Haku alkaa: Tampereen yliopiston johto haluaa seuraavaksi rehtoriksi luottamuksen rakentajan

Rehtorihaun taustahaastatteluissa nostettiin esiin myös avoimuuden, vuoropuhelun ja työhyvinvoinnin parantaminen yliopistolla.

Tampereen yliopiston rehtorin Mari Wallsin viisivuotinen toimikausi päättyy vuoden 2023 lopussa. Yliopiston hallitus on jo käynnistänyt seuraavan rehtorin hakuprosessin. Kuvassa Mari Walls syyskuussa Tampereen yliopiston lukuvuoden avajaisjuhlassa Hervannan kampuksella.

23.12.2022 7:13 | Päivitetty 23.12.2022 10:12

Aamulehti

Tampereen yliopiston seuraavan rehtorin haku käynnistyy tiistaina 3. tammikuuta 2023. Yliopiston hallitus päätti asiasta maanantain kokouksessaan. Haun ensimmäinen vaihe päättyy 23. tammikuuta.

Yliopiston hallitus ja johto toivovat seuraavaksi rehtoriksi sisäisen luottamuksen rakentajaa, jakaantuneen yhteisön yhdistäjää, strategian terävöittäjää sekä avoimuuden, vuoropuhelun ja työhyvinvoinnin parantajaa. Muiden muassa nämä termit toistuvat rehtorihaun taustahaastatteluiden yhteenvedossa, joka oli liitteenä hallituksen kokouksen asialistalla. Asialista liitteineen julkaistiin yliopiston sisäisessä verkossa, johon koko yliopistoyhteisöllä on pääsy.

Mikä?

Tampereen yliopiston rehtorihaku

Hakuaika seuraavalle rehtorikaudelle alkaa tiistaina 3.1.2023 ja päättyy 23.1.

Valittavan rehtorin toimikausi alkaa vuoden 2024 alusta.

Rehtorihaku tehdään avoimen haun ja suorahaun kautta. Yliopiston kilpailutettuna kumppanina hakuprosessissa toimii IMS Talent oy.

Taustahaastatteluihin rehtorihakua koskien vastasivat yliopiston koko hallitus, johto, vararehtorit, konsistorin puheenjohtajisto, dekaanit, professorineuvoston puheenjohtajisto, henkilöstön pääluottamushenkilöt sekä ylioppilaskunnan puheenjohtaja. Taustahaastattelut teki IMS Talent.

Kohti normaalitilaa

Keskeisimmäksi johtamishaasteeksi Tampereen yliopistossa hallitus, johto ja sisäiset sidosryhmät nostavat luottamuksen rakentamisen joka suuntaan, erityisesti yliopiston sisälle sekä yliopiston arjen sujuvuuden ja normaalitilan palauttamisen ja vakauttamisen.

Keskeisimpien johtamishaasteiden listan kärkipäässä on myös johtamisjärjestelmän, organisaation, vastuiden ja roolien selkiyttäminen konsistorin ja rehtoraatin välillä sekä provostin rooli ja dekaanien rooli. Haaste tiivistetään kahdella sanalla: hallinnon johtaminen.

Yliopiston kehittämisalueiksi hallitus listaa muun muassa tieteellisen tutkimustason edelleen nostamisen ja huippututkimuksen lisäämisen, yhteisen suunnan ja luottamuksen yhteisössä, arjen sujuvuuden, läpinäkyvyyden ja rehtorin näkyvyyden ”kentällä”.

Johto ja sisäiset sidosryhmät nostavat tärkeimmiksi kehittämisalueiksi johtamisjärjestelmän, sekavan sisäinen organisoinnin, johdon epäyhtenäisyyden ja ristiriidat, jotka ovat näkyneet jopa opiskelijoille. Myös kuuleminen ja osallistaminen päätöksenteossa sekä työhyvinvointi nostetaan kehittämisalueeksi.

Tampereen yliopiston nykyisen rehtorin Mari Wallsin viisivuotinen rehtorikausi päättyy vuoden 2023 lopussa. Marraskuussa Walls kertoi Aamulehdelle aikovansa hakea jatkokautta rehtoriudelleen.

Tampereen yliopiston hallituksen puheenjohtajan, vuorineuvos Jorma Elorannan mukaan rehtorihaun taustahaastatteluiden dramatisoimiseen ei ole syytä. "Yliopisto toimii, ja siellä on kehittämistarpeita niin kuin kaikissa organisaatioissa.”

”Muutokset ottavat aikaa”

Taustahaastatteluiden yhteenvedon voi lukea myös listana asioista, joita ei ole saatu Tampereen yliopistossa neljässä vuodessa toimimaan kunnolla. Aamulehti pyysi tähän tulkintaan kommenttia Tampereen yliopiston hallituksen puheenjohtajalta, vuorineuvos Jorma Elorannalta.

”Minusta tuo on väärä tulkinta. Yliopisto toimii, ja siellä on kehittämistarpeita niin kuin kaikissa organisaatioissa. Ei siinä sen kummempaa ole. Tällaisissa uudelleenjärjestelyissä on aina paljon kehittämispotentiaalia, ja nimenomaan niitä konsultit esiin kaivoivat hallituksen toimeksiannosta”, Eloranta sanoo.

Elorannan mukaan rehtorihaku käynnistettiin nyt, koska vuoden 2023 lopussa päättyvät kerralla myös yliopiston kaikkien dekaanien ja provostin toimikaudet. ”Tämä on vähän erikoinen tilanne, ja halusimme, että tuleva rehtori pääsee osallistumaan lähimpien työtovereidensa valintaprosessiin”, Eloranta sanoo.

Aamulehti pyysi taustahaastatteluissa esiin nostetuista asioista kommenttia myös Wallsilta.

Sähköpostivastauksessaan Walls muistuttaa, ettei ole rehtorina mitenkään osallisena haun valmistelussa ja on taustahaastatteluissa esiin nostetuissa näkökulmissa saman tiedon äärellä kuin toimittajakin. Walls kuitenkin kertoo, että ”arjen sujuvuuden varmistaminen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen vuorovaikutuksessa yhteisön ja muiden muassa työsuojelutoimikunnan kanssa on keskeistä vuodelle 2023”.

”Luottamuksen vahvistaminen on keskeistä kaikissa isoissa muutostilanteissa, näin myös Tampereen yliopistossa. Koko yliopiston johdon, myös tiedekunnissa, tehtävänä on luottamuksen vahvistaminen yhteisössä. Muutokset ja toimintakulttuurin muodostuminen myös ottavat aina aikaa”, Walls kertoo.

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut