Tampereen uusi jättihanke olisi valmiina toteutukseen, mutta rahoitus puuttuu yhä – kaupunki moittii Väylävirastoa hitaudesta

Väyläverkon investointiohjelmassa on kaupungin mukaan monia Tampereelle tärkeitä hankkeita, mutta niiden toteuttamista hankaloittaa rahoituksen puute.

Väylävirasto on pyytänyt Tampereen kaupungilta lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2024-2031. Yksi kaupungin keskeisimpiä kärkihankkeita on Tampereen henkilöratapihan uudistus.

21.2. 19:50

Aamulehti

Tampereen kaupunki on tyytymätön valtion väyläverkon investointiohjelman toimeenpanoon. Kaupunginhallituksen lausunnon mukaan väyläverkon investointiohjelmassa on onnistuttu tunnistamaan Tampereen kaupunkiseudun lähiaikojen keskeiset hankkeet, mutta niiden toteuttamiseen vaadittava rahoitus puuttuu.

Yksi keskeisimmistä kärkihankkeista ainakin rataverkolla on henkilöratapiha, sanoo Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen. ”Toki myös pääradan peruskorjaus on tärkeää.”

Näiden lisäksi nostetaan esille muun muassa lähijunaliikenteen kehittämisselvitys ja siihen liittyvät raideosuuksien kehittämistarpeet sekä valtatie 9:n parantaminen ja Tampereen ratikan kehittäminen.

Rahoitusta tarvitaan

Monien hankkeiden suunnittelu- ja toteutusvalmius on kaupungin mukaan olemassa, mutta niiden toteuttamiseen tarvitaan rahoitusta edelleen valtiolta. Esimerkiksi henkilöratapihan rakentamisen aloittamista on kaavailtu tämän vuoden jääkiekon MM-kisojen jälkeiselle ajalle.

Henkilöratapiha ja sen rahoituspäätös nostetaan esille myös Tampereen hallitus­ohjelma­tavoitteessa. Ratapihan uudistaminen helpottaisi kaupungin mukaan koko Suomen junaliikenteen sujumista, mutta myös Tampereen asemakeskuksen kehittämistä.

Uusien kehittämishankkeiden rahoituspäätöksiä on kaupungin mukaan tehty yhteensä 226 miljoonan euron edestä, mutta niistä yksikään ei ole kohdistunut Pirkanmaalle.

Heijastuu kilpailukykyyn

Kaupunki katsoo, että suunnitelmien toimeenpanon hitaus heijastuu koko Suomen kilpailukykyyn. Hankkeilla on iso merkitys laajemminkin kuin vain Tampereella ja Pirkanmaalla, mikä puoltaisi sitä, että hankkeet lähtisivät kohtuullisen nopeasti liikkeelle, Nurminen sanoo.

Kaupunki haluaa lausunnossaan nostaa esille myös esimerkiksi järjestelyratapihan siirron suunnittelun käynnistämisen. Suunnitteluprosessi on Nurmisen mukaan tällaisissa hankkeissa todella pitkä. Suunnittelu voisi hänen mukaansa onnistua tällä vuosikymmenellä, rakentaminen ensi vuosikymmenellä.

”Suunnittelua pitää lähteä viemään eteenpäin. Sitä on jo maakunta- ja yleiskaavatasolla ratkottu.”

Tampereen kaupunki korostaa lausunnossaan, että investointiohjelman tulee myös mahdollistaa enemmän kestävää liikennettä ja yhdyskuntarakennetta tukevia ratkaisuja, ​kuten lähijunaliikenteen seisakeratkaisuja sekä kävelyn ja pyöräilyn olojen parantamista.

Ei kantaa Puskiaisten oikaisuun

Väylävirastolta toivottiin kaupungin näkemystä myös investointiohjelman ulkopuolisista tulevaisuuden hankkeista. Alun perin kaupunki mainitsi lausunto­luonnoksessaan tällaiseksi muun muassa valtatien 3 kehittämisen, mutta lopullisesta lausunnosta se puuttuu.

”Koska se ei ollut lausuntopyynnön kyselyn aihe, niin selvyyden vuoksi kaupunginhallitus totesi, että se voidaan tässä yhteydessä jättää pois”, muotoilee Nurminen.

Tiehankkeen ohjausryhmä on aiemmin esittänyt, että valtatien 3 kehittämistä jatkettaisiin uuden moottoritien, eli niin kutsutun Puskiaisten oikaisun pohjalta.

Tulevina tärkeinä hankkeina lausunnossa mainitaan sen sijaan valtatien 12 parantaminen sekä rataverkon kehittäminen muun muassa lisäraiteilla Tampereelta länteen.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut