Sisäinen tarkastusraportti paljastaa: Tampereen yliopiston johto ei ole kuunnellut yhteisöä päätöksenteossa – näin rehtori vastaa

”Selkeää yhteyttä yhteisön kuulemisen vaikutuksesta päätöksiin ei ole todennettavissa”, kirjoittaa konsulttiyhtiö yliopiston päätöksenteosta.

Sisäinen tarkastusraportti muistuttaa, että Tampereen yliopiston kampuskehityshankkeessa yliopiston hallitus palautti päätösesityksiä uudelleenvalmisteluun, jotta yliopistoyhteisöä olisi kuultu asiassa tarkemmin. Kuvassa opiskelijat osoittavat mieltään Linna-rakennuksen käytön jatkamisen puolesta marraskuussa 2021.

28.10. 5:00

Aamulehti

Tampereen yliopiston johto ei ole kunnolla onnistunut osallistamaan yliopistoyhteisöä ja sen kuulemista osaksi päätöksentekoaan.

Tämä tulee esiin tilintarkastus- ja konsulttiyhtiö KPMG:n tekemästä Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmän arvioinnista. Yhtiö teki arvioinnin helmi–elokuussa Tampereen korkeakoulusäätiön tilauksesta. Ensimmäisenä sisäisestä tarkastusraportista kertoi ylioppilaslehti Visiiri.

KPMG tutki arviointiraporttiin päätöksentekoprosessit yliopiston johtosäännön ja johtamisjärjestelmän kehittämisessä sekä kampuskehityshankkeessa. Tätä varten yhtiö kävi läpi muutosprosessien päätösten pöytäkirjat ja haastatteli avainhenkilöt.

Raportti toteaa muun muassa, että ”selkeää yhteyttä yhteisön kuulemisten vaikutuksesta päätöksiin ei ole dokumentaation perusteella todennettavissa”. Raportin mukaan ”näin ollen on mahdollista, ettei valmistelua ole toteutettu riittävän huolellisesti vuorovaikutuksessa yliopistoyhteisön kanssa”. Tämän voi tulkita niin, ettei yliopistoyhteisön mielipiteitä kehityshankkeista ole päätöksiä tehdessä tarpeeksi huomioitu.

Samaa sanoo myös professori Mari Hatavara, Tampereen yliopiston yhteistoimintaneuvoston jäsen ja julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon varapääluottamushenkilö.

”Suurin ongelma Tampereen yliopistossa on se, että ylimmän toimivan johdon ei koeta kuuntelevan millään tavoin sitä, miten yhteisö haluaisi kehittää toimintaa. Nämä ongelmat ovat näkyneet myös meidän hyvinvointikyselyissämme”, Hatavara sanoo Aamulehdelle.

Yliopiston hallitus käsitteli raporttia 11. elokuuta. Myös yhteistoimintaneuvosto otti sen käsittelyyn kokouksessaan maanantaina 24. lokakuuta. Kokouksessa rehtori Mari Walls kävi raporttia läpi. Henkilöstö esitti, että raportin pohjalta tehtäisiin konkreettinen toimenpidesuunnitelma ja sitä käsiteltäisiin yhteistoimintalain mukaisesti.

Hatavaran mukaan työnantajapuoli kuitenkin totesi, että tämä sisäisen tarkastuksen raportti on ainoastaan johdon työkalu.

”Aika suoraan sanottiin, että tämä asia ei kuulu meille.”

Pyöreässä pöydässä

Kriittisimmäksi huomioksi ja strategiseksi uhaksi raportti kirjaa sen, ettei Tampereen yliopistossa ole yhtenäistä toimintakulttuuria. Tämä tarkoittaa muun muassa toimivaa viestintää ja vuorovaikutusta johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden välillä.

Mitkä ovat yliopiston johdon konkreettiset toimenpiteet raportin perusteella?

”Hallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat, samaten konsistorin vastaavat julkaistaan yliopiston avoimella julkaisualustalla ja ennen kokouksia intrassa on uutinen tulevasta kokouksesta ja sen esityslistasta. Välittömästi kokousten jälkeen julkaistaan uutinen intrassa päätöksistä. Näin jokainen yhteisön jäsen pystyy seuraamaan asioiden valmistelua, etenemistä ja päätöksentekoa”, vastaa rehtori Walls sähköpostilla.

”Lisäksi ennen hallituksen kokouksia rehtori kutsuu yhteisön edustajat yhteiseen rehtorin pyöreän pöydän keskusteluun, jossa käydään läpi tulevan hallituksen kokouksen asiat, ja niistä keskustellaan. Valmistelu toimielimiin on laajapohjaista, ja esittelymenettelyssä rehtorin tukena ovat avainasiantuntijat”, Walls jatkaa.

Tarkastusraportti myös suosittelee hallituksen, konsistorin ja rehtorin yhteistyössä sopivan strategisen viestinnän periaatteista yliopistoyhteisölle. Miten tämä tehdään käytännössä?

”Hallituksen, konsistorin ja rehtoritoimielimen yhteistyötä on vahvistettu yhteisten puheenjohtajistojen säännöllisten tapaamisten ja työpajakäytänteiden pohjalta. Alkusyksyn aikana yhteinen työpajatyöskentely on keskittynyt valmisteilla olevan yliopiston strategiapäivityksen työstämiseen. Loppusyksylle on tulossa toimielinten yhteinen strategiatyöpaja”, Walls vastaa.

Keskusteluja käyty

Yliopiston konsistorin puheenjohtajan, professori Eeva Moilasen mukaan muutamia keskusteluja raportin suosituksista ja niiden toimeenpanoista on käyty, mutta asian käsittely on kesken.

”Olen luottavainen, että sisäisen tarkastuksen raportissa esiin nostetut ongelmat saadaan ratkaistua”, Moilanen sanoo.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut