Lisää viherkattoja, lahopuita ja yksi luontopolku joka vuosi – Tässä on Tampereen kaupungin suunnitelma luonto­kadon ehkäisemiseksi

Tampereen Lumo-ohjelman tavoitteena on ehkäistä luontokatoa ja turvata kaupunkiluonnon monimuotoisuus. Tulevaisuudessa kaupunki esimerkiksi lisää lahopuiden määrää puistoihin, kunnostaa ja lisää luontopolkuja ja osallistaa kaupunkilaiset vieraslajien torjuntaan.

Tampereen Lumo-ohjelman tavoitteena on ehkäistä luontokatoa ja turvata kaupunkiluonnon monimuotoisuus. Pääkirjasto Metson ja Hämeenpuiston aluetta kuvattiin elokuussa 2021.

18.7. 5:30

Aamulehti

Tampereen kaupungin tuore luonnon monimuotoisuusohjelma (Lumo) listaa tavoitteita luontokadon ehkäisemiseksi Tampereella. Ohjelmaan on koottu luontoa rikastavia toimenpiteitä yhteistyössä kaupungin eri yksiköiden kanssa.

Ympäristösuunnittelija Anni Nousiainen Tampereen kaupungilta kertoo, että haasteena uuden ohjelman teossa oli se, että Tampereella on kaupunkina kovat kasvupaineet, mutta samalla tulisi mahdollistaa luonnon monimuotoisuuden säilyminen.

”Luonnon monimuotoisuus heikentyy katastrofaalista vauhtia. Suomessakin se näkyy esimerkiksi uhanalaisuus­arvioinneissa, aikaisemminkin tavalliset lajit ovat nykyään uhanalaisuuslistoilla. Meidän täytyy löytää tapoja, joilla Tampere pystyy kasvamaan, mutta samalla luontoa suojellen, jotta tavallinen lajisto olisi mahdollisimman lajirikasta.”

Luontokato, eli luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, on maailmanlaajuinen ongelma, jolla on vaikutuksia myös Tampereella. Luontokadolla on suora kytkös esimerkiksi ihmisten terveyteen. Ympäristön mikrobiston köyhtymisen tiedetään olevan yhteydessä immuunipuolustuksen heikentymiseen sekä allergioiden ja autoimmuunisairauksien yleistymiseen.

Mikä?

Tampereen Lumo-ohjelma

Vuosille 2021–2030 julkaistu luonnon monimuotoisuusohjelma. Ohjelmaa toteutetaan vuosina 2022–2025 osana Hiilineutraalit teot -ohjelmaa. Toteuttaa myös Kestävä Tampere 2030 -linjauksia ja Tampereen strategiaa 2030.

Ohjelmassa on yhteensä kuusi tavoitetta ja 112 toimenpidettä, joilla kaupunki pyrkii turvaamaan ja parantamaan luonnon monimuotoisuutta Tampereella.

Valmistelusta vastasi Tampereen kaupungin ympäristön­suojelu­yksikkö. Kaupunginhallitus hyväksyi tavoitteet 24.8.2020.

Valmistelun toisessa vaiheessa määriteltiin toimenpiteet, joilla tavoitteisiin pyritään.Toimenpiteitä valmisteltiin vuosina 2020–2022.

Toimenpiteiden suoraa euromäärää ei ole laskettu, mutta kustannuksia on arvioitu päätöksentekoa varten suuntaa antavasti. Kaupunki hakee toimenpiteiden toteutukseen myös ulkopuolista rahaa.

Tamperelaisten arjessa Lumo-ohjelman toimenpiteet tulevat näkymään esimerkiksi lahopuiden määrän kasvuna Tampereen puistoissa. Aamulehti kuvasi Tampereen Näsinpuistossa kesällä 2021.

Yli 112 toimenpidettä

Lumo-ohjelmassa on kuusi tavoitetta: kaupunkiluonto on monimuotoista ja ilmastonmuutokseen sopeutuvaa, uhanalaiset luontotyypit ja lajit turvataan, ekologiset verkostot ovat toimivia ja kattavia, vesistöjen ja pienvesien tila on hyvä ja niiden eliöstö monimuotoista ja elinvoimaista, haitallisten vieraslajien torjunta on tehokasta ja toimivaa sekä asukkaat ja yhteisöt tuntevat lähiluontonsa arvot ja haluavat toimia niiden hyväksi. Toimenpiteitä ohjelmassa on 112.

Tamperelaisten arjessa toimenpiteet tulevat näkymään esimerkiksi lahopuiden määrän kasvuna Tampereen puistoissa. Näin aiotaan parantaa muun muassa pölyttäjä­hyönteisten elinolosuhteita, maaperän laatua ja lahopuustosta riippuvaisten lajien elinolosuhteita.

Myös laidunnusta lisätään kaupungin omistamilla alueilla. Laidunnuksella avataan rehevöityviä ja umpeen kasvavia elinympäristöjä. Lisäksi laidunnus tukee vieraslajien torjuntaa.

Vieraslajeja torjutaan ja tulevaisuudessa luonnossa pitäisi näkyä vähemmän esimerkiksi komealupiinia ja jättipalsamia. Kuvan jättipalsami kuvattiin kesällä 2012.

Vieraslajien torjuntatyöhön kohdistettavia vuosittaisia resursseja aiotaan kasvattaa. Luvassa on vieraslaji­koordinaattorin toimi ja vieraslaji­työryhmä. Kaupunki tarjoaa asukkaille myös vieraslajeihin liittyvää neuvontaa.

”Tulevaisuudessa luonnossa pitäisi näkyä vähemmän esimerkiksi komealupiinia ja jättipalsamia”, Anni Nousiainen kertoo.

Lisäksi niittykasvillisuutta näkyy luonnossa enemmän sen sijaan, että kaikkialla olisi pelkkää nurmialuetta. ”Myös aikaisemmin putkitettuja kaupunkiojia avataan putkista ja suoria kaupungin ojia muotoillaan luonnonmukaisemmiksi. Näin on tehty jo Vuohenojassa ja Vihiojalla.”

Luontopolku per vuosi

Tampere laatii myös viherkattolinjauksen. Viherkatot tarjoavat perinteisiä kattoja monipuolisempia elinympäristöjä sekä kasveille että hyönteisille. Luontopolkuja aiotaan kunnostaa ja uusia perustaa. Tavoitteena on kunnostaa tai perustaa yksi luontopolku joka vuosi.

Nousiainen kertoo, että kaupungin tavoitteena on myös parantaa viestintää asukkaille.

”Olemme saaneet paljon palautetta että monenlaisia asioita pitäisi kehittää. Viestejä on tullut esimerkiksi siitä, että Pyynikki pitäisi asettaa luonnonsuojelualueeksi, vaikka se on sitä jo. Tämä kertoo siitä, että oma tiedotuksemme ei ole mennyt läpi”, Nousiainen sanoo.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos

Tuoreimmat tähtijutut