Pian alkaa äänestys vaaleissa, joita harva muistaa ja joissa vielä harvempi äänestää – Erityisesti yksi kysymys jakaa vahvasti mielipiteitä

Viimeksi seurakuntavaaleissa äänestysprosentti oli Tampereella 9,2. Tuomiorovasti ei odota aktiivisuuden nousevan. Tampereella ehdokkaita asettaneet valitsijayhdistykset kertovat, mitä asioita pitävät tärkeimpinä kirkon toiminnassa.

Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan tuomiorovasti Olli Hallikainen jää ensi vuonna eläkkeelle. Hän on tehnyt kirkossa pitkän uran 1980-luvulta lähtien.

5.11. 5:00 | Päivitetty 8.11. 13:45

Aamulehti

Seuraavat vaalit ovat jo aivan kulman takana, vaikka moni suomalainen ei ole edes kuullut niistä. Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkaa ensi viikon tiistaina 8. marraskuuta ja vaalipäivä on 20. marraskuuta.

Hervannassa asuva Janne Honkasaari kertoo tietävänsä tulevista vaaleista, mutta ei aio äänestää.

”En tiedä ketä äänestäisin, kirkon jutut eivät ole niin lähellä sydäntä.”

Honkasaari ei tiedä tarkkaan, mihin kirkollisverorahat menevät, mutta hän maksaa verot mukisematta.

”Se on niin pieni raha, että sama minne se menee. Olettaisin, että hautojen ylläpitoon ja ehkä vähävaraisten ruoka-apuun, hyvään tarkoitukseen. En usko, että niitä hassataan mihinkään turhuuksiin.”

Honkasaari ei usko, että häntä saataisiin äänestämään millään keinoin.

”En ole ylipäänsä uskonnollinen ihminen. En usko kaikkiin sellaisiin juttuihin.”

Tampereen Keskustorin laidalla jututettu Janne Honkasaari ei äänestä, mutta maksaa kirkollisveronsa.

Mitkä?

Seurakuntavaalit

Vaalipäivä on sunnuntai 20. marraskuuta. Ennakkoäänestys on 8.–12. marraskuuta.

Äänioikeutettuja kaikki 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet.

Tampereella valitaan uudet päättäjät yhteiseen kirkkovaltuustoon ja neljään seurakuntaneuvostoon nelivuotiskaudelle 2023–2026.

Pirkanmaan muissa seurakunnissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Yhteensä ehdokkaita on Tampereella 320, mikä on noin 20 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2018 vaaleissa.

Heistä seurakuntaneuvostoihin pyrkii 167 ja yhteiseen kirkkovaltuustoon 153. Uusia ehdokkaita 164.

Tampereella valitaan 16 päättäjää jokaiseen seurakuntaneuvostoon ja 51 yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Kaikkien ehdokkaiden keski-ikä Tampereella on 53,4 vuotta.

Tampereen Viinikassa asuva Helvi Hippeläinen kertoo eronneensa kirkosta vuosikymmeniä sitten. Siten hän ei ole oikeutettu äänestämään vaaleissa.

”Kapinoin kirkollisveroja vastaan. En koskaan äänestänyt seurakuntavaaleissa.”

Hippeläinen kertoo kuuluneensa kirkkoon vielä vihkimisensä aikaan 1960-luvulla, ja hänen lapsensa kävivät aikoinaan seurakunnan kerhossa. Hän kertoo seuraavansa kirkollisia asioita nykyisin hyvin vähän.

”Kirkko varmaan menee omalla painollaan. Se junnaa samaa rataa. Mutta voi tulla sellainenkin vaihe, että haluan liittyä kirkkoon.”

Helvi Hippeläinen kertoo asuvansa Viinikan kirkon vieressä. Hän ei kuulu kirkkoon, mutta ei pidä mahdottomana, että liittyisi vielä takaisin.

Tampereella kahdet vaalit kerralla

Tampereella evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu tällä hetkellä noin 60 prosenttia asukkaista. Tulevissa seurakuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet.

Tampereella vaaleilla valitaan jäsenet neljään seurakuntaneuvostoon, jotka johtavat paikallisseurakunnan toimintaa, ja yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka johtaa koko seurakuntayhtymää.

Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan tuomiorovasti Olli Hallikainen jää eläkkeelle syksyllä 2023.

”Nämä ovat viimeiset vaalit. Kiinnostaa, millaista vaihtuvuutta tulee ja millaisia painotuksia uusilla luottamushenkilöillä on omissa näkemyksissään koskien seurakuntaa ja kirkon elämää.”

Äänestäjien ja myös ehdokkaiden mielipiteitä jakava asia on jälleen samaa sukupuolta olevien avioliitto.

”Jos halutaan etsiä mielipiteitten eroavaisuuksia, sieltä ne löytyvät. Yhteyttä haittaava keskustelu jatkuu niin kauan, kun se on tavalla tai toisella ratkaistu.”

Nyt seurakuntavaaleilla valittavat eivät ratkaise suoraan avioliittokysymystä, mutta he valitsevat maallikkopäättäjät kirkolliskokoukseen, jossa asiasta voidaan päättää. Papit valitsevat kirkolliskokoukseen omat edustajansa.

”Maallikkopäättäjillä on keskeinen rooli siinä, millainen ratkaisu tähän tulee seuraavalla kirkolliskokouskaudella.”

Olli Hallikainen tuli Tampereelle töihin Helsingin-vuosiensa jälkeen vuonna 2005.

Kirkollisvero ei nouse

Tampereella yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakuntayhtymän rahankäytöstä ja resursseista. Seurakuntaneuvosto puolestaan päättää paikallisesta toiminnasta, oman seurakunnan varojen käytöstä ja valitsee esimerkiksi työntekijät.

”Paikallisesti seurakuntaneuvostossa ollaan lähempänä seurakunnan toimintaa.”

Hallikaisen mukaan tulevalla neljävuotiskaudella Tampereelle valittavien päättäjien on tehtävä kiinteistöasioissa linjauksia, jotka vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen.

”Kirkoista luopumista ei jouduta vielä miettimään tulevalla kaudella, mutta vähintäänkin joudutaan tekemään konkreettisia päätöksiä joistakin muista seurakunnallisista tiloista luopumisesta.”

Tampereella on parhaillaan kesken kiinteistöstrategian päivitys. Siinä tarkastellaan 20 vuoden päähän saakka, palvelevatko tämänhetkiset kirkot ja seurakuntatilat uusia asuinalueita.

”Varmaankaan uusia kirkkoja ei ole varaa rakentaa, mutta miten kirkkojen käyttöä voisi monipuolistaa, se on se kysymys.”

Akuuttia tarvetta korottaa kirkollisveroa ei Hallikaisen mukaan ole, mutta se siintää jo tulevaisuudessa. Ennusteen mukaan kirkollisverotulot alkavat vähentyä 2020-luvun loppuun mennessä.

”Silloin päättäjiltä tarvitaan viisautta ja seurakunnan toiminnan, työn ja toimintaympäristön ymmärrystä ja näkemystä. Eli miten niillä euroilla, henkilöstöllä ja toimitiloilla palvellaan mahdollisimman hyvin.”

Pirkanmaan reuna-alueilla seurakunnilla on ollut hankaluuksia saada työntekijöitä lapsi- ja nuorisotyöhön. Tampereella ongelmia ei vielä ole ollut.

Ehdokkaat valitsijayhdistysten listoilla

Seurakuntavaaleissa ehdokkaat ovat jonkun valitsijayhdistyksen listalla. Messukylän seurakunnassa on Hallikaisen mukaan ehdokkaita kuudelta eri valitsijayhdistykseltä ja Tuomiokirkkoseurakunnassa viideltä. Osassa valitsijayhdistyksiä puoluetausta kulkee mukana, kuten kokoomuksella ja vasemmistolla. Osalla puoluetausta taas ei näy.

”Kaikkien kirkon voi sanoa olevan avaramman, liberaalimman linjan valitsijayhdistys, ja sitten on Yhdistynyt seurakuntaväki, joka on perinteisemmän linjan kannattaja.”

Äänestäjä voi etsiä itselleen sopivaa ehdokasta vaalikoneen avulla. Koneessa on kysymyksiä muun muassa taloudesta, avioliittokysymyksestä ja siitä, mitä osa-aluetta pitäisi painottaa kirkon työssä. Vaalikone löytyy seurakuntavaalien valtakunnallisilta sivuilta, jonne pääsee myös Tampereen seurakuntien verkkosivujen kautta.

Hallikainen ei odota äänestysprosentin nousevan tulevissa vaaleissa. Tampereella ei ole Hallikaisen mukaan mitään paikallista kiistakysymystä, joka jakaisi mielipiteet jyrkästi. Valkeakoskella yksi äänestäjiä kiinnostava asia voi nostaa äänestysaktiivisuutta.

”Valkeakoskella kirkon purkamiskysymys varmasti vaikuttaa nyt näihin vaaleihin. Siellä on valitsijayhdistys, joka vastustaa kirkon purkamista.”

Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan tuomiorovasti Olli Hallikainen Seurakuntien talon edessä Tampereen keskustassa.

Otteita valitsijayhdistysten näkemyksistä

Aamulehti kysyi sähköpostitse Tampereella ehdokkaita asettaneilta valitsijayhdistyksiltä ryhmien tärkeiksi kokemia asioita kirkon toiminnassa. Alla poimintoja ryhmien vastauksista.

Kaikkien kirkko -ryhmä: Ryhmä on poliittisesti sitoutumaton, vaikka yksittäiset ehdokkaat voivat olla poliittisesti sitoutuneita. Tärkeimpiä asioita ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristöasiat sekä hallinnon avoimuus ja taloudellinen vastuullisuus.

”Avioliittoon vihkiminen olisi tasavertainen kaikille seurakunnan jäsenille.”

Kokoomus ja sitoutumattomat: Ryhmän mukaan yksi kirkon tärkeimmistä tehtävistä on avuntarvitsijoista huolehtiminen. Ryhmä kannustaa toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, torjumaan ilmastonmuutosta ja arvostamaan monimuotoista luontoa. Avoimuus on ryhmälle tärkeää.

”Kannamme vastuuta tulevista sukupolvista.”

Vasemmisto: Ryhmä kertoo eroavansa muista valitsijayhdistyksistä sillä, että se edistää vapautuksen teologiaa, feminististä teologiaa ja ekoteologiaa. Ryhmän mukaan kristillisen uskon pitää näkyä sortavia yhteiskunnallisia rakenteita murtavina tekoina suhteessa koko luomakuntaan.

”Esitämme, että Tampereen seurakunta suojelee omistamansa metsät ja lopettaa luontokohteiden myymisen rakennusmaaksi.”

Yhdistynyt seurakuntaväki: Eteläisen seurakunnan yhteyshenkilö kertoo, että ryhmälle tärkeää on kristillisten arvojen säilyminen yhteiskunnassa, avioliitossa, perhe-elämässä ja kasvatuksessa. Tärkeää on myös kristillisen kasvatuksen edistäminen seurakunnassa ja kodeissa sekä yhteistyö päiväkotien, koulujen, oppilaitosten ja työpaikkojen kanssa.

”Pyrimme rakentamaan ja toimimaan seurakunnan hyväksi Raamatun opetusten mukaisesti. Sitoudumme kristilliseen avioliittoon.”

Täsmennys 8.11. kello 13.45: Messukylän seurakunnassa on ehdokkaita kuudelta eri valitsijayhdistykseltä, ei viideltä.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut