Maaseutukylään Tampereelle tulee koti 5000 asukkaalle, satoja omakotitontteja ja golfkenttä – Katso tästä vaihtoehtoiset suunnitelmat

Golfkenttä sijoittuu suunnitelmassa Nurmin pelloille Lauritanhuan ja Juoponniemen väliselle alueelle. Kaupunki omistaa maasta valtaosan, noin 70 prosenttia.

Tammer-Golfin kenttä muuttaa Ruotulasta Nurmi-Sorilaan tällaisiin maisemiin.

Aamulehti

Tampereen Nurmin maaseutumaisemaan Näsijärven tuntumaan tulee tulevaisuudessa koti noin 5 000 asukkaalle ja golfkenttä. Rakentaminen on pientalovaltaista, ja uusia omakotitontteja voisi tulla jopa 600. Kaupunginhallitus päättää maanantaina alueen jatkosuunnittelusta.

Kaupunginhallitus käynnisti Nurmi-Sorilan osayleiskaavatyön lokakuussa 2022. Suunnittelualue sijaitsee 9-tien pohjoispuolella lähellä Kangasalan rajaa. Nykyisellään Nurmi on maaseutukylä perinteisine peltonäkymineen, joita halkoo Teiskoon vievä Kaitavedentie. Tavoitteena on muuttaa alueen voimassa olevaa osayleiskaavaa siten, että asuntorakentamisen lisäksi alueelle voidaan toteuttaa täysimittainen golfkenttä. Se on tarpeen, koska nykyisen Ruotulan golfkentän paikalle, tulevan raitiotien varrelle, suunnitellaan uutta kaupunginosaa ja asuntoja.

Neljä vaihtoehtoa

Lausuntoja ja mielipiteitä pyydettiin neljään eri maankäytön rakennevaihtoehtoon, joissa alueen asukasmäärä vaihteli 3 200 ja 9 500 asukkaan välillä. Vaihtoehdoissa golfkentälle ja alueen liikennejärjestelmälle oli esitetty erilaisia ratkaisuja.

Jatkosuunnittelun pohjaksi esitetään nyt vaihtoehtoa C, jossa asukkaita on noin 5 000. Perusteluissa todetaan, että tämä vaihtoehto tarjoaa parhaan pohjan luoda kompakti rakenne, joka mahdollistaa monipuoliset asumismuodot ja elämäntyylit, tukee kestävää liikkumista, kunnioittaa maisemaa sekä sovittaa yhteen kestävän kasvun ja kiinnostavan ympäristön elää.

Kaupunki toivoo, että Nurmin alue voisi vastata patoutuneeseen pientalorakentamisen kysyntään Tampereella. Uusia omakotitontteja alueelle voisi muodostua noin 600. Keskusta sijoittuu Kaitavedentien varteen. Pientalovaltaista rakentamista on nykyisten asuinalueiden lisäksi Sorilanjoen eteläpuolella. Erimittakaavainen pientalorakentaminen suurista omakotitonteista kytkettyihin pientaloihin sopii alueen maaseutumaisena säilyvään yleisilmeeseen. Ranta-alueille tutkitaan mahdollisuutta omarantaiseen asumiseen olemassa olevien huviloiden lomaan.

Uusi golfkenttä

Golfkenttä sijoittuu Nurmin pelloille Lauritanhuan ja Juoponniemen väliselle alueelle. Kaupunki omistaa maasta valtaosan, eli noin 70 prosenttia. Uuden ohikulkutien varteen sijoittuu yritysalueita.

Pirkanmaan ely-keskuksen, Pirkanmaan liiton sekä Maakuntamuseon lausunnoissa todetaan, että Nurmi-Sorilan maltillinen kulttuurimaiseman huomioiva kehittäminen on kokonaisuuden kannalta perusteltu ratkaisu samalla, kun Alasjärven alueella tavoitellaan raideliikenteeseen tukeutuvaa tiiviimpää maankäyttöä. Onnistuneella suunnittelulla golfkenttä on sovitettavissa Nurmin avoimen peltomaiseman muodostaman kulttuuriympäristön arvoihin.

Asukkaiden palaute koski muun muassa Tampereen kasvua kestävästi, sekä alueen maanomistustilannetta ja peltojen käyttöä ruoantuotantoon. Alueelle ei haluta liian korkeaa ja tiivistä rakentamista, vaan nykyiset rakennukset, kulttuurimaiseman ja luonnon huomioivaa pientalorakentamista. Ohikulkutie nähtiin hyvänä asiana, mutta kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiin, sujuvuuteen ja turvallisuuteen toivotaan parannusta. Palautteessa toivottiin myös lisää peruspalveluita, muun muassa isompaa kauppaa, ravintoloita ja rantakahvilaa, apteekkia ja uimarantaa sekä sujuvaa joukkoliikennettä. Ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksien kehittäminen ja ranta-alueiden käyttömahdollisuudet nähtiin tärkeänä.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut