Tampereella tehdään poikkeuksellista ruoppausta: tällainen urakka on kalojen lisääntymis­paikan teko umpeen kasvaneeseen lahteen

Laajan valuma-alueen vuoksi vuosikymmenien varrella Vihiojanlahteen on kerrostunut paljon maa-ainesta.

Tampereen Vihiojanlahteen ruopataan lisää syvyyttä. Vastarannalla on ruoppauksessa käytettävä kaivinkone.

2.11. 5:00

Aamulehti

Matalaan Vihiojanlahteen ruopataan Hatanpään ja Rantaperkiön rajalla Tampereella syvyyttä, jotta kalat voisivat lisääntyä siellä aiempaa paremmin. 30–60 senttimetrin sijaan kalat saavat vettä noin metrin.

”Tähän on vuosikymmenten saatossa kertynyt niin paljon sedimenttiä, että kevättalvella, kun Pyhäjärven pinnankorkeus on alhaalla, jää lepää sedimentin päällä”, kertoo erikoissuunnittelija Salla Leppänen Tampereen kaupungilta.

Mitä?

Vihiojanlahden ruoppaus

Syksyllä 2022 ruopataan lahti niin, että siinä on noin metri vettä.

Vuonna 2023 tehdään pohjapato lahden Pyhäjärven suulle pitämään vedenpinnan korkeutta halutulla tasolla.

Veden vaihtuvuutta lisätään lahden ja järven välisellä putkella, joka vedetään pengerväylän läpi.

Suunnitelmien kustannusarvio 580 800 euroa.

Kesällä Vihiojanlahti on kasvanut pahoin umpeen.

Sedimentti eli kerrostuva maa-aines on kulkeutunut Vihiojaa pitkin lahteen liettäen sen.

”Yläpuolella on valtava valuma-alue, joka ulottuu Kangasalle asti. Vihiojaa on suoristettu matkan varrella, minkä vuoksi siinä on eroosioherkät penkat, joista isoilla virtauksilla huuhtoutuu kiintoainetta tänne”, Leppänen sanoo. ”Se on ollut aika lailla ummessa. Siinä on ulpukkaa ja muuta matalassa vedessä viihtyvää vesikasvillisuutta.”

Myös Pyhäjärven säännöstely Melon voimalaitospadolla Nokialla näkyy maalis-huhtikuussa Vihiojanlahdessa.

”Silloin jää lepää sedimentin päällä”, Leppänen kertoo.

Kevättalvella jääkansi makaa sedimentin päällä Vihiojanlahdessa.

Viime vuonna aloitettu Vihiojan kunnostus vähentää osaltaan lahden liettymistä. Kunnostetulle pätkälle Vihiojaan ilmaantunut kivisimppu kertoo Leppäsen mukaan hyvää kunnostamisten oikeasta suunnasta.

”Keskustan alueen puroissa havainto oli ensimmäinen, ja sen vuoksi tärkeä, että laji indikoi puron hyvää tilaa”, hän sanoo.

Lue lisää: Tampereella kunnostetaan kaupungin läpi virtaavaa puroa aivan moottoritien tuntumassa – Tältä siellä näyttää nyt: ”Ajatuksena on luoda pieniä keitaita kaupungin keskelle”

Ruoppaustöiden aikana veden samentumista pyritään estämään Pyhäjärven päässä sinne asennetuilla suojaverhoilla.

Vihiojanlahdella on meneillä kunnostuksen ensimmäinen vaihe. Ensi vuonna tehdään toisessa vaiheessa pohjapato ennen pengertä ja Pyhäjärveä. Pengermällä kulkee kävelyn ja pyöräilyn väylä.

Yhteistyö pani vauhtia

Aloite ruoppaukseen tuli alun perin alueen kalastajilta ja vesiensuojeluyhdistykseltä, joiden mielestä ruoppaus voitaisiin tehdä samassa yhteydessä, kun Tampereen seudun keskuspuhdistamoon liittyviä töitä tehdään alueella.

Pyhäjärveä suojataan Vihiojanlahden ruoppaustyön aikana suojaverhoilla. Ne estävät sedimentin leviämistä työmaalta. Valokuvassa vasemmalla Hatanpään Vihilahden asuinalue.

”Keskuspuhdistamon ja Tampereen yhteistyö tässä joudutti kunnostamista, kun kiirehdimme sitä heidän aikataulunsa mukaan”, Leppänen kertoo.

Lahden pohjaan lasketaan lähivuosina siirtoviemäri ja purkulinja, joita varten ruopataan samalla pintasedimenttiä pois.

Leppänen kertoo, että lahden vedenvaihtumista ajatellen tehdään myös vedelle lisäputki pengermään.

Suojaverho suojaa Pyhäjärveä ruoppauksen aikaiselta samentumiselta. Sinisorsa on keksinyt sille muutakin käyttöä.

Mitkä kalalajit tässä tykkäisivät olla lisääntymässä? ”Erityisesti on ajateltu haukea, ja Vihiojaan on istutettu taimenta, joten tämä olisi myös taimenen kulkuyhteys Pyhäjärveltä Vihiojalle.”

Myös linnut viihtyvät lahdella. ”Naurulokkia varten on säästetty rannoilla kasvillisuutta.”

Työt loppusuoralla

Venepaikat palaavat lahden rannoille sen jälkeen, kun alueen kaikki työt ovat valmistuneet. ”Pohjapatoon tulee veneensiirtorata, jotta siitä pääse veneellä ylitse”, Leppänen kertoo.

Projektipäällikkö Päivi Paavilainen (vas.) ja rakennuttajakonsultti Elina Posti Rambollilta sekä erikoissuunnittelija Salla Leppänen Tampereen kaupungilta valokuvattiin maanantaina Vihiojanlahden rannalla. Taustalla ruoppauksessa käytettävä ponttonikaivuri.

Rakennuttajakonsultti Elina Posti Rambollilta kertoo, että ruoppaustyöt ovat loppusuoralla. ”Enää on muutaman viikon töistä kyse. Työt ovat sujuneet todella hyvin. Mitään ylimääräisiä yllätyksiä ei ole tullut kaivuun yhteydessä.”

Pehmeän alueen vuoksi käytössä on proomu maa-aineksen kuljettamista varten.

Vihiojanlahti ruopataan niin, että siinä olisi vettä noin metrin syvyydeltä.

”Iso asia on, että sopivien aikataulujen vuoksi keskuspuhdistamon työmaakenttää voidaan käyttää nyt lastaamiseen. Muutoin työmaakenttä olisi pitänyt hakea jostain täältä puiston puolelta”, projektipäällikkö Päivi Paavilainen Rambollilta kertoo.

Sedimenttiä ei läjitetä, vaan se kuljetetaan Nokian Koukkujärven jätekeskukseen, mikä on hyvä ajatellen aineksen sisältöä.

Vihiojan suulla on ollut keväisin öljyongelmaa, minkä vuoksi Pirkanmaan pelastuslaitos asensi suulle esimerkiksi 2020 öljyä keräävän puomin. Ongelma on näkynyt Leppäsen mukaan myös lahden sedimentistä otetuissa näytteissä.

”Kuljetuslavat ovat täysin vesitiiviitä”, Paavilainen lisää.

Posti kertoo, että työn aikana pidetään erityisen tarkkaan huolta siitä, että suojaverhot ovat paikallaan ja tieto myös dokumentoidaan. Myrsky tai sade voi nostaa vedenpintaa viitisentoista senttiä, minkä vuoksi verhoissa pitää olla joustovara. ”Säätä seurataan siksi päivittäin”, Posti sanoo.

Kohde on Tampereella ainutlaatuinen. ”Ihan äkkiä ei tule mieleen aiempia kalaston vuoksi tehtyjä kunnostusruoppauksia”, Leppänen kertoo.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut