Lisää kauppoja Lielahteen, vihermassaa keskustaan ja luontomatkailua Alasjärvelle – nämä asiat Tampereen kantakaupungin yleiskaava mahdollistaa, luonnos on nyt nähtävillä

Parin viime valtuustokauden aikana on käyty keskustelua siitä, missä uusi leirintäalue voisi olla, jos Härmälän leirintäalueesta joskus luovutaan. Yleiskaavassa on tutkittu, että Alasjärven itäpuolella olisi hajautetulle leirintämatkailulle soveltuvaa aluetta.

Yleiskaavassa esitetään yksityiskohtaiset maankäytön kehittämisperiaatteet Tesoman asemaseudulle, Hiedanrannan alueelle, keskustalle sekä Alasjärven ympäristöön.

9.3. 16:28

Aamulehti

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta on asettanut nähtäville Tampereen kantakaupungin yleiskaavan luonnoksen. Kaava laaditaan koko kantakaupunkiin. Lisäksi esitetään yksityiskohtaiset maankäytön kehittämisperiaatteet Tesoman asemaseudulle, Hiedanrannan alueelle, keskustalle sekä Alasjärven ympäristöön. Yleiskaava ohjaa Tampereen kehittämistä vuoteen 2040.

Tesoman asemaseutu

Tesomalla muuttuvia alueita ovat erityisesti lähijuna-aseman ympäristö ja Teerivuorenkadun varsi. Kaupungin mukaan suunnittelussa on tärkeää löytää ratkaisuja siihen, miten varmistetaan helppo ja sujuva pääsy lähijuna-asemalle erityisesti aluekeskuksen ja Mediapoliksen suunnista kävellen, pyöräillen ja ajoneuvoliikenteellä. Lisäksi on ratkottava, kuinka paljon ja mihin tavoitellaan toimitilarakentamista, ja millainen tarve on uusille virkistysalueille sekä niille johtaville yhteyksille.

Mikä?

Vaiheyleiskaava 2021–2024

Kuluvan valtuustokauden aikana tehdään kantakaupungin vaiheyleiskaava. Alue rajautuu pohjoisessa Näsijärveen ja Näsijärven Hangaslahdesta alkaen valtatie 9:ään. Muissa suunnissa rajana ovat naapurikunnat: Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Nokia ja Ylöjärvi.

Koko alueella keskitytään ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja viherympäristön ja vapaa-ajanpalveluiden kehittämiseen.

Tämän lisäksi Tesomalle, Lielahti-Hiedanrannalle, keskustalle ja Alasjärven itäpuolelle tehdään tarkempaa suunnittelua.

Kevään 2023 valmisteluvaiheen jälkeen vuonna 2024 on tarkoitus asettaa nähtäville yleiskaavaehdotus ja hyväksyä vaiheyleiskaava kaupunginvaltuustossa vuonna 2024.

Lielahti-Hiedanranta

Lielahti-Hiedanrannan aluekeskus läntisellä Tampereella kehittyy lähivuosina raitiotien rakentamisen ja Lielahden käytöstä poistuneen tehdasalueen muutoksen myötä. Maankäytön tavoitteena on, että alue säilyttäisi kaupallisen vetovoimansa, kertoo Tampereen kaupungin yleiskaavapäällikkö Pia Hastio.

Hastion mukaan Lielahdessa voisi olla ostovoimakehitykseen perustuen nykyistä enemmän kauppoja kuin maakuntakaavassa on ollut. Yleiskaavassa on määritelty tarkemmin, missä alueella voisi olla isoja hypermarketteja ja missä taas enemmän kivijalkakauppaa.

Vaiheyleiskaavan rinnalla laadittu yleissuunnitelma-alue koskee Lielahdenkadun luoteispuolta. Suunnitelmassa on osoitettu alueen uudistuva katuverkko, viherverkko ja raitiotielinjaus Ylöjärvelle. Alueen luoteisosassa on tilavaraukset raitiotievarikolle ja uudelle lämpökeskukselle.

Ratikka alkaa liikennöidä Hiedanrannan kautta Lentävänniemeen loppuvuodesta 2024. Kaupunginosaan tulee kodit noin 25 000 asukkaalle, kaupallisia palveluita, liikunta- ja virkistyspalveluja sekä kulttuuritoimintaa.

Tampereen kantakaupungin vaiheyleiskaavan alue.

Keskusta

Valtuustokauden vaiheyleiskaavan 2021–2025 keskustan osalle ei ole tarpeen tehdä suuria muutoksia. Keskustan uudet yleismääräykset ohjaavat viherympäristön kehittämistä, ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä korkean rakentamisen laatua.

Keskustan osalta kaavan keskeiset teemat liittyvät keskustan elinvoiman vahvistamiseen, hyvään saavutettavuuteen kaikilla liikkumismuodoilla sekä viihtyisään ja ilmastonmuutokseen sopeutuvaan viherympäristöön.

Keskustan alueelle halutaan lisätä vihermassaa. Sen avulla yritetään lieventää muun muassa Tampereen keskustan lämpösaareke-ilmiötä. Yleiskaavassa on tarkoitus näyttää alueita, joissa viherpeitettä ja puistomaisuutta lisätään. Siten keskustaa saadaan kesäisin hieman viilennettyä.

Lue lisää: Tampereella on alue, jossa helteet tuntuvat vielä tukalammilta kuin muualla – Tällainen on lämpösaarekeilmiö

Alasjärven itäpuoli

Osa-alue sijaitsee Kauppi-Niihaman itäosassa Teiskontien pohjoispuolella. Teiskontien varsi on yleiskaavan kasvun ja elinvoiman vyöhykettä, johon liittyy raitiotien ja Koilliskeskuksen kehitys. Alasjärven itäpuoli on osa merkittävää Kauppi-Niihaman viherympäristön sekä vapaa-ajan palveluiden aluetta. Tällä hetkellä alueella on muun muassa ratsastustalli- ja koiraharrastustoimintaa, loma-asumista, uimaranta, siirtolapuutarha, Niihaman maja ja Niihaman liityntäpysäköintialue. Alueella on sekä yksityistä että kaupungin maanomistusta.

Hastion mukaan parin viime valtuustokauden aikana on käyty keskustelua siitä, missä uusi leirintäalue voisi olla, jos Härmälän leirintäalueesta joskus luovutaan. Yleiskaavassa on tutkittu Alasjärven itäpuolelle luontomatkailulle soveltuvia alueita.

Alasjärvellä voisi tulevaisuudessa olla samanlaisia matkailuhiteiksi nousseita Nollamökkejä kuin mitä on tulossa Tampereen Viikinsaareen. Nollamökit ovat pieniä, noin 4,5 metriä korkeita mökkejä, joissa toinen sivu on kokonaan lasia tai pleksiä. Nolla on kehitetty siten, ettei se aiheuta pysyviä muutoksia ympäristöön, jonne se pystytetään. ”Jos ilmenee luontomatkailutarvetta, on jo valmiiksi tutkittu, että minne sellaisen kohteen voisi sovitella.”

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut