Uutta tietoa Tammistokodin tilanteesta: Hoitajien kielitaidot puutteellisia, asiakasturvallisuus ollut veitsenterällä

Aluehallintovirasto keskeytti Tampereella sijaitsevan Tammistokodin hoivayksikön toiminnan, sillä lainmukaista hoitajamitoitusta ei ollut täytetty. Myös esimerkiksi joidenkin hoitajien kielitaidot olivat puutteelliset. Palveluntuottajan mukaan henkilöstömitoitus on ollut riittävää ja hoivan laatu hyvää.

Aluehallintovirasto (avi) keskeytti Tampereella sijaitsevan Tammistokodin hoivayksikön toiminnan torstaina, sillä lainmukaista hoitajamitoitusta ei ollut täytetty. Aville on myös ilmoitettu, että osalla sijaisista oli ollut puutteellinen kielitaito, osalla taas ei esimerkiksi ollut lääkelupia.

23.9. 14:25 | Päivitetty 23.9. 21:52

Aamulehti

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) keskeytti torstaina Yrjö & Hanna oy:n omistaman Tammistokodin toimintayksikön toiminnan Tampereella.

Avi teki yksikköön torstaina ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin, minkä seurauksena se totesi asiakasturvallisuuden vaarantuvan. Asiakkaiden hoito ja hoiva jatkuvat Tammistokodissa Tampereen kaupungin järjestämänä.

Ylitarkastaja Mirja Sirén Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo, että tarkastuskäynnillä havaittiin viiden työntekijän vajaus, ja esimerkiksi 23 asukkaan yksikössä oli aamuvuorossa paikalla yksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö, joka oli lähihoitaja.

Yksikkö on ollut kaupungin valvonnassa jo helmikuusta alkaen, ja heinäkuun lopulla yksikkö siirtyi avin valvontaan. Seurantajakson aikana on Sirénin mukaan ollut jaksoja, jolloin yksikössä ei ole ollut lain mukaista hoitajamitoitusta.

Tammistokoti on vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa asuu esimerkiksi muistisairaita vanhuksia.

”Käynnillä selvisi, että osa asiakkaista on haastavia, mikä nostaa mitoitustarvetta.”

Lain mukaan mitoituksen tulisi ikäihmisten ympärivuorokautisessa hoivassa olla vähintään 0,6 henkilöä asukasta kohden.

”Saimme selville, että palveluntuottaja oli alittanut nämä mitoitukset.”

Tarkastuspäivän päiväkohtaiseksi mitoitukseksi havaittiin Sirénin mukaan 0,26 henkilötyövuotta asukasta kohden.

Asiakasturvallisuus vaarantui

Aluehallintoviraston selvitysten ja tarkastuskäynnillä saatujen tietojen perusteella asiakasturvallisuus vaarantui yksikössä, mikä johtui Sirénin mukaan vaadittavan ammattihenkilöstön puutteesta. Esimerkiksi yksi henkilö oli joutunut valvomaan kaikkien asiakkaiden lääkehoitoa ja yleistä toimintaa. Riskitilanteita syntyi useita myös siksi, että asiakkaat jäivät pitkäksi aikaa yksin.

Yksikön asiakkailla oli paljon sairaanhoidollisia tarpeita, mutta Sirenin mukaan sairaanhoitajaa ei ollut joka päivä paikalla.

Aville on ilmoitettu, että osalla sijaisista oli ollut puutteellinen kielitaito, osalla taas ei esimerkiksi ollut lääkelupia.

Vastuu yksikön toiminnasta siirtyi Tampereen kaupungille heti tarkastuskäynnin jälkeen torstaina. Kaupunki on järjestänyt yksikköön riittävän henkilöstön ja palvelut sekä toiminnasta vastaavan vastuuhenkilön.

Aluehallintoviraston päätöksellä tehtävät hoitoyksikköjen sulkemiset ovat Sirénin mukaan suhteellisen harvinaisia. Jos siihen päädytään, on asiakasturvallisuus ollut vakavasti vaarantunut.

Hoitajilla kielitaitohaasteita

Henkilöstövajauksen lisäksi yksikössä joillain työntekijöillä oli havaittu kielitaitohaasteita, kertoo Tampereen kaupungin palvelujohtaja Mari Patronen.

”Aina vain vahvistui käsitys, että siellä on ongelmia, joita ei pystytä korjaamaan. Tämä oli ainoa ratkaisu, miten asia saadaan järjestettyä niin, että tamperelaiset ikäihmiset saavat turvallista hoivaa siellä”, hän sanoo viitaten yksikön toiminnan haltuunottoon.

Asiakasturvallisuuden suhteen on yksikössä menty Patrosen mukaan veitsenterällä, mutta mitään dramaattista tai henkeä uhkaavaa ei ole tapahtunut.

Tampereen kaupunki vastaa yksikön toiminnasta toistaiseksi.

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että tuotamme yksikön palvelut jatkossa itse”, sanoo Patronen.

Palvelusopimus olisi Yrjö & Hanna -kodit Oy:n mukaan päättynyt muutoinkin lokakuun 2022 lopussa.

Patronen vakuuttaa, että kaupunki pystyy tuottamaan Tammistokodin asukkaille tarvittavan hoidon, ja kaupunki saa hankittua riittävästi hoitohenkilöstöä yksikköön.

Viime vuosina Tampereella ei ole hänen mukaansa ollut muita ostopalveluyksiköitä, jotka eivät olisi pystyneet velvoitteitaan hoitamaan.

Palveluntarjoajan mukaan ongelmat johtuivat yleisestä hoitajapulasta

Yrjö & Hanna -kodit Oy:n toimitusjohtaja Iris Rekolan mukaan yksikön ongelmat johtuvat alan yleisestä hoitajapulasta. Yksikköön ei ole saatu rekrytoitua tarpeeksi vakituista henkilökuntaa, ja puutetta on paikattu lyhytaikaisilla sijaisilla.

”Valitettavasti kaikki toimijat kärsivät tästä tilanteesta, sekä yksityinen että julkinen puoli.”

Rekolan mukaan henkilöstön saatavuusongelmista on keskusteltu kaupungin kanssa mahdollisimman avoimesti koko vuoden.

Hänen mukaansa Tammistokodissa on 26 hoivapaikkaa, mutta yksikössä on ollut vain 23 asukasta, minkä vuoksi henkilöstömitoitus on ollut riittävää ja hoivan laatu hyvää.

Asiakkaiden henkeen tai terveyteen vaikuttavia vaaratilanteita ei Rekolan mukaan yksikössä ole ollut henkilöstövajauksesta huolimatta. Kaupungin esiin nostamien hoitajien kielitaitohaasteiden osalta hän vastaa yhtiön varmistavan hoitajien riittävän kielitaidon.

Yrjö & Hanna -kodit Oy tuottaa hoivapalveluja myös useissa muissa yksiköissä ympäri Suomea. Henkilöstön saatavuusongelmia on Rekolan mukaan koko maassa, mutta Tammistokodin kaltaista tilannetta ei hänen mukaansa ole muissa yhtiön hoivayksiköissä.

”Olemme sitoutuneet hyvään laatuun toiminnassamme ja teemme kaiken, mitä voimme tämänkaltaisen tilanteen välttämiseksi. Toiminta jatkuu ennallaan muissa hoivakodeissamme.”

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut