaisin.

Liikenteen määrät eivät kerro aivan yhtä täsmällisesti ihmisten lähitöistä kuin työpaikkapysäköinti. Ruuhka-aikoinakin liikenteessä ajetaan hyvin monenlaisia ajoja.

”Ennen koronaa liikenne noudatti viikosta toiseen aika tasaista kaavaa. Se on vähän rikkoutunut. Poikkeamapäivä on paljon enemmän kuin aikaisemmin”, Eero Sauramäki kertoo.

”Etätyöt ovat yksi tekijä, joka asiaan vaikuttaa. Maanantai on yksi aika luonnollinen etätyöpäivä”, hän arvioi.

Sauramäki huomauttaa, että liikenteen määrään vaikuttaa monta tekijää. ”Sää on aina iso tekijä, jonka perusteella mietitään, lähdetäänkö autolla liikenteeseen vai ei.”

Sauramäki kertoo, että korona-ajan vaikutusta näyttää olevan myös se, että työmatkaliikenne jakautuu nyt pidemmälle aikavälille. ”Etätyöt ovat ehkä mahdollistaneet myös liukumisen töihin menossa ja sieltä lähtemisessä.”

Tampereella tämä on vähentänyt liikenteen jonoutumista ruuhka-aikoina. Pahin ruuhkapaikka aamuliikenteessä on Sauramäen mukaan nyt Rantatunnelin ulostulo ajettaessa Lielahden suunnasta kohti keskustaa.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut