Tampere haluaa rakentaa Tesoman jäähallin ja uimahallin naapuriin uusia koteja jopa 600 asukkaalle – korkeimmat talot 8-kerroksisia

Asuinalueen sijainti arvokkaalla Myllypuron valuma-alueella on otettu suunnittelussa huomioon.

Tampereen kaupungin tilaamassa havainnekuvassa näkymä on koillisesta, taustalla Tesoman uimahalli ja jäähalli. Käräjätörmän pohjoisosan täydennysrakentamista näkyy etualalla viitteellisesti.

6.2. 6:30

Aamulehti

Tampere kaavoittaa 500–600 asukkaan uuden asuinalueen Ikuriin ja Tesomajärvelle. Kyseessä on 11 hehtaarin rakentamaton alue Myllypuronkadun ja Tesoman uimahallin ja jäähallin välillä.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Ikuriin ja Tesomajärvelle sijoittuvan asemakaavaehdotuksen tammikuun lopulla. Asemakaava tarvitsee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksynnän. Alueen suunnittelu aloitettiin vuonna 2015.

Alueen pohjoisosassa Taimiston alueella noin kaksi hehtaaria viheraluetta muutetaan neljäksi korttelialueeksi, joille voi rakentaa pien-, rivi- ja kerrostaloja tai niiden välimuotoja. Pohjoisosa on entistä peltoa, jolle on 1980-luvulla perustettu Tampereen kaupungin taimisto.

Alueen eteläosassa Tuomarinkadun alueella noin kaksi hehtaaria viheraluetta muutetaan kahdeksi asuinrakennusten korttelialueeksi. Sinne aiotaan rakentaa puukerrostaloja ja -rivitaloja. Eteläosa on suopohjaista metsää ja osittain täyttömaata, jolla kasvaa nuorta puustoa.

Kerrosmäärä vaihtelee alueella matalasta rakentamisesta 5–8 kerrokseen.

Pitkä kaavaprosessi

Asemakaavaehdotus oli ensimmäisen kerran nähtävillä vuoden 2015 lopulla. Kaavaehdotuksen tarkistuksissa otettiin huomioon vuoden 2016 Tuomarinkadun korttelikilpailu ja Käräjätörmän alueen suunnittelukilpailu. Muutosten laajuuden vuoksi ehdotus päätettiin asettaa uudelleen nähtäville 2020.

Asemakaavasta on laadittu myös Natura-arviointi ja tarkennettu luontotietoja. Sijainti arvokkaan Myllypuron valuma-alueella on vaikuttanut suunnitteluun. Taimiston alueen rakentaminen edellyttää uuden Raadinlammen rakentamista hulevesien viivytystä varten.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut