Leukemian hoitoon uusi tehokas lääkeyhdistelmä – Merkittävä löytö Tampereella saattaa pelastaa monen lapsen hengen

Tampereen yliopiston tutkijoiden monivuotinen uurastus toi merkittävän löydön, joka saattaa tulevaisuudessa pelastaa monen leukemiaan sairastuneen lapsen hengen. Jos kaikki menee hyvin, uusi hoito saatetaan saada käyttöön muutaman vuoden kuluttua.

Saara Laukkanen ja Olli Lohi etsivät uutta lääkeyhdistelmää yli neljä vuotta.

20.6. 5:00

Aamulehti

Tampereen yliopiston tutkijat ovat löytäneet erittäin lupaavan uuden lääkeyhdistelmän, joka on esikliinisissä kokeissa toiminut hyvin vaikeasti parannettavaa uusiutunutta lasten verisyöpää vastaan.

Löytö on merkittävä, sillä uusiutunutta T-soluista akuuttia lymfaattista leukemiaa yhdessä hoitavat kaksi lääkettä, dasatinibi ja temsirolimuusi, ovat jo olemassa olevia syöpälääkkeitä.

”Tämän eteen työtä on tehty jo yli neljä vuotta. Aikaa on säästetty, kun ei ole tarvinnut keksiä uusia lääkemolekyylejä", tutkimusta johtanut Olli Lohi sanoo. ”Jos kaikki menee hyvin, saatamme tietää jo parin kolmen vuoden kuluttua, miten yhdistelmä lapsipotilailla toimii.”

Lohi on Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) lasten veri- ja syöpätautien yksikön ylilääkäri. Hän toimii myös tutkimusjohtajana Tampereen yliopiston lasten, nuorten ja äitien terveyden tutkimuskeskuksessa.

Vaikka kahden lääkkeen yhdistelmähoito on näyttänyt esikliinisissä kokeissa erittäin lupaavalta, Lohi ei vielä julista uutta hoitoa keksityksi.

”Olen työssäni lapsipotilaiden parissa nähnyt, että lupaavatkaan lääkkeet eivät välttämättä kanna loppuun asti. Vielä on tutkittava, kuinka monelle syöpäpotilaalle lääkeyhdistelmä todella toimii.”

Lasten leukemioita pitkään tutkinut Olli Lohi sanoo, että tavoite on saada uusi lääkeyhdistelmä mahdollisimman pian mukaan eurooppalaiseen tutkimukseen, missä sitä päästäisiin testaamaan lapsipotilailla, joilla on lääkkeille vastustuskykyinen tai uusiutunut leukemia.

Löydön merkittävyydestä kertoo paljon, että tutkimus on hyväksytty julkaistavaksi maailman johtavassa hematologian alan Blood-lehdessä. Hienon tutkimusartikkelin esiversio on jo julkaistu verkossa.

"Henkilökohtaisesti pidän tätä sekä tuloksellisesti että sisällöllisesti yhtenä parhaimmista tutkimusartikkeleista, missä olen ollut mukana”, Lohi sanoo.

Ison osan tutkimuksen laboratoriotöistä on tehnyt tutkijatohtori Saara Laukkanen viime vuoden kesäkuussa julkaistussa väitöskirjassaan. Projektin aikana hän työskenteli puoli vuotta Bostonissa David Langenaun johtamassa tutkimusryhmässä, joka toimii Massachusettsin sairaalan tutkimusinstituutissa ja Harvardin yliopiston kantasoluinstituutissa (HSCI).

Kuka?

Tutkijakaksikko

Olli Lohi

Taysin lasten veri- ja syöpätautien osaston ylilääkäri. Tutkimusjohtaja Tampereen yliopiston lasten, nuorten ja äitien terveyden tutkimuskeskuksen (TamCAM) tutkimusjohtaja. Dosentti.

Tutkii lasten leukemioiden syntymekanismeja ja geneettistä taustaa ja etsii syitä siihen, mikä leukemiaa aiheuttaa ja miksi tauti ei reagoi odotetusti lääkkeisiin ja uusiutuu.

Blood-lehdessä julkaistavan tutkimuksen toinen johtaja.

Saara Laukkanen

Tampereen yliopiston tutkijatohtori. Filosofian tohtori.

Tehnyt merkittävän osan tutkimuksen laboratoriotöistä. Tutkimusartikkelin toinen pääkirjoittaja.

Väitteli 6.6.2021 aiheenaan T-soluinen akuutti lymfaattinen leukemia ja sen uudet täsmälääkehoidot sekä ennusteelliset markkerit.

200 syöpää vuodessa

Alle 18-vuotiaiden suomalaisten lasten ja nuorten keskuudessa havaitaan noin 220 uutta syöpää vuodessa. Niistä 50–60 on verisyöpiä eli leukemioita.

Suurin osa, 85 prosenttia, ovat akuutteja lymfaattisia leukemioita (ALL), joko B-soluisia (B-ALL) tai T-soluisia (T-ALL). Loput 15 prosenttia ovat akuutteja myelooisia leukemioita.

Mikä?

Leukemiat

Hematologia on lääketieteen erikoisala, joka tutkii ja hoitaa veren sairauksia.

Leukemia eli verisyöpä on lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten yleisin syöpä.

Leukemioihin sairastuu Suomessa vuosittain 50–60 alle 18-vuotiasta lasta ja nuorta. Heistä noin 15 prosenttia sairastuu akuuttiin myelooiseen leukemiaan (AML).

Noin 85 prosenttia sairastuu akuuttiin lymfaattiseen leukemiaan (ALL). Heistä B-soluiseen akuuttiin lymfaattiseen leukemiaan (B-ALL) sairastuu 88 prosenttia. 12 prosenttia sairastuu T-soluiseen akuuttiin lymfaattiseen leukemiaan (T-ALL).

ALL-leukemiat ovat lähtöisin varhaisista imusolusta eli lymfosyyteistä. AML-leukemiassa muutos tapahtuu luuytimen myelooisen linjan esisolussa.

Useimmiten leukemiaan sairastutaan 2–6-vuotiaana.

Lasten ja aikuisten leukemiat sekä niiden syntymekanismit ovat usein erilaisia.

Lymfaattisen leukemian hoidot ovat rankkoja ja kestävät yli kaksi vuotta. Vielä 50-luvulla juuri kukaan ei parantunut ALL-leukemiasta. Nyt sairastuneista noin 90 prosenttia parantuu.

T-soluisen akuutin lymfaattisen leukemian hoidon ennuste on jonkin verran huonompi kuin B-soluleukemian. T-soluleukemiaan sairastuneista potilaista noin 80 prosenttia paranee.

Uusiutuneessa leukemiassa ennuste on merkittävästi huonompi, varsinkin jos kyseessä on uusiutunut T-soluleukemia. T-soluleukemioista noin 20 prosenttia uusiutuu. Uusijoista vain noin joka kolmas paranee. Uusiutuneista B-ALL-leukemioista voidaan parantaa yli puolet.

”Sellainen käsitys tällä hetkellä on, että jos T-soluleukemia uusii, ollaan aika heikoilla, eikä selvä enemmistö enää taudista selviä”, Lohi sanoo.

Leukemia on monien muiden syöpien tapaan hyvin moninainen tauti. Taudilla voi olla on sama nimi, mutta taustalla saattaa olla monenlaisia mutaatioita ja niiden erilaisia yhdistelmiä. Osalla syöpäsolukoista taustalla on yhdistelmä, joka oppii nopeasti väistämään lääkitystä. Siksi lasten verisyöpiä hoidetaan monilla erilaisilla lääkkeillä ja niiden yhdistelmillä.

”Vaikka tautisolukko on hyvin kirjavaa, valtaosa leukemiasoluista vastaa nykyisille hoidoille. Joskus kuitenkin pieni osa soluista jää odottamaan hetkeä, että muut solut on hävitetty, jolloin niillä on kaikki tila ja ravinto paukauttaa tauti taas päälle”, Lohi sanoo.

Hoitojen kehittämistä hidastaa myös, että lasten leukemiat ovat usein erilaisia kuin aikuisten leukemiat. ”Lapsen syöpä on oma maailmansa. Se on aivan erilainen kuin aikuisen syöpä.”

Syöpäsoluilla on monia eri viestintäreittejä, jotka auttavat niitä jakautumaan ja pysymään elossa.

”Siksi yhdistelmähoito, jossa käytetään useampaa lääkettä samaan aikaan, tappaa leukemiasoluja tehokkaammin”, Saara Laukkanen sanoo. ”Kun leukemiasolut eivät kuole yhden lääkkeen vaikutuksesta, siellä on joku toinen viestintäreitti, joka pitää syöpäsolujen eloonjäämissignaaleja päällä.”

Näitä viestintäreittejä ja niitä katkaisevia lääkkeitä ja lääkeyhdistelmiä Laukkanen jäljitti vuosia.

Saara Laukkanen selvitti lääkeaineiden vaikutusta syöpäsolujen signaalireitteihin Bostonissa Yhdysvalloissa sijaitsevassa seeprakalalaboratoriossa. Laukkanen kuvattiin Tampereen yliopiston seeprakalalaboratoriossa 23. toukokuuta 2022.

Seeprakalat auttoivat

Laukkanen käytti apuna muun muassa isoa verisyöpien Hemap-tietokantaa. Tietokoneanalyysin avulla tietokannasta löytyi LCK-viestinvälittäjäproteiini, joka ilmeni poikkeuksellisen voimakkaasti nimenomaan T-ALL-verisyövissä. Sitä vastaan löytyi myös jo olemassa olevien lääkkeiden joukosta toimiva lääke: dasatinibi.

Läheskään kaikki leukemiasolut eivät dasatinibin vaikutuksesta kuolleet. Siksi piti löytää toinen viestintäreitti, joka piti syöpäsolujen eloonjäämissignaalia päällä LCK:n estämisen jälkeen.

Syyskuussa 2018 Laukkanen matkusti puoleksi vuodeksi Langenaun HSCI-tutkimuslaboratorioon Bostoniin. Siellä leukemiaa on tutkittu paljon seeprakalamallien avulla. Yksi kehitetyistä malleista on lasten T-ALL-leukemiamalli.

”Kun lähdin, projekti oli vielä kovin alkutekijöissään. Mukana oli lähinnä ajatus muutamasta lääkkeestä. Harvardissa ajatusta kehiteltiin ja jalostettiin”, Laukkanen kertoo. ”Koska siellä on tutkittu paljon lääkeaineiden vaikutuksia seeprakalojen avulla, erilaisten yhdistelmien testaamiseen päästiin nopeasti käsiksi .”

Harvardissa dasatinibin katkaiseman LCK-viestireitin lisäksi tunnistettiin myös toinen viestintäreitti ja sen katkaiseva lääkeaine: temsirolimuusi-syöpälääke.

Mekanismi selvisi

Suomeen palattuaan Laukkanen jatkoi lääkeyhdistelmän tutkimista potilasnäytteistä kasvatetuissa leukemiasoluviljelmissä.

Samaan aikaan yhteistyökumppanit Harvardissa tutkivat hiiriä, joihin oli istutettu ihmisen T-ALL-leukemiasoluja. Yhdistelmälääkitys katkaisi molemmat viestiketjut sekä soluviljelmissä että hiirissä.

Tampereen yliopiston tutkija Noora Hyvärinen on ollut mukana tutkimuksen laboratoriotöissä.

Leukemiaa sairastavan potilaan luuytimen kantasoluja kasvatetaan punertavassa elatusnesteessä.

Työn arvoa lisää, että tutkijoille selvisi myös, miksi dasatinibi ja temsirolimuusi yhdessä tappavat tehokkaasti T-leukemiasoluja.

Syöpäsolukkoa pitää elossa proteiini MCL1. Se vastustaa syöpäsolujen solukuolemaa eli apoptoosia. Kun kaksi eri viestintäreittiä katkaistaan samaan aikaan, MCL1-proteiinin määrä vähenee. Samalla vaimenee leukemiasolujen solukuoleman esto, ja syöpäsolut kuolevat.

Laukkanen ja Lohi ovat nyt vieneet esikliiniset tutkimukset niin pitkälle kuin ne uuden lääkeyhdistelmän kanssa voidaan viedä. Sen lisäksi, että yhdistelmän tehokkuus on osoitettu sekä soluviljelmissä että kahdessa eläinmallissa (hiiri ja seeprakala), myös tautimekanismi on avattu.

"Yhdistelmälääkitys on tehonnut noin 45 prosentissa testatuista lasten T-ALL-solunäytteistä", Lohi sanoo. "Se on hyvin korkea lukema."

Seuraava tavoite on saada yhdistelmähoito mukaan eurooppalaiseen varhaisvaiheen lääketutkimukseen, jossa tehoa päästäisiin tutkimaan uusiutunutta T-soluleukemiaa sairastavilla lapsipotilailla. Vasta se kertoo, kuinka tehokas uusi lääkeyhdistelmä todellisuudessa on.

"Ehkä tuo 45 prosenttia on yläkanttiin, mutta jos lääkeyhdistelmä toimisi kolmasosallakin potilaista, saavutus olisi erittäin hyvä”, Lohi sanoo. ”Tosin tämäkään yhdistelmälääke ei yksin riitä leukemian selättämiseen. Sen lisäksi tarvitaan myös vanhoja lääkeyhdistelmiä. Mutta tämän uuden yhdistelmän avulla potilas voidaan toivottavasti saatella kohti parantumista.”

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut