Tampereen koko bussiliikenne voi kohta toimia sähköllä ja sillä olisi ajokustannuksiin valtava merkitys: ”Päihittää dieselin mennen tullen”

Tampereen kaupunki päivitti alkuvuonna hankintalinjaukset. Niissä painottuu puhdas energia. Sähkö on tällä hetkellä suosituin hintansa ja luotettavuutensa takia. Kysyimme liikennöitsijöiltä, missä muutoksessa mennään.

Viinikassa voidaan ladata samanaikaisesti kaikki Pohjolan Liikenteen 26 uudet sähköbussit. Varikolla on myös runsaasti laajenemisvaraa, Topi Aaltonen (vas.) ja Mikko Timonen kiittelevät.

25.7. 6:00

Tampereen linja-autoliikenne sähköistyy lähivuosina jopa odottamattoman nopeasti. Pohjolan Liikenne toi kaupunkiin kesäkuussa 26 uutta sähköbussia. Kaupungin omistama Tampereen kaupunkiliikenne TKL puolestaan valmistautuu Nekalan bussivarikon uudistamiseen sähkölinja-autoja varten tai jopa kokonaan uuden varikon rakentamiseen.

”Joukkoliikennelautakunta päivitti bussiliikenteen hankintalinjaukset alkuvuodesta. Kaikissa uusissa hankintasopimuksissa hyödynnetään puhtaita käyttövoimia eli sähköä, uusiutuvaa dieseliä tai biokaasua, joskus tulevaisuudessa ehkä myös vetyä”, Tampereen kaupungin joukkoliikenteen suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen linjaa.

Juuri nyt energiamuotojen kisa suosii vahvasti sähköä. Vaikka senkin hinta on nousussa, vielä reippaammin kallistuvat diesel ja kaasu. Vetyä tai sille sopivaa autokalustoa ei ole edes tarjolla.

”Euroopassa kilpailu on kovaa ja tekninen kehitys nopeaa. Sähköllä toteutettu julkinen liikenne ei näytä enää merkittävästi nostavan kustannustasoa”, Häyrynen arvioi.

Kaupunki- ja taajamaliikenteessä sähkökäytön etuja ovat myös pakokaasupäästöjen ja ajomelun puuttuminen.

Linja 2 palaa sähkölle

Pelkästään vuosi sitten aloittanut ratikka korvasi kertaheitolla 30–40 dieselbussia Tampereen paikallisliikenteessä.

Kun uusi talviliikennekausi elokuussa käynnistyy, jo kahdeksan bussilinjaa ajetaan kokonaan joko sähköllä tai uusiutuvalla dieselillä. Ratikkalinjojen 1 ja 3 lisäksi näitä ovat bussilinjat 5, 10, 18, 71, 72, 77, 78, 103 ja osa linjasta 90.

Kesäkuussa 2023 sähköbussit palaavat myös linjalle 2, jossa niitä on testattu aikaisemminkin. Linjojen 2 ja 70 kilpailutuksen voitti toukokuussa Pirkanmaan Tilausliikenne oy, jonka lahtelainen Koiviston Auto osti aikaisemmin keväällä.

Juha-Pekka Häyrynen ei näe esteitä vaikka kaikkien kaupunkiseudun paikallisbussien sähköistämiselle. Tämä voi kuitenkin toteutua vasta 2030-luvulla eli sitä mukaa, kun liikennettä kilpailutetaan uudelleen ja kalusto niillä vaihtuu.

”Meillä tarjoaja saa päättää, onko sopivin puhdas vaihtoehto sähkö vai joku muu.”

Tampereen seudun joukkoliikenteen linjauksen mukaan sähköbusseissa käytettävän sähkön pitää olla tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Seutuliikenteen seuraava kilpailutuskierros järjestetään ensi talvena. Se koskee muun muassa Ylöjärven suunnan reittejä.

Kaupungin oma TKL:kin varautuu sähkölinja-autojen yleistymiseen.

TKL:n tulevien sähköbussien vaatima latausinfra rakennetaan joko nykyiselle Nekalan varikolle tai kokonaan uudelle varikolle Kolmenkulman–Myllypuron alueella. Rakentaminen Tampereen, Nokian ja Ylöjärven rajalla voisi alkaa vuonna 2024.

Pohjolan Liikenteen tekninen päällikkö Mikko Timonen kehuu kiinalaisia Yutong-sähkölinja-autoja luotettaviksi ja kokonaistaloudellisiksi. Auton ohjaamo on eurooppalaista valmistetta.

Dieselit jäävät varalle

Tampereella ajavat 26 uutta Yutong-sähkölinja-autoa vastaavat kymmentä prosenttia kaikista paikallisbusseista. Pohjolan Liikenne tavoittelee vieläkin suurempaa osuutta joukkoliikenteessä, ja tämä on otettu huomioon myös Viinikan bussivarikon suunnittelussa.

Pohjolan Liikenne kuuluu VR Groupiin. Sama yhtiö vastaa Tampereen ratikan liikennöinnistä.

”Dieselbussien poistuminen markkinoilta on ennakoitua nopeampaa. Tampereella meillä on vielä viisi dieselautoa varsinaisessa ajossa ja lisäksi neljä vara-autoina sähköbussien huoltojen, korjausten ja rengasrikkojen varalta,” Pohjolan Liikenteen tekninen päällikkö Mikko Timonen kertoo.

Sähköautoliikenne on toistaiseksi sujunut vaikeuksitta. Kuljettajilta ja matkustajilta tullut palaute on ollut hyvin positiivista, ja autojen ajo-ominaisuuksia kehutaan.

”Luotettavuudessa sähkö päihittää dieselin mennen tullen. Esimerkiksi nykyaikaisen Euro 6 -tason dieselbussin pakokaasujen puhdistusjärjestelmä on todella monimutkainen. Jos se menee rikki, autolla ei voi ollenkaan ajaa.”

Sähkö vielä halpaa

Kaluston käyttökuluissa on niin ikään selkeä ero sähköbussien hyväksi.

Dieselbussi kuluttaa polttoainetta kaupunkiajossa noin 50 litraa sadalla kilometrillä. Polttoaine maksaa 2 euroa litralta (ilman arvonlisäveroa) eli 100 euroa sadalla kilometrillä.

”Sähköbussi syö energiaa noin 150 kilowattituntia satasella. Sähkön ostohinta meille on varovaisesti laskien 20 senttiä kilowattitunnilta. Sadan kilometrin ajot maksavat siis noin 30 euroa, ja halvemmallakin voi päästä.”

Sähköbussit maksavat keskimäärin 500 000 euroa, riippuen auton koosta ja ominaisuuksista, eli tuplasti dieselautoja enemmän. Polttoainekuluissa tulevat säästöt kuitenkin tasaavat hintaerot kohtuullisen nopeasti – sitä pikemmin mitä enemmän autoilla ajetaan.

”Keskisuorite Tampereella on 100 000 kilometriä vuodessa”, tekninen päällikkö Mikko Timonen sanoo.

Liikennöitsijä laskee hankintahinnan takaisinmaksuajaksi 5–7 vuotta. Liikennesopimukset Tampereella on tehty 8 vuodeksi, ja lisäksi sopimus sisältää option kahdesta lisävuodesta.

”Olemme käyttäneet Yutongin busseja vuodesta 2019. Hankintaperusteina ovat olleet käytön luotettavuus ja auton kokonaisedullisuus eli käyttö- ja huoltokulut sekä hankintahinta”, Timonen kertoo.

Tästä on kyse

Viinikan varikon sähköinen ekosysteemi

Pohjolan Liikenteen bussivarikolla on 13 kappaletta Phihongin 180 kilowatin suurteholaturia, jotka on toimittanut Plugit Finland.

Yhdessä laitteessa voidaan ladata kerralla kahta linja-autoa, jolloin lataustehoa jakautuu tasan suhteessa 90–90.

Lisäksi varikolla on 22 kilowatin henkilöautolatureita, sillä kuljettajat liikkuvat työpäivän aikana ja ajovuorojen välilläkin sähköautoilla.

Tontille tulevan sähkölinjan jännite on 20 kilovolttia.

Linjan ja laturien välissä on kaksi muuntajaa, jolloin sähkönsyötön häiriötilanteissa mikään osa varikoista ei jää kokonaan ilman virtaa.

Yutong-bussit ovat 2- ja 3-akselisia 12- ja 15-metrisiä sähkölinja-autoja. Isommissa on noin 90 matkustajapaikkaa, joista 47–50 istumapaikkoja.

Autojen akkutehot ovat vastaavasti 350 ja 563 kilowattituntia. Akuilla on 8 vuoden takuu. Osa akuista on sijoitettu katoille, osa auton peräosaan.

Bussin sisäisen sähköjärjestelmän käyttöjännite on noin 650 volttia, kun se sähköhenkilöautoissa yleensä on noin 400 volttia.

Yutongit on koottu Kiinassa, mutta esimerkiksi alustaohjaus, akselit, valot, jarrut ja ohjaamo on valmistettu eurooppalaisista osista.

Autot ovat latauksessa aina seisoessaan varikolla. Liikkeelle lähdetään vain täyteen ladatuilla akuilla.

Kesäaikana auto tallettaa akkuihin jopa 125 kilowattituntia sähköä vajaassa 50 minuutissa.

Ajomatka täydellä latauksella on noin 300 kilometriä.

Viinikan varikolla työskentelee noin sata henkeä.

Osa ajoakuista on sijoitettu bussin katolle, osa matkustamon taakse, Plugit Finlandin myyntijohtaja Topi Aaltonen näyttää.

Ripeyttä, sähköyhtiöt

Pohjolan Liikenteellä on pääkaupunkiseudulla käytössä satakunta sähköbussia. Viimeisimmässä HSL-alueen kilpailussa tilaaja edellytti, että paikallisliikenne ajetaan 95-prosenttisesti sähköllä. Tampereella ei olla toistaiseksi yhtä ehdottomia, mutta:

”Dieseliä voi kyllä tarjota, mutta voiko sillä enää pärjätä? Vain sähköllä saa kilpailukykyiset ajokustannukset sopimuskaudelle”, Timonen laskee.

Yhtiön oma sähköbussikalusto on noin kaksinkertaistumassa tulevan vuoden aikana, kun liikennöinti alkaa Kotkassa ja laajenee Helsingin seudulla.

Yhteistyökumppanina latausinfrastruktuurin ja -palvelujen rakentamisessa eri paikkakunnille on Pirkkalassa toimiva Plugit Finland oy, jonka kanssa Viinikan varikkokin on toteutettu.

Plugitin myynti- ja markkinointijohtaja Topi Aaltonen toivoo, että kaupungit ja paikalliset sähköyhtiöt tukisivat omilla toimillaan ja linjauksillaan liikenteen ripeää sähköistymistä.

Latausinfraa rakennettaessa kaapelointien ja laitetoimitusten kanssa menee joka tapauksessa paljon aikaa. Sähköliittymään liittyvällä päätöksenteolla ei pitäisi aiheuttaa pullonkauloja rakentamiseen.

”Esimerkiksi ison muuntamokopin ja verkkoyhteyden toimitusaika Tampereella on helposti yli puoli vuotta. Selvitystöiden tulisi onnistua osapuolten sulassa sovussa. Kun toimitusten perään joskus kyselee, suhtautuminen on helposti vähän sitä, että älkää tulko meitä neuvomaan.”

"Sähköinen liikenne on jo arkipäivää. Omat lapseni kulkevat esimerkiksi sähköbussilla ja heille tämä on ollut luonnollista pienestä pitäen. Isossa kuvassa kyse on siitä, miten verkkoyhtiöt ja muut toimijat voisivat tukea tätä muutosta vielä vahvemmin”, Aaltonen sanoo.

"Tankkaus” käynnistyy automaattisesti heti, kun kuljettaja on kiinnittänyt latauspistokkeen paikoilleen. Kesällä akkuihin saa noin 125 kilowattituntia energiaa 50 minuutissa.

Länsilinjat aikoo tarjota sähköä Tampereella

Tamperelainen Länsilinjat oy aloitti sähköisen paikallisliikenteen kesäkuun alussa Joensuussa. Ajossa on kymmenen Volvon sähköbussia. Elokuussa autoja tulee kolme lisää.

Toimitusjohtaja Terhi Penttilän mukaan autot ovat toimineet odotetusti eli ilman isoja ongelmia. Käyttöönottoa edelsi huolellinen kuljettajakoulutus. Autoja hankittaessa arvioitiin erityisesti niiden elinkaarta, käytettävyyttä, käyttöikää ja luotettavuutta.

Penttilä toivoo sähköisen liikenteen suunnittelussa hyvää yhteistyötä tilaajan ja liikennöitsijöiden välillä.

”Jotta liikenne olisi aidosti ympäristöystävällistä ja kokonaistaloudellisesti järkevää, tilaajan pitää miettiä tarkkaan esimerkiksi vaatimukset matkustajapaikkojen lukumääristä ja bussien sisälämpötiloista kesällä ja talvella.”

Sähköbussit ovat dieselbusseja enemmän standardituotteita, joten paikkamäärien lisääminen ei onnistu yhtä helposti. Sama koskee ovia, joita Tampereella on aina vaadittu 2-akseliseen autoonkin sekä keskelle että taakse.

Korkea matkustamon sisälämpötila talvella puolestaan syö akkukapasiteettia ja pienentää bussin toimintamatkaa. Kylmäkään ei toisaalta saa olla, koska auto on kuljettajan työpaikka.

”Osaamistason pitää kasvaa myös liikenteen suunnittelupuolella”, Penttilä katsoo.

Länsilinjat on jo tarjonnut sähkövaihtoehtoa parissa paikallisreittien kilpailutuksessa Tampereella. Ensi talvena yhtiö aikoo olla mukana sähkölinja-autoilla uudella kilpailukierroksella, joka koskee yhtiölle tärkeitä Ylöjärven suunnan linjoja.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut