Tampereen kaupunki ja pelastuslaitos: jatkuva Airbnb-toiminta on majoitustoimintaa, jolloin moni asunto ei täytä vaatimuksia

Majoitushuoneistosta tulee rakentamismääräysten mukaan olla kaksi poistumistietä. Kysyimme Tampereen kaupungin rakennusvalvonnasta, mitä tämä käytännössä tarkoittaa Airbnb-majoitustoiminnalle kerrostaloissa.

Ratinan kaupunginosassa Tampereella on paljon kerrostaloja. Alue kuvattiin 3. huhtikuuta.

15.8. 18:38

Aamulehti

Asuinrakennuksissa on yleensä vain yksi varsinainen poistumistie, jonka lisäksi on varatie ikkunan tai parvekkeen kautta. Tämä ratkaisu ei kuitenkaan riitä Airbnb-tyyppisessä majoituskäytössä, kerrotaan Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen laatimassa ohjeessa asuntoja lyhytaikaisesti vuokraaville.

Ohjeessa selvennetään milloin asunnon vuokraus on luvanvaraista majoitustoimintaa eikä pelkästään yksityishenkilön oman kodin satunnaista vuokrausta.

Majoitustoiminnan tunnusmerkkejä ovat muun muassa seuraavat: huoneistoa markkinoidaan majoitustilana, sitä vuokrataan toistuvasti, kukaan ei ole kirjoilla asunnossa, sitä tarjotaan välityspalvelun kautta ja se on kalustettu.

Omaa asuntoaan saa vuokrata satunnaisesti ja lyhytaikaisesti, eikä tätä katsota majoitustoiminnaksi. Satunnaista vuokrausta on esimerkiksi se, että asukas vuokraa oman asuntonsa lomansa ajaksi tai vuokraa harvoin talossaan olevaa yhtä huoneistoa.

Airbnb-toiminta voi vaatia rakennuslupaa

Asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen majoitushuoneistoksi on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan olennainen muutos, joka vaatii rakennusvalvonnasta haettavaa rakennuslupaa.

Luvan myöntämiseksi tonttia koskevan asemakaavan tulee sallia majoitustoiminta kyseisessä asunnossa.

Rakennusvalvonnalle tulee esittää myös muun muassa paloturvallisuusvaatimusten toteutuminen. Majoitushuoneistosta tulee rakentamismääräysten mukaan olla kaksi varsinaista poistumistietä.

Sääntö poistumisteistä ei ole Tampereen kaupungin laatima, vaan se perustuu ympäristöministeriön asetukseen rakennusten paloturvallisuudesta. Asetus ja sitä täydentävä perustelumuistio astuivat voimaan vuonna 2018. Asetusta on voimaantulonsa jälkeen joiltakin osin muutettu ja tarkennettu. Nämä muutokset ovat astuneet voimaan vuonna 2021.

Mikä?

Majoitustoiminnan ohjeet lyhyesti

Huoneiston käyttötarkoituksen muuttaminen, kuten asunnon muuttaminen majoitushuoneistoksi, tarvitsee rakennusluvan. Rakennuslupapäätöksen tekee Tampereen kaupungin rakennusvalvonta. Rakennuslupaa hakee kiinteistön omistaja tai haltija (yleensä siis asunto-osakeyhtiö).

Rakennusvalvonnalle esitetyissä suunnitelmissa tulee esittää myös paloturvallisuusvaatimusten toteutuminen.

Majoitustoiminta edellyttää, että vuokraaja tekee siitä ilmoituksen Tampereen ympäristöterveysyksikölle. Ilmoitus on tehtävä esimerkiksi silloin, kun majoitukseen on hankittu tai varattu erillinen tila, eikä tila ole yksityishenkilön omassa käytössä.

Ilmoitus toiminnan aloittamisesta, toiminnan olennaisesta muutoksesta ja toiminnan lopettamisesta tulee tehdä ympäristöterveysyksikölle 30 päivää ennen muutoksien toteutumista.

Poliisille tulee ilmoittaa majoitustoiminnan aloittamisesta.

Verottajalle tulee ilmoittaa majoitustoiminnasta saadut tulot.

Majoitustoimintaa koskevat lisäksi useat muut lait, kuten laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta, maankäyttö- ja rakennuslaki, laki asunnon vuokrauksesta, pelastuslaki sekä asetus rakennusten paloturvallisuudesta.

Kaksi poistumisreittiä vaaditaan

Tampereen kaupungin rakennusvalvonnan vastaava lupa-arkkitehti Minna Järvinen kertoo Aamulehdelle sähköpostitse, että käytännössä sääntö tarkoittaa majoitustoiminnassa sitä, että rakennuksesta on pystyttävä poistumaan turvallisesti tulipalossa.

Rakennuksessa on oltava riittävästi sopivasti sijoitettuja, tarpeeksi väljiä ja helppokulkuisia uloskäytäviä niin, että poistumisaika rakennuksesta ei ole vaarallisen pitkä. Sääntö poistumisteistä on Järvisen mukaan voimassa koko Suomessa ja sen hotelleissa.

”Kerrostaloasuntojen kohdalla se tarkoittaa sitä, että joka kerroksessa huoneistosta pitää voida poistua kahta eri reittiä. Maantasossa huoneistosta voi olla suoraan pääsy pihalle. Ylemmissä kerroksissa rappukäytävästä olisi päästävä poistumaan kahteen eri porrashuoneeseen kuten hotelleissa, eli ei riitä että maantasossa rappukäytävästä pääsee kahden eri ulko-oven kautta pihalle. Omakoti- ja rivitaloissa pääsee yleensä poistumaan kahta eri reittiä”, kertoo puolestaan lupa-arkkitehti Juhani Fried tiedotteessa.

Kaupungin sivuilla kerrotaan, että ensisijaisesti luvatonta majoitustoimintaa koskeva asia tulee ratkaista taloyhtiössä sisäisesti. Luvattoman majoitustoiminnan tultua rakennusvalvontaviranomaisen tietoon, selvitetään onko rakennuksen käyttö myönnetyn rakennusluvan mukaista.

Toimijoille lähetetään tarvittaessa kehotus lopettaa voimassa olevan rakennusluvan vastainen toiminta. Viimeisenä keinona on rakennusvalvontaviranomaisen asettama velvoite ja sakon uhka luvattoman toiminnan lopettamiseksi määrätyssä ajassa.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut