Länsi-Tampereen joukko­liikenteen suunnitelma on valmis, katso tästä muutokset – Suunnitelma kääntää jopa ratikat eri suuntiin keskustassa

Läntisen Tampereen ja Ylöjärven joukkoliikenteeseen suunnitellaan isoja muutoksia. Eniten palautetta luonnosvaiheessa annettiin Kalkun nykyisen päätepysäkin poistamisesta. Moni palautteenantaja koki linjan uuden reitityksen lisäävän kävelymatkaa.

Linjan 7 bussi kaartoi Kalkun päätepysäkille perjantaina 23. joulukuuta. Jos Nyssen läntinen linjastosuunnitelma hyväksytään suunnitellusti, päätepysäkki poistetaan.

24.12.2022 7:00

Aamulehti

Länsi-Tampereen uusien bussi- ja ratikkalinjojen suunnitelma on nyt valmis. Linjasto­suunnitelman on tarkoitus sovittaa yhteen Ylöjärven ja läntisen Tampereen bussi- ja ratikkaliikenne. Läntinen linjasto­kokonaisuus otetaan käyttöön vaiheittain vuosien 2024 ja 2025 aikana.

Suunnitelmasta voi jättää palautetta tammikuun loppuun saakka. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää suunnitelmasta 15. helmikuuta.

”En usko, että enää tehdään isoja muutoksia”, sanoo joukko­liikenne­johtaja Mika Periviita Tampereen seudun joukkoliikenteestä. Joukkoliikenteen suunnittelussa joudutaan ottamaan huomioon monia tarpeita, joten kompromisseja on tehtävä.

Periviita sanoo, että Tampereen sijainti on suunnittelulle etu. Kapea keskusta-alue mahdollistaa, että sen molemmille puolille itään ja länteen voidaan rakentaa tehokasta joukkoliikennettä keskustan ylittävillä heilurilinjoilla.

Nyt valmistuneen suunnitelman muutokset koskevat liikennöintiä Tampereen länsipuolella ja Ylöjärvellä. Itäpuolen joukkoliikennettä ei tässä suunnitelmassa käsitellä. Linjat 9, 12, 13, 19, 28, 29, 38 ja 71 lopettavat liikennöinnin lännessä. Linja 8 jatkaa entisellä reitillään.

Linjalle 7 uusi reititys

Ennen nyt päätöksentekoon etenevää suunnitelmaa on julkaistu jo kaksi luonnosta, joista Nyssen asiakkaat ovat antaneet paljon palautetta. Syyskuussa julkaistusta toisesta luonnoksesta palautteita tuli yli 1 100.

Eniten palautetta luonnosvaiheessa annettiin Kalkun nykyisen päätepysäkin poistamisesta. Moni palautteenantaja koki, että jo nykyisellään pysäkkimatka Nokian puolelta Kalkun päätepysäkille on pitkä ja linjan uusi reititys lisää kävelymatkaa.

Palautteiden vastaisesti päätepysäkkiä ehdotetaan siirrettäväksi Kalkusta Tesomalle. Suunnitelman mukaan Kalkun päätepysäkin ja Nokian Välimaan alueelle tarjotaan joukko­liikenne­palvelua linjalla 71 uudella reitillä Kalkuntieltä Tesomalle ja Nokialle.

Suunnitelman mukaan uudistetulla linjan 7 reitityksellä saadaan erittäin hyvä joukkoliikenne­palvelu Kalkunvuoreen, merkittävään osaan Kalkusta, Villilään ja Raholaan. Lisäksi linja 7 mahdollistaa Villilästä ja Raholasta yhteyden Tesomalle.

”Suunnittelussa ei saa antaa liikaa ohjata sen, miten asiat ovat olleet ennen, koska kaupunki kasvaa ja muuttuu”, Periviita sanoo.

Mikä?

Läntisen palvelualueen linjasto

Läntinen linjasto 2024 -suunnittelu käynnistettiin keväällä 2022.

Linjastosuunnitelmaa voi kommentoida tammikuun 2023 loppuun asti. Päätös linjastosta tehdään 15. helmikuuta.

Tavoitteena on yhdistää Nyssen läntisen alueen bussi- ja ratikkaliikenne yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja saada palvelu suunnitellun palvelutason mukaiseksi.

Ratikka alkaa kulkea Santalahden ja Pyynikintorin välillä elokuussa 2023. Alkuvuodesta 2025 on tavoitteena liikennöidä Lentävänniemeen.

Läntinen linjasto 2024 -suunnitelma toteutetaan alkavan ratikkaliikenteen rinnalla portaittain.

Lentävänniemeen ratikkalinjalla 1

Tuoreimmassa suunnitelmassa on myös ratikkaa koskeva muutos. Nyt kaavaillaan, että ratikkalinja 1 kulkee Kaupin kampuksen ja Lentävänniemen väliä ja ratikkalinja 3 Sorin aukiolta Hervantaan. Aikaisemmissa luonnoksissa Lentävänniemeen liikennöi linja 3.

Tavoitteena on tasoittaa ratikkalinjojen odotettavissa olevia matkustajamääriä ja parantaa palvelua ruuhkaisemmalla Hervannan linjalla 3. Länsi-Tampereelta voidaan tarjota päivittäinen yhteys Kaupin kampukselle usein ja laajalla liikennöintiajalla.

Raitiotiellä liikennöinti käynnistyy Santalahden ja Pyynikintorin välillä elokuussa 2023. Lentävänniemeen on tavoitteena liikennöidä alkuvuodesta 2025.

Samalla bussilinjan 38 liikennöinnistä Lentävänniemen ja Taysin välillä luovutaan. Muutokset koskevat vain linjan länsiosaa, linjan liikennöintiin itäpuolella ei oteta tässä suunnitelmassa kantaa.

Sisäistä bussiliikennettä

Joukkoliikennematkoja tehdään runsaasti Lielahden ja Lentävänniemen välillä. Koska ratikan reitti ei kulje Lielahden palveluiden pariin, suunnitellaan myös alueen sisäistä bussiliikennettä.

Ratikalla pääsee Tampereen keskustaan ja itään. Ratikan liikennöintiaikoja laajennetaan nykyisestä, mutta yöliikenne hoidetaan bussilinjalla 20.

Asiointibusseilla 22A ja 22B voi matkustaa Lentävänniemestä ja Reuharinniemestä Lielahteen. Lielahden kauppa­keskittymän läpi kulkevat bussilinjat 23 ja 82 Hiedanrantaan, josta matkaa voi jatkaa ratikalla keskustaan.

Nykyiset bussilinjat 9, 12, 13, 19 ja 38 lopettavat liikennöinnin alueella.

Joukkoliikennejohtajan mukaan suunnittelussa ei saa antaa liikaa ohjata sen, miten asiat ovat olleet ennen. Tältä linjan 7 meno näyttää Kalkussa.

Siivikkala, Honkasalo ja Pohtola

Ratikka on merkittävin syy alueen joukko­liikenne­uudistukselle. Yhteys Hiedanrannan ratikkapysäkille toteutetaan liityntälinjalla. Keskustan lisäksi alueelta matkustetaan erityisesti Lielahden palveluiden pariin. Linja 83 ajaa väliä Metsäkylä–Ylöjärvi–Tampere. Alueen koululaislinjat 86 ja 86x pysyvät entisellään.

Ryydynpohja, Lintulampi ja Vihattula

Ratikan liikennöinti muuttaa alueen joukkoliikennettä. Yhteys Hiedanrantaan ratikkapysäkille toteutetaan liityntälinjalla, joka palvelee myös Lielahdessa asioivia.

Suora yhteys Tampereen keskustaan on Paasikiventieltä, jota kulkevat bussi 81 ja 83. Alueen koululaislinjat 86 ja 86x pysyvät entisellään. Nykyinen bussilinja 12 lopettaa liikennöinnin alueella.

Tohloppi ja Lamminpää

Alueelle on toivottu nopeita yhteyksiä kaupungin keskustaan ja suoria yhteyksiä Tesoman ja Lielahden palveluihin.

Suora yhteys alueilta Tesomalle ja keskustaan toteutuu uudella linjalla 15. Myllypuronkadulla kulkee bussit 14 ja 34 Lielahteen ja Hiedanrannan ratikkapysäkille. Lamminpään läpi kulkee bussi 80 Lielahteen ja keskustaan. Paasikiventiellä liikennöi lisäksi muita Ylöjärven linjoja Lielahteen ja Hiedanrannan ratikkapysäkille.

Neljä bussilinjaa poistuu alueelta. Linjan 14 reitti muuttuu merkittävästi, eikä liikennöi enää alueella. Linjat 13, 28 ja 71 lopettavat.

Lisää bussiyhteyksiä seisakkeelle

Tesoman junaseisake on kasvattanut junaliikenteen merkitystä, ja tavoitteena on tarjota yhä parempia bussiyhteyksiä seisakkeelle. Linjastolla pyritään tavoittamaan myös alueen vapaa-ajan harrastus­mahdollisuudet.

Linjan 7 lähtö- ja pääteasema on siirretty Tesomalle, josta se jatkaa Kalkun, Villilän ja Raholan kautta keskustaan ja Linnainmaalle. Linja 71 ajaa Kalkun läpi Nokian ja Tesoman suuntaan. Linjan 14 uusi reitti kulkee Tesoman kautta Myllypuroon. Arkisin liikennöivä linja on suunniteltu Sandvikin työmatkaliikenteeseen.

Uusi linja 15 tarjoaa yhteyden Mediapoliksen kautta keskustaan ja Etelä-Tampereelle. Tesoman läpi kulkee lisäksi yhteyksiä Lielahteen ja Hiedanrannan ratikkapysäkille sekä Pitkäniemen kautta Pirkkalan työpaikka-alueelle. Linja 8 pysyy nykyisellä reitillään. Linjat 13 ja 28 lopettavat liikennöinnin alueella.

Rahola, Villilä ja Kaarila

Linjastouudistuksessa alueiden palvelua tasoitetaan poistamalla päällekkäisiä, saman suuntaisia linjoja alueen pääväylältä. Poikittaiset yhteydet Tesomalle arvioidaan uudelleen. Myös Tesoman valtatien ja junaradan väliin rakentuva uusi Raholanharjun asuinalue huomioidaan linjastossa.

Nokiantien päällekkäiset linjat on korvattu runkolinjalla 7. Linjalla voi matkustaa keskustan suuntaan ja Kalkun kautta Tesomalle.

Ylä-Raholan lähtö- ja pääteasema Korvenkadulla on säilytetty. Sieltä linjan 26 uusi reitti kulkee lähelle Tesomaa. Linja jatkaa Ranta-Kaarilan kautta keskustaan, Finlaysonin kautta Ratinaan ja Turtolaan. Raholaan Korvenkadulle suunnitellaan linjan 26 päätepysäkkiä.

Linjat 15 ja 29 lopettavat liikennöinnin alueella.

Ylöjärvellä isoja uudistuksia

Ylöjärven kaikkien linjojen palvelua on suunnitelmassa uudistettu.

Linjan 80 variaatiot on karsittu ja korvattu erillisillä linjoilla 80, 81 ja 83. Linjaan 80 on yhdistetty käynti Siltatien uudella koululla, Vuorentaustan reittiosuus sekä asiointiyhteys Lielahteen. Yöliikenne hoidetaan linjalla 80Y.

Linja 81 palaa Asuntilaan ja kulkee suorinta reittiä Lielahteen. Linja 82 jatkaa nykyistä reittiä Siivikkalan ja Lielahden välillä, mutta ratikan päällekkäinen reittiosuus on lopetettu. Matkat Tampereen keskustaan onnistuvat molemmilla linjoilla Hiedanrannasta ratikalla.

Linja 83 palaa Metsäkylään, jossa matkustajamäärät ovat kasvaneet voimakkaasti. Linjalle 84 on lisätty uusi yhteys Elovainion kauppakeskittymän ja Ylöjärven välille. Linja jatkaa liikennöintiä nykyiseen tapaan myös Lakialaan.

Linjan 85 reittiosuus Kuru-Kyrönlahti lopetetaan vähäisen käytön vuoksi. Palvelun korvaa Ylöjärven kaupungin oma palveluliikenne, joka kytketään linjan 85 palveluun. Linja 28 lopettaa liikennöinnin Ylöjärvellä. Koululaislinjat 86 ja 86X jatkavat kuten ennenkin.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut