Pitkään sorvattu Tampereen Veden yhtiöittäminen etenee – Ensi viikolla tehdään tärkeä päätös

Suunnitelman mukaan nykyinen liikelaitos yhtiöitettäisiin Tampereen kaupungin omistamaksi osakeyhtiöksi. Muutoksen vaikutukset riippuisivat rahoitusjohtajan mukaan pitkälti uuden yhtiön johdosta.

Nykyisellään liikelaitoksena toimivan Tampereen Veden yhtiöittämissuunnitelmat etenevät, kun kaupunginhallituksen konsernijaosto käsittelee yhtiöittämissuunnitelmaa ensi viikon kokouksessaan. Tampereen Veden operoima Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo kuvattuna vuonna 2021.

19.11. 6:00

Aamulehti

Tampereen konsernijaosto aikoo esittää Tampereen Veden yhtiöittämistä ensi viikon tiistaina pidettävässä kokouksessa. Mikäli konsernijaosto hyväksyy yhtiöittämisen, asia etenee kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Lue lisää: He käyttävät nyt valtaa Tampereen omistamissa isoissa yhtiöissä ja säätiöissä, katso nimet ja taustat – Hallituksissa on tapahtunut kaksi suurta muutosta

Tampereen kaupungin liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen sanoo, että Tampereen Veden yhtiöittämisessä on kyse laajemmasta kehityksestä, joka on koskenut muitakin Tampereen liikelaitoksia.

”Olemme aika johdonmukaisesti menneet pois liikelaitosmuotoisesta toiminnasta.”

Tampereen Veden muuttaminen osakeyhtiöksi loisi Vuojolaisen mukaan myös pohjaa seudullisen vesiyhtiön perustamiselle tulevaisuudessa, mikäli sellaista haluttaisiin edistää.

”Tampereen strateginen tavoite olisi ainakin selvittää laajemman seudullisen vesiyhtiön edellytykset.”

Mikä?

Tampereen Veden yhtiöittäminen

Pormestari Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelmassa todetaan, että Tampereen Vesi -liikelaitos voidaan yhtiöittää, mikäli se on toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää.

Konsulttiyhtiö Afry Finland Oy:n selvityksen mukaan yhtiöittäminen sellaisenaan ei luo painetta nostaa asiakashintoja, mutta korotuspainetta tulee muun muassa keskuspuhdistamon aloituksen takia.

Yhtiöittäminen toteutettaisiin liiketoimintakaupalla, jossa perustettavalle yhtiölle myydään Tampereen Vesi liikelaitoksen liiketoiminta 385,5 miljoonan euron hinnalla. Kauppaa varten yhtiö ottaisi kaupungilta perustamislainaa 283 miljoonaa euroa. Kaupungin laskennallinen myyntivoitto kaupasta olisi 165 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 liikelaitoksen palveluksessa oli 156 henkilöä. Liiketoimintakaupassa henkilöstö siirtyisi yhtiöön liikkeenluovutuksen periaattein voimassa olevien ehdoin.

Osakeyhtiömalli toisi joustavuutta

Yksi olennainen peruste yhtiöittämisessä on Vuojolaisen mukaan se, että osakeyhtiö mahdollistaisi toiminnan tehostamisen, kun toiminta ei ole riippuvaista kaupungin budjetista. Investointeja voitaisiin tehdä vain asiakkaiden ja yhtiön omien tarpeiden lähtökohdista.

”Liikkumavapaus tehdä ratkaisuja liiketoiminnan ehdoilla lisääntyy.”

Vaikutukset kaupungin talouteen eivät Vuojolaisen mukaan ensisijainen syy yhtiöittämiselle. Myös vesihuoltolaki rajoittaa sitä, missä määrin omistaja voi vesiliiketoiminnasta taloudellisesti hyötyä.

”Yhtiöittämistä ei tehdä kaupungin taloudellisten etujen perusteella, vaan Tampereen Veden ja sen asiakkaiden intressien pohjalta.”

Osakeyhtiömalli antaa hänen mukaansa yhtiön johdolle työkaluja, joiden käytöstä onnistuminen pitkälti riippuu.

Adressi vastustaa yhtiöittämistä

Yhtiöittämistä vastustamaan on tehty kansalaisadressi, jossa yhtenä huolena nostettiin esille nostettiin muun muassa tulevan yhtiön yksityistäminen, eli myyminen esimerkiksi pääomasijoittajille.

Uuden yhtiön yhtiöjärjestykseen on kuitenkin tulossa pykälä siitä, että yhtiön tulee olla julkisessa omistuksessa. Toisekseen yhtiön myyminen yksityisomistukseen vaatisi valtuustopäätöksen, joka tuskin tulisi Vuojolaisen mukaan tapahtumaan. Kaupungin omistaman yhtiön myymistä hän pitää hyvin epätodennäköisenä.

”Esimerkiksi Tampereen sähkölaitos on yhtiöitetty noin 15 vuotta sitten ja se on edelleen kaupungin omistuksessa.”

Tampereen Vesi -liikelaitos on toinen Tampereen jäljellä olevista liikelaitoksista.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut