Fysioterapeuttien yhdistys kritisoi suomalaista terveydenhuoltoa liiallisen vuodelevon käyttämisestä: ”On järjetöntä ajatella, että liikuntakyvyn ylläpitäminen onnistuisi vuodelevolla” - Terveys - Aamulehti

Fysioterapeuttien yhdistys kritisoi suomalaista terveydenhuoltoa liiallisen vuodelevon käyttämisestä: ”On järjetöntä ajatella, että liikuntakyvyn ylläpitäminen onnistuisi vuodelevolla”

Väkilukuun suhteutettuna Suomessa on paljon fysioterapeutteja.

Liike on lääke. Melko lyhytkin sängyssä makaaminen alentaa vanhuksen toimintakykyä.

2.10.2019 17:46

Suomen Fysioterapeuttien yhdistys kritisoi suomalaista terveydenhuoltoa liiallisen vuodelevon käyttämisestä. Yhdistyksen mukaan fyysisen aktiivisuuden ja kuntoutuksen positiiviset vaikutukset on tiedetty jo pitkään, mutta silti Suomi on ainoa EU-maa, jossa käytetään edelleen vuodelepoa esimerkiksi muistisairauksien hoitoon. Potilaan kunnon romahtaminen akuutin sairauden yhteydessä on tyypillistä ja johtuu paitsi sairaudesta itsestään, osittain myös hoitoprosessista.

Fysioterapeuttien yhdistyksen kannanotto pohjautuu myös Erkki Vauramon ja Olli Pekka Ryynäsen Kunnallisalan kehittämissäätiölle tuottamaan tuoreeseen raporttiin, joka nosti esille sen, miten ikääntyneitä hoidetaan Suomessa vuodelevolla.

Suomesta puuttuu kuntoutusjärjestelmä, joka mahdollistaisi kuntoutuksen oikea-aikaisen saatavuuden, yhdistyksen tiedotteessa sanotaan. Kuntoutusta on kyllä tarjolla, mutta usein vääränlaisella intensiteetillä tai liian myöhäisessä vaiheessa. Myös alueelliset erot ovat suuria.

Ikääntyneiden kohdalla kuntoutuksen puute tarkoittaa usein toimintakyvyn merkittävää laskua. Jos hoitona käytetään vuodelepoa kuntoutuksen sijaan, se johtaa nopeaan lihasten surkastumiseen ja liikuntakyvyn heikentymiseen. Ei ole lainkaan harvinaista, että potilas ei akuutin sairaalajakson jälkeen enää toivu kotikuntoiseksi, vaan joutuu laitoshoitoon. Tätä voitaisiin merkittävästi ehkäistä mahdollistamalla kuntoutus heti akuuttihoidon jälkeiseen vaiheeseen.

Laitoshoidossa olevat ikääntyneet vaativat suuremman hoitajamitoituksen kuin palveluasunnoissa tai kotihoidossa olevat. Jos laitoshoidon määrä saataisiin puolitettua, kuten esimerkiksi Etelä-Karjalan alueella on onnistuttu tekemään, se alentaisi merkittävästi yhteiskunnalle koituvia kustannuksia.

Tälle tasolle pääseminen kuitenkin edellyttää kuntoutusjärjestelmän saattamista muiden Pohjoismaiden tasolle. On laskettu, että kuntouttava palvelujärjestelmä tuottaisi säästöä lähes miljardin euron verran nykyiseen järjestelmään verrattuna.

Riittävän varhainen ja tehokas kuntoutus estää vuodelevosta aiheutuvia haittoja. Lisäksi kuntoutuksen puutteen tiedetään heikentävän elämänlaatua sekä lyhentävän elinikää.

Terveydenhuoltolain lääkinnällisen kuntoutuksen säädösten mukaan kunnilla on velvollisuus järjestää potilaan tarvitsemat terapiat ja muut kuntoutumista edistävät toimenpiteet. Kuntoutuksen tulee yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa muodostaa toiminnallinen kokonaisuus, jonka tavoitteena ovat kuntoutujan yksilölliset tarpeet toimintakyvyn lisääntymiseksi.

Suomessa on yli 15 000 työikäistä fysioterapeuttia. Väkilukuun suhteutettuna se on maailman kärkeä. Nykyinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ei kuitenkaan hyödynnä kuntoutuksen asiantuntijoita riittävästi, yhdistys toteaa.

– On järjetöntä ajatella, että liikuntakyvyn ylläpitäminen onnistuisi vuodelevolla, sanoo Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

Ikääntyvän väestön hoivan tarpeen maksimi ajoittuu vuosille 2025–2035.

– Nyt on jo kiire tehostaa kuntoutusta lainsäädännön mukaisesti ja ottaa käyttöön systemaattinen kuntoutus, joka ajoittuu oikeaan vaiheeseen hoitoprosessia, Mäkinen sanoo.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut